Statistieken gemeente Eemsdelta

Aantal inwoners per jaar
De gemeente Eemsdelta telt 45.394 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Eemsdelta.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Eemsdelta:

JaarAantal inwoners de gemeente Eemsdelta% verschil
202345.3940,01%
202245.389-0,43%
202145.587-0,59%
202045.857-0,42%
201946.051-0,74%
201846.396-0,97%
201746.850-0,55%
201647.111-0,94%
201547.560-0,83%
201447.958-0,85%
201348.370-0,73%
201248.724-0,84%
201149.1350,03%
201049.119-0,57%
200949.401-1,49%
200850.147-0,94%
200750.622-1,14%
200651.206-1,37%
200551.915-0,71%
200452.285-0,58%
200352.5910,15%
200252.5100,13%
200152.4430,19%
200052.346-1,05%
199952.899-0,80%
199853.323-1,14%
199753.938-0,59%
199654.2570,03%
199554.239geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Eemsdelta is met 8.845 personen gedaald van 54.239 personen in 1995 tot 45.394 personen in 2023 (dat is een grote afname van 16%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2023 was -316 personen (-0,63%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk dalende trend: De cijfers dalen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Eemsdelta.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Eemsdelta:

In 1995 waren er 54.239 inwoners in de gemeente Eemsdelta. In 1996 is het aantal gestegen tot 54.257 personen. De stijging ten opzichte van 1995 is 18 (0,03%). Het aantal van 54.257 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 45.389 personen. Dit is een daling van 8.868 (-16%) ten opzichte van 1996, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -198 (-0,43%). Het aantal van 45.389 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de gemeente Eemsdelta 45.394 inwoners.

Over de gemeente Eemsdelta

De gemeente Eemsdelta is een gemeente in de provincie Groningen. Gemeente Eemsdelta heeft afgerond een totale oppervlakte van 36.407 hectare, waarvan 26.807 land en 9.600 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 710 adressen per km2. Er wonen 21.331 huishoudens in de gemeente Eemsdelta en de gemeente telt 32 woonplaatsen, 19 wijken en 92 buurten. Gemeentelijke herindeling: samenvoeging in 2021 van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum tot de gemeente Eemsdelta.

De gemeente Eemsdelta (gemeentecode GM1979) is in 2021 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Eemsdelta overgegaan. De gegevens van de gemeente Eemsdelta voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Eemsdelta
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Eemsdelta met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Buitengebied Noord-Bierum, 2: Buitengebied Noord-’t Zandt, 3: Buitengebied Noord-Middelstum, 4: Noord, 5: Buitengebied Noord-Stedum ...Toon meer... Kaart van de gemeente Eemsdelta met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Buitengebied Noord-Bierum, 2: Buitengebied Noord-’t Zandt, 3: Buitengebied Noord-Middelstum, 4: Noord, 5: Buitengebied Noord-Stedum, 6: Delfzijl-Centrum, 7: West, 8: Fivelzigt, 9: Buitengebied Noord-Appingedam, 10: Appingedam-Centrum, 11: Appingedam-West, 12: Buitengebied Noord-Loppersum, 13: Tuikwerd, 14: Farmsum, 15: Tussengebied, 16: Appingedam-Oost, 17: Oosterhorn, 18: Buitengebied Zuid-Appingedam, 19: Buitengebied Zuid-Termunten ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 23.587 woningen in de gemeente Eemsdelta.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Eemsdelta in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Eemsdelta was €213.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Eemsdelta.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Eemsdelta:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Eemsdelta% verschil
2023€213.00017%
2022€182.00010%
2021€165.00010%
2020€150.0306,9%
2019€140.3104,84%
2018€133.8283,92%
2017€128.7840,56%
2016€128.063-2,15%
2015€130.873-5,2%
2014€138.108-5,6%
2013€146.304-3,08%
2012€150.951-1,81%
2011€153.728-0,79%
2010€154.9490,35%
2009€154.4103,12%
2008€149.7328%
2007€138.65713%
2006€122.4111,31%
2005€120.82452%
2004€79.7180,32%
2003€79.4641,61%
2002€78.203-0,01%
2001€78.21156%
2000€50.1731,72%
1999€49.3261,19%
1998€48.7460,38%
1997€48.563geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Eemsdelta is met €164.437 toegenomen van €48.563 in 1997 tot €213.000 in 2023 (dat is een stijging van 339%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €6.324 (6,7%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Eemsdelta.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Eemsdelta.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Eemsdelta is €213.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 26% en er zijn 23.587 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), 32 woonplaatsen (groen) en 17 wijken (oranje). De gemeente Eemsdelta wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de gemeente Eemsdelta: er zijn 7.397 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Eemsdelta.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 27.580 totaal in de gemeente Eemsdelta

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De gemeente Eemsdelta telt in totaal 27.580 adressen, met 27.538 verblijfsobjecten, 1 standplaats en 41 ligplaatsen. 94% van de adressen in gemeente Eemsdelta ligt binnen de bebouwde kom en 6% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Eemsdelta
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Eemsdelta. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Eemsdelta. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de gemeente Eemsdelta

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Eemsdelta. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Eemsdelta


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Eemsdelta bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Eemsdelta


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Eemsdelta.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Eemsdelta per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Eemsdelta:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202337.4732.4925.429
202237.9982.3255.066
202138.4792.2364.872
202038.9302.1794.748
201939.2632.1364.652
201839.7102.1034.583
201740.1752.1004.575
201640.5802.0554.476
201541.0242.0564.480
201441.4112.0604.487
201341.8442.0534.473
201242.2032.0524.469
201142.4972.0884.550
201042.7921.9914.336
200943.1431.9694.289
200843.5822.0654.500
200743.9252.1074.590
200644.4762.1174.613
200545.0342.1654.716
200445.4082.1644.713
200345.6742.1764.741
200245.7882.1154.607
200145.9362.0474.460
200046.0061.9954.345
199946.4892.0174.393
199846.9771.9964.350
199747.4902.0294.419
199647.9071.9984.352

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Eemsdelta als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europese landen: 5,5% en herkomst uit landen buiten Europa: 12% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europa: 3,68% en herkomst van buiten Europa: 8%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Eemsdelta naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Eemsdelta
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Eemsdelta in 2022 zijn Westers (3.185 inwoners) en Overig (1.866 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Eemsdelta: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de gemeente Eemsdelta.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Eemsdelta. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Eemsdelta:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Eemsdelta. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Eemsdelta zijn C (5.696 adressen) en G (4.129 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Eemsdelta. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Eemsdelta: 5.696 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Eemsdelta bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 235 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Eemsdelta.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Eemsdelta. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Eemsdelta vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Eemsdelta.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Eemsdelta voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Eemsdelta ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

70 stembureaus

Er zijn 70 stembureaus in de gemeente Eemsdelta. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023 gemeente Eemsdelta
Opkomst: 73,8%
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 2023 voor de gemeente Eemsdelta. Gebruik de knoppen onder de grafiek om het percentage stemmen of het aantal zetels per partij te tonen:


Onderstaande tabel toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023 voor de gemeente Eemsdelta:

PartijPercentage stemmenAantal stemmenZetels Tweede Kamer
PVV27%7.13437
NSC18%4.83620
GL-PvdA13%3.46525
VVD9%2.38424
BBB7,7%2.0597
SP6,5%1.7255
CDA3,60%9485
D663,30%8729
CU3,20%8503
FvD2,40%6313
PvdD1,70%4433
DENK1,30%3543
SGP0,90%2343
Volt0,60%1592
50PLUS0,50%1340
JA210,50%1221
BVNL0,50%1420
SAMEN0,10%240
Splinter0,10%210
BIJ10,10%390
PLAN0,00%50
Piraten0,00%110
LEF0,00%60
LP0,00%60

De getoonde uitslagen zijn gebaseerd op de data van de KiesRaad. Bekijk ook de vergelijking van de uitslag tussen provincies en gemeenten voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2023. Of bekijk de meest recente peilingen voor de verkiezingen.

Meer verkiezingen
Verkiezingsuitslagen gemeente Eemsdelta
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2020) en het Europees Parlement (2014) in de gemeente Eemsdelta.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 18 november 2020 en de Europees Parlement verkiezingen van 22 mei 2014.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Eemsdelta:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV7.13427%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC4.83618%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA3.46513%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD2.3849%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB2.0597,7%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP1.7256,5%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA9483,56%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D668723,28%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU8503,20%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD6312,37%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD4431,67%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK3541,33%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP2340,88%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt1590,60%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL1420,53%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS1340,50%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA211220,46%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1390,15%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN240,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter210,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten110,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF60,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP60,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN50,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB6.16430%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Groninger Belang1.9399,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.9069,2%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP1.4467%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU1.3266,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV1.1635,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.0164,90%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA9904,77%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks9614,63%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Partij voor het Noorden8273,99%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD5922,85%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD5342,57%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS5252,53%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D664932,38%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA212851,37%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt2131,03%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP2101,01%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1390,67%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft220,11%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB5.76729%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk3.39417%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA2.33412%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Groninger Belang2.25011%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU1.4687,3%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Betaalbaar Water1.2056%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.0245,1%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA8624,28%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS7643,79%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Student & Water5722,84%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL4722,34%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP350,17%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water in Bedrijf140,07%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Belang Eemsdelta5.24332%Gemeenteraadsverkiezingen, 18 november 2020
PvdA2.65016%Gemeenteraadsverkiezingen, 18 november 2020
CU1.80411%Gemeenteraadsverkiezingen, 18 november 2020
VVD1.69310%Gemeenteraadsverkiezingen, 18 november 2020
CDA1.65610%Gemeenteraadsverkiezingen, 18 november 2020
Gemeentebelangen Eemsdelta1.3268,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 18 november 2020
GroenLinks9535,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 18 november 2020
Jongerenpartij Eemsdelta4282,61%Gemeenteraadsverkiezingen, 18 november 2020
Seniorenpartij Eemsdelta4032,45%Gemeenteraadsverkiezingen, 18 november 2020
D662681,63%Gemeenteraadsverkiezingen, 18 november 2020
CDA2.10017%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
SP1.84115%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
PvdA1.64413%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
PVV1.64113%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
CU SGP1.2109,6%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
D661.1329%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
VVD9847,8%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
50PLUS5994,76%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
GroenLinks5914,70%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
PvdD5664,50%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Piraten720,57%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Anti EU(ro) Partij600,48%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Artikel50500,40%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Jezus leeft330,26%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
De Groenen160,13%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
ikkiesvooreerlijk.eu160,13%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Liberaal Democratische Partij90,07%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Aandacht en Eenvoud80,06%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
IQ de Rechten-Plichten-Partij40,03%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014

Bekijk de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen. Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Eemsdelta: met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.400) gemeente Eemsdelta


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Eemsdelta.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Tuikwerderrak heeft met €41.000 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Eemsdelta. En buurt Tuikwerd heeft met €16.300 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Eemsdelta.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Eemsdelta is €26.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.700. Gemeente Eemsdelta telt 36.600 inkomensontvangers op 45.394 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,4% procent van de huishoudens in gemeente Eemsdelta heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Groningen gemeente Eemsdelta


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Groningen (gemeente Eemsdelta is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Groningen. De positie van gemeente Eemsdelta is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Eemsdelta. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Eemsdelta
Er zijn 333 elektrische auto’s in februari 2024 in de gemeente Eemsdelta.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Eemsdelta op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 333 elektrische auto’s in de gemeente Eemsdelta. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Eemsdelta die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 25.288 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Eemsdelta in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Eemsdelta geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 35.645 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Eemsdelta (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 24.326 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Eemsdelta in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Eemsdelta geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Eemsdelta. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 1.713 misdrijven in de gemeente Eemsdelta geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Eemsdelta, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Eemsdelta zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 18.518 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de gemeente Eemsdelta 1.713 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Eemsdelta in 2022 zijn Horizontale fraude (214 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (203 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Eemsdelta.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 123 misdrijven in de gemeente Eemsdelta geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Eemsdelta met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Eemsdelta over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Eemsdelta.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,35 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de gemeente Eemsdelta.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Eemsdelta.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Eemsdelta. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Eemsdelta.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Eemsdelta.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Eemsdelta genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Eemsdelta.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Eemsdelta.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Eemsdelta. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Eemsdelta geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Eemsdelta. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Eemsdelta is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
63% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Eemsdelta heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Eemsdelta. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Eemsdelta is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
46% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Eemsdelta voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Eemsdelta. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Eemsdelta is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
78% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Eemsdelta heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Eemsdelta. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Eemsdelta is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
28% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Eemsdelta heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Eemsdelta. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Eemsdelta is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
45% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Eemsdelta heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Eemsdelta. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Eemsdelta is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
50% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Eemsdelta voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Eemsdelta. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Eemsdelta is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
90% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Eemsdelta heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Eemsdelta. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Eemsdelta is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
28% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Eemsdelta doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Eemsdelta. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Eemsdelta is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Eemsdelta voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal4.110Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij445Aantal2023
B-F Nijverheid en energie665Aantal2023
G+I Handel en horeca710Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie365Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed220Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening625Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg610Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten470Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners45.394Aantal2023
Mannen22.743Aantal2023
Vrouwen22.651Aantal2023
0 tot 15 jaar6.260Aantal2023
15 tot 25 jaar4.944Aantal2023
25 tot 45 jaar9.316Aantal2023
45 tot 65 jaar13.167Aantal2023
65 jaar of ouder11.707Aantal2023
Ongehuwd19.844Aantal2023
Gehuwd18.726Aantal2023
Gescheiden3.851Aantal2023
Verweduwd2.973Aantal2023
Geboorte totaal356Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal589Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid169Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag10.030Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar17.450Aantal2021
Opleidingsniveau hoog6.240Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura1.130Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten2.990Aantal2022
WMO cliënten relatief66Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.560Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.430Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.560Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.580Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement820Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.140Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.590Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.370Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief13.429Aantal2023
Energielabels Voorlopig9.736Aantal2023
Energielabels Onbepaald2.578Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++206Aantal2023
Energielabels A+++567Aantal2023
Energielabels A++75Aantal2023
Energielabels A+91Aantal2023
Energielabels A3.837Aantal2023
Energielabels B2.693Aantal2023
Energielabels C5.696Aantal2023
Energielabels D2.466Aantal2023
Energielabels E1.661Aantal2023
Energielabels F1.744Aantal2023
Energielabels G4.129Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn50%percentage2020
Drinker75%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht39%percentage2020
Overgewicht59%percentage2020
Ernstig overgewicht22%percentage2020
Roker20%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn42%percentage2020
Wekelijkse sporters36%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk40%percentage2020
Lopen naar school of werk19%percentage2020
Fietsen naar school of werk30%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam48%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel eenzaam27%percentage2020
Sociaal eenzaam33%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk26%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking13%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen17%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal21.331Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens8.140Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen6.839Aantal2023
Huishoudens met kinderen6.352Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,07Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2021
Percentage werknemers86%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers36.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.700Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen45%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen46%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen12%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,2%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,4%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum12%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum15%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€91x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand1.340Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO2.500Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW430Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW10.550Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland37.473Aantal2023
Herkomst Europa2.492Aantal2023
Herkomst buiten Europa5.429Aantal2023
Geboren in Nederland37.473Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.203Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa2.250Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.289Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa3.179Aantal2023
Autochtoon37.998Aantal2022
Westers totaal3.185Aantal2022
Niet-westers totaal4.206Aantal2022
Marokko79Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba1.040Aantal2022
Suriname380Aantal2022
Turkije841Aantal2022
Overig niet-westers1.866Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal606Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven232Aantal2022
Milieu overtredingen17Aantal2022
Oplichting287Aantal2022
Verkeersovertredingen281Aantal2022
Vernieling216Aantal2022
Overige misdrijven74Aantal2022
Totaal misdrijven1.713Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand7,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand20,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,90Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,84Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,29Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,42Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand9,77Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,74Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,76Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,95Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand5,72Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,72Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,86Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,98Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand27,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand25,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand7,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand27Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand25,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand21Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand21Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand16,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km9Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1979Code2023
RegionaamEemsdeltaNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode19790000Code2023
Oppervlakte totaal36.407Aantal hectaren2023
Oppervlakte land26.807Aantal hectaren2023
Oppervlakte water9.600Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentage4%Percentage2020
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid710Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal27.566Aantal2023
Adressen met postcode25.743Aantal2023
Adressen met woonfunctie24.129Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom25.967Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom1.599Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom22.929Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1.201Aantal2023
Percelen16.650Aantal2023
Panden22.359Aantal2023
Adressen met panden25.673Aantal2023
Panden voor 170066Aantal2023
Panden 1700 tot 19001.352Aantal2023
Panden 1900 tot 19252.224Aantal2023
Panden 1925 tot 19502.849Aantal2023
Panden 1950 tot 19704.909Aantal2023
Panden 1970 tot 19804.722Aantal2023
Panden 1980 tot 19902.216Aantal2023
Panden 1990 tot 20002.126Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.920Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.267Aantal2023
Panden 2020 en later2.022Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade48Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade185Aantal2022
Verkeersongevallen totaal235Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal24.085Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine19.240Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof4.845Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte90Aantal2023
Motorfietsen2.775Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad23.587Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€213.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning80%Percentage2023
Percentage meergezinswoning20%Percentage2023
Percentage bewoond90%Percentage2023
Percentage onbewoond10%Percentage2023
Koopwoningen57%Percentage2023
Huurwoningen totaal43%Percentage2023
In bezit woningcorporatie31%Percentage2023
In bezit overige verhuurders12%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200082%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2023
Appartement4.819Aantal2023
Tussen of geschakelde woning5.197Aantal2023
Hoekwoning3.024Aantal2023
Tweeonder1kap3.693Aantal2023
Vrijstaande woning7.397Aantal2023
Ligplaats40Aantal2023
Standplaats1Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend218Aantal2023
Woningtype n.v.t.3.395Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Eemsdelta. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Eemsdelta
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Eemsdelta: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 295 patiënten in de gemeente Eemsdelta met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 27 februari 2024, week 09 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Eemsdelta
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Eemsdelta.

Gemiddeld overleden 11,11 personen per week in de gemeente Eemsdelta. Het aantal sterftes in de gemeente Eemsdelta is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 06 (5 tot en met 11 februari) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Eemsdelta: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (4.110 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Eemsdelta (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Eemsdelta zijn in totaal 4.110 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 144 wijken en buurten in gemeente Eemsdelta. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Eemsdelta als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Eemsdelta als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities