Informatie gemeente Haarlem:

Informatie gemeente Haarlem:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Haarlem! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Haarlem!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (groei van 10% naar 162.898 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Haarlem. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Haarlem, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Haarlem is met 15.281 personen gestegen van 147.617 in 1996 tot 162.898 in 2022 (dat is 10%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Haarlem
Kaart van de gemeente Haarlem met het aantal inwoners per wijk in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Haarlem met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Vondelkwartier, 2: Delftwijk, 3: Spaarndam, 4: Vogelenwijk, 5: Te Zaanenkwartier ...Toon meer... Kaart van de gemeente Haarlem met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Vondelkwartier, 2: Delftwijk, 3: Spaarndam, 4: Vogelenwijk, 5: Te Zaanenkwartier, 6: Indischewijk, 7: Ter Kleefkwartier, 8: Waarder- en Veerpolder, 9: Transvaalwijk, 10: Zijlwegkwartier, 11: Oude Stad, 12: Duinwijk, 13: Amsterdamsewijk, 14: Parkwijk, 15: Slachthuiswijk, 16: Houtvaartkwartier, 17: Haarlemmerhoutkwartier, 18: Boerhaavewijk, 19: Europawijk, 20: Meerwijk, 21: Molenwijk ...Toon minder...

Over de gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem is een gemeente in de provincie Noord-Holland. Gemeente Haarlem heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.209 hectare, waarvan 2.921 land en 288 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.611 adressen per km2. Er wonen 78.202 huishoudens in de gemeente Haarlem en de gemeente telt 2 woonplaatsen, 21 wijken en 111 buurten.

De naam Haarlem wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Haarlem. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Kenmerken van de 77.201 woningen in de gemeente Haarlem
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Haarlem in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

77.201 woningen & 92.310 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (zeer grote groei van 90% naar €381.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Haarlem. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Haarlem, 2005 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Haarlem is met €180.000 gestegen van €201.000 in 2005 tot €381.000 in 2021 (dat is 90%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 92.310 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De gemeente Haarlem telt in totaal 92.310 adressen, met 91.951 verblijfsobjecten, 136 standplaatsen en 223 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Haarlem. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Haarlem. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

77.201 woningen & 92.310 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Haarlem


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Haarlem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Haarlem


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Haarlem
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Haarlem: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 76.290 personen uit de gemeente Haarlem positief op Corona getest, er zijn 551 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 207 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 24 juni 2022, week 25 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Haarlem
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Haarlem.

Gemiddeld overleden 28,71 personen per week uit de gemeente Haarlem (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 23 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.000) gemeente Haarlem


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Haarlem.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Zuiderhout heeft met €52.400 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Haarlem. En buurt Winkelcentrum Schalkwijk heeft met €17.200 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Haarlem.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Haarlem is €31.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.600. Gemeente Haarlem telt 128.100 inkomensontvangers op 162.898 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,60% procent van de huishoudens in gemeente Haarlem heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland gemeente Haarlem


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Holland (gemeente Haarlem is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van gemeente Haarlem is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Haarlem voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Haarlem ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Haarlem.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Haarlem. Gegevens voor de jaren 1997 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Haarlem, 1997 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de gemeente Haarlem is met 7.920 personen gedaald van 119.427 in 1997 tot 111.507 in 2021 (dat is 7%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Haarlem: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Verkiezingsuitslagen gemeente Haarlem
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019) en de Provinciale Staten (2019) in de gemeente Haarlem.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019 en de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Haarlem:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PvdA10.98416,45%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks9.70314,53%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D668.68413,01%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD7.36611,03%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdD4.2336,34%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA3.5005,24%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
OPHaarlem3.2994,94%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP2.9784,46%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Jouw Haarlem2.9274,38%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Hart voor Haarlem2.4363,65%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Actiepartij1.8412,76%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Trots1.7892,68%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU1.5882,38%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Belang Van Nederland (BVNL)1.5262,29%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD1.4502,17%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
50PLUS1.1121,67%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
DENK9191,38%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Blanco (Vonck P.H.)4380,66%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D6621.51922,94%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
VVD16.49117,58%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks8.7809,36%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV6.8657,32%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA6.4436,87%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD6.1366,54%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP5.1555,50%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt4.5714,87%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA4.3564,64%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD3.5933,83%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK2.7342,91%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA211.6041,71%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU1.4271,52%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ11.0511,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS8230,88%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter3300,35%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje2880,31%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten2860,30%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA2700,29%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots2480,26%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP2120,23%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB1220,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG1070,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter970,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol770,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP610,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP570,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland350,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht300,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Wij zijn Nederland170,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu150,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA12.91523,29%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks10.36018,68%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD7.23113,04%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D665.57510,05%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD4.3957,93%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD3.6466,58%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA2.9855,38%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS1.7163,09%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP1.6022,89%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt1.5952,88%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV1.3102,36%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP1.0101,82%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK7851,42%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio1400,25%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen1140,21%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft680,12%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks13.44319,94%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D668.23812,22%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA8.18612,15%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD8.06511,97%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD7.53111,17%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD5.0547,50%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP3.2764,86%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV3.2234,78%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA3.1814,72%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU2.0313,01%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS Partij van de ouderen1.7512,60%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK1.3311,97%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje1.0861,61%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij Noord-Holland7321,09%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
NIDA2740,41%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Haarlem. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Haarlem: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Haarlem.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Haarlem het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Haarlem van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (23.630 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Haarlem (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Haarlem zijn in totaal 23.630 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Haarlem.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Haarlem. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Haarlem, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2020 tot en met mei 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Haarlem zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 93.353 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 48 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 93.353 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 91.884 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de gemeente Haarlem 7.387 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Haarlem.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Haarlem


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor gemeente Haarlem. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 135 wijken en buurten in gemeente Haarlem. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Haarlem als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Haarlem als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Haarlem: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Haarlem voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal23.630Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij25Aantal2021
B-F Nijverheid en energie2.685Aantal2021
G+I Handel en horeca3.415Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie2.130Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed1.535Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening6.650Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg4.210Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten2.980Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners162.898Aantal2022
Mannen80.029Aantal2022
Vrouwen82.869Aantal2022
0 tot 15 jaar27.336Aantal2022
15 tot 25 jaar16.698Aantal2022
25 tot 45 jaar47.403Aantal2022
45 tot 65 jaar43.092Aantal2022
65 jaar of ouder28.369Aantal2022
Ongehuwd91.013Aantal2022
Gehuwd51.257Aantal2022
Gescheiden13.842Aantal2022
Verweduwd6.786Aantal2022
Westers totaal23.807Aantal2021
Geboorte totaal1.834Aantal2020
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal1.511Aantal2020
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid5.573Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag28.670Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar41.670Aantal2020
Opleidingsniveau hoog52.980Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura3.490Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8,60%Percentage2020
WMO cliënten11.775Aantal2020
WMO cliënten relatief72Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.390Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.970Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.730Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.900Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.680Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.250Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.990Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.750Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.080Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement850Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.220Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.450Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.900Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.310Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning920Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.210Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2013
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht53%percentage2020
Overgewicht45%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn58%percentage2020
Wekelijkse sporters55%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk61%percentage2020
Lopen naar school of werk35%percentage2020
Fietsen naar school of werk46%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam48%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel Eenzaam31%percentage2020
Sociaal Eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen17%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk21%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie45%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken21%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal78.202Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens34.046Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen19.332Aantal2021
Huishoudens met kinderen24.824Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2020
Percentage werknemers82%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 18%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers128.100Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.600Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.000Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen34,90%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen24,80%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar34,20%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen39,90%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen22,10%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen6,60%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,60%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,60%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12,30%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€82x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand3.650Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO6.990Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW2.420Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW25.650Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon111.507Aantal2021
Niet-westers totaal27.229Aantal2021
Marokko5.425Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba1.119Aantal2021
Suriname2.205Aantal2021
Turkije6.703Aantal2021
Overig niet-westers11.777Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km17Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km35Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand2,50Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand2,40Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km15Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand2,50Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km20Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km40Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km17Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km104Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km201Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km30Gemiddeld aantal2018
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km11Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km60Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km98Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km16Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km93Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km165Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km23Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km130Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km226Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km18,80Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km38Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km323Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km8Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km50Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km102Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km6Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km42Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km88Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km19Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km44Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km14Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km28Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand2,00Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand2,70Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand3,80Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km10Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km40Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand2,30Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km40Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand2,60Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand4,80Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km53Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0392Code2021
RegionaamHaarlemNaam2021
Soort regioGemeenteCategorisch type2021
Sorteercode03920000Code2021
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal3.209Aantal hectaren2022
Oppervlakte land2.921Aantal hectaren2022
Oppervlakte water288Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid3.611Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode90.888Aantal2021
Adressen totaal92.310Aantal2021
Panden52.140Aantal2021
Percelen42.179Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal62.465Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine53.105Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof9.360Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,80Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte2.142Aantal2020
Motorfietsen5.215Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad77.201Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€381.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning50%Percentage2021
Percentage meergezinswoning50%Percentage2021
Percentage bewoond95%Percentage2021
Percentage onbewoond5%Percentage2021
Koopwoningen53%Percentage2021
Huurwoningen totaal47%Percentage2021
In bezit woningcorporatie30%Percentage2021
In bezit overige verhuurders17%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200089%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Haarlem. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Haarlem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Haarlem. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Haarlem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!