Statistieken gemeente Hillegom

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Hillegom. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Hillegom. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Hillegom telt 22.826 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Hillegom.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Hillegom:

JaarAantal inwoners de gemeente Hillegom% verschil
202422.8261,66%
202322.4530,63%
202222.3120,52%
202122.197-0,05%
202022.2091,11%
201921.9660,71%
201821.8122,33%
201721.3161,08%
201621.089-0,06%
201521.1010,75%
201420.9440,36%
201320.8680,18%
201220.8310,99%
201120.6270,70%
201020.484-0,01%
200920.4870,68%
200820.3480,26%
200720.295-0,11%
200620.317-0,66%
200520.451-0,67%
200420.588-0,40%
200320.670-0,84%
200220.845-0,05%
200120.8550,92%
200020.664-0,05%
199920.6740,95%
199820.4800,75%
199720.3280,69%
199620.1890,65%
199520.059geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Hillegom is met 2.767 inwoners gegroeid van 20.059 inwoners in 1995 tot 22.826 inwoners in 2024 (dat is een grote stijging van 14%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 95 inwoners (0,45%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Hillegom.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Hillegom:

In 1995 telde de gemeente Hillegom 20.059 inwoners. Het aantal van 20.059 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 22.826 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 2.767 (14%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 373 (1,66%). Het aantal van 22.826 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Hillegom

De gemeente Hillegom is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. Gemeente Hillegom heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.347 hectare, waarvan 1.286 land en 61 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.598 adressen per km2. Er wonen 10.174 huishoudens in de gemeente Hillegom en de gemeente telt 1 woonplaats, 5 wijken en 22 buurten.

De naam Hillegom wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Hillegom. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Hillegom

Vlag van de gemeente Hillegom

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Hillegom
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Hillegom met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Hillegom Noord, 2: Buitengebied, 3: Hillegom West, 4: Hillegom Midden, 5: Hillegom Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 10.124 woningen in de gemeente Hillegom.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hillegom in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Hillegom was €403.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Hillegom.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Hillegom:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Hillegom% verschil
2023€403.00016%
2022€346.0008,5%
2021€319.0009,2%
2020€292.00012%
2019€260.0008,8%
2018€239.0005,3%
2017€227.0001,79%
2016€223.0000%
2015€223.000-1,33%
2014€226.000-8,9%
2013€248.000-2,75%
2012€255.000-2,67%
2011€262.000-2,96%
2010€270.0001,12%
2009€267.0002,30%
2008€261.0003,98%
2007€251.0004,58%
2006€240.0000,42%
2005€239.00050%
2004€159.0000%
2003€159.0000%
2002€159.0000%
2001€159.00051%
2000€105.0000%
1999€105.000-1,87%
1998€107.0000,94%
1997€106.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Hillegom is met €297.000 gestegen van €106.000 in 1997 tot €403.000 in 2023 (dat is een stijging van 280%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €11.423 (6%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Hillegom.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Hillegom.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Hillegom is €403.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 10.124 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), 5 wijken (oranje) en 22 buurten (blauw). De gemeente Hillegom wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Hillegom: er zijn 4.009 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Hillegom.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 12.070 totaal in de gemeente Hillegom

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Hillegom telt in totaal 12.070 adressen, met 12.042 verblijfsobjecten, 8 standplaatsen en 20 ligplaatsen. 95% van de adressen in gemeente Hillegom ligt binnen de bebouwde kom en 5% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Hillegom
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Hillegom zijn er 10.651 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Hillegom.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.809 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Hillegom.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Hillegom. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Hillegom

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Hillegom. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Hillegom


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Hillegom bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Hillegom


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Hillegom.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Hillegom per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Hillegom:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202317.6992.3842.370
202217.9362.1942.182
202117.9552.1272.115
202018.0992.0612.049
201918.0401.9691.957
201817.9591.9321.921
201717.6861.8201.810
201617.5951.7521.742
201517.6571.7271.717
201417.6281.6631.653
201317.6381.6201.610
201217.6831.5791.569
201117.5961.5201.511
201017.5661.4631.455
200917.6311.4321.424
200817.5911.3831.374
200717.6831.3101.302
200617.7151.3051.297
200517.8921.2831.276
200418.0171.2891.282
200318.0901.2941.286
200218.2631.2951.287
200118.4111.2261.218
200018.3131.1791.172
199918.3681.1561.150
199818.2671.1101.103
199718.1761.0791.073
199618.1101.0431.036

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Hillegom als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 79%, herkomst uit Europese landen: 11% en herkomst uit landen buiten Europa: 11% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 5,2% en herkomst van buiten Europa: 5,1%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Hillegom naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Hillegom
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Hillegom in 2022 zijn Westers (2.766 inwoners) en Overig (1.050 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Hillegom: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Hillegom.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Hillegom. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Hillegom:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hillegom. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Hillegom zijn C (2.967 adressen) en A (2.575 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Hillegom. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Hillegom: 2.967 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hillegom bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 147 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Hillegom.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Hillegom. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Hillegom vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Hillegom.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Hillegom voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Hillegom ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

24 stembureaus

Er zijn 24 stembureaus in de gemeente Hillegom. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023 gemeente Hillegom
Opkomst: 81,5%
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 2023 voor de gemeente Hillegom. Gebruik de knoppen onder de grafiek om het percentage stemmen of het aantal zetels per partij te tonen:


Onderstaande tabel toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023 voor de gemeente Hillegom:

PartijPercentage stemmenAantal stemmenZetels Tweede Kamer
PVV27%3.76037
VVD20%2.82424
NSC12%1.73620
GL-PvdA12%1.70025
D666,1%8539
BBB3,30%4627
CDA3,30%4565
SP2,80%3885
FvD2,60%3663
PvdD2,40%3293
Volt1,50%2042
JA211,10%1521
DENK0,90%1233
CU0,90%1253
BVNL0,80%1140
50PLUS0,80%1100
SGP0,50%673
BIJ10,30%390
Splinter0,20%230
LEF0,10%70
LP0,10%80
PartijvdSport0,10%70
Piraten0,10%140
SAMEN0,10%70
PLAN0%50
Politieke Partij voor Basisinkomen0%40

De getoonde uitslagen zijn gebaseerd op de data van de KiesRaad. Bekijk ook de vergelijking van de uitslag tussen provincies en gemeenten voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2023. Of bekijk de meest recente peilingen voor de verkiezingen.

Meer verkiezingen
Verkiezingsuitslagen gemeente Hillegom
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2014) in de gemeente Hillegom.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 22 mei 2014.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Hillegom:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV3.76027%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD2.82420%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC1.73613%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA1.70012%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D668536,1%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB4623,33%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA4563,28%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP3882,79%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD3662,64%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD3292,37%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt2041,47%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA211521,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU1250,90%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK1230,89%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL1140,82%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS1100,79%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP670,48%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1390,28%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter230,17%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten140,10%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP80,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF70,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport70,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN70,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN50,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Politieke Partij voor Basisinkomen40,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB1.78617%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.50615%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks8187,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA7587,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA217537,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D667437,2%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV6706,5%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA6135,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD4894,73%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD4484,34%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS4033,90%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP3393,28%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt2532,45%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU1891,83%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP1821,76%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GOUD1351,31%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1221,18%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP940,91%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
DENK280,27%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB1.99720%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.36013%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk1.0109,9%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA9829,6%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP9619,4%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD9319,1%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA7987,8%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
JA215375,3%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS4504,40%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL3373,30%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ondernemend Water3293,22%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU SGP3133,06%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
GOUD2182,13%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BEVOLKINGSBELANGEN HILLEGOM (BBH)3.49937%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Bloeiend Hillegom1.67818%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.13012%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA93810%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD8609,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks8118,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Hart voor Hillegom4835,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.11617%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
D661.04816%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
CDA1.03916%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PVV1.03216%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdA4817,5%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
SP4316,7%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdD3315,2%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
GroenLinks3114,84%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
50PLUS2934,56%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
CU SGP1622,52%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Piraten560,87%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Artikel50510,79%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Anti EU(ro) Partij280,44%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
De Groenen160,25%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Jezus leeft80,12%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
ikkiesvooreerlijk.eu80,12%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Liberaal Democratische Partij70,11%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Aandacht en Eenvoud60,09%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
IQ de Rechten-Plichten-Partij20,03%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014

Bekijk de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen. Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Hillegom: met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.800) gemeente Hillegom


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Hillegom.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Vossepolder heeft met €38.200 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Hillegom. En buurt Horst ten Daal heeft met €0 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Hillegom.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Hillegom is €31.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.300. Gemeente Hillegom telt 18.200 inkomensontvangers op 22.826 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,80% procent van de huishoudens in gemeente Hillegom heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Zuid-Holland gemeente Hillegom


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Zuid-Holland (gemeente Hillegom is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Zuid-Holland. De positie van gemeente Hillegom is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Hillegom. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Hillegom
Er zijn 520 elektrische auto’s in mei 2024 in de gemeente Hillegom.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Hillegom op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 520 elektrische auto’s in de gemeente Hillegom. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Hillegom die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 13.045 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Hillegom in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Hillegom geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 17.351 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Hillegom (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 12.275 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Hillegom in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Hillegom geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Hillegom. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 687 misdrijven in de gemeente Hillegom geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Hillegom, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Hillegom zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 9.358 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Hillegom 687 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Hillegom in 2023 zijn Horizontale fraude (129 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (84 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Hillegom.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 45 misdrijven in de gemeente Hillegom geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Hillegom met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Hillegom over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Hillegom.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 12,09 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Hillegom.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Hillegom.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Hillegom. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Hillegom
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Hillegom dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Hillegom.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Hillegom.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Hillegom genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Hillegom.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Hillegom.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Hillegom. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Hillegom geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Hillegom. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Hillegom is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
56% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Hillegom heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Hillegom. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Hillegom is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
57% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Hillegom sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Hillegom. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Hillegom is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Hillegom heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Hillegom. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Hillegom is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
24% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Hillegom heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Hillegom. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Hillegom is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
46% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Hillegom heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Hillegom. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Hillegom is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
48% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Hillegom voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Hillegom. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Hillegom is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Hillegom heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Hillegom. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Hillegom is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Hillegom doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Hillegom. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Hillegom is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Hillegom voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.820Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij80Aantal2023
B-F Nijverheid en energie450Aantal2023
G+I Handel en horeca515Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie200Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed210Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening625Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg435Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten305Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners22.826Aantal2024
Mannen11.160Aantal2023
Vrouwen11.293Aantal2023
0 tot 15 jaar3.386Aantal2023
15 tot 25 jaar2.403Aantal2023
25 tot 45 jaar5.629Aantal2023
45 tot 65 jaar6.277Aantal2023
65 jaar of ouder4.758Aantal2023
Ongehuwd10.566Aantal2023
Gehuwd8.840Aantal2023
Gescheiden1.837Aantal2023
Verweduwd1.210Aantal2023
Geboorte totaal204Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal227Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.746Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag4.290Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar7.420Aantal2022
Opleidingsniveau hoog5.020Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura725Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg14%Percentage2022
WMO cliënten1.395Aantal2022
WMO cliënten relatief63Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.320Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.110Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.970Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement640Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.140Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.370Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.790Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning770Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.070Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.445Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel4.084Aantal2024
Adressen met definitief energielabel6.541Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++82Aantal2024
Energielabels A+++94Aantal2024
Energielabels A++47Aantal2024
Energielabels A+42Aantal2024
Energielabels A2.575Aantal2024
Energielabels B1.597Aantal2024
Energielabels C2.967Aantal2024
Energielabels D750Aantal2024
Energielabels E706Aantal2024
Energielabels F785Aantal2024
Energielabels G980Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn39%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht49%percentage2020
Overgewicht49%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker15%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters52%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk51%percentage2020
Lopen naar school of werk26%percentage2020
Fietsen naar school of werk36%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam27%percentage2020
Sociaal eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk22%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal10.174Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens3.619Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen3.083Aantal2023
Huishoudens met kinderen3.472Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,18Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers18.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.300Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.800Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen34%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen22%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,90%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,80%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,2%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,1%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€223x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand260Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO850Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW180Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW4.350Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland17.699Aantal2023
Herkomst buiten Nederland4.754Aantal2023
Herkomst Europa2.384Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.370Aantal2023
Geboren in Nederland17.699Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa871Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.137Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.513Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.233Aantal2023
Autochtoon17.936Aantal2022
Westers totaal2.766Aantal2022
Niet-westers totaal1.610Aantal2022
Marokko256Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba87Aantal2022
Suriname98Aantal2022
Turkije119Aantal2022
Overig niet-westers1.050Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal276Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven49Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting147Aantal2023
Verkeersovertredingen103Aantal2023
Vernieling87Aantal2023
Overige misdrijven25Aantal2023
Totaal misdrijven687Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand8,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km43Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km42Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km138Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand12,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand14,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km28Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km68Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0534Code2023
RegionaamHillegomNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode05340000Code2023
Oppervlakte totaal1.347Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.286Aantal hectaren2023
Oppervlakte water61Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.598Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal12.070Aantal2024
Adressen met postcode11.624Aantal2024
Adressen met woonfunctie10.651Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie103Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie199Aantal2024
Adressen met industriefunctie506Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie130Aantal2024
Adressen met logiesfunctie32Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie16Aantal2024
Adressen met sportfunctie22Aantal2024
Adressen met winkelfunctie191Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie553Aantal2024
Verblijfsobjecten12.042Aantal2024
Ligplaatsen20Aantal2024
Standplaatsen8Aantal2024
Panden met adres8.443Aantal2024
Adressen met pand12.027Aantal2024
Percelen met adres7.401Aantal2024
Adressen met perceel12.070Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom11.500Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom570Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom10.232Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom419Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900161Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19251.021Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950947Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.809Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.224Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.110Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000935Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010256Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020679Aantal2024
Panden met adres 2020 en later300Aantal2024
Adressen met pand voor 17002Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900216Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19251.166Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.083Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702.308Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.670Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.672Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.400Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010697Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.143Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later670Aantal2024
Postcodegebied2181AA-2182ZWNaam2024
Meest voorkomende postcode2182Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode55%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade61Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade86Aantal2022
Verkeersongevallen totaal147Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal11.896Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine9.840Aantal2023
Personenautos - overige brandstof2.060Aantal2023
Personenautos per huishouden1,17Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte925Aantal2023
Motorfietsen1.132Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad10.124Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€403.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning69%Percentage2023
Percentage meergezinswoning31%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen67%Percentage2023
Huurwoningen totaal33%Percentage2023
In bezit woningcorporatie24%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200081%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2023
Appartement3.438Aantal2024
Tussen of geschakelde woning4.009Aantal2024
Hoekwoning1.814Aantal2024
Tweeonder1kap671Aantal2024
Vrijstaande woning719Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.391Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Hillegom. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Hillegom
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Hillegom: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 126 patiënten in de gemeente Hillegom met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Hillegom
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Hillegom.

Gemiddeld overleden 4,39 personen per week in de gemeente Hillegom. Het aantal sterftes in de gemeente Hillegom is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 18 (29 april tot en met 5 mei) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Hillegom: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (2.820 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Hillegom (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Hillegom zijn in totaal 2.820 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 29 wijken en buurten in gemeente Hillegom. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Hillegom als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Hillegom als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities