Statistieken gemeente Vlaardingen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Vlaardingen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Vlaardingen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Vlaardingen telt 76.409 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Vlaardingen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Vlaardingen:

JaarAantal inwoners de gemeente Vlaardingen% verschil
202476.4091,77%
202375.0791,26%
202274.1430,30%
202173.9240,72%
202073.3971,37%
201972.4040,49%
201872.0500,07%
201771.9990,27%
201671.8080,23%
201571.6450,94%
201470.9810,11%
201370.905-0,19%
201271.042-0,32%
201171.2691,04%
201070.5330,14%
200970.433-0,60%
200870.860-0,84%
200771.461-1,51%
200672.553-1,15%
200573.394-0,90%
200474.058-0,36%
200374.3220,52%
200273.9350,35%
200173.6750,19%
200073.535-0,26%
199973.728-0,70%
199874.250-0,14%
199774.3520,11%
199674.2710,38%
199573.992geen data

De bevolking van de gemeente Vlaardingen is met 2.417 personen gegroeid van 73.992 personen in 1995 tot 76.409 personen in 2024 (dat is een kleine groei van 3,27%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 83 personen (0,11%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Vlaardingen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Vlaardingen:

In 1995 telde de gemeente Vlaardingen 73.992 inwoners. In 2009 is het aantal gedaald tot 70.433 personen. Dit is een daling van 3.559 (-4,81%) ten opzichte van 1995, ten opzichte van het vorige jaar (2008) is het verschil -427 (-0,60%). Het aantal van 70.433 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 76.409 personen. De stijging ten opzichte van 2009 is 5.976 (8,5%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 1.330 (1,77%). Het aantal van 76.409 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Vlaardingen

De gemeente Vlaardingen is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. Gemeente Vlaardingen heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.669 hectare, waarvan 2.336 land en 333 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.849 adressen per km2. Er wonen 35.671 huishoudens in de gemeente Vlaardingen en de gemeente telt 1 woonplaats, 8 wijken en 40 buurten.

De naam Vlaardingen wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Vlaardingen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Vlaardingen

Vlag van de gemeente Vlaardingen

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Vlaardingen
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Vlaardingen met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Holy Noord, 2: Holy Zuid, 3: Broekpolder, 4: Vlaardinger Ambacht, 5: Westwijk, 6: Centrum, 7: Oostwijk, 8: Vettenoordse Polder.

Woningkenmerken
Er zijn 36.315 woningen in de gemeente Vlaardingen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Vlaardingen in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Vlaardingen was €278.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Vlaardingen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Vlaardingen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Vlaardingen% verschil
2023€278.00013%
2022€245.00011%
2021€220.0008,9%
2020€202.00010%
2019€183.0008,3%
2018€169.0003,68%
2017€163.0002,52%
2016€159.0000%
2015€159.000-3,05%
2014€164.000-3,53%
2013€170.000-2,30%
2012€174.000-2,25%
2011€178.000-1,11%
2010€180.0001,12%
2009€178.0002,89%
2008€173.0004,22%
2007€166.0008,5%
2006€153.0000,66%
2005€152.00054%
2004€99.0000%
2003€99.0000%
2002€99.0001,02%
2001€98.00056%
2000€63.0000%
1999€63.0001,61%
1998€62.0000%
1997€62.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Vlaardingen is met €216.000 toegenomen van €62.000 in 1997 tot €278.000 in 2023 (dat is een groei van 348%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €8.307 (6,7%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Vlaardingen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Vlaardingen.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Vlaardingen is €278.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 36.315 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), 7 wijken (oranje) en 29 buurten (blauw). De gemeente Vlaardingen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de gemeente Vlaardingen: er zijn 23.028 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Vlaardingen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 41.934 totaal in de gemeente Vlaardingen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De gemeente Vlaardingen telt in totaal 41.934 adressen, met 41.910 verblijfsobjecten, 10 standplaatsen en 14 ligplaatsen. Alle adressen in gemeente Vlaardingen liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Vlaardingen
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Vlaardingen zijn er 37.416 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Vlaardingen.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 5.474 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Vlaardingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Vlaardingen. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Vlaardingen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Vlaardingen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Vlaardingen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Vlaardingen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Vlaardingen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Vlaardingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Vlaardingen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Vlaardingen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202348.1637.85219.064
202248.9377.35317.853
202149.4227.14817.354
202049.8026.88316.712
201950.0336.52615.845
201850.5226.28015.248
201750.8926.15714.950
201651.2455.99914.564
201551.5345.86714.244
201451.6865.62913.666
201351.8465.56013.499
201252.1605.50813.374
201152.6425.43413.193
201053.0075.11312.413
200953.2615.00912.163
200853.8614.95912.040
200754.6274.91111.923
200655.6754.92411.954
200556.5374.91811.939
200457.4154.85511.788
200358.1364.72211.464
200258.6174.46910.849
200159.0324.27210.371
200059.5394.0839.913
199960.1333.9669.629
199861.0763.8439.331
199761.4963.7509.106
199661.8413.6268.804

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Vlaardingen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 64%, herkomst uit Europese landen: 10% en herkomst uit landen buiten Europa: 25% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europa: 4,88% en herkomst van buiten Europa: 12%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Vlaardingen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Vlaardingen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Vlaardingen in 2022 zijn Westers (8.492 inwoners) en Overig (5.486 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Vlaardingen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Vlaardingen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Vlaardingen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Vlaardingen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Vlaardingen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de gemeente Vlaardingen.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de gemeente Vlaardingen:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.000720
Tussenwoning2.860950
Hoekwoning3.0201.120
Twee onder één kap woning3.5201.440
Vrijstaande woning4.7601.980
Huurwoning1.950740
Eigen woning2.840960

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Vlaardingen zijn A (8.474 adressen) en C (7.848 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Vlaardingen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de gemeente Vlaardingen: 8.474 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Vlaardingen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Vlaardingen voor 2024.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Vlaardingen voor 2024:

DichtheidNederlandGemeente Vlaardingen
Bevolking5333.271
Adressen2.0552.849
Autos2651.381

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de gemeente Vlaardingen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 484 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Vlaardingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Vlaardingen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Vlaardingen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

58 stembureaus

Er zijn 58 stembureaus in de gemeente Vlaardingen. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Vlaardingen
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Vlaardingen over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Vlaardingen.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Vlaardingen het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Vlaardingen van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Vlaardingen
Uitslagen voor het Europees Parlement (2024), de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023) en de gemeenteraad (2022) in de gemeente Vlaardingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024, de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Vlaardingen:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV4.60624%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
GL-PvdA3.58119%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD2.11811%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CDA1.6568,8%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
D661.3977,4%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PvdD8224,35%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC7393,91%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Volt7073,74%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SP5973,16%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SGP5482,90%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CU5472,90%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
FvD5262,78%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BBB4642,46%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
50PLUS2321,23%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
JA211550,82%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Piraten840,44%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BVNL560,30%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NL PLAN290,15%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
MDD230,12%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
van de Regio40,02%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV11.39230%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD5.25514%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA4.87113%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC4.51712%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK2.5296,6%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D661.8574,87%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP1.5213,99%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA1.1833,10%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD9452,48%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB7441,95%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU7161,88%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD6971,83%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP5031,32%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt4161,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA212990,78%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS2380,62%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ11640,43%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL1440,38%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter430,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten290,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport250,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF170,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN170,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN140,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP70,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB3.45313%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD3.07512%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks2.3849,2%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV2.0477,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA212.0107,7%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.9587,5%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP1.6626,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.5185,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D661.3885,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD1.1104,27%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU1.0313,96%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS9713,73%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD9673,72%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
DENK7302,81%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP5091,96%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt4651,79%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL3551,36%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP2881,11%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GOUD710,27%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft250,10%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB4.77319%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD3.22613%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA3.11512%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP2.2948,9%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD2.2918,9%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk2.1438,3%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA2.1018,2%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
JA211.8487,2%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU SGP1.6826,5%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1.0173,96%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL9133,55%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
GOUD2871,12%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD2.81011%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks2.50110%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
ONS.Vlaardingen2.47010%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP2.3119,3%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VV2000/Leefbaar Vlaardingen2.2699,2%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.1088,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.5726,3%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU SGP1.5236,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.5026,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
AOV1.4255,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
DENK1.1104,48%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
HEEL DE STAD1.0444,22%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Beter voor Vlaardingen1.0114,08%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
StadsBelangen Vlaardingen7202,91%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Blanco (Gerritsen D)2070,84%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Onafhankelijk Sociaal Vlaardingen1820,73%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Vlaardingen. Daar vind je cijfers over opkomst, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Inkomensvergelijking gemeenten in Zuid-Holland gemeente Vlaardingen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Zuid-Holland (gemeente Vlaardingen is rood)

De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Zuid-Holland. De positie van gemeente Vlaardingen is weergegeven in het rood.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de gemeente Vlaardingen is €28.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.100. Gemeente Vlaardingen telt 59.000 inkomensontvangers op 76.409 inwoners totaal.
8% van de huishoudens in de gemeente Vlaardingen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Vlaardingen.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.500) gemeente Vlaardingen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Vlaardingen.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Vaart Zuid heeft met €40.000 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Vlaardingen. En buurt Vettenoordse Polder West heeft met €15.600 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Vlaardingen.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Vlaardingen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Vlaardingen
Er zijn 895 elektrische auto’s in juli 2024 in de gemeente Vlaardingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Vlaardingen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 895 elektrische auto’s in de gemeente Vlaardingen. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Vlaardingen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 35.128 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Vlaardingen in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Vlaardingen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 45.284 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Vlaardingen (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 33.558 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Vlaardingen in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Vlaardingen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Vlaardingen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 3.579 misdrijven in de gemeente Vlaardingen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Vlaardingen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Vlaardingen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 51.352 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Vlaardingen 3.579 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Vlaardingen in 2023 zijn Horizontale fraude (400 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (391 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Vlaardingen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 310 misdrijven in de gemeente Vlaardingen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Vlaardingen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Vlaardingen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Vlaardingen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 19,12 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Vlaardingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Vlaardingen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Vlaardingen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Vlaardingen
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Vlaardingen dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Vlaardingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Vlaardingen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Vlaardingen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Vlaardingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Vlaardingen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
64% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Vlaardingen ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Vlaardingen per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
72% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de gemeente Vlaardingen geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Vlaardingen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Vlaardingen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Vlaardingen.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Vlaardingen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal7.860Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij140Aantal2023
B-F Nijverheid en energie1.755Aantal2023
G+I Handel en horeca1.285Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie530Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed440Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening1.525Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.405Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten780Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners76.409Aantal2024
Mannen37.151Aantal2024
Vrouwen39.258Aantal2024
0 tot 15 jaar12.474Aantal2024
15 tot 25 jaar8.218Aantal2024
25 tot 45 jaar20.558Aantal2024
45 tot 65 jaar19.249Aantal2024
65 jaar of ouder15.910Aantal2024
Ongehuwd37.837Aantal2024
Gehuwd27.560Aantal2024
Gescheiden6.784Aantal2024
Verweduwd4.228Aantal2024
Geboorte totaal792Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal822Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.271Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag17.660Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar24.420Aantal2022
Opleidingsniveau hoog12.970Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1.315Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,2%Percentage2022
WMO cliënten6.190Aantal2022
WMO cliënten relatief83Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.370Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.840Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement720Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning950Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.120Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.440Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.980Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning960Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel4.782Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel10.150Aantal2024
Adressen met definitief energielabel27.002Aantal2024
Energielabels A+++++5Aantal2024
Energielabels A++++200Aantal2024
Energielabels A+++423Aantal2024
Energielabels A++250Aantal2024
Energielabels A+229Aantal2024
Energielabels A8.474Aantal2024
Energielabels B5.148Aantal2024
Energielabels C7.848Aantal2024
Energielabels D3.732Aantal2024
Energielabels E5.282Aantal2024
Energielabels F2.872Aantal2024
Energielabels G2.689Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker20%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn51%percentage2022
Drinker72%percentage2022
Zware drinker8%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht42%percentage2022
Overgewicht56%percentage2022
Ernstig overgewicht20%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2022
Wekelijkse sporters47%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk49%percentage2022
Lopen naar school of werk25%percentage2022
Fietsen naar school of werk34%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam55%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam18%percentage2022
Emotioneel eenzaam35%percentage2022
Sociaal eenzaam40%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen25%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Mist emotionele steun8%percentage2022
Vrijwilligerswerk19%percentage2022
Mantelzorger13%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid64%percentage2022
Niet-specifieke klachten59%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid37%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt35%percentage2022
Psychische klachten27%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht20%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht47%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden12%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie13%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie49%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking13%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen19%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal35.671Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens14.702Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen9.328Aantal2023
Huishoudens met kinderen11.641Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,07Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers59.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.100Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.500Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen45%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,2%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,7%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum12%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€58x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand2.420Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO2.960Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW660Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW14.440Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland48.163Aantal2023
Herkomst buiten Nederland26.916Aantal2023
Herkomst Europa7.852Aantal2023
Herkomst buiten Europa19.064Aantal2023
Geboren in Nederland48.163Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa2.547Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa9.984Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa5.305Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa9.080Aantal2023
Autochtoon48.937Aantal2022
Westers totaal8.492Aantal2022
Niet-westers totaal16.714Aantal2022
Marokko2.401Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba1.804Aantal2022
Suriname1.750Aantal2022
Turkije5.273Aantal2022
Overig niet-westers5.486Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1.461Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven436Aantal2023
Milieu overtredingen2Aantal2023
Oplichting460Aantal2023
Verkeersovertredingen568Aantal2023
Vernieling426Aantal2023
Overige misdrijven226Aantal2023
Totaal misdrijven3.579Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km52Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km116Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km42Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km46Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km32Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km69Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km37Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km79Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km28Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km130Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km58Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km42Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km29Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km22Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand13,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand7,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand10,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand15,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km33Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km55Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0622Code2023
RegionaamVlaardingenNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode06220000Code2023
Oppervlakte totaal2.669Aantal hectaren2024
Oppervlakte land2.336Aantal hectaren2024
Oppervlakte water333Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.849Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal41.934Aantal2024
Adressen met postcode41.859Aantal2024
Adressen met woonfunctie37.416Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie246Aantal2024
Adressen met celfunctie1Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie677Aantal2024
Adressen met industriefunctie944Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie288Aantal2024
Adressen met logiesfunctie13Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie65Aantal2024
Adressen met sportfunctie70Aantal2024
Adressen met winkelfunctie615Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie2.311Aantal2024
Verblijfsobjecten41.910Aantal2024
Ligplaatsen14Aantal2024
Standplaatsen10Aantal2024
Panden met adres18.742Aantal2024
Adressen met pand41.869Aantal2024
Percelen met adres14.777Aantal2024
Adressen met perceel41.934Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom41.829Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom105Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom37.356Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom60Aantal2024
Panden met adres voor 170024Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001.115Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19251.008Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19503.140Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19705.474Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802.427Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.174Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001.542Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010811Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201.310Aantal2024
Panden met adres 2020 en later717Aantal2024
Adressen met pand voor 170031Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001.511Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19251.352Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19504.909Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197015.593Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19805.937Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19904.188Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20002.450Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.729Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20202.437Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1.732Aantal2024
Postcodegebied3131AB-3138KANaam2024
Meest voorkomende postcode3131Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode21%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade123Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade359Aantal2022
Verkeersongevallen totaal484Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal32.255Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine27.070Aantal2023
Personenautos - overige brandstof5.185Aantal2023
Personenautos per huishouden0,90Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.381Aantal2023
Motorfietsen2.159Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad36.315Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€278.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning38%Percentage2023
Percentage meergezinswoning62%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen47%Percentage2023
Huurwoningen totaal53%Percentage2023
In bezit woningcorporatie42%Percentage2023
In bezit overige verhuurders12%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200088%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2023
Appartement23.028Aantal2024
Tussen of geschakelde woning9.711Aantal2024
Hoekwoning3.471Aantal2024
Tweeonder1kap811Aantal2024
Vrijstaande woning395Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.4.494Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Vlaardingen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 gemeente Vlaardingen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijfsvestigingen (7.860 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de gemeente Vlaardingen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente Vlaardingen voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de gemeente Vlaardingen zijn in totaal 7.860 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 50 wijken en buurten in gemeente Vlaardingen. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Vlaardingen als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Vlaardingen als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities