Statistieken gemeente Den Haag

Aantal inwoners per jaar
De gemeente Den Haag telt 562.839 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Den Haag.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Den Haag:

JaarAantal inwoners de gemeente Den Haag% verschil
2023562.8391,70%
2022553.4170,93%
2021548.3200,45%
2020545.8381,49%
2019537.8330,99%
2018532.5611,46%
2017524.8820,94%
2016519.9881,00%
2015514.8611,16%
2014508.9400,61%
2013505.8560,76%
2012502.0551,41%
2011495.0831,34%
2010488.5531,39%
2009481.8641,30%
2008475.6810,37%
2007473.941-0,35%
2006475.6270,75%
2005472.0960,65%
2004469.0591,13%
2003463.8261,33%
2002457.7263,47%
2001442.3560,29%
2000441.0940,08%
1999440.743-0,46%
1998442.7990,14%
1997442.159-0,08%
1996442.503-0,10%
1995442.937geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Den Haag is met 119.902 personen toegenomen van 442.937 personen in 1995 tot 562.839 personen in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 27%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2023 was 4.282 personen (0,86%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Den Haag.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Den Haag:

In 1995 waren er 442.937 inwoners in de gemeente Den Haag. In 1999 is het aantal gedaald tot 440.743 personen. Dit is een daling van 2.194 (-0,50%) ten opzichte van 1995, ten opzichte van het vorige jaar (1998) is het verschil -2.056 (-0,46%). Het aantal van 440.743 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 562.839 personen. De stijging ten opzichte van 1999 is 122.096 (28%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 9.422 (1,70%). Het aantal van 562.839 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2023.

Over de gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. Gemeente Den Haag heeft afgerond een totale oppervlakte van 9.812 hectare, waarvan 8.244 land en 1.568 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 5.037 adressen per km2. Er wonen 281.186 huishoudens in de gemeente Den Haag en de gemeente telt 1 woonplaats, 44 wijken en 114 buurten.

De naam Den Haag wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Den Haag. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Den Haag

Vlag van de gemeente Den Haag

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Den Haag
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Den Haag met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Oostduinen, 2: Belgisch Park, 3: Scheveningen, 4: Westbroekpark en Duttendel, 5: Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes ...Toon meer... Kaart van de gemeente Den Haag met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Oostduinen, 2: Belgisch Park, 3: Scheveningen, 4: Westbroekpark en Duttendel, 5: Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes, 6: Benoordenhout, 7: Geuzen- en Statenkwartier, 8: Mariahoeve en Marlot, 9: Archipelbuurt, 10: Duindorp, 11: Zorgvliet, 12: Haagse Bos, 13: Willemspark, 14: Duinoord, 15: Bezuidenhout, 16: Zeeheldenkwartier, 17: Vogelwijk, 18: Centrum, 19: Bomen- en Bloemenbuurt, 20: Regentessekwartier, 21: Stationsbuurt, 22: Valkenboskwartier, 23: Bohemen en Meer en Bos, 24: Binckhorst, 25: Schildersbuurt, 26: Vruchtenbuurt, 27: Forepark, 28: Transvaalkwartier, 29: Rustenburg en Oostbroek, 30: Leidschenveen, 31: Waldeck, 32: Laakkwartier en Spoorwijk, 33: Kijkduin en Ockenburgh, 34: Groente- en Fruitmarkt, 35: Leyenburg, 36: Zuiderpark, 37: Loosduinen, 38: Hoornwijk, 39: Moerwijk, 40: Morgenstond, 41: Kraayenstein en Vroondaal, 42: Ypenburg, 43: Bouwlust en Vrederust, 44: Wateringse Veld ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 270.220 woningen in de gemeente Den Haag.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Den Haag in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Den Haag was €354.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Den Haag.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Den Haag:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Den Haag% verschil
2023€354.00014%
2022€311.0009,1%
2021€285.0008,8%
2020€262.00012%
2019€233.0009,9%
2018€212.0007,6%
2017€197.0004,79%
2016€188.0002,17%
2015€184.000-2,13%
2014€188.000-5,5%
2013€199.000-3,86%
2012€207.000-1,43%
2011€210.000-1,41%
2010€213.0000,95%
2009€211.0006%
2008€199.0009,3%
2007€182.0009%
2006€167.0000,60%
2005€166.00061%
2004€103.0000,98%
2003€102.0002,0%
2002€100.0004,17%
2001€96.00050%
2000€64.0001,59%
1999€63.0000,00%
1998€63.0000,00%
1997€63.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Den Haag is met €291.000 gestegen van €63.000 in 1997 tot €354.000 in 2023 (dat is een toename van 462%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €11.192 (7,7%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Den Haag.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Den Haag.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Den Haag is €354.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 15% en er zijn 270.220 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin) en 43 wijken (oranje). De gemeente Den Haag wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de gemeente Den Haag: er zijn 222.229 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Den Haag.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 313.446 totaal in de gemeente Den Haag

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De gemeente Den Haag telt in totaal 313.446 adressen, met 312.848 verblijfsobjecten, 367 standplaatsen en 231 ligplaatsen. Alle adressen in gemeente Den Haag liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Den Haag
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Den Haag. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Den Haag. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de gemeente Den Haag

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Den Haag. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Den Haag


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Den Haag bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Den Haag


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Den Haag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Den Haag per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Den Haag:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023230.09697.161235.582
2022237.99892.102223.317
2021240.76789.806217.747
2020242.44188.592214.805
2019244.35785.695207.781
2018246.63383.491202.437
2017248.21780.786195.879
2016249.66978.933191.386
2015251.49776.902186.462
2014252.36074.921181.659
2013252.70573.920179.231
2012253.65472.533175.868
2011253.95770.409170.717
2010253.86068.530166.163
2009253.95466.550161.360
2008255.86264.187155.632
2007258.02763.047152.867
2006261.04562.658151.924
2005262.56061.185148.351
2004264.55459.715144.790
2003265.48957.914140.423
2002266.05855.967135.701
2001259.15253.496129.708
2000264.18251.658125.254
1999268.14050.400122.203
1998272.53149.718120.550
1997276.65848.326117.175
1996280.88547.192114.426

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Den Haag als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 41%, herkomst uit Europese landen: 17% en herkomst uit landen buiten Europa: 42% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 63%, herkomst uit Europa: 11% en herkomst van buiten Europa: 26%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Den Haag naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Den Haag
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Den Haag in 2022 zijn Westers (112.674 inwoners) en Overig (68.355 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Den Haag: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de gemeente Den Haag.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Den Haag. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Den Haag:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Haag. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Den Haag zijn A (62.564 adressen) en G (47.611 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Den Haag. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de gemeente Den Haag: 62.564 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 5.495 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Den Haag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Den Haag. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Den Haag vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Den Haag.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Den Haag voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Den Haag ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

554 stembureaus

Er zijn 554 stembureaus in de gemeente Den Haag. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023 gemeente Den Haag
Opkomst: 68,3%
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 2023 voor de gemeente Den Haag. Gebruik de knoppen onder de grafiek om het percentage stemmen of het aantal zetels per partij te tonen:


Onderstaande tabel toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023 voor de gemeente Den Haag:

PartijPercentage stemmenAantal stemmenZetels Tweede Kamer
PVV22%53.20237
GL-PvdA19%47.31525
VVD15%36.94824
DENK8,6%21.0063
NSC8,5%20.81120
D668,3%20.4109
PvdD3,40%8.2803
FvD2,60%6.3123
SP2,60%6.4575
Volt2,30%5.5612
CDA1,90%4.6885
BBB1,30%3.1477
CU1,20%2.9023
BIJ10,80%2.0220
JA210,50%1.1461
SGP0,40%9253
50PLUS0,40%9320
BVNL0,40%9910
Piraten0,10%2850
PLAN0,10%2450
LEF0,10%2060
Splinter0,10%3590
Politieke Partij voor Basisinkomen0,00%760
SAMEN0,00%1030
LP0,00%1100

De getoonde uitslagen zijn gebaseerd op de data van de KiesRaad. Bekijk ook de vergelijking van de uitslag tussen provincies en gemeenten voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2023. Of bekijk de meest recente peilingen voor de verkiezingen.

Meer verkiezingen
Verkiezingsuitslagen gemeente Den Haag
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2014) in de gemeente Den Haag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlement verkiezingen van 22 mei 2014.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Den Haag:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV53.20222%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA47.31519%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD36.94815%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK21.0068,6%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC20.8118,5%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D6620.4108,3%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD8.2803,39%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP6.4572,64%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD6.3122,58%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt5.5612,28%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA4.6881,92%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB3.1471,29%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU2.9021,19%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ12.0220,83%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA211.1460,47%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL9910,41%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS9320,38%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP9250,38%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter3590,15%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten2850,12%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN2450,10%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF2060,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP1100,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN1030,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Politieke Partij voor Basisinkomen760,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD23.20914%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks22.27013%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D6618.39411%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB13.7968,1%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA13.4527,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV12.9677,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD12.9177,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA7.5634,45%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA217.4334,38%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD6.5353,85%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt6.3543,74%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP6.0453,56%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
DENK5.6703,34%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU3.6052,12%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS3.4762,05%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL2.5841,52%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP1.6520,97%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP1.0350,61%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GOUD6970,41%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft2110,12%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD24.99614%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD24.08414%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk22.90913%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA22.85313%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BBB18.64911%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP18.19211%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA11.5846,7%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL10.0155,8%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
JA217.0174,06%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU SGP5.5213,20%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS4.3282,51%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
GOUD2.4801,44%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Hart voor Den Haag / Groep de Mos30.98817%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D6627.93715%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD24.29813%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks18.22310%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdD12.3636,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA11.7646,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA11.4556,3%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
DENK10.2225,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Haagse Stadspartij6.4713,54%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP5.3372,92%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV5.3242,92%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU SGP4.9712,72%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD3.8962,13%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Blanco (Roopram J.M.)2.3471,29%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
50PLUS2.2231,22%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Haags Belang1.8601,02%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
LEF1.6180,89%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Blanco5290,29%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
INL Den Haag3770,21%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Nationale Bond tegen Overheidszaken - DH3410,19%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D6631.06623%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
PVV21.17916%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
VVD18.26813%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
PvdA13.4189,8%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
GroenLinks11.7638,6%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
CDA11.5148,4%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
SP10.3357,6%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
PvdD7.0735,2%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
CU SGP4.0222,95%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
50PLUS3.6262,66%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Piraten1.4431,06%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Artikel509130,67%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
ikkiesvooreerlijk.eu5050,37%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
De Groenen4580,34%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Anti EU(ro) Partij3160,23%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Jezus leeft2700,20%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Liberaal Democratische Partij2450,18%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Aandacht en Eenvoud1050,08%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
IQ de Rechten-Plichten-Partij470,03%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014

Bekijk de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen. Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Den Haag: met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.700) gemeente Den Haag


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Den Haag.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Nassaubuurt heeft met €61.600 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Den Haag. En Schildersbuurt-Oost heeft met €17.400 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Den Haag.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Den Haag is €30.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.600. Gemeente Den Haag telt 424.000 inkomensontvangers op 562.839 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
11% procent van de huishoudens in gemeente Den Haag heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Zuid-Holland gemeente Den Haag


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Zuid-Holland (gemeente Den Haag is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Zuid-Holland. De positie van gemeente Den Haag is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Den Haag. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Den Haag
Er zijn 12.060 elektrische auto’s in februari 2024 in de gemeente Den Haag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Den Haag op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 12.060 elektrische auto’s in de gemeente Den Haag. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Den Haag die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 203.769 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Den Haag in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Den Haag geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 288.040 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Den Haag (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 212.281 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Den Haag in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Den Haag geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Den Haag. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 37.378 misdrijven in de gemeente Den Haag geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Den Haag, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Den Haag zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 456.858 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 52 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de gemeente Den Haag 37.378 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Den Haag in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (4.772 delicten) en Ongevallen (weg) (3.890 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Den Haag.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 3.003 misdrijven in de gemeente Den Haag geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Den Haag met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Den Haag over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Den Haag.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 29,45 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de gemeente Den Haag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Den Haag.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Den Haag. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Den Haag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Den Haag.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Den Haag genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Den Haag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Den Haag.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Den Haag. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
70% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de gemeente Den Haag geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Den Haag. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Den Haag is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
57% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Den Haag heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Den Haag. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Den Haag is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
60% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Den Haag gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Den Haag. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Den Haag is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
78% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Den Haag heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Den Haag. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Den Haag is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
33% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Den Haag heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Den Haag. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Den Haag is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
54% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Den Haag heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Den Haag. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Den Haag is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
57% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de gemeente Den Haag voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Den Haag. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Den Haag is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
89% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Den Haag heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Den Haag. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Den Haag is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
21% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Den Haag doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Den Haag. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Den Haag is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Den Haag voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal91.810Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij3.960Aantal2023
B-F Nijverheid en energie19.530Aantal2023
G+I Handel en horeca11.870Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie6.670Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed4.365Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening20.800Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg15.015Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten9.600Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners562.839Aantal2023
Mannen280.338Aantal2023
Vrouwen282.501Aantal2023
0 tot 15 jaar90.284Aantal2023
15 tot 25 jaar72.496Aantal2023
25 tot 45 jaar170.389Aantal2023
45 tot 65 jaar145.237Aantal2023
65 jaar of ouder84.433Aantal2023
Ongehuwd330.150Aantal2023
Gehuwd162.610Aantal2023
Gescheiden51.168Aantal2023
Verweduwd18.911Aantal2023
Geboorte totaal5.701Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal4.614Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid6.827Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag126.120Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar144.640Aantal2021
Opleidingsniveau hoog155.400Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura16.085Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten35.605Aantal2022
WMO cliënten relatief64Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement800Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.090Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.110Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.500Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning750Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning990Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming9%Percentage2022
Energielabels Definitief195.328Aantal2023
Energielabels Voorlopig83.868Aantal2023
Energielabels Onbepaald32.433Aantal2023
Energielabels A+++++3Aantal2023
Energielabels A++++198Aantal2023
Energielabels A+++1.728Aantal2023
Energielabels A++2.560Aantal2023
Energielabels A+3.142Aantal2023
Energielabels A62.564Aantal2023
Energielabels B37.000Aantal2023
Energielabels C46.419Aantal2023
Energielabels D27.582Aantal2023
Energielabels E29.192Aantal2023
Energielabels F21.197Aantal2023
Energielabels G47.611Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn52%percentage2020
Drinker70%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht49%percentage2020
Overgewicht49%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker21%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2020
Wekelijkse sporters47%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk60%percentage2020
Lopen naar school of werk34%percentage2020
Fietsen naar school of werk39%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam57%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam16%percentage2020
Emotioneel eenzaam38%percentage2020
Sociaal eenzaam37%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen22%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Vrijwilligerswerk19%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking9%percentage2020
Mobiliteitsbeperking13%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen20%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie52%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken24%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal281.186Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens138.530Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen59.744Aantal2023
Huishoudens met kinderen82.912Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,97Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2021
Percentage werknemers79%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 21%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers424.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.600Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen48%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen17%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen8,1%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum15%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum18%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€24x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand22.330Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO23.880Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW4.550Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW75.050Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland230.096Aantal2023
Herkomst Europa97.161Aantal2023
Herkomst buiten Europa235.582Aantal2023
Geboren in Nederland230.096Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa23.015Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa99.884Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa74.146Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa135.698Aantal2023
Autochtoon237.998Aantal2022
Westers totaal112.674Aantal2022
Niet-westers totaal202.745Aantal2022
Marokko32.680Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba14.793Aantal2022
Suriname44.769Aantal2022
Turkije42.148Aantal2022
Overig niet-westers68.355Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal16.577Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven4.502Aantal2022
Milieu overtredingen95Aantal2022
Oplichting3.302Aantal2022
Verkeersovertredingen6.947Aantal2022
Vernieling3.432Aantal2022
Overige misdrijven2.523Aantal2022
Totaal misdrijven37.378Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km63Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km35Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km85Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km24Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km224Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km520Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km40Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km11Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km103Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km222Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km14Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km157Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km378Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km19Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km216Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km538Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km36,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km90Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km146Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km73Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km183Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km42Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km113Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km30Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km76Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km66Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km51Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km34Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand9,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km27Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km45Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km22Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km60Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0518Code2023
RegionaamDen HaagNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode05180000Code2023
Oppervlakte totaal9.812Aantal hectaren2023
Oppervlakte land8.244Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1.568Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid5.037Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal312.308Aantal2023
Adressen met postcode311.629Aantal2023
Adressen met woonfunctie282.844Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom312.135Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom173Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom282.820Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom25Aantal2023
Percelen87.976Aantal2023
Panden102.825Aantal2023
Adressen met panden310.626Aantal2023
Panden voor 17001.151Aantal2023
Panden 1700 tot 190019.445Aantal2023
Panden 1900 tot 192546.558Aantal2023
Panden 1925 tot 195055.367Aantal2023
Panden 1950 tot 197052.462Aantal2023
Panden 1970 tot 198018.298Aantal2023
Panden 1980 tot 199024.684Aantal2023
Panden 1990 tot 200029.070Aantal2023
Panden 2000 tot 201031.853Aantal2023
Panden 2010 tot 202018.927Aantal2023
Panden 2020 en later12.811Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk7Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2.229Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3.259Aantal2022
Verkeersongevallen totaal5.495Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal202.219Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine157.650Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof44.570Aantal2023
Personenauto's per huishouden0,70Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte2.453Aantal2023
Motorfietsen11.138Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad270.220Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€354.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning21%Percentage2023
Percentage meergezinswoning79%Percentage2023
Percentage bewoond93%Percentage2023
Percentage onbewoond7%Percentage2023
Koopwoningen42%Percentage2023
Huurwoningen totaal58%Percentage2023
In bezit woningcorporatie30%Percentage2023
In bezit overige verhuurders28%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200080%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2023
Appartement222.229Aantal2023
Tussen of geschakelde woning43.881Aantal2023
Hoekwoning10.713Aantal2023
Tweeonder1kap3.350Aantal2023
Vrijstaande woning2.672Aantal2023
Ligplaats230Aantal2023
Standplaats367Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend309Aantal2023
Woningtype n.v.t.28.866Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Den Haag. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Den Haag
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Den Haag: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 4.587 patiënten in de gemeente Den Haag met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 20 februari 2024, week 08 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Den Haag
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Den Haag.

Gemiddeld overleden 83,34 personen per week in de gemeente Den Haag. Het aantal sterftes in de gemeente Den Haag is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 06 (5 tot en met 11 februari) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Den Haag: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (91.810 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Den Haag (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Den Haag zijn in totaal 91.810 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 160 wijken en buurten in gemeente Den Haag. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Den Haag als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Den Haag als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities