Statistieken woonplaats Den Haag

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Den Haag. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Den Haag. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Den Haag telt 565.701 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Den Haag.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Den Haag:

JaarAantal inwoners de woonplaats Den Haag% verschil
2024565.7010,51%
2023562.8391,70%
2022553.4170,93%
2021548.3200,45%
2020545.8381,49%
2019537.8330,99%
2018532.5611,46%
2017524.8820,94%
2016519.9881,00%
2015514.8611,16%
2014508.9400,61%
2013505.8560,76%
2012502.0551,41%
2011495.0831,34%
2010488.5531,39%
2009481.8641,30%
2008475.6810,37%
2007473.941-0,35%
2006475.6270,75%
2005472.0960,65%
2004469.0591,13%
2003463.8261,33%
2002457.7263,47%
2001442.3560,29%
2000441.0940,08%
1999440.743-0,46%
1998442.7990,14%
1997442.159-0,08%
1996442.503-0,10%
1995442.937geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Den Haag is met 122.764 personen gegroeid van 442.937 personen in 1995 tot 565.701 personen in 2024 (dat is een zeer grote toename van 28%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 4.233 personen (0,85%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Den Haag.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Den Haag:

In 1995 waren er 442.937 inwoners in de woonplaats Den Haag. In 1999 is het aantal gedaald tot 440.743 personen. Dit is een daling van 2.194 (-0,50%) ten opzichte van 1995, ten opzichte van het vorige jaar (1998) is het verschil -2.056 (-0,46%). Het aantal van 440.743 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 565.701 personen. De stijging ten opzichte van 1999 is 124.958 (28%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 2.862 (0,51%). Het aantal van 565.701 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over woonplaats Den Haag

Woonplaats Den Haag heeft afgerond een totale oppervlakte van 9.812 hectare, waarvan 8.244 land en 1.568 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Den Haag telt 313.446 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 5.037 adressen per km2. Er wonen 281.186 huishoudens en er zijn in totaal 270.220 woningen. De woonplaats telt 202.219 auto's en 91.810 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Den Haag ligt in de gemeente Den Haag.

De brondata voor woonplaats Den Haag is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Den Haag zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De gemeente Den Haag bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente Den Haag en voor woonplaats Den Haag zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Den Haag zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Den Haag
Kaart van de woonplaats Den Haag. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Den Haag binnen de gemeente Den Haag.

Woningkenmerken
Er zijn 270.220 woningen in de woonplaats Den Haag.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Den Haag in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Den Haag was €354.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Den Haag.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Den Haag:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Den Haag% verschil
2023€354.00014%
2022€311.0009,1%
2021€285.0008,8%
2020€262.00012%
2019€233.0009,9%
2018€212.0007,6%
2017€197.0004,79%
2016€188.0002,17%
2015€184.000-2,13%
2014€188.000-5,5%
2013€199.000-3,86%
2012€207.000-1,43%
2011€210.000-1,41%
2010€213.0000,95%
2009€211.0006%
2008€199.0009,3%
2007€182.0009%
2006€167.0000,60%
2005€166.00061%
2004€103.0000,98%
2003€102.0002,0%
2002€100.0004,17%
2001€96.00050%
2000€64.0001,59%
1999€63.0000%
1998€63.0000%
1997€63.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Den Haag is met €291.000 gegroeid van €63.000 in 1997 tot €354.000 in 2023 (dat is een toename van 462%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €11.192 (7,7%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Den Haag.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Den Haag.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Den Haag is €354.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 15% en er zijn 270.220 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Den Haag (geel) en 43 wijken (oranje). De woonplaats Den Haag wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Den Haag: er zijn 223.330 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Den Haag.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 313.446 totaal in de woonplaats Den Haag

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Den Haag telt in totaal 313.446 adressen, met 312.848 verblijfsobjecten, 367 standplaatsen en 231 ligplaatsen. Alle adressen in woonplaats Den Haag liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Den Haag
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Den Haag. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Den Haag. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Den Haag

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Den Haag. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Den Haag


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Den Haag bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Den Haag


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Den Haag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Den Haag per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Den Haag:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023230.09697.161235.582
2022237.99892.102223.317
2021240.76789.806217.747
2020242.44188.592214.805
2019244.35785.695207.781
2018246.63383.491202.437
2017248.21780.786195.879
2016249.66978.933191.386
2015251.49776.902186.462
2014252.36074.921181.659
2013252.70573.920179.231
2012253.65472.533175.868
2011253.95770.409170.717
2010253.86068.530166.163
2009253.95466.550161.360
2008255.86264.187155.632
2007258.02763.047152.867
2006261.04562.658151.924
2005262.56061.185148.351
2004264.55459.715144.790
2003265.48957.914140.423
2002266.05855.967135.701
2001259.15253.496129.708
2000264.18251.658125.254
1999268.14050.400122.203
1998272.53149.718120.550
1997276.65848.326117.175
1996280.88547.192114.426

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Den Haag als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 41%, herkomst uit Europese landen: 17% en herkomst uit landen buiten Europa: 42% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 63%, herkomst uit Europa: 11% en herkomst van buiten Europa: 26%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Den Haag naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Den Haag
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Den Haag in 2022 zijn Westers (112.674 inwoners) en Overig (68.355 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Den Haag: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Den Haag.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Den Haag. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Den Haag:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Haag. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Den Haag zijn A (64.298 adressen) en G (46.560 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Den Haag. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Den Haag: 64.298 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 5.495 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Den Haag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Den Haag. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Den Haag vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Den Haag

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 268 stembureaus in de woonplaats Den Haag. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 268 stembureaus in de woonplaats Den Haag. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Den Haag.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 268 stembureaus in de woonplaats Den Haag.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 568 stembureaus in de gemeente Den Haag en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Den Haag. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Den Haag.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Den Haag was in 2022 €30.700.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (91.810 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Den Haag (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Den Haag zijn in totaal 91.810 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Den Haag. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Den Haag
Er zijn 12.925 elektrische auto’s in april 2024 in de woonplaats Den Haag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Den Haag op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 12.925 elektrische auto’s in de woonplaats Den Haag. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Den Haag die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 203.580 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Den Haag in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Den Haag geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 289.336 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Den Haag (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 213.399 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Den Haag in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Den Haag geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Den Haag. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 37.340 misdrijven in de woonplaats Den Haag geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Den Haag, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Den Haag zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 495.242 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 52 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Den Haag 37.340 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Den Haag in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (5.085 delicten) en Ongevallen (weg) (3.622 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Den Haag.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 3.226 misdrijven in de woonplaats Den Haag geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Den Haag met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Den Haag over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Den Haag.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 30,33 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Den Haag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Den Haag.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Den Haag. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Den Haag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Den Haag.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Den Haag genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Den Haag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Den Haag.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Den Haag voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal91.810Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij3.960Aantal2023
B-F Nijverheid en energie19.530Aantal2023
G+I Handel en horeca11.870Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie6.670Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed4.365Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening20.800Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg15.015Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten9.600Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners565.701Aantal2024
Mannen280.338Aantal2023
Vrouwen282.501Aantal2023
0 tot 15 jaar90.284Aantal2023
15 tot 25 jaar72.496Aantal2023
25 tot 45 jaar170.389Aantal2023
45 tot 65 jaar145.237Aantal2023
65 jaar of ouder84.433Aantal2023
Ongehuwd330.150Aantal2023
Gehuwd162.610Aantal2023
Gescheiden51.168Aantal2023
Verweduwd18.911Aantal2023
Geboorte totaal5.701Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal4.614Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid6.827Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag130.220Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar147.330Aantal2022
Opleidingsniveau hoog156.120Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura16.085Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten35.605Aantal2022
WMO cliënten relatief64Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement800Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.090Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.110Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.500Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning750Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning990Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming9%Percentage2022
Adressen zonder energielabel33.606Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel81.311Aantal2024
Adressen met definitief energielabel198.529Aantal2024
Energielabels A+++++4Aantal2024
Energielabels A++++273Aantal2024
Energielabels A+++1.986Aantal2024
Energielabels A++3.041Aantal2024
Energielabels A+4.100Aantal2024
Energielabels A64.298Aantal2024
Energielabels B36.270Aantal2024
Energielabels C46.301Aantal2024
Energielabels D26.983Aantal2024
Energielabels E29.031Aantal2024
Energielabels F20.993Aantal2024
Energielabels G46.560Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal281.186Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens138.530Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen59.744Aantal2023
Huishoudens met kinderen82.912Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,97Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie60%Percentage2022
Percentage werknemers79%Percentage2022
Percentage zelfstandigen21%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers424.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.600Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen48%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen17%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen8,1%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum15%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum18%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€25x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand22.330Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO23.880Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW4.550Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW75.050Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland230.096Aantal2023
Herkomst buiten Nederland332.743Aantal2023
Herkomst Europa97.161Aantal2023
Herkomst buiten Europa235.582Aantal2023
Geboren in Nederland230.096Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa23.015Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa99.884Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa74.146Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa135.698Aantal2023
Autochtoon237.998Aantal2022
Westers totaal112.674Aantal2022
Niet-westers totaal202.745Aantal2022
Marokko32.680Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba14.793Aantal2022
Suriname44.769Aantal2022
Turkije42.148Aantal2022
Overig niet-westers68.355Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal17.155Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven3.942Aantal2023
Milieu overtredingen61Aantal2023
Oplichting3.636Aantal2023
Verkeersovertredingen6.581Aantal2023
Vernieling3.442Aantal2023
Overige misdrijven2.523Aantal2023
Totaal misdrijven37.340Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km63Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km35Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km85Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km24Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km224Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km520Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km40Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km11Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km103Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km222Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km14Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km157Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km378Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km19Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km216Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km538Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km36,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km90Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km146Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km73Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km183Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km42Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km113Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km30Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km76Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km66Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km51Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km34Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand9,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km27Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km45Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km22Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km60Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1245Code2024
RegionaamDen HaagNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal9.812Aantal hectaren2023
Oppervlakte land8.244Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1.568Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid5.037Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal313.446Aantal2024
Adressen met postcode312.630Aantal2024
Adressen met woonfunctie283.953Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie2.336Aantal2024
Adressen met celfunctie3Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie309Aantal2024
Adressen met industriefunctie5.574Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie4.077Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1.002Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie489Aantal2024
Adressen met sportfunctie212Aantal2024
Adressen met winkelfunctie6.940Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie11.540Aantal2024
Verblijfsobjecten312.848Aantal2024
Ligplaatsen231Aantal2024
Standplaatsen367Aantal2024
Panden met adres102.850Aantal2024
Adressen met pand312.426Aantal2024
Percelen met adres88.086Aantal2024
Adressen met perceel313.446Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom313.288Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom158Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom283.945Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom8Aantal2024
Panden met adres voor 1700476Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19008.948Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192518.490Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195019.001Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19709.979Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19804.170Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19905.548Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200011.267Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201018.148Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20204.555Aantal2024
Panden met adres 2020 en later2.268Aantal2024
Adressen met pand voor 17001.152Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190019.465Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192546.633Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195055.413Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197052.539Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198018.364Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199024.725Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200029.133Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201031.956Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202018.343Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later14.703Aantal2024
Postcodegebied2491AA-2597XZNaam2024
Meest voorkomende postcode2516Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode3%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk7Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2.229Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3.259Aantal2022
Verkeersongevallen totaal5.495Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal202.219Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine157.650Aantal2023
Personenautos - overige brandstof44.570Aantal2023
Personenautos per huishouden0,72Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.453Aantal2023
Motorfietsen11.138Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad270.220Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€354.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning21%Percentage2023
Percentage meergezinswoning79%Percentage2023
Percentage bewoond93%Percentage2023
Percentage onbewoond7%Percentage2023
Koopwoningen42%Percentage2023
Huurwoningen totaal58%Percentage2023
In bezit woningcorporatie30%Percentage2023
In bezit overige verhuurders28%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200080%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2023
Appartement223.330Aantal2024
Tussen of geschakelde woning43.888Aantal2024
Hoekwoning10.698Aantal2024
Tweeonder1kap3.370Aantal2024
Vrijstaande woning2.667Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.28.895Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!