Corona-statistieken hier

Informatie gemeente Amsterdam:

Informatie gemeente Amsterdam:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Amsterdam! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Amsterdam!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (21% groei!)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens worden geladen!Aantal inwoners gemeente Amsterdam, jaren 1996 tot en met 2020.


Het aantal inwoners in gemeente Amsterdam is met 154.660 inwoners toegenomen (afgerond is dat 21%): van 718.119 in 1996 tot 872.779 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Amsterdam
Kaart van de gemeente Amsterdam met het aantal inwoners per wijk in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Amsterdam met het aantal inwoners per wijk in 2020 De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: wijk Oostzanerwerf, 2: wijk Kadoelen, 3: wijk Tuindorp Oostzaan, 4: wijk Westelijk Havengebied, 5: wijk Banne Buiksloot ...Toon meer... Kaart van de gemeente Amsterdam met het aantal inwoners per wijk in 2020 De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: wijk Oostzanerwerf, 2: wijk Kadoelen, 3: wijk Tuindorp Oostzaan, 4: wijk Westelijk Havengebied, 5: wijk Banne Buiksloot, 6: wijk Elzenhagen, 7: wijk Waterland, 8: wijk Noordelijke IJ Oevers West, 9: wijk Buikslotermeer, 10: wijk Waterlandpleinbuurt, 11: wijk Houthavens, 12: wijk Tuindorp Buiksloot, 13: wijk Volewijck, 14: wijk Bedrijventerrein Sloterdijk, 15: wijk Tuindorp Nieuwendam, 16: wijk Nieuwendammerdijk Buiksloterdijk, 17: wijk Sloterdijk, 18: wijk Spaarndammer en Zeeheldenbuurt, 19: wijk IJplein Vogelbuurt, 20: wijk Noordelijke IJ Oevers Oost, 21: wijk Haarlemmerbuurt, 22: wijk Staatsliedenbuurt, 23: wijk Slotermeer Noordoost, 24: wijk Landlust, 25: wijk Centrale Markt, 26: wijk Eendracht, 27: wijk Geuzenveld, 28: wijk De Kolenkit, 29: wijk Frederik Hendrikbuurt, 30: wijk Erasmuspark, 31: wijk Burgwallen Nieuwe Zijde, 32: wijk Oostelijk Havengebied, 33: wijk Jordaan, 34: wijk Grachtengordel West, 35: wijk Slotermeer Zuidwest, 36: wijk Geuzenbuurt, 37: wijk Burgwallen Oude Zijde, 38: wijk Nieuwmarkt Lastage, 39: wijk Van Galenbuurt, 40: wijk Oostelijke Eilanden Kadijken, 41: wijk Da Costabuurt, 42: wijk Chassébuurt, 43: wijk Kinkerbuurt, 44: wijk Hoofdweg en omgeving, 45: wijk Lutkemeer Ookmeer, 46: wijk Van Lennepbuurt, 47: wijk Grachtengordel Zuid, 48: wijk Overtoomse Veld, 49: wijk Weesperbuurt Plantage, 50: wijk Helmersbuurt, 51: wijk Slotervaart Noord, 52: wijk Indische Buurt West, 53: wijk Indische Buurt Oost, 54: wijk Vondelbuurt, 55: wijk De Weteringschans, 56: wijk Dapperbuurt, 57: wijk Zeeburgereiland Nieuwe Diep, 58: wijk Westindische Buurt, 59: wijk Overtoomse Sluis, 60: wijk Oosterparkbuurt, 61: wijk IJburg West, 62: wijk Osdorp Oost, 63: wijk De Punt, 64: wijk Museumkwartier, 65: wijk Oude Pijp, 66: wijk Osdorp Midden, 67: wijk Weesperzijde, 68: wijk Willemspark, 69: wijk Transvaalbuurt, 70: wijk IJburg Oost, 71: wijk Nieuwe Pijp, 72: wijk Slotervaart Zuid, 73: wijk Middenmeer, 74: wijk Zuid Pijp, 75: wijk Middelveldsche Akerpolder, 76: wijk Schinkelbuurt, 77: wijk Westlandgracht, 78: wijk IJburg Zuid, 79: wijk Hoofddorppleinbuurt, 80: wijk Apollobuurt, 81: wijk IJselbuurt, 82: wijk Frankendael, 83: wijk Stadionbuurt, 84: wijk Prinses Irenebuurt en omgeving, 85: wijk Scheldebuurt, 86: wijk Betondorp, 87: wijk Rijnbuurt, 88: wijk Sloter Riekerpolder, 89: wijk Zuidas, 90: wijk Omval Overamstel, 91: wijk Buitenveldert West, 92: wijk Buitenveldert Oost, 93: wijk Bijlmer Oost E G K, 94: wijk Bijlmer Centrum D F H, 95: wijk Driemond, 96: wijk Nellestein, 97: wijk Holendrecht Reigersbos, 98: Amstel Iii Bullewijk, 99: wijk Gein ...Toon minder...

Over gemeente Amsterdam

Amsterdam is een gemeente in de provincie Noord-Holland. Gemeente Amsterdam heeft afgerond een totale oppervlakte van 21.949 hectare, waarvan 16.550 land en 5.399 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 6.057 adressen per km2. Er wonen 470.223 huishoudens in gemeente Amsterdam en de gemeente telt 1 woonplaats, 99 wijken en 479 buurten.

De naam Amsterdam wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Amsterdam. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Kenmerken van de 441.490 woningen in gemeente Amsterdam
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken gemeente Amsterdam:

441.490 woningen & 525.117 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Amsterdam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in Amsterdam voor de periode 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).


Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Adressen: 525.117 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 januari 2020. Gemeente Amsterdam telt in totaal 525.117 adressen, met 522.085 verblijfsobjecten, 325 standplaatsen en 2.707 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Gemeente Amsterdam.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

441.490 woningen & 525.117 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd in de gemeente Amsterdam


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2019 per leeftijdscategorie.

Het aantal inwoners naar leeftijd is ook beschikbaar per los jaar in plaats van per leeftijdsgroep. Deze informatie is onderdeel van de download voor gemeente Amsterdam.

Burgerlijke staat - 2019


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2019 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Amsterdam
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Amsterdam: positief op Corona geteste personen (vaak "bevestigde besmettingen" genoemd), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer. Week 2020-39 bevat gegevens tot en met 24 september 2020.

Er zijn 10.858 personen uit de gemeente Amsterdam positief op Corona getest, er zijn 732 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 297 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 24 september 2020).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Amsterdam
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Amsterdam. Week 2020-36 start op maandag 7 september 2020.

Gemiddeld overleden 99,89 personen per week in 2020 uit de gemeente Amsterdam (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 36 van 2020).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 580 wijken en buurten in gemeente Amsterdam. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Amsterdam als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Amsterdam als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Criminaliteit - gemeente Amsterdam


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor gemeente Amsterdam. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.600)

Wat is het gemiddelde inkomen van de inwoners van gemeente Amsterdam in de verschillende wijken en buurten? Gebruik het filter en selecteer op gemeente, wijk of buurt:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in gemeente Amsterdam.

De wijzer van de meter toont het gemiddeld inkomen voor de gemeente (of wijk of buurt in gemeente Amsterdam die je kunt selecteren). De schaal van de meter toont de variatie in inkomen met het minimum en maximum gemiddeld inkomen per regio.Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Amsterdam is €29.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.400. Gemeente Amsterdam telt 672.500 inkomensontvangers op 862.965 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
13,00 % procent van de huishoudens in gemeente Amsterdam heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Holland (gemeente Amsterdam is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van gemeente Amsterdam is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Europees parlement verkiezingen 23 mei 2019, uitslag gemeente Amsterdam.

Winnende partij in Amsterdam: GroenLinks met 62645 stemmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal stemmen per partij in gemeente Amsterdam, verkiezingsuitslag van 23 mei 2019.

Bekijk ook de uitslagen van alle andere verkiezingen sinds 2002 die voor gemeente Amsterdam beschikbaar zijn.

Provinciale Staten verkiezingen 20 maart 2019, uitslag gemeente Amsterdam.

Grootste partij in Amsterdam: GroenLinks met 73344 stemmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal stemmen per partij in gemeente Amsterdam, verkiezingsuitslag van 20 maart 2019.

Alle uitslagen
Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in gemeente Amsterdam naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in gemeente Amsterdam: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Amsterdam voor 2019.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Amsterdam ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Amsterdam.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Bedrijven (133.000 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in gemeente Amsterdam.

Gemeente Amsterdam telt in totaal 133.000 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Geboorte en sterfte per 1000 inwoners


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal geborenen- en overleden personen per 1000 inwoners in 2019.

De naam van de wijk of buurt wordt zichtbaar als je op de bol klikt. In bijzondere gevallen kunnen wat extremere cijfers ontstaan, zie deze toelichting waarbij ook de gegevens voor heel Nederland getoond worden.

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Top 5 gemeente Amsterdam: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Amsterdam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle 580 wijken en buurten en alle jaren sinds 2013!

Download!
Informatie over meer dan 100 onderwerpen!

De tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor gemeente Amsterdam voor meer dan 100 onderwerpen! Gebruik het selectie filter boven de tabel en kies tussen de onderwerp categorieën:Heel even geduld alsjeblieft...

de tabel met alle onderwerpen wordt geladen!
Tabel Nederland