Statistieken gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht telt 32.689 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht:

JaarAantal inwoners de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht% verschil
202432.6891,57%
202332.1831,64%
202231.6631,30%
202131.2580,18%
202031.2020,76%
201930.9660,94%
201830.6773,18%
201729.7311,10%
201629.4080,86%
201529.1560,85%
201428.9110,94%
201328.6411,36%
201228.2572,32%
201127.6162,67%
201026.8973,93%
200925.8814,13%
200824.8540,12%
200724.8251,50%
200624.4583,24%
200523.6903,15%
200422.9663,94%
200322.0962,80%
200221.4951,49%
200121.1790,92%
200020.9860,82%
199920.8160,14%
199820.7861,07%
199720.5651,61%
199620.2391,37%
199519.966geen data

De bevolking van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is met 12.723 personen gestegen van 19.966 personen in 1995 tot 32.689 personen in 2024 (dat is een zeer grote stijging van 64%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 439 personen (1,72%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht:

In 1995 waren er 19.966 inwoners in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Het aantal van 19.966 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 32.689 personen. De stijging ten opzichte van 1995 is 12.723 (64%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 506 (1,57%). Het aantal van 32.689 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.190 hectare, waarvan 1.019 land en 171 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.867 adressen per km2. Er wonen 12.662 huishoudens in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en de gemeente telt 1 woonplaats, 5 wijken en 12 buurten.

De naam Hendrik-Ido-Ambacht wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Hendrik-Ido-Ambacht. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Vlag van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Centrum, 2: De Oevers, 3: Sandelingen-Ambacht, 4: Krommeweg, 5: De Volgerlanden.

Woningkenmerken
Er zijn 12.725 woningen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht was €397.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht% verschil
2023€397.00018%
2022€336.0009,1%
2021€308.0009,6%
2020€281.00011%
2019€254.0008,5%
2018€234.0006,4%
2017€220.0002,80%
2016€214.0002,88%
2015€208.000-3,26%
2014€215.000-6,9%
2013€231.000-3,75%
2012€240.000-1,23%
2011€243.000-1,62%
2010€247.0002,49%
2009€241.0004,33%
2008€231.0004,52%
2007€221.0005,2%
2006€210.0001,94%
2005€206.00050%
2004€137.0003,01%
2003€133.0000,76%
2002€132.000-0,75%
2001€133.00068%
2000€79.0000%
1999€79.0000%
1998€79.0000%
1997€79.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is met €318.000 gegroeid van €79.000 in 1997 tot €397.000 in 2023 (dat is een toename van 403%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €12.230 (7,4%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is €397.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 17% en er zijn 12.725 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), 5 wijken (oranje) en 12 buurten (blauw). De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht: er zijn 5.948 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 14.590 totaal in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht telt in totaal 14.590 adressen, met 14.581 verblijfsobjecten, 7 standplaatsen en 2 ligplaatsen. 99% van de adressen in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Hendrik-Ido-Ambacht
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zijn er 13.033 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2.642 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202326.5591.6393.985
202226.6511.4613.551
202126.4811.3923.385
202026.5821.3463.274
201926.4941.3033.169
201826.3431.2633.071
201725.6521.1892.890
201625.4061.1662.836
201525.2541.1372.765
201425.0991.1112.701
201324.9241.0832.634
201224.6121.0622.583
201124.1691.0052.442
201023.6129572.328
200922.8788752.128
200822.0348221.998
200722.0058221.998
200621.7957761.887
200520.9398021.949
200420.2447931.929
200319.6037271.766
200219.3136361.546
200119.2075751.397
200019.0585621.366
199918.9135551.348
199818.9075481.331
199718.7875181.260
199618.5314981.210

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europese landen: 5,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 12% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europa: 2,46% en herkomst van buiten Europa: 6%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Hendrik-Ido-Ambacht naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in 2022 zijn Westers (2.025 inwoners) en Overig (1.469 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.020610
Tussenwoning2.820850
Hoekwoning3.0701.020
Twee onder één kap woning3.6301.040
Vrijstaande woning4.6901.590
Huurwoning2.050690
Eigen woning3.160960

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zijn A (5.048 adressen) en C (3.010 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht: 5.048 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht voor 2024.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht voor 2024:

DichtheidNederlandGemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Bevolking5333.208
Adressen2.0551.867
Autos2651.498

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 142 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

30 stembureaus

Er zijn 30 stembureaus in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Uitslagen voor het Europees Parlement (2024), de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023) en de gemeenteraad (2022) in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024, de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
SGP2.31820%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV2.28420%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD1.42812%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
GL-PvdA1.20511%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CDA1.1359,9%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CU6645,8%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
D666535,7%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC3843,35%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
FvD2812,45%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PvdD2522,20%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Volt2402,09%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BBB2101,83%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SP1301,13%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
50PLUS990,86%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
JA21850,74%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BVNL480,42%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Piraten290,25%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NL PLAN150,13%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
MDD120,10%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
van de Regio20,02%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV5.21927%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD3.40517%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP2.36612%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC2.33912%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA1.5387,8%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D668114,13%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA8084,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU7984,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD4572,32%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP3911,99%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB3721,89%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK3211,63%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD2211,12%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA211610,82%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt1510,77%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS1080,55%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL960,49%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1350,18%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter240,12%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN110,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN80,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten70,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF60,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport50,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP20,01%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP2.40517%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.99514%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB1.65512%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU9927%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA9816,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA219766,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV8976,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA7585,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D666544,59%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks6204,35%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD5493,85%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS5263,69%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP3492,45%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD3342,34%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1911,34%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt1601,12%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP880,62%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
DENK780,55%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GOUD370,26%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft130,09%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP2.57318%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterschapspartij Hollandse Delta1.85513%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.65612%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BBB1.48811%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU1.0927,8%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA7825,6%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
JA217605,4%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA7385,3%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk6984,98%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD6004,28%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Hollandse Delta Natuurlijk5744,09%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL4082,91%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS4032,87%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP2822,01%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
GOUD1090,78%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU SGP3.76028%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Gemeente Belangen2.12216%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.89514%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Realistisch Ambacht1.2779,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.1868,7%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.1398,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.0798%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
ECHT VOOR AMBACHT (E.V.A.)8055,9%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
A.U.B.2922,15%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Daar vind je cijfers over opkomst, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Inkomensvergelijking gemeenten in Zuid-Holland gemeente Hendrik-Ido-Ambacht


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Zuid-Holland (gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is rood)

De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Zuid-Holland. De positie van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is weergegeven in het rood.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is €31.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €41.100. Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht telt 24.200 inkomensontvangers op 32.689 inwoners totaal.
3% van de huishoudens in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.800) gemeente Hendrik-Ido-Ambacht


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Sandelingen-Ambacht heeft met €41.500 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. En buurt Kruiswiel heeft met €27.300 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Er zijn 536 elektrische auto’s in juni 2024 in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 536 elektrische auto’s in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 15.666 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 20.401 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 15.808 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 943 misdrijven in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 11.418 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 943 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (238 delicten) en Horizontale fraude (205 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 99 misdrijven in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 11,96 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
72% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
79% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.440Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2023
B-F Nijverheid en energie470Aantal2023
G+I Handel en horeca585Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie395Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed410Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening830Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg450Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten285Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners32.689Aantal2024
Mannen16.116Aantal2024
Vrouwen16.573Aantal2024
0 tot 15 jaar6.605Aantal2024
15 tot 25 jaar3.809Aantal2024
25 tot 45 jaar8.231Aantal2024
45 tot 65 jaar8.331Aantal2024
65 jaar of ouder5.713Aantal2024
Ongehuwd14.856Aantal2024
Gehuwd14.545Aantal2024
Gescheiden1.879Aantal2024
Verweduwd1.409Aantal2024
Geboorte totaal400Aantal2022
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal225Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.208Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag5.540Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar10.790Aantal2022
Opleidingsniveau hoog6.650Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1.055Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten1.825Aantal2022
WMO cliënten relatief58Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.850Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal890Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement610Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.590Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning960Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.455Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel4.093Aantal2024
Adressen met definitief energielabel9.042Aantal2024
Energielabels A+++++16Aantal2024
Energielabels A++++10Aantal2024
Energielabels A+++70Aantal2024
Energielabels A++208Aantal2024
Energielabels A+248Aantal2024
Energielabels A5.048Aantal2024
Energielabels B1.686Aantal2024
Energielabels C3.010Aantal2024
Energielabels D961Aantal2024
Energielabels E1.025Aantal2024
Energielabels F486Aantal2024
Energielabels G367Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker15%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn48%percentage2022
Drinker78%percentage2022
Zware drinker8%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht44%percentage2022
Overgewicht55%percentage2022
Ernstig overgewicht17%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn41%percentage2022
Wekelijkse sporters48%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk43%percentage2022
Lopen naar school of werk17%percentage2022
Fietsen naar school of werk33%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2022
Emotioneel eenzaam26%percentage2022
Sociaal eenzaam32%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk24%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid72%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2022
Psychische klachten20%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht16%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht51%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken19%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal12.662Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens3.358Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen3.727Aantal2023
Huishoudens met kinderen5.577Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,52Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers24.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€41.100Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.800Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen26%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar39%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen26%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen29%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,30%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,5%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,6%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€211x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand410Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO930Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW180Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW5.020Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland26.559Aantal2023
Herkomst buiten Nederland5.624Aantal2023
Herkomst Europa1.639Aantal2023
Herkomst buiten Europa3.985Aantal2023
Geboren in Nederland26.559Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa902Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa2.094Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa737Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.891Aantal2023
Autochtoon26.651Aantal2022
Westers totaal2.025Aantal2022
Niet-westers totaal2.987Aantal2022
Marokko375Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba262Aantal2022
Suriname519Aantal2022
Turkije362Aantal2022
Overig niet-westers1.469Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal391Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven52Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting223Aantal2023
Verkeersovertredingen175Aantal2023
Vernieling66Aantal2023
Overige misdrijven35Aantal2023
Totaal misdrijven943Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km30Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km54Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km29Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km54Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km88Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km37Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km25Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand17,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand8,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km26Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km66Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0531Code2023
RegionaamHendrik-Ido-AmbachtNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode05310000Code2023
Oppervlakte totaal1.190Aantal hectaren2024
Oppervlakte land1.019Aantal hectaren2024
Oppervlakte water171Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.867Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal14.590Aantal2024
Adressen met postcode13.907Aantal2024
Adressen met woonfunctie13.033Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie74Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie130Aantal2024
Adressen met industriefunctie371Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie289Aantal2024
Adressen met logiesfunctie3Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie21Aantal2024
Adressen met sportfunctie7Aantal2024
Adressen met winkelfunctie140Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie715Aantal2024
Verblijfsobjecten14.581Aantal2024
Ligplaatsen2Aantal2024
Standplaatsen7Aantal2024
Panden met adres11.062Aantal2024
Adressen met pand14.497Aantal2024
Percelen met adres10.401Aantal2024
Adressen met perceel14.590Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom14.453Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom137Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom12.961Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom72Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190062Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925113Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950356Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19702.642Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.317Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.586Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000775Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20102.510Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201.019Aantal2024
Panden met adres 2020 en later681Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190064Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925120Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950359Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19703.721Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.449Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.955Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.163Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20103.561Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.251Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later853Aantal2024
Postcodegebied3341BA-3344RPNaam2024
Meest voorkomende postcode3341Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode32%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade39Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade102Aantal2022
Verkeersongevallen totaal142Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal15.267Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine12.750Aantal2023
Personenautos - overige brandstof2.515Aantal2023
Personenautos per huishouden1,21Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.498Aantal2023
Motorfietsen1.039Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad12.725Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€397.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning76%Percentage2023
Percentage meergezinswoning24%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen72%Percentage2023
Huurwoningen totaal28%Percentage2023
In bezit woningcorporatie23%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200062%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200038%Percentage2023
Appartement3.091Aantal2024
Tussen of geschakelde woning5.948Aantal2024
Hoekwoning2.313Aantal2024
Tweeonder1kap788Aantal2024
Vrijstaande woning893Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.548Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 gemeente Hendrik-Ido-Ambacht: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijfsvestigingen (3.440 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht voor elk van de volgende 8 sectoren:

  1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
  2. Nen: Nijverheid en energie
  3. Hh: Handel en HORECA
  4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
  5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
  6. Zd: Zakelijke dienstverlening
  7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
  8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zijn in totaal 3.440 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 19 wijken en buurten in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Hendrik-Ido-Ambacht als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Hendrik-Ido-Ambacht als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities