Statistieken gemeente Waterland

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Waterland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Waterland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Waterland telt 17.525 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Waterland.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Waterland:

JaarAantal inwoners de gemeente Waterland% verschil
202417.525-0,48%
202317.6091,53%
202217.3430,18%
202117.312-0,64%
202017.4240,63%
201917.3150,32%
201817.259-0,18%
201717.290-0,08%
201617.3040,94%
201517.1430,05%
201417.1340,25%
201317.0910,48%
201217.010-0,76%
201117.1400,49%
201017.0570,61%
200916.954-0,42%
200817.026-0,91%
200717.183-0,49%
200617.267-0,44%
200517.3430,45%
200417.2660,68%
200317.150-0,13%
200217.172-0,30%
200117.224-0,95%
200017.389-0,26%
199917.434-1,21%
199817.647-0,92%
199717.811-0,08%
199617.825-0,22%
199517.864geen data

De bevolking van de gemeente Waterland is met 339 personen afgenomen van 17.864 personen in 1995 tot 17.525 personen in 2024 (dat is een kleine daling van 1,90%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was -12 personen (-0,06%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Waterland.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Waterland:

In 1995 waren er 17.864 inwoners in de gemeente Waterland. Het aantal van 17.864 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024. In 2009 is het aantal gedaald tot 16.954 personen. Dit is een daling van 910 (-5,1%) ten opzichte van 1995, ten opzichte van het vorige jaar (2008) is het verschil -72 (-0,42%). Het aantal van 16.954 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 telde de gemeente Waterland 17.525 inwoners.

Over de gemeente Waterland

De gemeente Waterland is een gemeente in de provincie Noord-Holland. Gemeente Waterland heeft afgerond een totale oppervlakte van 11.566 hectare, waarvan 5.199 land en 6.367 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 655 adressen per km2. Er wonen 7.802 huishoudens in de gemeente Waterland en de gemeente telt 9 woonplaatsen, 6 wijken en 19 buurten.

Vlag van de gemeente Waterland

Vlag van de gemeente Waterland

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Waterland
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Waterland met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Katwoude, 2: Monnickendam, 3: Ilpendam, 4: Marken, 5: Watergang, 6: Broek in Waterland.

Woningkenmerken
Er zijn 7.495 woningen in de gemeente Waterland.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Waterland in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Waterland was €457.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Waterland.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Waterland:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Waterland% verschil
2023€457.00011%
2022€413.0008,1%
2021€382.0004,95%
2020€364.0007,4%
2019€339.00012%
2018€302.0006,7%
2017€283.0006%
2016€267.0002,69%
2015€260.000-2,99%
2014€268.000-6,3%
2013€286.000-4,67%
2012€300.000-1,32%
2011€304.000-3,49%
2010€315.000-0,32%
2009€316.0003,27%
2008€306.0008,1%
2007€283.00012%
2006€253.0001,61%
2005€249.00045%
2004€172.0000,58%
2003€171.0000,59%
2002€170.000-0,58%
2001€171.00076%
2000€97.0000%
1999€97.0001,04%
1998€96.0000%
1997€96.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Waterland is met €361.000 toegenomen van €96.000 in 1997 tot €457.000 in 2023 (dat is een stijging van 376%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €13.884 (7,2%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Waterland.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Waterland.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Waterland is €457.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 26% en er zijn 7.495 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), 9 woonplaatsen (groen), 6 wijken (oranje) en 18 buurten (blauw). De gemeente Waterland wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Waterland: er zijn 2.909 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Waterland.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 9.319 totaal in de gemeente Waterland

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De gemeente Waterland telt in totaal 9.319 adressen, met 9.191 verblijfsobjecten, 23 standplaatsen en 105 ligplaatsen. 91% van de adressen in gemeente Waterland ligt binnen de bebouwde kom en 9% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Waterland
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Waterland zijn er 8.106 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Waterland.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2.215 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Waterland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Waterland. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Waterland

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Waterland. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Waterland


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Waterland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Waterland


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Waterland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Waterland per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Waterland:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202314.6571.2551.697
202214.9031.0371.403
202114.9311.0121.369
202015.0769981.350
201915.0849481.283
201815.1239081.228
201715.1659031.222
201615.2208861.198
201515.1768361.131
201415.2038211.110
201315.2088011.082
201215.1637851.062
201115.2687961.076
201015.2187821.057
200915.2017451.008
200815.293737996
200715.458733992
200615.566723978
200515.654718971
200415.607705954
200315.552679919
200215.556687929
200115.608687929
200015.776686927
199915.859670905
199816.070670907
199716.254662895
199616.308645872

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Waterland als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europese landen: 7,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 9,6% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 91%, herkomst uit Europa: 3,62% en herkomst van buiten Europa: 4,89%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Waterland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Waterland
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Waterland in 2022 zijn Westers (1.369 inwoners) en Overig (756 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Waterland: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Waterland.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Waterland. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Waterland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Waterland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de gemeente Waterland.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de gemeente Waterland:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.890730
Tussenwoning2.6701.030
Hoekwoning2.8301.240
Twee onder één kap woning3.1301.360
Vrijstaande woning3.8801.710
Huurwoning2.120850
Eigen woning3.1201.310

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Waterland zijn C (2.561 adressen) en A (1.604 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Waterland. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Waterland: 2.561 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Waterland bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Waterland voor 2024.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Waterland voor 2024:

DichtheidNederlandGemeente Waterland
Bevolking533337
Adressen2.055655
Autos265159

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de gemeente Waterland ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 118 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Waterland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Waterland. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Waterland vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

34 stembureaus

Er zijn 34 stembureaus in de gemeente Waterland. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1994-2023 voor de gemeente Waterland
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Waterland over de jaren 1994-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1994-2023 voor de gemeente Waterland.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Waterland het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Waterland van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1994 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 10 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Waterland
Uitslagen voor het Europees Parlement (2024), de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023) en de gemeenteraad (2022) in de gemeente Waterland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024, de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Waterland:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GL-PvdA1.91124%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV1.40817%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD1.00012%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
D666838,5%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CDA6668,3%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BBB5516,8%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Volt4856%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PvdD4075,1%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC2302,86%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
FvD2052,55%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SP1381,71%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CU931,16%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
JA21861,07%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
50PLUS550,68%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SGP390,48%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Piraten380,47%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BVNL300,37%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
MDD150,19%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NL PLAN90,11%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
van de Regio10,01%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV2.50921%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA2.31520%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD2.24519%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC1.1729,9%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D667946,7%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB7516,4%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA3913,32%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD3512,98%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP2962,51%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD2682,27%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt2472,10%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU1060,90%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA21840,71%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL650,55%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS410,35%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK370,31%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1270,23%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP210,18%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter160,14%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten120,10%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport100,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF90,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP90,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN60,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN40,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB1.91820%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.11311%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks1.08111%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA9539,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA216376,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD6336,5%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA5936,1%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D665395,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV4524,67%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD3123,22%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP2943,04%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt2882,97%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS2802,89%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU1942,0%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1041,07%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP670,69%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Onafhankelijke Politiek-NH OPNH660,68%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Code Oranje430,44%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Piraten390,40%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Namens Noord-Hollanders.250,26%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Nederland met een PLAN (S.V.P.)220,23%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
DENK190,20%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft140,14%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB1.81019%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
waterplatform Groen Water & Land1.44815%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk1.38714%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.00210%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD95610%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD7167,5%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA6236,5%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Boeren Burgers Waterbelang5716%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL3113,24%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS2292,39%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP2192,28%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU1601,67%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Actief voor Water580,60%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
De Groenen - Piraten560,58%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
De VrijeLijst260,27%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Nederland met een PLAN (S.V.P.)180,19%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
WaterlandNatuurlijk2.44627%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.67019%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.61118%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.35915%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D6695111%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA90810%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Waterland. Daar vind je cijfers over opkomst, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland gemeente Waterland


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Holland (gemeente Waterland is rood)

De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van gemeente Waterland is weergegeven in het rood.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de gemeente Waterland is €34.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €42.100. Gemeente Waterland telt 14.200 inkomensontvangers op 17.525 inwoners totaal.
4% van de huishoudens in de gemeente Waterland heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Waterland.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.700) gemeente Waterland


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Waterland.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Zuiderwoude heeft met €64.700 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Waterland. En buurt Markgouw heeft met €24.400 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Waterland.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Waterland. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Waterland
Er zijn 306 elektrische auto’s in juli 2024 in de gemeente Waterland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Waterland op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 306 elektrische auto’s in de gemeente Waterland. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Waterland die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 8.374 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Waterland in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Waterland geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 12.095 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Waterland (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 8.360 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Waterland in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Waterland geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Waterland. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 456 misdrijven in de gemeente Waterland geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Waterland, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Waterland zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 5.642 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. Voor 12% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 5.642 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werden in de gemeente Waterland 456 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Waterland in 2023 zijn Horizontale fraude (84 delicten) en Ongevallen (weg) (68 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Waterland.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 26 misdrijven in de gemeente Waterland geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Waterland met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Waterland over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Waterland.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,73 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Waterland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Waterland.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Waterland. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Waterland
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Waterland dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Waterland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Waterland.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Waterland genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Waterland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Waterland.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
73% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Waterland ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Waterland per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Waterland geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Waterland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Waterland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Waterland.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Waterland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.685Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij100Aantal2023
B-F Nijverheid en energie345Aantal2023
G+I Handel en horeca325Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie220Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed230Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening740Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg400Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten320Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners17.525Aantal2024
Mannen8.558Aantal2024
Vrouwen8.967Aantal2024
0 tot 15 jaar2.671Aantal2024
15 tot 25 jaar1.841Aantal2024
25 tot 45 jaar3.387Aantal2024
45 tot 65 jaar5.045Aantal2024
65 jaar of ouder4.581Aantal2024
Ongehuwd7.949Aantal2024
Gehuwd7.410Aantal2024
Gescheiden1.170Aantal2024
Verweduwd996Aantal2024
Geboorte totaal120Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal166Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid337Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag2.740Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar5.030Aantal2022
Opleidingsniveau hoog5.010Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura440Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten1.140Aantal2022
WMO cliënten relatief66Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.120Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.120Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.170Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.240Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.360Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.710Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.310Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.395Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel3.416Aantal2024
Adressen met definitief energielabel4.508Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++33Aantal2024
Energielabels A+++111Aantal2024
Energielabels A++8Aantal2024
Energielabels A+19Aantal2024
Energielabels A1.604Aantal2024
Energielabels B1.008Aantal2024
Energielabels C2.561Aantal2024
Energielabels D815Aantal2024
Energielabels E350Aantal2024
Energielabels F577Aantal2024
Energielabels G837Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker14%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn36%percentage2022
Drinker84%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht48%percentage2022
Overgewicht51%percentage2022
Ernstig overgewicht14%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2022
Wekelijkse sporters54%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk43%percentage2022
Lopen naar school of werk17%percentage2022
Fietsen naar school of werk32%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2022
Emotioneel eenzaam24%percentage2022
Sociaal eenzaam32%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen15%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk27%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid73%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2022
Psychische klachten18%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht14%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht54%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie38%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal7.802Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.523Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.498Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.781Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,24Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2022
Percentage werknemers76%Percentage2022
Percentage zelfstandigen24%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers14.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€42.100Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen24%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar41%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen30%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen29%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,80%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,50%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,4%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€325x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand190Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO560Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW100Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW4.110Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland14.657Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.952Aantal2023
Herkomst Europa1.255Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.697Aantal2023
Geboren in Nederland14.657Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa577Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa850Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa678Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa847Aantal2023
Autochtoon14.903Aantal2022
Westers totaal1.369Aantal2022
Niet-westers totaal1.071Aantal2022
Marokko71Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba44Aantal2022
Suriname150Aantal2022
Turkije50Aantal2022
Overig niet-westers756Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal153Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven26Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting102Aantal2023
Verkeersovertredingen109Aantal2023
Vernieling53Aantal2023
Overige misdrijven13Aantal2023
Totaal misdrijven456Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand9,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand9,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand7,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km376Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand15,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand11,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand15,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand17,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km51Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand8,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km43Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand10,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand10,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km52Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0852Code2023
RegionaamWaterlandNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode08520000Code2023
Oppervlakte totaal11.566Aantal hectaren2024
Oppervlakte land5.199Aantal hectaren2024
Oppervlakte water6.367Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid655Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal9.319Aantal2024
Adressen met postcode9.160Aantal2024
Adressen met woonfunctie8.106Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie114Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie18Aantal2024
Adressen met industriefunctie280Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie69Aantal2024
Adressen met logiesfunctie198Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie16Aantal2024
Adressen met sportfunctie15Aantal2024
Adressen met winkelfunctie99Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie489Aantal2024
Verblijfsobjecten9.191Aantal2024
Ligplaatsen105Aantal2024
Standplaatsen23Aantal2024
Panden met adres7.653Aantal2024
Adressen met pand9.182Aantal2024
Percelen met adres6.660Aantal2024
Adressen met perceel9.319Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom8.523Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom796Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom7.684Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom422Aantal2024
Panden met adres voor 170040Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900544Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925576Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950392Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19702.215Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.683Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.053Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000324Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010203Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020468Aantal2024
Panden met adres 2020 en later155Aantal2024
Adressen met pand voor 170046Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900603Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925602Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950417Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702.470Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.812Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.229Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000345Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010372Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020670Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later616Aantal2024
Postcodegebied1141AA-1482AMNaam2024
Meest voorkomende postcode1141Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode55%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade36Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade80Aantal2022
Verkeersongevallen totaal118Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal8.274Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine6.575Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.700Aantal2023
Personenautos per huishouden1,06Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte159Aantal2023
Motorfietsen786Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad7.495Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€457.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning84%Percentage2023
Percentage meergezinswoning16%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen70%Percentage2023
Huurwoningen totaal30%Percentage2023
In bezit woningcorporatie25%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200089%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2023
Appartement1.655Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.909Aantal2024
Hoekwoning1.468Aantal2024
Tweeonder1kap822Aantal2024
Vrijstaande woning1.252Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.085Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Waterland. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 gemeente Waterland: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijfsvestigingen (2.685 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de gemeente Waterland (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente Waterland voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de gemeente Waterland zijn in totaal 2.685 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 2.685 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.680 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 35 wijken en buurten in gemeente Waterland. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Waterland als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Waterland als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities