Informatie gemeente Horst aan de Maas:

Informatie gemeente Horst aan de Maas:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Horst aan de Maas! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Horst aan de Maas!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (grote toename van 51% naar 43.041 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Horst aan de Maas. Gegevens voor de jaren 2002 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Horst aan de Maas, 2002 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Horst aan de Maas is met 14.565 personen toegenomen van 28.476 in 2002 tot 43.041 in 2022 (dat is 51%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Horst aan de Maas
Kaart van de gemeente Horst aan de Maas met het aantal inwoners per wijk in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Horst aan de Maas met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Meerlo, 2: Broekhuizen, 3: Swolgen, 4: Tienray, 5: Broekhuizen ...Toon meer... Kaart van de gemeente Horst aan de Maas met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Meerlo, 2: Broekhuizen, 3: Swolgen, 4: Tienray, 5: Broekhuizen, 6: Melderslo, 7: Horst, 8: Meterik, 9: Lottum, 10: America, 11: Griendtsveen, 12: Hegelsom, 13: Grubbenvorst, 14: Kronenberg, 15: Evertsoord, 16: Sevenum ...Toon minder...

Over de gemeente Horst aan de Maas

De gemeente Horst aan de Maas is een gemeente in de provincie Limburg. Gemeente Horst aan de Maas heeft afgerond een totale oppervlakte van 19.192 hectare, waarvan 18.873 land en 319 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 571 adressen per km2. Er wonen 18.240 huishoudens in de gemeente Horst aan de Maas en de gemeente telt 16 woonplaatsen, 16 wijken en 49 buurten. Gemeentelijke herindeling: samenvoeging in 2010 van de gemeenten Meerlo-Wanssum en Sevenum met de gemeente Horst aan de Maas.

De gemeente Horst aan de Maas (gemeentecode GM1507) is bij een gemeentelijke herindeling in 2010 groter geworden vanuit de gemeenten Sevenum en Meerlo-Wanssum. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Horst aan de Maas overgegaan.

Kenmerken van de 17.937 woningen in de gemeente Horst aan de Maas
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Horst aan de Maas in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

17.937 woningen & 22.497 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (groei van 21% naar €266.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Horst aan de Maas. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Horst aan de Maas, 2005 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Horst aan de Maas is met €47.000 gestegen van €219.000 in 2005 tot €266.000 in 2020 (dat is 21%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 22.497 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De gemeente Horst aan de Maas telt in totaal 22.497 adressen, met 22.485 verblijfsobjecten en 12 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Horst aan de Maas. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Horst aan de Maas. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

17.937 woningen & 22.497 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Horst aan de Maas


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Horst aan de Maas bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Horst aan de Maas


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Horst aan de Maas
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Horst aan de Maas: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 22.948 personen uit de gemeente Horst aan de Maas positief op Corona getest, er zijn 221 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 78 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 18 mei 2022, week 20 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Horst aan de Maas
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Horst aan de Maas.

Gemiddeld overleden 8,30 personen per week uit de gemeente Horst aan de Maas (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 17 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.700) gemeente Horst aan de Maas


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Horst aan de Maas.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Kappellerhof heeft met €32.900 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Horst aan de Maas. En buurt Weisterbeek heeft met €20.900 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Horst aan de Maas.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Horst aan de Maas is €26.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.400. Gemeente Horst aan de Maas telt 35.500 inkomensontvangers op 43.041 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,60% procent van de huishoudens in gemeente Horst aan de Maas heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Limburg gemeente Horst aan de Maas


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Limburg (gemeente Horst aan de Maas is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Limburg. De positie van gemeente Horst aan de Maas is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Horst aan de Maas voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Horst aan de Maas ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Horst aan de Maas.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Horst aan de Maas. Gegevens voor de jaren 2001 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Horst aan de Maas, 2001 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de gemeente Horst aan de Maas is met 11.046 personen gestegen van 26.217 in 2001 tot 37.263 in 2021 (dat is 42%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Horst aan de Maas: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Verkiezingsuitslagen gemeente Horst aan de Maas
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Horst aan de Maas.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Horst aan de Maas:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
CDA4.57023,77%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Essentie3.58118,62%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D66 / GROENLINKS2.86014,87%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA2.67813,93%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Perspectief Horst aan de Maas2.26011,75%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.7208,95%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Belang van Nederland (BVNL)1.5598,11%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD6.45324,29%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA4.69117,66%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D663.54713,35%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV3.24412,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP1.9767,44%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.2594,74%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD1.1564,35%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks9513,58%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD6932,61%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA216542,46%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB5392,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt4401,66%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS3731,40%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU1540,58%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje580,22%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG510,19%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter430,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten400,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1380,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots370,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK330,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP270,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP250,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst220,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol170,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter170,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP130,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht110,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA50,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA3.08525,36%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA2.82623,23%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD1.40011,51%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.25310,30%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks7446,12%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP6605,43%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D666305,18%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS5354,40%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV4603,78%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD3212,64%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt1321,09%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP790,65%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio130,11%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft110,09%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen100,08%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK60,05%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA5.54530,46%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD2.39113,13%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD1.86210,23%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP1.8099,94%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D661.4557,99%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.4127,76%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks1.3087,19%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA9505,22%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS5523,03%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD4462,45%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg3131,72%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU1380,76%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK230,13%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel8.58451,22%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD2.23313,32%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk2.04712,21%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo8475,05%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen8134,85%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS6824,07%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg6293,75%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg3482,08%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP3061,83%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal1000,60%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland640,38%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek600,36%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht300,18%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad160,10%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Horst aan de Maas. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Horst aan de Maas: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 2002-2021 voor de gemeente Horst aan de Maas.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Horst aan de Maas het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Horst aan de Maas van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 2002 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 7 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (3.830 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in gemeente Horst aan de Maas.

Gemeente Horst aan de Maas telt in totaal 3.830 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Horst aan de Maas.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Horst aan de Maas. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Horst aan de Maas, 2012 tot en met 2020.

In de gemeente Horst aan de Maas zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 13.448 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 13.448 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 13.182 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de gemeente Horst aan de Maas 1.418 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, gemeente Horst aan de Maas.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Horst aan de Maas


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor gemeente Horst aan de Maas. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 82 wijken en buurten in gemeente Horst aan de Maas. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Horst aan de Maas als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Horst aan de Maas als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Horst aan de Maas: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Horst aan de Maas voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.830Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij620Aantal2020
B-F Nijverheid en energie590Aantal2020
G+I Handel en horeca740Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie205Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed375Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening755Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten550Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners43.041Aantal2022
Mannen21.409Aantal2021
Vrouwen21.078Aantal2021
0 tot 15 jaar5.870Aantal2021
15 tot 25 jaar5.003Aantal2021
25 tot 45 jaar9.203Aantal2021
45 tot 65 jaar12.932Aantal2021
65 jaar of ouder9.479Aantal2021
Ongehuwd19.072Aantal2021
Gehuwd18.500Aantal2021
Gescheiden2.482Aantal2021
Verweduwd2.433Aantal2021
Westers totaal3.924Aantal2021
Geboorte totaal327Aantal2020
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal455Aantal2020
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid225Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag9.250Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar14.990Aantal2020
Opleidingsniveau hoog8.150Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura910Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,00%Percentage2020
WMO cliënten2.320Aantal2020
WMO cliënten relatief55Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.350Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.950Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.840Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.000Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.260Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.360Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.270Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.690Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.440Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement810Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.130Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.270Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.410Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.940Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.060Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.560Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn37%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker15%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn54%percentage2020
Wekelijkse sporters53%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk45%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk34%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel Eenzaam24%percentage2020
Sociaal Eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen7%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Vrijwilligerswerk31%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal18.240Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens5.490Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen6.412Aantal2021
Huishoudens met kinderen6.338Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie76%Percentage2020
Percentage werknemers85%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers35.500Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.400Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.700Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen40,80%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen16,30%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar33,00%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen32,30%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen21,90%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen3,60%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,60%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,60%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,70%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€163x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand360Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO1.450Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW760Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW8.480Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon37.263Aantal2021
Niet-westers totaal1.300Aantal2021
Marokko56Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba50Aantal2021
Suriname70Aantal2021
Turkije79Aantal2021
Overig niet-westers1.045Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,50Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand10,70Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand2,00Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand4,80Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand12,40Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,60Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km11Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand4,70Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2018
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km13Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km15Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km11Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km2,30Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km9Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km36Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,90Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,00Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,00Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,50Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand5,10Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand14,10Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand3,60Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand4,40Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand46,00Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand4,10Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand11,20Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand14Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand11,00Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand11Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand8,60Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1507Code2021
RegionaamHorst aan de MaasNaam2021
Soort regioGemeenteCategorisch type2021
Sorteercode15070000Code2021
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal19.192Aantal hectaren2021
Oppervlakte land18.873Aantal hectaren2021
Oppervlakte water319Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid571Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode22.495Aantal2021
Adressen totaal22.497Aantal2021
Panden19.901Aantal2021
Percelen17.269Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal24.845Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine19.715Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof5.130Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,40Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte132Aantal2020
Motorfietsen2.540Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad17.937Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€266.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning89%Percentage2020
Percentage meergezinswoning11%Percentage2020
Percentage bewoond97%Percentage2020
Percentage onbewoond3%Percentage2020
Koopwoningen76%Percentage2021
Huurwoningen totaal24%Percentage2021
In bezit woningcorporatie15%Percentage2020
In bezit overige verhuurders8%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200083%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Horst aan de Maas. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 april 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Horst aan de Maas:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Horst aan de Maas. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Horst aan de Maas. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!