Statistieken gemeente Aalsmeer

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Aalsmeer. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Aalsmeer. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Aalsmeer telt 33.354 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Aalsmeer.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Aalsmeer:

JaarAantal inwoners de gemeente Aalsmeer% verschil
202433.3540,88%
202333.0631,88%
202232.4521,44%
202131.9910,41%
202031.8590,41%
201931.7280,73%
201831.4990,40%
201731.3730,24%
201631.2990,71%
201531.0771,03%
201430.7590,46%
201330.6180,84%
201230.3640,58%
201130.1893,43%
201029.1874,22%
200928.0066,1%
200826.3865,5%
200725.0193,62%
200624.1453,64%
200523.2961,66%
200422.9150,33%
200322.8390,23%
200222.7860,55%
200122.6620,89%
200022.461-0,23%
199922.513-0,38%
199822.6001,42%
199722.2840,44%
199622.1860,89%
199521.990geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Aalsmeer is met 11.364 personen gegroeid van 21.990 personen in 1995 tot 33.354 personen in 2024 (dat is een zeer grote stijging van 52%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 392 personen (1,46%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Aalsmeer.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Aalsmeer:

In 1995 waren er 21.990 inwoners in de gemeente Aalsmeer. Het aantal van 21.990 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 33.354 personen. De stijging ten opzichte van 1995 is 11.364 (52%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 291 (0,88%). Het aantal van 33.354 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Aalsmeer

De gemeente Aalsmeer is een gemeente in de provincie Noord-Holland. Gemeente Aalsmeer heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.229 hectare, waarvan 2.010 land en 1.219 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 954 adressen per km2. Er wonen 14.199 huishoudens in de gemeente Aalsmeer en de gemeente telt 2 woonplaatsen, 3 wijken en 9 buurten.

De naam Aalsmeer wordt 3 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Aalsmeer en voor de wijk Aalsmeer. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Aalsmeer

Vlag van de gemeente Aalsmeer

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Aalsmeer
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Aalsmeer met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Oosteinde, 2: Aalsmeer, 3: Kudelstraat en Kalslagen.

Woningkenmerken
Er zijn 13.460 woningen in de gemeente Aalsmeer.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Aalsmeer in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Aalsmeer was €494.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Aalsmeer.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Aalsmeer:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Aalsmeer% verschil
2023€494.00016%
2022€427.00011%
2021€383.0006,1%
2020€361.0007,1%
2019€337.00011%
2018€304.0003,40%
2017€294.0003,89%
2016€283.0002,17%
2015€277.0000,36%
2014€276.000-5,2%
2013€291.000-3,64%
2012€302.000-2,89%
2011€311.000-0,32%
2010€312.0001,63%
2009€307.0002,68%
2008€299.0006%
2007€282.0002,92%
2006€274.0000,37%
2005€273.00044%
2004€189.0000,53%
2003€188.0001,08%
2002€186.0000,54%
2001€185.00078%
2000€104.0000,97%
1999€103.0000%
1998€103.0000%
1997€103.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Aalsmeer is met €391.000 gestegen van €103.000 in 1997 tot €494.000 in 2023 (dat is een groei van 380%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €15.038 (7,2%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Aalsmeer.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Aalsmeer.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Aalsmeer is €494.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 13.460 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), 2 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 9 buurten (blauw). De gemeente Aalsmeer wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Aalsmeer: er zijn 5.078 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Aalsmeer.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 16.881 totaal in de gemeente Aalsmeer

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Aalsmeer telt in totaal 16.881 adressen, met 16.495 verblijfsobjecten, 8 standplaatsen en 378 ligplaatsen. 98% van de adressen in gemeente Aalsmeer ligt binnen de bebouwde kom en 2% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Aalsmeer
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Aalsmeer zijn er 13.913 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Aalsmeer.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 3.231 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Aalsmeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Aalsmeer. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Aalsmeer

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Aalsmeer. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Aalsmeer


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Aalsmeer bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Aalsmeer


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Aalsmeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Aalsmeer per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Aalsmeer:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202324.6223.7924.649
202224.9563.3674.129
202125.1173.0883.786
202025.3552.9223.582
201925.4462.8223.460
201825.4372.7233.339
201725.5172.6313.225
201625.6402.5423.117
201525.6262.4493.002
201425.6352.3022.822
201325.5722.2672.779
201225.5012.1852.678
201125.4682.1212.600
201024.7831.9782.426
200923.9261.8332.247
200822.7181.6482.020
200721.6951.4931.831
200621.0181.4051.722
200520.4531.2771.566
200420.2401.2021.473
200320.2141.1791.446
200220.1831.1691.434
200120.1311.1371.394
200020.0381.0881.335
199920.1151.0771.321
199820.2421.0591.299
199720.0161.0191.249
199620.0299691.188

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Aalsmeer als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 74%, herkomst uit Europese landen: 11% en herkomst uit landen buiten Europa: 14% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 4,37% en herkomst van buiten Europa: 5,4%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Aalsmeer naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Aalsmeer
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Aalsmeer in 2022 zijn Westers (4.040 inwoners) en Overig (2.007 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Aalsmeer: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Aalsmeer.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Aalsmeer. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Aalsmeer:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Aalsmeer. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Aalsmeer zijn A (5.271 adressen) en C (3.429 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Aalsmeer. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de gemeente Aalsmeer: 5.271 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Aalsmeer bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 165 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Aalsmeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Aalsmeer. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Aalsmeer vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Aalsmeer.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Aalsmeer voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Aalsmeer ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

32 stembureaus

Er zijn 32 stembureaus in de gemeente Aalsmeer. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Aalsmeer
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Aalsmeer over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Aalsmeer.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Aalsmeer het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Aalsmeer van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Aalsmeer
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2014) in de gemeente Aalsmeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 22 mei 2014.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Aalsmeer:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
VVD4.89825%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PVV4.89625%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC2.41112%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA1.8669,6%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D661.3076,7%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA7223,70%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB6613,38%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU4372,24%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD4042,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP3891,99%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD3221,65%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK2731,40%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt2601,33%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA211860,95%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP1260,64%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS1150,59%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL1130,58%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1510,26%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter380,19%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport140,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten140,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN120,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF100,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP60,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN60,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD2.59818%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB2.42217%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA211.2748,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.0707,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.0637,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks8415,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D668155,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV7825,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU6644,57%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS5643,88%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD5363,69%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD5363,69%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt3792,61%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP2681,84%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1961,35%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Onafhankelijke Politiek-NH OPNH1390,96%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP960,66%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Code Oranje790,54%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Nederland met een PLAN (S.V.P.)590,41%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Piraten580,40%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
DENK500,34%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Namens Noord-Hollanders.490,34%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB2.80619%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD2.47617%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk1.82513%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.65311%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.46110%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD8686%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
JA216844,75%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP6304,38%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS5673,94%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU SGP4993,47%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL4112,85%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ondernemend Water2811,95%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU1641,14%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
De Groenen450,31%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
GOUD270,19%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
DRPP30,02%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Absoluut Aalsmeer3.42827%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA3.05424%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2.75422%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.63513%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.0118%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA8336,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.76721%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
CDA1.43517%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
D661.26515%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PVV1.17114%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdA6317,4%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
CU SGP5486,4%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
SP4795,6%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdD3494,09%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
50PLUS3303,87%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
GroenLinks3263,82%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Piraten710,83%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Artikel50640,75%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Anti EU(ro) Partij310,36%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
De Groenen190,22%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Jezus leeft190,22%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
ikkiesvooreerlijk.eu70,08%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Aandacht en Eenvoud60,07%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Liberaal Democratische Partij50,06%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
IQ de Rechten-Plichten-Partij30,04%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014

Bekijk de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen. Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Aalsmeer: met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.100) gemeente Aalsmeer


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Aalsmeer.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Uiterweg heeft met €40.400 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Aalsmeer. En buurt Hornmeer heeft met €30.400 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Aalsmeer.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Aalsmeer is €34.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €41.700. Gemeente Aalsmeer telt 26.100 inkomensontvangers op 33.354 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,40% procent van de huishoudens in gemeente Aalsmeer heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland gemeente Aalsmeer


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Holland (gemeente Aalsmeer is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van gemeente Aalsmeer is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Aalsmeer. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Aalsmeer
Er zijn 842 elektrische auto’s in mei 2024 in de gemeente Aalsmeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Aalsmeer op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 842 elektrische auto’s in de gemeente Aalsmeer. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Aalsmeer die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 18.597 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Aalsmeer in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Aalsmeer geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 25.184 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Aalsmeer (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 17.609 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Aalsmeer in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Aalsmeer geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Aalsmeer. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.074 misdrijven in de gemeente Aalsmeer geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Aalsmeer, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Aalsmeer zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 13.222 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 46 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Aalsmeer 1.074 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Aalsmeer in 2023 zijn Horizontale fraude (195 delicten) en Ongevallen (weg) (148 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Aalsmeer.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 76 misdrijven in de gemeente Aalsmeer geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Aalsmeer met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Aalsmeer over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Aalsmeer.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 12,23 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Aalsmeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Aalsmeer.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Aalsmeer. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Aalsmeer
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Aalsmeer dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Aalsmeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Aalsmeer.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Aalsmeer genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Aalsmeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Aalsmeer.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Aalsmeer. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Aalsmeer geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Aalsmeer. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Aalsmeer is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
56% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Aalsmeer heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Aalsmeer. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Aalsmeer is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
60% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Aalsmeer sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Aalsmeer. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Aalsmeer is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Aalsmeer heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Aalsmeer. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Aalsmeer is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
23% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Aalsmeer heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Aalsmeer. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Aalsmeer is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
41% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Aalsmeer heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Aalsmeer. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Aalsmeer is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
47% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Aalsmeer voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Aalsmeer. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Aalsmeer is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
94% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Aalsmeer heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Aalsmeer. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Aalsmeer is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
28% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Aalsmeer doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Aalsmeer. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Aalsmeer is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Aalsmeer voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.065Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij110Aantal2023
B-F Nijverheid en energie720Aantal2023
G+I Handel en horeca1.040Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie430Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed555Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening1.180Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg580Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten445Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners33.354Aantal2024
Mannen16.371Aantal2023
Vrouwen16.692Aantal2023
0 tot 15 jaar5.339Aantal2023
15 tot 25 jaar4.236Aantal2023
25 tot 45 jaar7.397Aantal2023
45 tot 65 jaar9.835Aantal2023
65 jaar of ouder6.256Aantal2023
Ongehuwd16.207Aantal2023
Gehuwd13.223Aantal2023
Gescheiden2.124Aantal2023
Verweduwd1.509Aantal2023
Geboorte totaal257Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal270Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.645Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag6.580Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar10.180Aantal2022
Opleidingsniveau hoog7.610Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura940Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.260Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.370Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning980Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.170Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.410Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning890Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.210Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel2.868Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel6.889Aantal2024
Adressen met definitief energielabel7.124Aantal2024
Energielabels A+++++6Aantal2024
Energielabels A++++50Aantal2024
Energielabels A+++181Aantal2024
Energielabels A++102Aantal2024
Energielabels A+127Aantal2024
Energielabels A5.271Aantal2024
Energielabels B1.717Aantal2024
Energielabels C3.429Aantal2024
Energielabels D890Aantal2024
Energielabels E602Aantal2024
Energielabels F766Aantal2024
Energielabels G872Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht50%percentage2020
Overgewicht48%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2020
Wekelijkse sporters55%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2020
Lopen naar school of werk23%percentage2020
Fietsen naar school of werk33%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel eenzaam25%percentage2020
Sociaal eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk24%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal14.199Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens4.716Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen3.884Aantal2023
Huishoudens met kinderen5.599Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2022
Percentage werknemers83%Percentage2022
Percentage zelfstandigen17%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers26.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€41.700Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.100Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen24%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar42%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen31%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen30%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,60%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,40%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,4%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,2%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€289x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand300Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO920Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW240Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW5.710Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland24.622Aantal2023
Herkomst buiten Nederland8.441Aantal2023
Herkomst Europa3.792Aantal2023
Herkomst buiten Europa4.649Aantal2023
Geboren in Nederland24.622Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.141Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa2.107Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa2.651Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa2.542Aantal2023
Autochtoon24.956Aantal2022
Westers totaal4.040Aantal2022
Niet-westers totaal3.456Aantal2022
Marokko518Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba139Aantal2022
Suriname528Aantal2022
Turkije264Aantal2022
Overig niet-westers2.007Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal408Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven90Aantal2023
Milieu overtredingen4Aantal2023
Oplichting224Aantal2023
Verkeersovertredingen231Aantal2023
Vernieling80Aantal2023
Overige misdrijven37Aantal2023
Totaal misdrijven1.074Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand9,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand9,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km34Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km387Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand12,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand8,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand8,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand20,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km40Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand7,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km43Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km79Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0358Code2023
RegionaamAalsmeerNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode03580000Code2023
Oppervlakte totaal3.229Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.010Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1.219Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid954Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal16.881Aantal2024
Adressen met postcode16.795Aantal2024
Adressen met woonfunctie13.913Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie156Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie244Aantal2024
Adressen met industriefunctie1.427Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie435Aantal2024
Adressen met logiesfunctie25Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie24Aantal2024
Adressen met sportfunctie20Aantal2024
Adressen met winkelfunctie269Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie727Aantal2024
Verblijfsobjecten16.495Aantal2024
Ligplaatsen378Aantal2024
Standplaatsen8Aantal2024
Panden met adres12.513Aantal2024
Adressen met pand16.453Aantal2024
Percelen met adres10.904Aantal2024
Adressen met perceel16.881Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom16.538Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom343Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom13.856Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom57Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190058Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925315Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.267Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19703.231Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.316Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.549Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000750Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20102.884Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020791Aantal2024
Panden met adres 2020 en later351Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190070Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925359Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.443Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19703.539Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.451Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.998Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.247Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20104.074Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.385Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later886Aantal2024
Postcodegebied1431AA-1433WPNaam2024
Meest voorkomende postcode1431Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode46%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade51Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade113Aantal2022
Verkeersongevallen totaal165Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal17.037Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine14.090Aantal2023
Personenautos - overige brandstof2.950Aantal2023
Personenautos per huishouden1,20Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte848Aantal2023
Motorfietsen1.426Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad13.460Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€494.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning78%Percentage2023
Percentage meergezinswoning22%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen64%Percentage2023
Huurwoningen totaal36%Percentage2023
In bezit woningcorporatie24%Percentage2023
In bezit overige verhuurders12%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200064%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200036%Percentage2023
Appartement3.151Aantal2024
Tussen of geschakelde woning5.078Aantal2024
Hoekwoning2.429Aantal2024
Tweeonder1kap1.151Aantal2024
Vrijstaande woning2.104Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.2.582Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Aalsmeer. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Aalsmeer
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Aalsmeer: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 158 patiënten in de gemeente Aalsmeer met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Aalsmeer
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Aalsmeer.

Gemiddeld overleden 5,10 personen per week in de gemeente Aalsmeer. Het aantal sterftes in de gemeente Aalsmeer is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 18 (29 april tot en met 5 mei) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Aalsmeer: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (5.065 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Aalsmeer (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Aalsmeer zijn in totaal 5.065 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 5.065 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 5.060 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 15 wijken en buurten in gemeente Aalsmeer. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Aalsmeer als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Aalsmeer als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities