Statistieken gemeente Oostzaan

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Oostzaan. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Oostzaan. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Oostzaan telt 9.694 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Oostzaan.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Oostzaan:

JaarAantal inwoners de gemeente Oostzaan% verschil
20249.694-0,27%
20239.7200,84%
20229.639-0,52%
20219.689-0,47%
20209.735-0,23%
20199.7570,23%
20189.7350,86%
20179.6521,56%
20169.5043,45%
20159.1870,53%
20149.139-0,02%
20139.1410,48%
20129.097-0,19%
20119.114-0,38%
20109.149-0,57%
20099.201-0,04%
20089.205-0,46%
20079.2480,52%
20069.2000,20%
20059.1820,07%
20049.1760,64%
20039.1180,62%
20029.0621,72%
20018.909-0,13%
20008.9212,01%
19998.7451,91%
19988.5812,19%
19978.3971,45%
19968.2770,78%
19958.213geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Oostzaan is met 1.481 personen gestegen van 8.213 personen in 1995 tot 9.694 personen in 2024 (dat is een grote groei van 18%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 51 personen (0,58%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Oostzaan.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Oostzaan:

In 1995 telde de gemeente Oostzaan 8.213 inwoners. Het aantal van 8.213 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2019 is het aantal gestegen tot 9.757 personen. De stijging ten opzichte van 1995 is 1.544 (19%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2018) is 22 (0,23%). Het aantal van 9.757 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024. In 2024 waren er 9.694 inwoners in de gemeente Oostzaan.

Over de gemeente Oostzaan

De gemeente Oostzaan is een gemeente in de provincie Noord-Holland. Gemeente Oostzaan heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.608 hectare, waarvan 1.156 land en 452 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.067 adressen per km2. Er wonen 4.130 huishoudens in de gemeente Oostzaan en de gemeente telt 1 woonplaats, 1 wijk en 4 buurten.

De naam Oostzaan wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Oostzaan. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Oostzaan

Vlag van de gemeente Oostzaan

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Oostzaan
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Oostzaan met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: De Haal en De Heul en Noordeinde, 2: Kerkbuurt, 3: Kerkstraat, 4: Zuideinde.

Woningkenmerken
Er zijn 4.144 woningen in de gemeente Oostzaan.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Oostzaan in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Oostzaan was €474.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Oostzaan.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Oostzaan:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Oostzaan% verschil
2023€474.00015%
2022€411.0006,5%
2021€386.0008,4%
2020€356.00011%
2019€320.00013%
2018€284.0005,2%
2017€270.0003,05%
2016€262.0001,55%
2015€258.000-1,90%
2014€263.000-8,4%
2013€287.000-1,37%
2012€291.000-3,0%
2011€300.000-1,96%
2010€306.000-2,55%
2009€314.0006,8%
2008€294.0005,4%
2007€279.0009,4%
2006€255.000-0,39%
2005€256.00057%
2004€163.0000,62%
2003€162.0000,62%
2002€161.0001,26%
2001€159.00083%
2000€87.0000%
1999€87.0000%
1998€87.0000%
1997€87.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Oostzaan is met €387.000 toegenomen van €87.000 in 1997 tot €474.000 in 2023 (dat is een stijging van 445%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €14.884 (8%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Oostzaan.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Oostzaan.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Oostzaan is €474.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 4.144 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin) en 4 buurten (blauw). De gemeente Oostzaan wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Oostzaan: er zijn 1.649 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Oostzaan.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 4.962 totaal in de gemeente Oostzaan

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De gemeente Oostzaan telt in totaal 4.962 adressen, met 4.940 verblijfsobjecten, 1 standplaats en 21 ligplaatsen. 99% van de adressen in gemeente Oostzaan ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Oostzaan
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Oostzaan zijn er 4.204 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Oostzaan.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 989 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de gemeente Oostzaan.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Oostzaan. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Oostzaan

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Oostzaan. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Oostzaan


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Oostzaan bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Oostzaan


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Oostzaan.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Oostzaan per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Oostzaan:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20238.1065191.095
20228.1654741.000
20218.258460971
20208.324454957
20198.408434915
20188.419423893
20178.389406857
20168.318381805
20158.097351739
20148.099334706
20138.124327690
20128.079327691
20118.095328691
20108.137325687
20098.205320676
20088.240310655
20078.312301635
20068.270299631
20058.276291615
20048.255296625
20038.241282595
20028.217272573
20018.088264557
20008.115259547
19998.000240505
19987.880225476
19977.722217458
19967.607215455

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Oostzaan als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europese landen: 5,3% en herkomst uit landen buiten Europa: 11% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europa: 2,60% en herkomst van buiten Europa: 5,5%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Oostzaan naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Oostzaan
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Oostzaan in 2022 zijn Westers (648 inwoners) en Overig (502 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Oostzaan: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Oostzaan.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Oostzaan. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Oostzaan:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Oostzaan. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de gemeente Oostzaan.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de gemeente Oostzaan:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.840650
Tussenwoning2.860990
Hoekwoning3.0201.160
Twee onder één kap woning3.3301.250
Vrijstaande woning3.9401.590
Huurwoning2.090840
Eigen woning3.3301.200

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Oostzaan zijn C (1.250 adressen) en B (924 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Oostzaan. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Oostzaan: 1.250 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Oostzaan bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Oostzaan voor 2024.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Oostzaan voor 2024:

DichtheidNederlandGemeente Oostzaan
Bevolking533839
Adressen2.0551.067
Autos265437

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de gemeente Oostzaan ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 167 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Oostzaan.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Oostzaan. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Oostzaan vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

19 stembureaus

Er zijn 19 stembureaus in de gemeente Oostzaan. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Oostzaan
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Oostzaan over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Oostzaan.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Oostzaan het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Oostzaan van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Oostzaan
Uitslagen voor het Europees Parlement (2024), de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023) en de gemeenteraad (2022) in de gemeente Oostzaan.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024, de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Oostzaan:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV91526%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
GL-PvdA73721%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD51614%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
D662356,6%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PvdD1975,5%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BBB1674,69%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CDA1594,46%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Volt1454,07%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC1163,26%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
FvD1042,92%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SP832,33%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CU501,40%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
JA21361,01%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BVNL280,79%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SGP280,79%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
50PLUS220,62%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Piraten160,45%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
MDD40,11%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NL PLAN30,08%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
van de Regio10,03%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV1.94931%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD1.18419%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA91415%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC5919,4%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D663235,2%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB2403,84%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP1893,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD1872,99%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD1612,57%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA1131,81%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt711,14%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL651,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK590,94%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU560,90%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA21550,88%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS350,56%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP210,34%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1150,24%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter90,14%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport50,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN40,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP30,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten30,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN20,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF10,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB91019%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD64113%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA4429,2%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA214008,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks3687,7%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD3627,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV3527,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D662224,63%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD1944,05%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP1643,42%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1473,07%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA1222,55%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU1012,11%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL941,96%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt851,77%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Onafhankelijke Politiek-NH OPNH440,92%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP340,71%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Code Oranje310,65%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Piraten230,48%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Nederland met een PLAN (S.V.P.)200,42%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
DENK180,38%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft100,21%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Namens Noord-Hollanders.90,19%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB95320%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
waterplatform Groen Water & Land82817%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD55112%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk4639,8%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA4429,3%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD4379,2%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Boeren Burgers Waterbelang2856%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1883,96%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1803,79%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1282,70%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU1122,36%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP801,69%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
De Groenen - Piraten360,76%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Nederland met een PLAN (S.V.P.)340,72%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
De VrijeLijst190,40%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Actief voor Water100,21%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.65838%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.04524%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA62714%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA61914%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D663838,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Oostzaan. Daar vind je cijfers over opkomst, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland gemeente Oostzaan


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Holland (gemeente Oostzaan is rood)

De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van gemeente Oostzaan is weergegeven in het rood.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de gemeente Oostzaan is €32.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €39.800. Gemeente Oostzaan telt 7.800 inkomensontvangers op 9.694 inwoners totaal.
3% van de huishoudens in de gemeente Oostzaan heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Oostzaan.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.600) gemeente Oostzaan


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Oostzaan.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt De Haal en De Heul en Noordeinde heeft met €35.600 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Oostzaan. En buurt Kerkstraat heeft met €28.800 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Oostzaan.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Oostzaan. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Oostzaan
Er zijn 210 elektrische auto’s in juli 2024 in de gemeente Oostzaan.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Oostzaan op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 210 elektrische auto’s in de gemeente Oostzaan. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Oostzaan die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 5.364 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Oostzaan in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Oostzaan geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 7.413 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Oostzaan (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 5.114 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Oostzaan in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Oostzaan geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Oostzaan. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 488 misdrijven in de gemeente Oostzaan geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Oostzaan, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Oostzaan zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 5.242 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. Voor 10% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 5.242 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werden in de gemeente Oostzaan 488 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Oostzaan in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (109 delicten) en Onder invloed (weg) (98 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Oostzaan.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 35 misdrijven in de gemeente Oostzaan geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Oostzaan met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Oostzaan over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Oostzaan.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 18,88 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Oostzaan.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Oostzaan.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Oostzaan. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Oostzaan
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Oostzaan dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Oostzaan.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Oostzaan.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Oostzaan genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Oostzaan.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Oostzaan.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
73% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Oostzaan ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Oostzaan per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Oostzaan geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Oostzaan. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Oostzaan is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Oostzaan.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Oostzaan voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.300Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2023
B-F Nijverheid en energie210Aantal2023
G+I Handel en horeca205Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie110Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed130Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening315Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg165Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten145Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners9.694Aantal2024
Mannen4.768Aantal2024
Vrouwen4.926Aantal2024
0 tot 15 jaar1.494Aantal2024
15 tot 25 jaar1.135Aantal2024
25 tot 45 jaar2.016Aantal2024
45 tot 65 jaar2.915Aantal2024
65 jaar of ouder2.134Aantal2024
Ongehuwd4.392Aantal2024
Gehuwd4.131Aantal2024
Gescheiden674Aantal2024
Verweduwd497Aantal2024
Geboorte totaal90Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal89Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid839Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag1.740Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar3.280Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.150Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura215Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,8%Percentage2022
WMO cliënten240Aantal2019
WMO cliënten relatief25Aantal per 1000 inwoners2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.840Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement650Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.250Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.590Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.200Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel749Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.651Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.562Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++4Aantal2024
Energielabels A+++10Aantal2024
Energielabels A++32Aantal2024
Energielabels A+102Aantal2024
Energielabels A841Aantal2024
Energielabels B924Aantal2024
Energielabels C1.250Aantal2024
Energielabels D389Aantal2024
Energielabels E169Aantal2024
Energielabels F240Aantal2024
Energielabels G251Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker15%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2022
Drinker83%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht47%percentage2022
Overgewicht52%percentage2022
Ernstig overgewicht15%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2022
Wekelijkse sporters55%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2022
Lopen naar school of werk16%percentage2022
Fietsen naar school of werk37%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2022
Emotioneel eenzaam25%percentage2022
Sociaal eenzaam32%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk24%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid73%percentage2022
Niet-specifieke klachten56%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2022
Psychische klachten18%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht15%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht52%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.130Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.215Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.247Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.668Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,33Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers81%Percentage2022
Percentage zelfstandigen19%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers7.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€39.800Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.600Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen24%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar39%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen30%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen28%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,60%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,20%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,2%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,1%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€347x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand110Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO320Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.920Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland8.106Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.614Aantal2023
Herkomst Europa519Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.095Aantal2023
Geboren in Nederland8.106Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa270Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa567Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa249Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa528Aantal2023
Autochtoon8.165Aantal2022
Westers totaal648Aantal2022
Niet-westers totaal826Aantal2022
Marokko67Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba19Aantal2022
Suriname118Aantal2022
Turkije120Aantal2022
Overig niet-westers502Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal183Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven30Aantal2023
Milieu overtredingen2Aantal2023
Oplichting60Aantal2023
Verkeersovertredingen165Aantal2023
Vernieling32Aantal2023
Overige misdrijven16Aantal2023
Totaal misdrijven488Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km54Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km37Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km47Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km61Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km44Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km476Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km26Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand14,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km60Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km58Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km63Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0431Code2023
RegionaamOostzaanNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode04310000Code2023
Oppervlakte totaal1.608Aantal hectaren2024
Oppervlakte land1.156Aantal hectaren2024
Oppervlakte water452Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.067Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.962Aantal2024
Adressen met postcode4.821Aantal2024
Adressen met woonfunctie4.204Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie41Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie40Aantal2024
Adressen met industriefunctie154Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie64Aantal2024
Adressen met logiesfunctie3Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie4Aantal2024
Adressen met sportfunctie8Aantal2024
Adressen met winkelfunctie50Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie467Aantal2024
Verblijfsobjecten4.940Aantal2024
Ligplaatsen21Aantal2024
Standplaatsen1Aantal2024
Panden met adres4.205Aantal2024
Adressen met pand4.935Aantal2024
Percelen met adres3.183Aantal2024
Adressen met perceel4.962Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom4.906Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom56Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.194Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom10Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190052Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192589Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950191Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970829Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980989Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990704Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000757Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010203Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020314Aantal2024
Panden met adres 2020 en later77Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190053Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192593Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950202Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970854Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.184Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990796Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000870Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010270Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020494Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later119Aantal2024
Postcodegebied1511AA-1511XXNaam2024
Meest voorkomende postcode1511Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade18Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade149Aantal2022
Verkeersongevallen totaal167Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal5.051Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine4.120Aantal2023
Personenautos - overige brandstof930Aantal2023
Personenautos per huishouden1,22Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte437Aantal2023
Motorfietsen514Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.144Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€474.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning83%Percentage2023
Percentage meergezinswoning17%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen67%Percentage2023
Huurwoningen totaal33%Percentage2023
In bezit woningcorporatie28%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200083%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2023
Appartement723Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.649Aantal2024
Hoekwoning690Aantal2024
Tweeonder1kap484Aantal2024
Vrijstaande woning658Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.736Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Oostzaan. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 gemeente Oostzaan: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijfsvestigingen (1.300 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de gemeente Oostzaan (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente Oostzaan voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de gemeente Oostzaan zijn in totaal 1.300 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 7 wijken en buurten in gemeente Oostzaan. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Oostzaan als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Oostzaan als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities