Statistieken woonplaats Haarlem

Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Haarlem telt 164.761 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Haarlem.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Haarlem:

JaarAantal inwoners de woonplaats Haarlem% verschil
2023164.7611,53%
2022162.2810,21%
2021161.946-0,19%
2020162.2601,02%
2019160.6200,96%
2018159.1000,44%
2017158.4050,66%
2016157.3600,90%
2015155.9600,93%
2014154.5201,36%
2013152.445geen data

De bevolking van de woonplaats Haarlem is met 12.316 inwoners gestegen van 152.445 inwoners in 2013 tot 164.761 inwoners in 2023 (dat is een stijging van 8,1%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 1.232 inwoners (0,78%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Haarlem.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Haarlem:

In 2013 waren er 152.445 inwoners in de woonplaats Haarlem. Het aantal van 152.445 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 164.761 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 12.316 (8,1%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 2.480 (1,53%). Het aantal van 164.761 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Haarlem

Woonplaats Haarlem heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.074 hectare, waarvan 2.844 land en 227 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Haarlem telt 93.289 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.851 adressen per km2. Er wonen 79.336 huishoudens en er zijn in totaal 77.704 woningen. De woonplaats telt 64.071 auto's en 25.295 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Haarlem ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Haarlem is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Haarlem zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Haarlem valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 109 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Haarlem zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Haarlem zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Haarlem
Kaart van de woonplaats Haarlem. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Haarlem binnen de gemeente Haarlem.

Woningkenmerken
Er zijn 77.704 woningen in de woonplaats Haarlem.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Haarlem in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Haarlem was €479.036 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Haarlem.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Haarlem:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Haarlem% verschil
2023€479.03615%
2022€415.9859,6%
2021€379.6286,9%
2020€355.0779,5%
2019€324.27914%
2018€285.62615%
2017€249.4209,6%
2016€227.5411,81%
2015€223.498-2,39%
2014€228.967-5,8%
2013€243.055geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Haarlem is met €235.981 gegroeid van €243.055 in 2013 tot €479.036 in 2023 (dat is een stijging van 97%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €23.598 (7,2%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Haarlem.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Haarlem.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Haarlem is €479.037, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 17% en er zijn 77.704 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Haarlem (geel), woonplaats (groen) en 21 wijken (oranje). De woonplaats Haarlem wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Haarlem: er zijn 41.429 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Haarlem.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 93.651 totaal in de woonplaats Haarlem

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De woonplaats Haarlem telt in totaal 93.651 adressen, met 93.286 verblijfsobjecten, 138 standplaatsen en 227 ligplaatsen. Alle adressen in woonplaats Haarlem liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Haarlem
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Haarlem. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Haarlem. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Haarlem

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Haarlem. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Haarlem


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Haarlem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Haarlem


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Haarlem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Haarlem per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Haarlem:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023106.91620.14037.815
2022110.03618.15634.089
2021111.01117.70133.234
2020112.16617.40932.686
2019112.71616.64831.257
2018113.25115.93329.917
2017113.69115.53929.176
2016114.09615.03528.230
2015113.94614.60127.414
2014113.59614.22226.702
2013112.25413.96726.224

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Haarlem als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 65%, herkomst uit Europese landen: 12% en herkomst uit landen buiten Europa: 23% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 74%, herkomst uit Europa: 9,2% en herkomst van buiten Europa: 17%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Haarlem naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Haarlem
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Haarlem in 2022 zijn Westers (24.230 inwoners) en Overig (12.450 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Haarlem: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Haarlem.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Haarlem. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Haarlem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Haarlem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Haarlem zijn C (15.223 adressen) en A (14.486 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Haarlem. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Haarlem: 15.223 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlem bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 979 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Haarlem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Haarlem. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Haarlem vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Haarlem

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 76 stembureaus in de woonplaats Haarlem. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 76 stembureaus in de woonplaats Haarlem. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Haarlem.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 76 stembureaus in de woonplaats Haarlem.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 150 stembureaus in de gemeente Haarlem en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Haarlem. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlem.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€37.390)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Haarlem.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Haarlem was in 2022 €37.390.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (25.295 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Haarlem (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Haarlem zijn in totaal 25.295 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 25.295 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 25.250 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Haarlem. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Haarlem
Er zijn 2.667 elektrische auto’s in februari 2024 in de woonplaats Haarlem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Haarlem op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 2.667 elektrische auto’s in de woonplaats Haarlem. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Haarlem die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 66.251 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Haarlem in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Haarlem geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 87.202 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Haarlem (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 65.724 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Haarlem in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Haarlem geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Haarlem. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 8.866 misdrijven in de woonplaats Haarlem geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Haarlem, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Haarlem zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 102.475 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 49 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Haarlem 8.866 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Haarlem in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (1.662 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (893 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Haarlem.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 738 misdrijven in de woonplaats Haarlem geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Haarlem met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Haarlem over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Haarlem.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 26,12 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Haarlem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Haarlem.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Haarlem. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Haarlem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Haarlem.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Haarlem genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Haarlem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Haarlem.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Haarlem voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal25.295Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie2.830Aantal2022
G+I Handel en horeca3.595Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie2.345Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed1.725Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening7.130Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg4.530Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten3.095Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners164.761Aantal2023
Mannen80.801Aantal2023
Vrouwen83.956Aantal2023
0 tot 15 jaar27.500Aantal2023
15 tot 25 jaar17.020Aantal2023
25 tot 45 jaar48.485Aantal2023
45 tot 65 jaar43.105Aantal2023
65 jaar of ouder28.620Aantal2023
Ongehuwd92.606Aantal2023
Gehuwd51.730Aantal2023
Gescheiden13.655Aantal2023
Verweduwd6.765Aantal2023
Geboorte totaal1.795Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal1.565Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid5.946Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag26.800Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar41.000Aantal2021
Opleidingsniveau hoog51.860Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura3.665Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,2%Percentage2022
WMO cliënten10.180Aantal2022
WMO cliënten relatief63Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.286Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.941Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.591Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.725Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.843Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.953Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.561Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal958Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement778Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.093Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.282Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.625Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.155Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.040Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming21%Percentage2022
Energielabels Definitief53.712Aantal2023
Energielabels Voorlopig28.301Aantal2023
Energielabels Onbepaald9.780Aantal2023
Energielabels A+++++6Aantal2023
Energielabels A++++36Aantal2023
Energielabels A+++1.067Aantal2023
Energielabels A++651Aantal2023
Energielabels A+575Aantal2023
Energielabels A14.486Aantal2023
Energielabels B7.174Aantal2023
Energielabels C15.223Aantal2023
Energielabels D7.709Aantal2023
Energielabels E9.517Aantal2023
Energielabels F13.553Aantal2023
Energielabels G12.016Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal79.336Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens34.910Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen19.250Aantal2023
Huishoudens met kinderen25.165Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,04Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2021
Percentage werknemers82%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 18%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers129.401Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€48.000Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€37.390Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen26%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen40%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen23%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,55%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,2%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,3%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€22.709x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand3.490Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO7.050Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW1.410Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW25.640Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland106.916Aantal2023
Herkomst Europa20.140Aantal2023
Herkomst buiten Europa37.815Aantal2023
Geboren in Nederland106.921Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa7.110Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa17.540Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa13.035Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa20.235Aantal2023
Autochtoon110.036Aantal2022
Westers totaal24.230Aantal2022
Niet-westers totaal28.015Aantal2022
Marokko5.465Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba1.125Aantal2022
Suriname2.225Aantal2022
Turkije6.720Aantal2022
Overig niet-westers12.450Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal4.303Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven787Aantal2022
Milieu overtredingen27Aantal2022
Oplichting1.095Aantal2022
Verkeersovertredingen1.325Aantal2022
Vernieling935Aantal2022
Overige misdrijven208Aantal2022
Totaal misdrijven8.866Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,59Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,55Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,68Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,55Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,55Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,51Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km43Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,42Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km98Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km195Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,51Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,68Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km49Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km83Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,43Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km12Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km82Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km150Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,47Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km20Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km132Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km239Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km21,05Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km42Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km331Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,37Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km47Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km100Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,43Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km42Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km91Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,53Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km43Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km28Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,47Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,17Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,43Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,46Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,36Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,86Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,93Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,75Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,11Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,66Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,78Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,55Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,49Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,25Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,75Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,31Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,82Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,29Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,01Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,04Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km40Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,37Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km34Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,07Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,27Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km70Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2907CodeWP2907
RegionaamHaarlemNaamHaarlem
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal3.074Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.844Aantal hectaren2023
Oppervlakte water227Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.851Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal93.289Aantal2023
Adressen met postcode91.793Aantal2023
Adressen met woonfunctie81.101Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom93.175Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom114Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom81.126Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom15Aantal2023
Percelen42.062Aantal2023
Panden51.972Aantal2023
Adressen met panden91.313Aantal2023
Panden voor 1700673Aantal2023
Panden 1700 tot 190011.110Aantal2023
Panden 1900 tot 192515.372Aantal2023
Panden 1925 tot 195015.154Aantal2023
Panden 1950 tot 197016.865Aantal2023
Panden 1970 tot 19806.917Aantal2023
Panden 1980 tot 19907.880Aantal2023
Panden 1990 tot 20003.481Aantal2023
Panden 2000 tot 20105.227Aantal2023
Panden 2010 tot 20205.310Aantal2023
Panden 2020 en later3.324Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk5Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade349Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade625Aantal2022
Verkeersongevallen totaal979Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal64.071Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine51.926Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof12.140Aantal2023
Personenauto's per huishouden0,80Aantal2023
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen4.865Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad77.704Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€479.036Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning49%Percentage2023
Percentage meergezinswoning51%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen52%Percentage2023
Huurwoningen totaal48%Percentage2023
In bezit woningcorporatie29%Percentage2023
In bezit overige verhuurders18%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200088%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2023
Appartement41.429Aantal2023
Tussen of geschakelde woning30.986Aantal2023
Hoekwoning7.026Aantal2023
Tweeonder1kap947Aantal2023
Vrijstaande woning753Aantal2023
Ligplaats226Aantal2023
Standplaats139Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend534Aantal2023
Woningtype n.v.t.11.783Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!