Statistieken gemeente Gooise Meren

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Gooise Meren. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Gooise Meren. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Gooise Meren telt 60.370 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Gooise Meren.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Gooise Meren:

JaarAantal inwoners de gemeente Gooise Meren% verschil
202460.3700,05%
202360.3412,54%
202258.8460,55%
202158.5240,81%
202058.0550,59%
201957.7150,66%
201857.3370,71%
201756.9350,42%
201656.6960,68%
201556.3150,35%
201456.120-0,28%
201356.2800,12%
201256.2140,21%
201156.0940,59%
201055.7640,41%
200955.5380,16%
200855.4520,58%
200755.1330,27%
200654.986-0,03%
200555.0050,03%
200454.9870,23%
200354.8610,29%
200254.7000,01%
200154.692-0,11%
200054.7520,03%
199954.7350,05%
199854.7100,04%
199754.6870,65%
199654.334-0,50%
199554.609geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Gooise Meren is met 5.761 inwoners gegroeid van 54.609 inwoners in 1995 tot 60.370 inwoners in 2024 (dat is een grote toename van 11%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 199 inwoners (0,35%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Gooise Meren.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Gooise Meren:

In 1995 waren er 54.609 inwoners in de gemeente Gooise Meren. In 1996 is het aantal gedaald tot 54.334 inwoners. Dit is een daling van 275 (-0,50%) ten opzichte van 1995. Het aantal van 54.334 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 60.370 inwoners. De stijging ten opzichte van 1996 is 6.036 (11%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 29 (0,05%). Het aantal van 60.370 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Gooise Meren

De gemeente Gooise Meren is een gemeente in de provincie Noord-Holland. Gemeente Gooise Meren heeft afgerond een totale oppervlakte van 7.521 hectare, waarvan 4.143 land en 3.377 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.911 adressen per km2. Er wonen 27.100 huishoudens in de gemeente Gooise Meren en de gemeente telt 4 woonplaatsen, 6 wijken en 56 buurten. Gemeentelijke herindeling: samenvoeging in 2016 van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden tot de gemeente Gooise Meren.

De gemeente Gooise Meren (gemeentecode GM1942) is in 2016 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Gooise Meren overgegaan. De gegevens van de gemeente Gooise Meren voor de jaren 1995 tot en met 2015 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Gooise Meren
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Gooise Meren met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Muiden, 2: Naarden, 3: Brediuskwartier, 4: Bussum Centrum, 5: Spiegel, 6: Eng.

Woningkenmerken
Er zijn 27.592 woningen in de gemeente Gooise Meren.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Gooise Meren in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Gooise Meren was €559.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Gooise Meren.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Gooise Meren:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Gooise Meren% verschil
2023€559.00011%
2022€503.0009,3%
2021€460.0006,7%
2020€431.0008,3%
2019€398.0008,2%
2018€368.0006,4%
2017€346.0003,59%
2016€334.000-0,38%
2015€335.269-2,68%
2014€344.492-6%
2013€366.542-4,09%
2012€382.165-2,73%
2011€392.873-3,22%
2010€405.9302,69%
2009€395.3024,74%
2008€377.41710%
2007€343.1874,93%
2006€327.0640,34%
2005€325.95548%
2004€220.2070,01%
2003€220.1930,07%
2002€220.034-0,01%
2001€220.05088%
2000€117.1350,09%
1999€117.0330,58%
1998€116.362-0,55%
1997€117.001geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Gooise Meren is met €441.999 toegenomen van €117.001 in 1997 tot €559.000 in 2023 (dat is een stijging van 378%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €16.999 (7,4%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Gooise Meren.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Gooise Meren.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Gooise Meren is €559.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 27.592 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), 4 woonplaatsen (groen), 6 wijken (oranje) en 53 buurten (blauw). De gemeente Gooise Meren wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Gooise Meren: er zijn 9.102 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Gooise Meren.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 33.546 totaal in de gemeente Gooise Meren

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Gooise Meren telt in totaal 33.546 adressen, met 33.442 verblijfsobjecten, 38 standplaatsen en 66 ligplaatsen. 98% van de adressen in gemeente Gooise Meren ligt binnen de bebouwde kom en 2% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Gooise Meren
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Gooise Meren zijn er 28.229 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Gooise Meren.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 7.046 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Gooise Meren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Gooise Meren. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Gooise Meren

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Gooise Meren. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Gooise Meren


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Gooise Meren bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Gooise Meren


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Gooise Meren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Gooise Meren per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Gooise Meren:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202344.8545.7859.720
202245.7204.8978.229
202145.6394.8078.078
202045.4364.7087.911
201945.4634.5717.681
201845.4094.4507.478
201745.3464.3247.265
201645.3314.2407.125
201545.2604.1256.930
201445.1354.0996.886
201345.4314.0486.801
201245.4424.0196.753
201145.4633.9666.665
201045.2303.9306.604
200945.1993.8586.481
200845.2863.7936.373
200745.1673.7186.248
200645.1213.6816.184
200545.1293.6856.191
200445.1393.6746.174
200345.0993.6426.120
200245.0483.6016.051
200145.2273.5315.934
200045.4123.4855.855
199945.5053.4445.786
199845.6153.3935.702
199745.8013.3155.571
199645.6113.2555.468

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Gooise Meren als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 74%, herkomst uit Europese landen: 9,6% en herkomst uit landen buiten Europa: 16% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europa: 6% en herkomst van buiten Europa: 10%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Gooise Meren naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Gooise Meren
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Gooise Meren in 2022 zijn Westers (7.384 inwoners) en Overig (3.188 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Gooise Meren: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Gooise Meren.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Gooise Meren. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Gooise Meren:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Gooise Meren. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Gooise Meren zijn C (5.966 adressen) en G (4.402 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Gooise Meren. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Gooise Meren: 5.966 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Gooise Meren bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 430 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Gooise Meren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Gooise Meren. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Gooise Meren vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Gooise Meren.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Gooise Meren voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Gooise Meren ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

79 stembureaus

Er zijn 79 stembureaus in de gemeente Gooise Meren. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Gooise Meren
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Gooise Meren over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Gooise Meren.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Gooise Meren het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Gooise Meren van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Gooise Meren
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2019) in de gemeente Gooise Meren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 23 mei 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Gooise Meren:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
VVD9.74027%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA6.53818%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PVV4.98714%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D664.51613%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC3.4639,6%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt1.1183,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA9992,77%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD9782,72%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB7222,01%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP6961,93%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD6601,83%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK3871,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU3060,85%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA212310,64%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL1730,48%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS1440,40%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP840,23%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1780,22%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter590,16%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten300,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport270,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP230,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN200,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN120,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF100,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD5.94121%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D663.79513%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks2.8049,7%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB2.7269,5%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA2.5428,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD1.8366,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt1.6285,7%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA211.4975,2%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.3504,69%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV8322,89%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD7612,64%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU6982,42%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS6882,39%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP5902,05%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL2860,99%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP2450,85%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Onafhankelijke Politiek-NH OPNH2140,74%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
DENK1090,38%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Code Oranje820,28%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Piraten730,25%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Nederland met een PLAN (S.V.P.)620,22%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Namens Noord-Hollanders.430,15%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD6.45422%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk4.70216%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA3.81513%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BBB3.43212%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD2.89910%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP2.3128,1%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.7116%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU9753,40%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
De Groenen8212,86%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS7712,69%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL7522,62%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
DRPP470,16%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Goois Democratisch Platform5.39421%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D664.72518%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD4.53917%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Hart voor BNM3.55014%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks2.4689,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.9837,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.9617,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Partij voor Leefomgeving En Klimaat9923,79%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU5792,21%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD5.60325%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdA4.28019%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
D662.56811%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks2.31310%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CDA2.2539,9%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.9178,4%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdD1.0404,56%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Volt7513,29%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS7013,07%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PVV4742,08%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP4401,93%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
SP3211,41%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
DENK630,28%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Piraten380,17%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen350,15%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft150,07%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019

Bekijk de voorlopige uitslagen voor de Europees Parlementsverkiezingen van juni 2024 voor de gemeente Gooise Meren op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Gooise Meren. Op deze pagina vind je ook de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€42.100) gemeente Gooise Meren


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Gooise Meren.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Koedijk heeft met €76.400 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Gooise Meren. En buurt IJmeer heeft met €0 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Gooise Meren.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Gooise Meren is €42.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €53.600. Gemeente Gooise Meren telt 45.500 inkomensontvangers op 60.370 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,3% procent van de huishoudens in gemeente Gooise Meren heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland gemeente Gooise Meren


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Holland (gemeente Gooise Meren is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van gemeente Gooise Meren is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Gooise Meren. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Gooise Meren
Er zijn 1.567 elektrische auto’s in juni 2024 in de gemeente Gooise Meren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Gooise Meren op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 1.567 elektrische auto’s in de gemeente Gooise Meren. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Gooise Meren die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 28.341 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Gooise Meren in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Gooise Meren geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 38.053 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Gooise Meren (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 30.177 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Gooise Meren in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Gooise Meren geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Gooise Meren. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 2.616 misdrijven in de gemeente Gooise Meren geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Gooise Meren, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Gooise Meren zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 35.427 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Gooise Meren 2.616 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Gooise Meren in 2023 zijn Ongevallen (weg) (350 delicten) en Horizontale fraude (342 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Gooise Meren.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 215 misdrijven in de gemeente Gooise Meren geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Gooise Meren met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Gooise Meren over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Gooise Meren.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 18,87 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Gooise Meren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Gooise Meren.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Gooise Meren. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Gooise Meren
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Gooise Meren dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Gooise Meren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Gooise Meren.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Gooise Meren genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Gooise Meren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Gooise Meren.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
74% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Gooise Meren ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Gooise Meren per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Gooise Meren geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Gooise Meren. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Gooise Meren is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Gooise Meren.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Gooise Meren voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal11.390Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij45Aantal2023
B-F Nijverheid en energie950Aantal2023
G+I Handel en horeca1.465Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie840Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed1.270Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening3.825Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.935Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1.050Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners60.370Aantal2024
Mannen29.220Aantal2024
Vrouwen31.150Aantal2024
0 tot 15 jaar11.269Aantal2024
15 tot 25 jaar6.134Aantal2024
25 tot 45 jaar13.272Aantal2024
45 tot 65 jaar17.075Aantal2024
65 jaar of ouder12.620Aantal2024
Ongehuwd30.508Aantal2024
Gehuwd21.863Aantal2024
Gescheiden4.967Aantal2024
Verweduwd3.032Aantal2024
Geboorte totaal519Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal624Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.457Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag8.300Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar13.790Aantal2022
Opleidingsniveau hoog20.270Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1.805Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten3.595Aantal2021
WMO cliënten relatief61Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.250Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.360Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.280Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement770Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.210Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.510Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.380Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning890Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.500Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel4.823Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel9.596Aantal2024
Adressen met definitief energielabel19.127Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++18Aantal2024
Energielabels A+++329Aantal2024
Energielabels A++227Aantal2024
Energielabels A+201Aantal2024
Energielabels A4.170Aantal2024
Energielabels B2.642Aantal2024
Energielabels C5.966Aantal2024
Energielabels D3.287Aantal2024
Energielabels E4.056Aantal2024
Energielabels F3.424Aantal2024
Energielabels G4.402Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker15%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2022
Drinker83%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht53%percentage2022
Overgewicht45%percentage2022
Ernstig overgewicht13%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2022
Wekelijkse sporters60%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2022
Lopen naar school of werk19%percentage2022
Fietsen naar school of werk36%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2022
Emotioneel eenzaam27%percentage2022
Sociaal eenzaam32%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen17%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk26%percentage2022
Mantelzorger13%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid74%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2022
Psychische klachten19%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht14%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht54%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie38%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken19%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal27.100Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens10.549Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen6.797Aantal2023
Huishoudens met kinderen9.754Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers75%Percentage2022
Percentage zelfstandigen25%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers45.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€53.600Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€42.100Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen32%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar46%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen33%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen32%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,0%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,3%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,6%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,8%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€328x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand850Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.620Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW470Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW11.500Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland44.854Aantal2023
Herkomst buiten Nederland15.505Aantal2023
Herkomst Europa5.785Aantal2023
Herkomst buiten Europa9.720Aantal2023
Geboren in Nederland44.854Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa2.588Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa4.885Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa3.197Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa4.835Aantal2023
Autochtoon45.720Aantal2022
Westers totaal7.384Aantal2022
Niet-westers totaal5.742Aantal2022
Marokko1.272Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba371Aantal2022
Suriname457Aantal2022
Turkije454Aantal2022
Overig niet-westers3.188Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1.139Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven153Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting409Aantal2023
Verkeersovertredingen621Aantal2023
Vernieling226Aantal2023
Overige misdrijven68Aantal2023
Totaal misdrijven2.616Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km44Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km64Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km31Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km45Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km48Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km72Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km94Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km23Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand18,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km60Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1942Code2023
RegionaamGooise MerenNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode19420000Code2023
Oppervlakte totaal7.521Aantal hectaren2024
Oppervlakte land4.143Aantal hectaren2024
Oppervlakte water3.377Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.911Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal33.546Aantal2024
Adressen met postcode31.785Aantal2024
Adressen met woonfunctie28.229Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie301Aantal2024
Adressen met celfunctie1Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie523Aantal2024
Adressen met industriefunctie736Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie633Aantal2024
Adressen met logiesfunctie92Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie52Aantal2024
Adressen met sportfunctie52Aantal2024
Adressen met winkelfunctie847Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie2.753Aantal2024
Verblijfsobjecten33.442Aantal2024
Ligplaatsen66Aantal2024
Standplaatsen38Aantal2024
Panden met adres23.290Aantal2024
Adressen met pand33.395Aantal2024
Percelen met adres20.517Aantal2024
Adressen met perceel33.546Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom32.960Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom586Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom27.903Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom326Aantal2024
Panden met adres voor 170076Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001.246Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19254.166Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19505.280Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19707.046Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.754Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.175Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000777Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010538Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020556Aantal2024
Panden met adres 2020 en later676Aantal2024
Adressen met pand voor 1700120Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001.500Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19254.694Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19505.894Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197010.335Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19802.902Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902.416Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20002.039Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.377Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.062Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1.056Aantal2024
Postcodegebied1398AA-1412NXNaam2024
Meest voorkomende postcode1411Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode18%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade24Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade405Aantal2022
Verkeersongevallen totaal430Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal29.597Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine23.380Aantal2023
Personenautos - overige brandstof6.215Aantal2023
Personenautos per huishouden1,09Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte714Aantal2023
Motorfietsen1.942Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad27.592Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€559.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning68%Percentage2023
Percentage meergezinswoning32%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen64%Percentage2023
Huurwoningen totaal36%Percentage2023
In bezit woningcorporatie21%Percentage2023
In bezit overige verhuurders15%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200091%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20009%Percentage2023
Appartement9.017Aantal2024
Tussen of geschakelde woning9.102Aantal2024
Hoekwoning4.776Aantal2024
Tweeonder1kap3.641Aantal2024
Vrijstaande woning1.693Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.5.213Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Gooise Meren. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Gooise Meren
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Gooise Meren: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 246 patiënten in de gemeente Gooise Meren met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Gooise Meren
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Gooise Meren.

Gemiddeld overleden 11,49 personen per week in de gemeente Gooise Meren. Het aantal sterftes in de gemeente Gooise Meren is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 22 (27 mei tot en met 2 juni) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Gooise Meren: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (11.390 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Gooise Meren (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Gooise Meren zijn in totaal 11.390 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 11.390 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 11.380 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 67 wijken en buurten in gemeente Gooise Meren. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Gooise Meren als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Gooise Meren als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities