Overzicht gemeente Hilversum:

Overzicht gemeente Hilversum:

Hier vind je informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Hilversum. Voor de belangrijkste onderwerpen vind je grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien krijg je een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Klinkt dat goed? Lees verder!...
Aantal inwoners per jaar (4% groei)






Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!







Aantal inwoners Hilversum, jaren 2013 tot en met 2018.

Het aantal inwoners in Hilversum is met 3506 inwoners toegenomen (afgerond is dat 4%): van 86.015 in 2013 tot 89.521 in 2018. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in Hilversum






Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!







Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 per leeftijdscategorie.

Over Hilversum

Hilversum is een gemeente in het gebied Gooi en Vechtstreek, provincie Noord-Holland. Hilversum heeft een totale oppervlakte van 4.635 hectare, waarvan 4.561 land en 73 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.700 adressen per km2. Er wonen 42.259 huishoudens in Hilversum.

Kenmerken van de 41.638 woningen in Hilversum
Informatie over de 41.638 woningen per 2018 in deze gemeente op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek voor Hilversum. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Hilversum:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een email als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de gemeente Hilversum.






Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!







Gemiddelde WOZ woning waarde voor de periode 2013 tot en met 2018.


WOZ waarde Hilversum:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.

Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 53 wijken en buurten in Hilversum. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Hilversum als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Hilversum als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Burgerlijke staat - 2018






Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!







Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status staat gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die gescheiden zijn van tafel en bed worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€ 28.000)

Wat is het gemiddelde inkomen van de inwoners van Hilversum in de verschillende wijken en buurten? Gebruik het filter en selecteer op gemeente, wijk of buurt:






Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!







Gemiddeld inkomen per jaar in Hilversum.

De wijzer van de meter toont het gemiddeld inkomen voor de gemeente (of wijk of buurt in Hilversum die je kunt selecteren). De schaal van de meter toont de variatie in inkomen met het minimum en maximum gemiddeld inkomen per regio.



Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Hilversum is € 28.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is € 35.600. Hilversum telt 67.100 inkomensontvangers op 89.521 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,20 % procent van de huishoudens in Hilversum heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland






Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!







Gemiddeld inkomen per jaar voor elke gemeente in Noord-Holland (Hilversum is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van Hilversum is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018, uitslag Hilversum






Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!







Verkiezingsuitslag 21 maart 2018, percentage per partij in Hilversum.

Bekijk ook de uitslagen van alle andere verkiezingen sinds 2010 die voor Hilversum beschikbaar zijn.

Alle verkiezingen
Grootste partij in Hilversum: Hart Voor Hilversum met 8 zetels






Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!







Aantal zetels per partij in Hilversum op basis van de verkiezingsuitslag van 21 maart 2018.

Je ziet hier de volgende verkiezingsuitslagen:

 • Type verkiezingen: Gemeenteraadsverkiezingen.
 • Datum verkiezingen: 21 maart 2018.
 • Type gegevens: Aantal zetels.
 • Uitslag voor gemeente Hilversum, provincie Noord-Holland.
 • Autochtoon of migratie - kies het jaar:

  Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:






  Heel even geduld alsjeblieft...

  de data wordt geladen!







  Donut diagram met een verdeling van de bevolking in Hilversum naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


  'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

  Migratie achtergrond - kies het jaar:

  Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:






  Heel even geduld alsjeblieft...

  de data wordt geladen!







  Bevolking, inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


  Definities migratie achtergrond:

  Westers:
  Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
  Niet-westers:
  Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
  Nederlandse Antillen en Aruba:
  Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
  Turkije / Suriname / Marokko:
  Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
  Overig niet-westers:
  Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
  Inspireer anderen & deel deze pagina!:

  Deel deze pagina op Facebook!

  Deel deze pagina op Google+!

  Deel deze pagina op LinedIn!

  Deel deze pagina op Twitter!

  Bedrijven (9.900 totaal)






  Heel even geduld alsjeblieft...

  de data wordt geladen!







  Aantal bedrijven per sector per jaar in Hilversum.

  Hilversum telt in totaal 9.900 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.

  Toelichting
  Geboorte en sterfte per 1000 inwoners






  Heel even geduld alsjeblieft...

  de data wordt geladen!







  Aantal geborenen- en overleden personen per 1000 inwoners in 2018.

  De naam van de wijk of buurt wordt zichtbaar als je op de bol klikt. In bijzondere gevallen kunnen wat extremere cijfers ontstaan, zie deze toelichting waarbij ook de gegevens voor heel Nederland getoond worden.

  Top 10 kenmerken met het grootste verschil met Nederland
  Gebruikte open data bronnen

  Veel van de gegevens komen uit de cijfers voor wijken en buurten van het centraal bureau voor de statistiek. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

  Definities en bronnen
  Download alle informatie als Excel document:
  Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Hilversum via de download website Docupedia.nl. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

  Download alle gegevens over alle jaren voor de gemeente Hilversum en haar 53 wijken en buurten in 1 handig Excel document!

  Download!
  Informatie over meer dan 100 onderwerpen!

  De tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor Hilversum voor meer dan 100 onderwerpen! Gebruik het selectie filter boven de tabel en kies tussen de onderwerp categorieën:







  Heel even geduld alsjeblieft...

  de tabel met alle onderwerpen wordt geladen!











  Bron gegevens laatst gewijzigd: 22-09-2018. Pagina laatst gewijzigd: 14-10-2018.
  Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!