Statistieken gemeente Alkmaar

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Alkmaar. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Alkmaar. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Alkmaar telt 112.311 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Alkmaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Alkmaar:

JaarAantal inwoners de gemeente Alkmaar% verschil
2024112.3110,43%
2023111.8340,95%
2022110.7830,81%
2021109.8960,42%
2020109.4360,81%
2019108.5580,08%
2018108.4700,09%
2017108.3730,70%
2016107.6150,48%
2015107.1060,34%
2014106.7380,39%
2013106.3190,15%
2012106.1610,36%
2011105.7780,06%
2010105.7100,48%
2009105.205-0,49%
2008105.722-0,17%
2007105.904-0,02%
2006105.9290,23%
2005105.6810,16%
2004105.5070,88%
2003104.5840,30%
2002104.269-0,05%
2001104.3260,27%
2000104.050-0,00%
1999104.053-0,05%
1998104.1070,05%
1997104.059-0,05%
1996104.1130,10%
1995104.009geen data

De bevolking van de gemeente Alkmaar is met 8.302 inwoners toegenomen van 104.009 inwoners in 1995 tot 112.311 inwoners in 2024 (dat is een toename van 8%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 286 inwoners (0,27%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Alkmaar.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Alkmaar:

In 1995 waren er 104.009 inwoners in de gemeente Alkmaar. Het aantal van 104.009 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 112.311 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 8.302 (8%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 477 (0,43%). Het aantal van 112.311 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Alkmaar

De gemeente Alkmaar is een gemeente in de provincie Noord-Holland. Gemeente Alkmaar heeft afgerond een totale oppervlakte van 11.735 hectare, waarvan 11.031 land en 703 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.323 adressen per km2. Er wonen 53.822 huishoudens in de gemeente Alkmaar en de gemeente telt 17 woonplaatsen, 11 wijken en 66 buurten. Gemeentelijke herindeling: toevoeging in 2015 van de gemeenten Graft-De Rijp en Schermer aan de gemeente Alkmaar.

De naam Alkmaar wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Alkmaar. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gemeente Alkmaar (gemeentecode GM0361) is bij een gemeentelijke herindeling in 2015 groter geworden vanuit de gemeenten Graft-De Rijp en Schermer. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Alkmaar overgegaan. De gegevens van de gemeente Alkmaar voor de jaren 1995 tot en met 2014 zijn berekend.

Vlag van de gemeente Alkmaar

Vlag van de gemeente Alkmaar

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Alkmaar
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Alkmaar met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Daalmeer/Koedijk, 2: De Mare, 3: Vroonermeer, 4: Huiswaard, 5: West ...Toon meer... Kaart van de gemeente Alkmaar met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Daalmeer/Koedijk, 2: De Mare, 3: Vroonermeer, 4: Huiswaard, 5: West, 6: Oudorp, 7: Centrum, 8: Zuid, 9: Overdie, 10: Schermer, 11: Graft-De Rijp ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 53.417 woningen in de gemeente Alkmaar.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Alkmaar in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Alkmaar was €342.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Alkmaar.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Alkmaar:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Alkmaar% verschil
2023€342.00019%
2022€287.00010%
2021€261.0007,4%
2020€243.00010%
2019€221.0009,4%
2018€202.0007,4%
2017€188.0003,30%
2016€182.0000,55%
2015€181.000-3,35%
2014€187.266-6,6%
2013€200.581-5,2%
2012€211.614-0,86%
2011€213.454-1,87%
2010€217.5121,82%
2009€213.6174,36%
2008€204.7026,5%
2007€192.1423,69%
2006€185.2990,08%
2005€185.15852%
2004€121.9830,69%
2003€121.1531,62%
2002€119.2210,03%
2001€119.19176%
2000€67.6080,12%
1999€67.5250,05%
1998€67.4891,33%
1997€66.604geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Alkmaar is met €275.396 gegroeid van €66.604 in 1997 tot €342.000 in 2023 (dat is een groei van 413%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €10.592 (7,6%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Alkmaar.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Alkmaar.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Alkmaar is €342.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 53.417 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), 17 woonplaatsen (groen), 11 wijken (oranje) en 63 buurten (blauw). De gemeente Alkmaar wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de gemeente Alkmaar: er zijn 21.792 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Alkmaar.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 64.833 totaal in de gemeente Alkmaar

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Alkmaar telt in totaal 64.833 adressen, met 64.684 verblijfsobjecten, 46 standplaatsen en 103 ligplaatsen. 99% van de adressen in gemeente Alkmaar ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Alkmaar
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Alkmaar zijn er 55.961 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Alkmaar.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 9.452 panden uit de bouwperiode 1980-1990 in de gemeente Alkmaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Alkmaar. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Alkmaar

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Alkmaar. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Alkmaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Alkmaar bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Alkmaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Alkmaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Alkmaar per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Alkmaar:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202383.7628.73719.335
202284.8678.06617.850
202184.7587.82417.314
202084.6617.71117.064
201984.3987.51916.641
201884.3277.51416.629
201784.4427.44816.483
201684.3507.24116.024
201584.2757.10615.725
201484.0907.04915.598
201383.7337.03015.557
201283.8296.95115.381
201183.6466.88815.244
201083.8006.81915.091
200983.7156.68814.802
200884.3776.64314.702
200784.7806.57514.549
200684.6886.61114.630
200584.4236.61614.642
200484.3386.58914.580
200383.9556.42014.209
200283.9736.31713.979
200184.4456.18813.693
200084.7096.02013.321
199984.9625.94213.149
199885.3985.82312.886
199785.6215.73912.699
199685.9545.65212.507

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Alkmaar als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 75%, herkomst uit Europese landen: 7,8% en herkomst uit landen buiten Europa: 17% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europa: 5,4% en herkomst van buiten Europa: 12%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Alkmaar naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Alkmaar
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Alkmaar in 2022 zijn Westers (10.843 inwoners) en Overig (7.548 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Alkmaar: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Alkmaar.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Alkmaar. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Alkmaar:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Alkmaar. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Alkmaar zijn C (18.733 adressen) en A (11.368 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Alkmaar. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Alkmaar: 18.733 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Alkmaar bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 876 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Alkmaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Alkmaar. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Alkmaar vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Alkmaar.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Alkmaar voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Alkmaar ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

150 stembureaus

Er zijn 150 stembureaus in de gemeente Alkmaar. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Alkmaar
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Alkmaar over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Alkmaar.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Alkmaar het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Alkmaar van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Alkmaar
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2014) in de gemeente Alkmaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 22 mei 2014.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Alkmaar:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV13.86721%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA13.21720%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD10.42216%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC7.51511%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D665.1567,7%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP2.7034,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB2.5263,79%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD2.0783,12%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD2.0323,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA1.6012,40%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK1.3822,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt1.2671,90%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU5950,89%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA215350,80%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS4990,75%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL4560,68%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ12480,37%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP1240,19%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter1160,17%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten1010,15%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP570,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport570,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF540,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN470,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN430,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB7.38015%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD5.78812%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks5.61811%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA5.44011%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD3.5037,1%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D663.0676,2%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA212.5805,2%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV2.3554,74%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP2.1474,32%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD2.1164,26%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA2.0324,09%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1.7523,53%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt1.5923,21%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Onafhankelijke Politiek-NH OPNH1.1062,23%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU9241,86%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL5211,05%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP5011,01%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
DENK3270,66%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Piraten2710,55%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Code Oranje2620,53%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Nederland met een PLAN (S.V.P.)1880,38%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Namens Noord-Hollanders.970,20%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft880,18%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
waterplatform Groen Water & Land9.38019%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BBB6.91914%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA6.59913%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD4.6999,6%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk4.5389,3%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD4.2418,7%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Boeren Burgers Waterbelang3.1586,4%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA2.1274,34%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP1.7713,61%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1.5873,24%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1.4963,05%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU1.1002,24%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Actief voor Water5701,16%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
De Groenen - Piraten4260,87%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Nederland met een PLAN (S.V.P.)2150,44%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
De VrijeLijst1960,40%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
D665.27211%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Onafhankelijke Partij Alkmaar5.14111%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks5.09811%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
B.A.S.5.00211%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD4.4889,7%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA3.9178,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA3.4537,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Leefbaar Alkmaar3.0286,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdD2.7666%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SeniorenPartij Alkmaar (SPA) ouderen2.6405,7%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD1.7213,73%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP1.5403,34%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU1.2302,67%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Progressief Alkmaar4480,97%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Hart voor Vrijheid3910,85%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D665.90718%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdA4.02312%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PVV3.87312%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
VVD3.72711%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
SP3.63211%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
CDA3.2929,9%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
GroenLinks3.2019,7%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdD2.2286,7%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
50PLUS1.4814,47%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
CU SGP7112,15%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Piraten4301,30%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Artikel502130,64%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
De Groenen1160,35%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Anti EU(ro) Partij960,29%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
ikkiesvooreerlijk.eu670,20%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Jezus leeft530,16%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Liberaal Democratische Partij460,14%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Aandacht en Eenvoud320,10%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
IQ de Rechten-Plichten-Partij80,02%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014

Bekijk de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen. Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Alkmaar: met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.700) gemeente Alkmaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Alkmaar.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Driehuizen heeft met €54.200 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Alkmaar. En buurt Muiderwaard heeft met €18.100 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Alkmaar.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Alkmaar is €30.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.900. Gemeente Alkmaar telt 90.700 inkomensontvangers op 112.311 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,2% procent van de huishoudens in gemeente Alkmaar heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland gemeente Alkmaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Holland (gemeente Alkmaar is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van gemeente Alkmaar is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Alkmaar. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Alkmaar
Er zijn 4.260 elektrische auto’s in mei 2024 in de gemeente Alkmaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Alkmaar op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 4.260 elektrische auto’s in de gemeente Alkmaar. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Alkmaar die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 59.134 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Alkmaar in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Alkmaar geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 85.264 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Alkmaar (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 62.647 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Alkmaar in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Alkmaar geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Alkmaar. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 5.888 misdrijven in de gemeente Alkmaar geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Alkmaar, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Alkmaar zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 78.194 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 49 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Alkmaar 5.888 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Alkmaar in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (883 delicten) en Horizontale fraude (670 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Alkmaar.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 510 misdrijven in de gemeente Alkmaar geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Alkmaar met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Alkmaar over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Alkmaar.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 22,87 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Alkmaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Alkmaar.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Alkmaar. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Alkmaar
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Alkmaar dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Alkmaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Alkmaar.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Alkmaar genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Alkmaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Alkmaar.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Alkmaar. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Alkmaar geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Alkmaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Alkmaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
56% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Alkmaar heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Alkmaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Alkmaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
58% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Alkmaar voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Alkmaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Alkmaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Alkmaar heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Alkmaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Alkmaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
24% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Alkmaar heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Alkmaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Alkmaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
47% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Alkmaar heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Alkmaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Alkmaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
48% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Alkmaar voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Alkmaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Alkmaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Alkmaar heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Alkmaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Alkmaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
25% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Alkmaar doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Alkmaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Alkmaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Alkmaar voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal15.345Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij215Aantal2023
B-F Nijverheid en energie2.290Aantal2023
G+I Handel en horeca2.660Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie1.080Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed1.095Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening3.385Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg2.815Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1.805Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners112.311Aantal2024
Mannen55.179Aantal2023
Vrouwen56.655Aantal2023
0 tot 15 jaar16.908Aantal2023
15 tot 25 jaar12.263Aantal2023
25 tot 45 jaar28.955Aantal2023
45 tot 65 jaar30.578Aantal2023
65 jaar of ouder23.130Aantal2023
Ongehuwd56.827Aantal2023
Gehuwd39.197Aantal2023
Gescheiden10.683Aantal2023
Verweduwd5.127Aantal2023
Geboorte totaal1.069Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal1.089Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.014Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag21.470Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar35.650Aantal2022
Opleidingsniveau hoog27.500Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura3.320Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2022
WMO cliënten7.230Aantal2022
WMO cliënten relatief65Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.370Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.800Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.510Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.840Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal910Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.130Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.170Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.610Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.030Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming6%Percentage2022
Adressen zonder energielabel7.797Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel20.010Aantal2024
Adressen met definitief energielabel37.026Aantal2024
Energielabels A+++++9Aantal2024
Energielabels A++++95Aantal2024
Energielabels A+++471Aantal2024
Energielabels A++954Aantal2024
Energielabels A+1.140Aantal2024
Energielabels A11.368Aantal2024
Energielabels B7.084Aantal2024
Energielabels C18.733Aantal2024
Energielabels D4.939Aantal2024
Energielabels E3.914Aantal2024
Energielabels F3.990Aantal2024
Energielabels G4.339Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2020
Drinker81%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht50%percentage2020
Overgewicht49%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn54%percentage2020
Wekelijkse sporters52%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk53%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk42%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel eenzaam28%percentage2020
Sociaal eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen15%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk21%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal53.822Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens22.386Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen14.407Aantal2023
Huishoudens met kinderen17.029Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,06Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers90.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.900Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen40%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,2%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,8%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€145x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand2.510Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO6.170Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW760Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW20.820Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland83.762Aantal2023
Herkomst buiten Nederland28.072Aantal2023
Herkomst Europa8.737Aantal2023
Herkomst buiten Europa19.335Aantal2023
Geboren in Nederland83.762Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa3.797Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa9.000Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa4.940Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa10.335Aantal2023
Autochtoon84.867Aantal2022
Westers totaal10.843Aantal2022
Niet-westers totaal15.073Aantal2022
Marokko2.154Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba1.252Aantal2022
Suriname1.528Aantal2022
Turkije2.591Aantal2022
Overig niet-westers7.548Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal2.568Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven551Aantal2023
Milieu overtredingen5Aantal2023
Oplichting797Aantal2023
Verkeersovertredingen1.037Aantal2023
Vernieling622Aantal2023
Overige misdrijven308Aantal2023
Totaal misdrijven5.888Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km54Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km92Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km45Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km72Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km66Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km102Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km9,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km29Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km67Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km40Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km35Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km43Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0361Code2023
RegionaamAlkmaarNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode03610000Code2023
Oppervlakte totaal11.735Aantal hectaren2023
Oppervlakte land11.031Aantal hectaren2023
Oppervlakte water703Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.323Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal64.833Aantal2024
Adressen met postcode63.998Aantal2024
Adressen met woonfunctie55.961Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie587Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie206Aantal2024
Adressen met industriefunctie2.206Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie975Aantal2024
Adressen met logiesfunctie434Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie106Aantal2024
Adressen met sportfunctie86Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1.430Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie3.448Aantal2024
Verblijfsobjecten64.684Aantal2024
Ligplaatsen103Aantal2024
Standplaatsen46Aantal2024
Panden met adres40.630Aantal2024
Adressen met pand64.242Aantal2024
Percelen met adres36.342Aantal2024
Adressen met perceel64.833Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom63.894Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom939Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom55.257Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom704Aantal2024
Panden met adres voor 1700172Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001.004Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19254.347Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19503.664Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19706.271Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19807.795Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19909.452Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20002.537Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20102.547Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201.574Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1.267Aantal2024
Adressen met pand voor 1700225Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001.457Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19255.747Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19504.458Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197011.364Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198010.610Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199013.044Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20005.344Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20105.128Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20203.864Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later3.001Aantal2024
Postcodegebied1483AA-1847LNNaam2024
Meest voorkomende postcode1816Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode9%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk6Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade201Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade669Aantal2022
Verkeersongevallen totaal876Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal59.566Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine46.525Aantal2023
Personenautos - overige brandstof13.040Aantal2023
Personenautos per huishouden1,11Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte540Aantal2023
Motorfietsen4.487Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad53.417Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€342.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning63%Percentage2023
Percentage meergezinswoning37%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen58%Percentage2023
Huurwoningen totaal42%Percentage2023
In bezit woningcorporatie28%Percentage2023
In bezit overige verhuurders13%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200085%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2023
Appartement21.792Aantal2024
Tussen of geschakelde woning20.709Aantal2024
Hoekwoning7.685Aantal2024
Tweeonder1kap2.296Aantal2024
Vrijstaande woning3.479Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.8.723Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Alkmaar. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Alkmaar
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Alkmaar: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 1.091 patiënten in de gemeente Alkmaar met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Alkmaar
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Alkmaar.

Gemiddeld overleden 18,62 personen per week in de gemeente Alkmaar. Het aantal sterftes in de gemeente Alkmaar is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 18 (29 april tot en met 5 mei) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Alkmaar: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (15.345 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Alkmaar (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Alkmaar zijn in totaal 15.345 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 95 wijken en buurten in gemeente Alkmaar. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Alkmaar als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Alkmaar als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities