Statistieken gemeente Achtkarspelen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Achtkarspelen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Achtkarspelen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Achtkarspelen telt 28.226 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Achtkarspelen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Achtkarspelen:

JaarAantal inwoners de gemeente Achtkarspelen% verschil
202428.2260,27%
202328.1490,70%
202227.9540,19%
202127.9000,20%
202027.843-0,03%
201927.852-0,30%
201827.9350,15%
201727.893-0,41%
201628.0070,09%
201527.983-0,12%
201428.016-0,33%
201328.1100,07%
201228.091-0,11%
201128.1230,12%
201028.088-0,18%
200928.1390,18%
200828.088-0,20%
200728.143-0,28%
200628.2230,32%
200528.134-0,08%
200428.1560,19%
200328.1020,20%
200228.0450,11%
200128.0130,01%
200028.011-0,13%
199928.047-0,14%
199828.0850,16%
199728.0400,19%
199627.9880,06%
199527.971geen data

De bevolking van de gemeente Achtkarspelen is met 255 inwoners gegroeid van 27.971 inwoners in 1995 tot 28.226 inwoners in 2024 (dat is een kleine stijging van 0,91%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 9 inwoners (0,03%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Achtkarspelen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Achtkarspelen:

In 1995 waren er 27.971 inwoners in de gemeente Achtkarspelen. In 2020 is het aantal gedaald tot 27.843 inwoners. Dit is een daling van 128 (-0,46%) ten opzichte van 1995, ten opzichte van het vorige jaar (2019) is het verschil -9 (-0,03%). Het aantal van 27.843 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 28.226 inwoners. De stijging ten opzichte van 2020 is 383 (1,38%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 77 (0,27%). Het aantal van 28.226 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Achtkarspelen

De gemeente Achtkarspelen is een gemeente in de provincie Friesland. Gemeente Achtkarspelen heeft afgerond een totale oppervlakte van 10.398 hectare, waarvan 10.221 land en 177 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 437 adressen per km2. Er wonen 12.029 huishoudens in de gemeente Achtkarspelen en de gemeente telt 12 woonplaatsen, 3 wijken en 24 buurten.

Vlag van de gemeente Achtkarspelen

Vlag van de gemeente Achtkarspelen

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Achtkarspelen
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Achtkarspelen met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Noord, 2: Centrum, 3: Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 12.289 woningen in de gemeente Achtkarspelen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Achtkarspelen in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Achtkarspelen was €256.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Achtkarspelen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Achtkarspelen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Achtkarspelen% verschil
2023€256.00013%
2022€226.0009,7%
2021€206.0007,3%
2020€192.0005,5%
2019€182.0006,4%
2018€171.0004,27%
2017€164.0003,14%
2016€159.000-0,62%
2015€160.000-3,03%
2014€165.000-8,3%
2013€180.000-5,3%
2012€190.000-2,06%
2011€194.000-1,52%
2010€197.000-2,48%
2009€202.0003,06%
2008€196.0008,9%
2007€180.00016%
2006€155.0000,65%
2005€154.00052%
2004€101.0000%
2003€101.0001,00%
2002€100.0000%
2001€100.00061%
2000€62.0000%
1999€62.0001,64%
1998€61.0001,67%
1997€60.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Achtkarspelen is met €196.000 gestegen van €60.000 in 1997 tot €256.000 in 2023 (dat is een toename van 327%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €7.538 (6,7%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Achtkarspelen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Achtkarspelen.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Achtkarspelen is €256.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 12.289 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), 12 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 24 buurten (blauw). De gemeente Achtkarspelen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de gemeente Achtkarspelen: er zijn 5.340 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Achtkarspelen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 13.996 totaal in de gemeente Achtkarspelen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De gemeente Achtkarspelen telt in totaal 13.996 adressen, met 13.976 verblijfsobjecten, 12 standplaatsen en 8 ligplaatsen. 87% van de adressen in gemeente Achtkarspelen ligt binnen de bebouwde kom en 13% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Achtkarspelen
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Achtkarspelen zijn er 12.527 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Achtkarspelen.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 3.082 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Achtkarspelen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Achtkarspelen. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Achtkarspelen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Achtkarspelen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Achtkarspelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Achtkarspelen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Achtkarspelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Achtkarspelen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Achtkarspelen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Achtkarspelen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202326.539694916
202226.654560740
202126.631547722
202026.596538709
201926.610535707
201826.760506669
201726.739497657
201626.886483638
201526.954444585
201427.021429566
201327.133421556
201227.149406536
201127.217391515
201027.207380501
200927.264377498
200827.230370488
200727.306361476
200627.381363479
200527.323350461
200427.355345456
200327.308342452
200227.244345456
200127.219342452
200027.219341451
199927.214359474
199827.302338445
199727.259337444
199627.219331438

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Achtkarspelen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europese landen: 2,47% en herkomst uit landen buiten Europa: 3,25% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 97%, herkomst uit Europa: 1,18% en herkomst van buiten Europa: 1,56%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Achtkarspelen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Achtkarspelen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Achtkarspelen in 2022 zijn Westers (660 inwoners) en Overig (532 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Achtkarspelen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Achtkarspelen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Achtkarspelen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Achtkarspelen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Achtkarspelen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de gemeente Achtkarspelen.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de gemeente Achtkarspelen:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.740790
Tussenwoning2.1401.110
Hoekwoning2.2501.200
Twee onder één kap woning2.7201.180
Vrijstaande woning3.2801.520
Huurwoning2.0201.040
Eigen woning3.0601.400

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Achtkarspelen zijn C (3.152 adressen) en A (2.240 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Achtkarspelen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Achtkarspelen: 3.152 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Achtkarspelen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Achtkarspelen voor 2024.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Achtkarspelen voor 2024:

DichtheidNederlandGemeente Achtkarspelen
Bevolking533276
Adressen2.055437
Autos265150

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de gemeente Achtkarspelen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 111 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Achtkarspelen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Achtkarspelen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Achtkarspelen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

57 stembureaus

Er zijn 57 stembureaus in de gemeente Achtkarspelen. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Achtkarspelen
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Achtkarspelen over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Achtkarspelen.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Achtkarspelen het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Achtkarspelen van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Achtkarspelen
Uitslagen voor het Europees Parlement (2024), de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023) en de gemeenteraad (2022) in de gemeente Achtkarspelen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024, de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Achtkarspelen:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV2.38025%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CDA1.38915%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
GL-PvdA1.12412%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CU1.06911%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BBB7818,3%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD4755,1%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SGP4254,52%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
FvD4114,37%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC4104,36%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
D663263,47%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PvdD1711,82%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Volt1301,38%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SP1171,24%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
50PLUS570,61%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BVNL450,48%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
JA21420,45%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Piraten280,30%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
MDD130,14%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NL PLAN60,06%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
van de Regio20,02%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV6.15734%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC3.00417%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA1.5678,8%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA1.3747,7%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB1.3377,5%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD1.2256,9%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU9215,2%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD5743,21%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP3932,20%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP3702,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D663411,91%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD1760,99%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL1210,68%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA211010,57%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt680,38%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS500,28%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN160,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK140,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1100,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP90,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF70,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten70,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter70,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN40,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Politieke Partij voor Basisinkomen40,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB4.52731%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.60011%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU1.4489,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FNP1.4379,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV1.0937,5%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA9786,7%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD8685,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD5503,76%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks4673,19%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL3182,17%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP3072,10%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA212881,97%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD2221,52%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Provinciaal Belang Fryslân2021,38%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D662011,37%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS840,57%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP390,27%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB4.42431%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
FNP2.00614%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.92313%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU1.3939,7%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk1.3819,7%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA9506,6%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL8576%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD4413,09%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lagere Lasten Burger3712,60%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD3432,40%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP2041,43%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA2.68923%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FNP2.10918%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU1.70614%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GBA1.70314%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.1039,3%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV8397,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD6745,7%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks5804,90%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD4333,66%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Achtkarspelen. Daar vind je cijfers over opkomst, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Inkomensvergelijking gemeenten in Friesland gemeente Achtkarspelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Friesland (gemeente Achtkarspelen is rood)

De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Friesland. De positie van gemeente Achtkarspelen is weergegeven in het rood.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de gemeente Achtkarspelen is €24.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.500. Gemeente Achtkarspelen telt 22.100 inkomensontvangers op 28.226 inwoners totaal.
6% van de huishoudens in de gemeente Achtkarspelen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Achtkarspelen.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.500) gemeente Achtkarspelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Achtkarspelen.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Verspreide huizen Augustinusga heeft met €29.800 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Achtkarspelen. En buurt Twijzelerheide heeft met €20.100 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Achtkarspelen.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Achtkarspelen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Achtkarspelen
Er zijn 278 elektrische auto’s in juli 2024 in de gemeente Achtkarspelen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Achtkarspelen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 278 elektrische auto’s in de gemeente Achtkarspelen. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Achtkarspelen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 17.060 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Achtkarspelen in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Achtkarspelen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 25.884 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Achtkarspelen (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 16.271 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Achtkarspelen in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Achtkarspelen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Achtkarspelen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 602 misdrijven in de gemeente Achtkarspelen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Achtkarspelen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Achtkarspelen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 8.237 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Achtkarspelen 602 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Achtkarspelen in 2023 zijn Horizontale fraude (115 delicten) en Onder invloed (weg) (71 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Achtkarspelen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 40 misdrijven in de gemeente Achtkarspelen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Achtkarspelen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Achtkarspelen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Achtkarspelen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,34 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Achtkarspelen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Achtkarspelen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Achtkarspelen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Achtkarspelen
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Achtkarspelen dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Achtkarspelen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Achtkarspelen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Achtkarspelen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Achtkarspelen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Achtkarspelen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
71% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Achtkarspelen ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Achtkarspelen per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Achtkarspelen geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Achtkarspelen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Achtkarspelen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Achtkarspelen.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Achtkarspelen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.225Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij230Aantal2023
B-F Nijverheid en energie765Aantal2023
G+I Handel en horeca725Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie170Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed175Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening480Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg365Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten320Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners28.226Aantal2024
Mannen14.380Aantal2024
Vrouwen13.846Aantal2024
0 tot 15 jaar4.596Aantal2024
15 tot 25 jaar3.561Aantal2024
25 tot 45 jaar6.225Aantal2024
45 tot 65 jaar7.744Aantal2024
65 jaar of ouder6.100Aantal2024
Ongehuwd13.062Aantal2024
Gehuwd11.720Aantal2024
Gescheiden1.874Aantal2024
Verweduwd1.570Aantal2024
Geboorte totaal269Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal248Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid276Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag6.830Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar10.500Aantal2022
Opleidingsniveau hoog3.480Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura795Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten1.905Aantal2022
WMO cliënten relatief68Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.250Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.280Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.270Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement790Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.110Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.180Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.520Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.400Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.317Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel5.360Aantal2024
Adressen met definitief energielabel7.319Aantal2024
Energielabels A+++++3Aantal2024
Energielabels A++++7Aantal2024
Energielabels A+++79Aantal2024
Energielabels A++72Aantal2024
Energielabels A+72Aantal2024
Energielabels A2.240Aantal2024
Energielabels B2.162Aantal2024
Energielabels C3.152Aantal2024
Energielabels D1.589Aantal2024
Energielabels E764Aantal2024
Energielabels F948Aantal2024
Energielabels G1.591Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker19%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2022
Drinker79%percentage2022
Zware drinker12%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht44%percentage2022
Overgewicht55%percentage2022
Ernstig overgewicht18%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn43%percentage2022
Wekelijkse sporters42%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk38%percentage2022
Lopen naar school of werk13%percentage2022
Fietsen naar school of werk29%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2022
Emotioneel eenzaam25%percentage2022
Sociaal eenzaam32%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen17%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk31%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid71%percentage2022
Niet-specifieke klachten52%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2022
Psychische klachten18%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht16%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht51%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal12.029Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens3.841Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen3.712Aantal2023
Huishoudens met kinderen4.476Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,32Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2022
Percentage werknemers82%Percentage2022
Percentage zelfstandigen18%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers22.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.500Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.500Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen46%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen11%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen42%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen14%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,0%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€147x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand540Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.260Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW240Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW5.390Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland26.539Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.610Aantal2023
Herkomst Europa694Aantal2023
Herkomst buiten Europa916Aantal2023
Geboren in Nederland26.539Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa313Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa354Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa381Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa562Aantal2023
Autochtoon26.654Aantal2022
Westers totaal660Aantal2022
Niet-westers totaal640Aantal2022
Marokko23Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba43Aantal2022
Suriname29Aantal2022
Turkije13Aantal2022
Overig niet-westers532Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal179Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven76Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting136Aantal2023
Verkeersovertredingen131Aantal2023
Vernieling52Aantal2023
Overige misdrijven27Aantal2023
Totaal misdrijven602Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand13,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand15,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand15,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand7,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand7,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand27,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand28,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand15,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand15Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand14,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand15Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand12,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km22Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0059Code2023
RegionaamAchtkarspelenNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode00590000Code2023
Oppervlakte totaal10.398Aantal hectaren2024
Oppervlakte land10.221Aantal hectaren2024
Oppervlakte water177Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid437Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal13.996Aantal2024
Adressen met postcode13.592Aantal2024
Adressen met woonfunctie12.527Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie153Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie54Aantal2024
Adressen met industriefunctie801Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie90Aantal2024
Adressen met logiesfunctie35Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie25Aantal2024
Adressen met sportfunctie50Aantal2024
Adressen met winkelfunctie331Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie405Aantal2024
Verblijfsobjecten13.976Aantal2024
Ligplaatsen8Aantal2024
Standplaatsen12Aantal2024
Panden met adres11.932Aantal2024
Adressen met pand13.636Aantal2024
Percelen met adres9.976Aantal2024
Adressen met perceel13.996Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom12.245Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1.751Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom11.054Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1.473Aantal2024
Panden met adres voor 17006Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900114Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925779Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.085Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19703.082Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802.810Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.314Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001.259Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010786Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020415Aantal2024
Panden met adres 2020 en later282Aantal2024
Adressen met pand voor 17006Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900129Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925826Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.118Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19703.370Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19803.103Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.530Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.514Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.000Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020632Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later408Aantal2024
Postcodegebied9231AA-9873TKNaam2024
Meest voorkomende postcode9231Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode25%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade28Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade81Aantal2022
Verkeersongevallen totaal111Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal15.290Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine11.250Aantal2023
Personenautos - overige brandstof4.040Aantal2023
Personenautos per huishouden1,27Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte150Aantal2023
Motorfietsen1.308Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad12.289Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€256.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning88%Percentage2023
Percentage meergezinswoning12%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen64%Percentage2023
Huurwoningen totaal36%Percentage2023
In bezit woningcorporatie30%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200088%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2023
Appartement1.572Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.069Aantal2024
Hoekwoning1.587Aantal2024
Tweeonder1kap1.959Aantal2024
Vrijstaande woning5.340Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.449Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Achtkarspelen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 gemeente Achtkarspelen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijfsvestigingen (3.225 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de gemeente Achtkarspelen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente Achtkarspelen voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de gemeente Achtkarspelen zijn in totaal 3.225 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 3.225 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 3.230 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 40 wijken en buurten in gemeente Achtkarspelen. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Achtkarspelen als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Achtkarspelen als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities