Statistieken gemeente Opmeer

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Opmeer. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Opmeer. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Opmeer telt 12.199 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Opmeer.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Opmeer:

JaarAantal inwoners de gemeente Opmeer% verschil
202412.1990,16%
202312.1800,88%
202212.0740,54%
202112.0091,46%
202011.8360,48%
201911.7792,20%
201811.5260,93%
201711.4200,74%
201611.3360,31%
201511.301-0,59%
201411.368-0,10%
201311.379-0,12%
201211.393-0,24%
201111.4200,30%
201011.3860,86%
200911.2890,40%
200811.2440,29%
200711.212-0,50%
200611.2680,14%
200511.2520,46%
200411.201-0,17%
200311.2200,49%
200211.1651,12%
200111.0411,78%
200010.8480,44%
199910.8001,96%
199810.592-0,27%
199710.6211,65%
199610.4490,39%
199510.408geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Opmeer is met 1.791 inwoners toegenomen van 10.408 inwoners in 1995 tot 12.199 inwoners in 2024 (dat is een grote groei van 17%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 62 inwoners (0,55%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Opmeer.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Opmeer:

In 1995 waren er 10.408 inwoners in de gemeente Opmeer. Het aantal van 10.408 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 12.199 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 1.791 (17%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 19 (0,16%). Het aantal van 12.199 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Opmeer

De gemeente Opmeer is een gemeente in de provincie Noord-Holland. Gemeente Opmeer heeft afgerond een totale oppervlakte van 4.194 hectare, waarvan 4.148 land en 46 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 544 adressen per km2. Er wonen 5.288 huishoudens in de gemeente Opmeer en de gemeente telt 5 woonplaatsen, 5 wijken en 46 buurten.

De naam Opmeer wordt 3 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Opmeer en voor de wijk Opmeer. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Opmeer

Vlag van de gemeente Opmeer

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Opmeer
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Opmeer met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Aartswoud, 2: De Weere, 3: Hoogwoud, 4: Opmeer, 5: Spanbroek.

Woningkenmerken
Er zijn 5.029 woningen in de gemeente Opmeer.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Opmeer in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Opmeer was €369.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Opmeer.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Opmeer:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Opmeer% verschil
2023€369.00016%
2022€319.0009,6%
2021€291.0007,4%
2020€271.0006,3%
2019€255.0006,7%
2018€239.0003,46%
2017€231.0001,32%
2016€228.0000%
2015€228.000-1,72%
2014€232.000-5,7%
2013€246.000-3,15%
2012€254.000-1,93%
2011€259.000-1,52%
2010€263.0000,38%
2009€262.0002,34%
2008€256.0007,1%
2007€239.0005,8%
2006€226.000-0,44%
2005€227.00063%
2004€139.0000%
2003€139.0000%
2002€139.0002,21%
2001€136.00051%
2000€90.0000%
1999€90.0000%
1998€90.0000%
1997€90.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Opmeer is met €279.000 toegenomen van €90.000 in 1997 tot €369.000 in 2023 (dat is een stijging van 310%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €10.730 (6,5%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Opmeer.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Opmeer.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Opmeer is €369.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 5.029 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), 5 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 45 buurten (blauw). De gemeente Opmeer wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de gemeente Opmeer: er zijn 1.565 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Opmeer.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 6.212 totaal in de gemeente Opmeer

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Opmeer telt in totaal 6.212 adressen, met 6.196 verblijfsobjecten, 15 standplaatsen en 1 ligplaats. 95% van de adressen in gemeente Opmeer ligt binnen de bebouwde kom en 5% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Opmeer
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Opmeer zijn er 5.361 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Opmeer.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.372 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de gemeente Opmeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Opmeer. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Opmeer

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Opmeer. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Opmeer


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Opmeer bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Opmeer


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Opmeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Opmeer per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Opmeer:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202310.801721658
202210.905611558
202110.852605552
202010.722582532
201910.694567518
201810.609479438
201710.574442404
201610.541416379
201510.576379346
201410.638382348
201310.674369336
201210.688369336
201110.737357326
201010.726345315
200910.654332303
200810.636318290
200710.603318291
200610.646325297
200510.632324296
200410.590319292
200310.611318291
200210.575308282
200110.483292266
200010.301286261
199910.251287262
199810.082267243
199710.105270246
19969.942265242

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Opmeer als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europese landen: 5,9% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,4% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 95%, herkomst uit Europa: 2,54% en herkomst van buiten Europa: 2,32%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Opmeer naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Opmeer
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Opmeer in 2022 zijn Westers (741 inwoners) en Overig (298 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Opmeer: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Opmeer.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Opmeer. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Opmeer:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Opmeer. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Opmeer zijn C (1.510 adressen) en A (1.160 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Opmeer. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Opmeer: 1.510 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Opmeer bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 53 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Opmeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Opmeer. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Opmeer vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Opmeer.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Opmeer voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Opmeer ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

20 stembureaus

Er zijn 20 stembureaus in de gemeente Opmeer. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Opmeer
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Opmeer over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Opmeer.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Opmeer het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Opmeer van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Opmeer
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2019) in de gemeente Opmeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 23 mei 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Opmeer:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV1.98626%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD1.44119%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC1.04413%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB85011%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA7169,2%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D663694,76%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA3614,66%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD2182,81%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP1952,52%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD1311,69%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt1091,41%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA21921,19%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL770,99%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS600,77%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU230,30%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK180,23%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1160,21%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP130,17%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN80,10%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport70,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten70,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter50,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP30,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN30,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB2.03734%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD74612%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA5749,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA3545,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA213495,7%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV2664,38%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD2524,14%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks2353,87%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1983,26%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D661903,12%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD1822,99%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP1462,40%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt1211,99%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL921,51%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Onafhankelijke Politiek-NH OPNH921,51%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Code Oranje691,13%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU621,02%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP410,67%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
DENK160,26%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Nederland met een PLAN (S.V.P.)160,26%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Piraten160,26%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Namens Noord-Hollanders.140,23%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft120,20%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB1.59227%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Boeren Burgers Waterbelang1.21720%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
waterplatform Groen Water & Land76613%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD5068,4%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA4387,3%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA3836,4%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk3395,6%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD2183,63%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1532,55%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1292,15%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP1121,86%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU631,05%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Actief voor Water300,50%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
De Groenen - Piraten250,42%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Nederland met een PLAN (S.V.P.)230,38%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
De VrijeLijst130,22%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.23924%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Gemeentebelangen Opmeer99419%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD84616%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA/GroenLinks84116%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
DOOR SAMENWERKING VOORUIT (DSV)68513%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Lokale Partij Opmeer62012%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD74120%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdA68719%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CDA67818%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
FvD49613%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS2366,4%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks1985,3%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
D661925,2%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PVV1353,64%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
SP1153,10%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdD1072,88%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Volt601,62%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP491,32%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen60,16%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Piraten60,16%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft30,08%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
DENK10,03%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019

Bekijk de voorlopige uitslagen voor de Europees Parlementsverkiezingen van juni 2024 voor de gemeente Opmeer op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Opmeer. Op deze pagina vind je ook de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.700) gemeente Opmeer


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Opmeer.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Zandwerven heeft met €39.000 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Opmeer. En buurt Opmeer West heeft met €0 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Opmeer.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Opmeer is €29.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.100. Gemeente Opmeer telt 10.100 inkomensontvangers op 12.199 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,60% procent van de huishoudens in gemeente Opmeer heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland gemeente Opmeer


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Holland (gemeente Opmeer is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van gemeente Opmeer is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Opmeer. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Opmeer
Er zijn 193 elektrische auto’s in mei 2024 in de gemeente Opmeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Opmeer op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 193 elektrische auto’s in de gemeente Opmeer. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Opmeer die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 7.898 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Opmeer in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Opmeer geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 11.151 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Opmeer (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 7.164 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Opmeer in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Opmeer geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Opmeer. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 290 misdrijven in de gemeente Opmeer geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Opmeer, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Opmeer zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3.860 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. Voor 4,68% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 3.860 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werden in de gemeente Opmeer 290 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Opmeer in 2023 zijn Horizontale fraude (54 delicten) en Ongevallen (weg) (38 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Opmeer.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 32 misdrijven in de gemeente Opmeer geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Opmeer met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Opmeer over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Opmeer.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,94 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Opmeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Opmeer.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Opmeer. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Opmeer
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Opmeer dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Opmeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Opmeer.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Opmeer genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Opmeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Opmeer.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Opmeer. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
89% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Opmeer geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Opmeer. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Opmeer is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
56% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Opmeer heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Opmeer. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Opmeer is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
57% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Opmeer sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Opmeer. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Opmeer is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Opmeer heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Opmeer. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Opmeer is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
22% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Opmeer heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Opmeer. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Opmeer is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
41% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Opmeer heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Opmeer. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Opmeer is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
45% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Opmeer voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Opmeer. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Opmeer is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
94% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Opmeer heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Opmeer. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Opmeer is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
33% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Opmeer doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Opmeer. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Opmeer is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Opmeer voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.770Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij135Aantal2023
B-F Nijverheid en energie455Aantal2023
G+I Handel en horeca270Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie80Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed130Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening320Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg210Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten170Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners12.199Aantal2024
Mannen6.196Aantal2024
Vrouwen6.003Aantal2024
0 tot 15 jaar1.822Aantal2024
15 tot 25 jaar1.409Aantal2024
25 tot 45 jaar2.815Aantal2024
45 tot 65 jaar3.326Aantal2024
65 jaar of ouder2.827Aantal2024
Ongehuwd5.716Aantal2024
Gehuwd5.106Aantal2024
Gescheiden715Aantal2024
Verweduwd662Aantal2024
Geboorte totaal140Aantal2022
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal127Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid294Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag2.530Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar4.430Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.110Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura215Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,1%Percentage2022
WMO cliënten575Aantal2022
WMO cliënten relatief48Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.490Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.900Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.110Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.110Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.170Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.580Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning800Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.260Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.030Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.303Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.879Aantal2024
Energielabels A+++++2Aantal2024
Energielabels A++++26Aantal2024
Energielabels A+++44Aantal2024
Energielabels A++24Aantal2024
Energielabels A+19Aantal2024
Energielabels A1.160Aantal2024
Energielabels B952Aantal2024
Energielabels C1.510Aantal2024
Energielabels D599Aantal2024
Energielabels E102Aantal2024
Energielabels F261Aantal2024
Energielabels G483Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn35%percentage2020
Drinker86%percentage2020
Zware drinker11%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht51%percentage2020
Overgewicht48%percentage2020
Ernstig overgewicht12%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn53%percentage2020
Wekelijkse sporters52%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk45%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk34%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam41%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel eenzaam22%percentage2020
Sociaal eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk29%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.288Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.770Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.648Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.870Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,29Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2022
Percentage werknemers80%Percentage2022
Percentage zelfstandigen20%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers10.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.100Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen33%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,60%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,7%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,6%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€254x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand120Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO460Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.500Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland10.801Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.379Aantal2023
Herkomst Europa721Aantal2023
Herkomst buiten Europa658Aantal2023
Geboren in Nederland10.801Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa246Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa306Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa475Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa352Aantal2023
Autochtoon10.905Aantal2022
Westers totaal741Aantal2022
Niet-westers totaal428Aantal2022
Marokko16Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba26Aantal2022
Suriname63Aantal2022
Turkije25Aantal2022
Overig niet-westers298Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal109Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven23Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting65Aantal2023
Verkeersovertredingen47Aantal2023
Vernieling27Aantal2023
Overige misdrijven18Aantal2023
Totaal misdrijven290Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand12,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand11,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand9Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km29Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand9,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand10,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand10,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand15,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand7,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand6,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand12,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand8,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand11,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand11,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km34Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0432Code2023
RegionaamOpmeerNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode04320000Code2023
Oppervlakte totaal4.194Aantal hectaren2024
Oppervlakte land4.148Aantal hectaren2024
Oppervlakte water46Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid544Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal6.212Aantal2024
Adressen met postcode6.206Aantal2024
Adressen met woonfunctie5.361Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie52Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie68Aantal2024
Adressen met industriefunctie448Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie45Aantal2024
Adressen met logiesfunctie164Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie8Aantal2024
Adressen met sportfunctie12Aantal2024
Adressen met winkelfunctie96Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie197Aantal2024
Verblijfsobjecten6.196Aantal2024
Ligplaatsen1Aantal2024
Standplaatsen15Aantal2024
Panden met adres5.174Aantal2024
Adressen met pand6.190Aantal2024
Percelen met adres4.670Aantal2024
Adressen met perceel6.212Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom5.880Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom332Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom5.068Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom293Aantal2024
Panden met adres voor 170021Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900240Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925246Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950214Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970937Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.372Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990512Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000671Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010426Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020336Aantal2024
Panden met adres 2020 en later199Aantal2024
Adressen met pand voor 170026Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900271Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925274Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950222Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970998Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.500Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990556Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000827Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010634Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020589Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later293Aantal2024
Postcodegebied1661BJ-1719NLNaam2024
Meest voorkomende postcode1715Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode35%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade10Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade42Aantal2022
Verkeersongevallen totaal53Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal6.906Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine5.680Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.225Aantal2023
Personenautos per huishouden1,31Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte166Aantal2023
Motorfietsen945Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.029Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€369.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning85%Percentage2023
Percentage meergezinswoning15%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen75%Percentage2023
Huurwoningen totaal25%Percentage2023
In bezit woningcorporatie2%Percentage2023
In bezit overige verhuurders23%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200079%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200021%Percentage2023
Appartement942Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.409Aantal2024
Hoekwoning835Aantal2024
Tweeonder1kap610Aantal2024
Vrijstaande woning1.565Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.835Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Opmeer. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Opmeer
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Opmeer: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 81 patiënten in de gemeente Opmeer met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Opmeer
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Opmeer.

Gemiddeld overleden 1,94 personen per week in de gemeente Opmeer. Het aantal sterftes in de gemeente Opmeer is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 22 (27 mei tot en met 2 juni) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Opmeer: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (1.770 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Opmeer (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Opmeer zijn in totaal 1.770 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 57 wijken en buurten in gemeente Opmeer. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Opmeer als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Opmeer als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities