Statistieken gemeente Uitgeest

Aantal inwoners per jaar
(grote stijging van 33% naar 13.472 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de gemeente Uitgeest. Gegevens voor de jaren 1995 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de gemeente Uitgeest is met 3.365 personen toegenomen van 10.107 in 1995 tot 13.472 in 2023 (dat is 33%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente Uitgeest

De gemeente Uitgeest is een gemeente in de provincie Noord-Holland. Gemeente Uitgeest heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.229 hectare, waarvan 1.916 land en 313 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.096 adressen per km2. Er wonen 5.701 huishoudens in de gemeente Uitgeest en de gemeente telt 1 woonplaats, 1 wijk en 6 buurten.

De naam Uitgeest wordt 3 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Uitgeest en voor de wijk Uitgeest. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Uitgeest

Vlag van de gemeente Uitgeest

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Uitgeest
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Uitgeest met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bedrijventerrein, 2: De Koog, 3: Oude Dorp, 4: Buitengebied, 5: De Kleis, 6: Waldijk.

Woningkenmerken
Er zijn 5.692 woningen in de gemeente Uitgeest.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Uitgeest in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(zeer grote stijging van 96% naar €448.000 in 2023)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Uitgeest. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2023.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Uitgeest, 2005 tot en met 2023.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Uitgeest is met €219.000 toegenomen van €229.000 in 2005 tot €448.000 in 2023 (dat is 96%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Uitgeest.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Uitgeest is €448.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 5.692 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin) en 6 buurten (blauw). De gemeente Uitgeest wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Uitgeest: er zijn 2.376 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Uitgeest.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 6.749 totaal in de gemeente Uitgeest

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De gemeente Uitgeest telt in totaal 6.749 adressen, met 6.724 verblijfsobjecten, 6 standplaatsen en 19 ligplaatsen. 98% van de adressen in gemeente Uitgeest ligt binnen de bebouwde kom en 2% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Uitgeest
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Uitgeest. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Uitgeest. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de gemeente Uitgeest

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Uitgeest. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Uitgeest


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Uitgeest bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Uitgeest


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Uitgeest. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Uitgeest, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Uitgeest is met 2.282 personen toegenomen van 9.445 in 1996 tot 11.727 in 2022 (dat is 24%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Uitgeest naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Uitgeest
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Uitgeest in 2022 zijn Westers (970 inwoners) en Overig (633 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Uitgeest: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de gemeente Uitgeest.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Uitgeest. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Uitgeest:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Uitgeest. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Uitgeest zijn A (1.642 adressen) en C (1.328 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Uitgeest. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de gemeente Uitgeest: 1.642 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Uitgeest bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Uitgeest
Er waren 132 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Uitgeest.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Uitgeest. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Uitgeest vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Uitgeest.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Uitgeest voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Uitgeest ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

24 stembureaus

Er zijn 24 stembureaus in de gemeente Uitgeest. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Voorlopige uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023 gemeente Uitgeest
Opkomst: 84,3%
Verkiezingsuitslagen gemeente Uitgeest
Uitslagen voor de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021) en het Europees Parlement (2019) in de gemeente Uitgeest.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.300) gemeente Uitgeest


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Uitgeest.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Waldijk heeft met €32.400 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Uitgeest. En buurt Buitengebied heeft met €29.600 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Uitgeest.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Uitgeest is €31.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.200. Gemeente Uitgeest telt 11.100 inkomensontvangers op 13.472 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,10% procent van de huishoudens in gemeente Uitgeest heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland gemeente Uitgeest


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Holland (gemeente Uitgeest is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van gemeente Uitgeest is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Uitgeest. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Uitgeest
Er zijn 223 elektrische auto’s in november 2023 in de gemeente Uitgeest.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Uitgeest op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 223 elektrische auto’s in de gemeente Uitgeest. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Uitgeest die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 7.065 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Uitgeest in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Uitgeest geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 9.491 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Uitgeest (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 6.732 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Uitgeest in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Uitgeest geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Uitgeest. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 444 misdrijven in de gemeente Uitgeest geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Uitgeest, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Uitgeest zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 5.722 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. Voor 15% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 5.722 of minder misdrijven geregistreerd. In 2022 werden in de gemeente Uitgeest 444 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Uitgeest in 2022 zijn Horizontale fraude (85 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (55 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Uitgeest.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 32 misdrijven in de gemeente Uitgeest geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Uitgeest met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Uitgeest over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Uitgeest.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,76 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de gemeente Uitgeest.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Uitgeest.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Uitgeest. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Uitgeest.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Uitgeest.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Uitgeest genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Uitgeest.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Uitgeest.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Uitgeest. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Uitgeest geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Uitgeest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Uitgeest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
56% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Uitgeest heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Uitgeest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Uitgeest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
63% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Uitgeest sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Uitgeest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Uitgeest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Uitgeest heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Uitgeest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Uitgeest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
22% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Uitgeest heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Uitgeest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Uitgeest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
41% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Uitgeest heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Uitgeest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Uitgeest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
46% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Uitgeest voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Uitgeest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Uitgeest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
94% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Uitgeest heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Uitgeest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Uitgeest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
30% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Uitgeest doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Uitgeest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Uitgeest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Uitgeest voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.645Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij30Aantal2023
B-F Nijverheid en energie290Aantal2023
G+I Handel en horeca285Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie90Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed145Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening385Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg265Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten160Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners13.472Aantal2023
Mannen6.741Aantal2023
Vrouwen6.731Aantal2023
0 tot 15 jaar2.102Aantal2023
15 tot 25 jaar1.648Aantal2023
25 tot 45 jaar3.078Aantal2023
45 tot 65 jaar4.031Aantal2023
65 jaar of ouder2.613Aantal2023
Ongehuwd6.314Aantal2023
Gehuwd5.710Aantal2023
Gescheiden912Aantal2023
Verweduwd536Aantal2023
Geboorte totaal103Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal95Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid703Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.920Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar5.010Aantal2021
Opleidingsniveau hoog3.410Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura305Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg8,4%Percentage2021
WMO cliënten560Aantal2021
WMO cliënten relatief41Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.830Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.820Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.930Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.860Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.380Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.930Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.830Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.220Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.350Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement810Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.290Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.500Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.740Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.090Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.030Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.480Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief3.206Aantal2023
Energielabels Voorlopig2.449Aantal2023
Energielabels Onbepaald783Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++3Aantal2023
Energielabels A+++11Aantal2023
Energielabels A++40Aantal2023
Energielabels A+76Aantal2023
Energielabels A1.642Aantal2023
Energielabels B1.102Aantal2023
Energielabels C1.328Aantal2023
Energielabels D490Aantal2023
Energielabels E181Aantal2023
Energielabels F269Aantal2023
Energielabels G512Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn35%percentage2020
Drinker86%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht50%percentage2020
Overgewicht49%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn59%percentage2020
Wekelijkse sporters58%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk51%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk40%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel eenzaam23%percentage2020
Sociaal eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk25%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid83%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.701Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.664Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.785Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.252Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,35Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie74%Percentage2021
Percentage werknemers86%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers11.100Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.200Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.300Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen24%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen27%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen29%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen3,60%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,10%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,80%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,6%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€213x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand160Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO460Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW90Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW2.380Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland11.509Aantal2023
Herkomst Europa669Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.294Aantal2023
Geboren in Nederland11.509Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa373Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa657Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa296Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa637Aantal2023
Autochtoon11.727Aantal2022
Westers totaal970Aantal2022
Niet-westers totaal866Aantal2022
Marokko28Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba43Aantal2022
Suriname85Aantal2022
Turkije77Aantal2022
Overig niet-westers633Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal145Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven39Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting97Aantal2022
Verkeersovertredingen95Aantal2022
Vernieling56Aantal2022
Overige misdrijven11Aantal2022
Totaal misdrijven444Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand7,80Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand7,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km86Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand5,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand14,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand14,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,30Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km26Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand3,90Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand14Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km48Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0450Code2023
RegionaamUitgeestNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode04500000Code2023
Oppervlakte totaal2.229Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.916Aantal hectaren2023
Oppervlakte water313Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.096Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal6.749Aantal2023
Adressen met postcode6.438Aantal2023
Adressen met woonfunctie5.849Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom6.618Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom131Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom5.764Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom85Aantal2023
Percelen4.826Aantal2023
Panden5.431Aantal2023
Adressen met panden6.404Aantal2023
Panden voor 170018Aantal2023
Panden 1700 tot 1900244Aantal2023
Panden 1900 tot 1925491Aantal2023
Panden 1925 tot 1950215Aantal2023
Panden 1950 tot 1970900Aantal2023
Panden 1970 tot 19801.081Aantal2023
Panden 1980 tot 1990668Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.315Aantal2023
Panden 2000 tot 2010845Aantal2023
Panden 2010 tot 2020460Aantal2023
Panden 2020 en later167Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade25Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade107Aantal2022
Verkeersongevallen totaal132Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal6.679Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine5.670Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof1.020Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte349Aantal2022
Motorfietsen667Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.692Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€448.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning79%Percentage2022
Percentage meergezinswoning21%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen72%Percentage2022
Huurwoningen totaal28%Percentage2022
In bezit woningcorporatie22%Percentage2022
In bezit overige verhuurders6%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200078%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200022%Percentage2022
Appartement1.236Aantal2023
Tussen of geschakelde woning2.376Aantal2023
Hoekwoning1.105Aantal2023
Tweeonder1kap502Aantal2023
Vrijstaande woning630Aantal2023
Ligplaats19Aantal2023
Standplaats6Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend8Aantal2023
Woningtype n.v.t.875Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Uitgeest. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Uitgeest
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Uitgeest: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 50 patiënten in de gemeente Uitgeest met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 28 november 2023, week 48 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Uitgeest
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Uitgeest.

Gemiddeld overleden 1,74 personen per week in de gemeente Uitgeest. Het aantal sterftes in de gemeente Uitgeest is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 46 (13 tot en met 19 november) van 2023.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Uitgeest: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (1.645 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Uitgeest (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Uitgeest zijn in totaal 1.645 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.645 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.650 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 9 wijken en buurten in gemeente Uitgeest. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Uitgeest als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Uitgeest als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities