Statistieken gemeente Zundert

Aantal inwoners per jaar
(grote toename van 59% naar 22.518 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de gemeente Zundert. Gegevens voor de jaren 1995 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de gemeente Zundert is met 8.354 personen gestegen van 14.164 in 1995 tot 22.518 in 2023 (dat is 59%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente Zundert

De gemeente Zundert is een gemeente in de provincie Noord-Brabant. Gemeente Zundert heeft afgerond een totale oppervlakte van 12.121 hectare, waarvan 12.059 land en 62 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 577 adressen per km2. Er wonen 9.758 huishoudens in de gemeente Zundert en de gemeente telt 5 woonplaatsen, 5 wijken en 11 buurten.

De naam Zundert wordt 4 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Zundert, voor de buurt Zundert en voor de wijk Zundert. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Zundert

Vlag van de gemeente Zundert

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Zundert
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Zundert met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Rijsbergen, 2: Klein - Zundert, 3: Zundert, 4: Achtmaal, 5: Wernhout.

Woningkenmerken
Er zijn 9.940 woningen in de gemeente Zundert.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Zundert in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 38% naar €357.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Zundert. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Zundert, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Zundert is met €98.000 toegenomen van €259.000 in 2005 tot €357.000 in 2022 (dat is 38%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Zundert.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 11.676 totaal in de gemeente Zundert

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De gemeente Zundert telt in totaal 11.676 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden






Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!







Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Zundert. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen






Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!







Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Zundert. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de gemeente Zundert

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Zundert. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Zundert






Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!







Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Zundert bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Zundert






Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!







Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Zundert. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Zundert, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Zundert is met 6.103 personen toegenomen van 12.460 in 1996 tot 18.563 in 2022 (dat is 49%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Zundert naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Zundert
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Zundert in 2022 zijn Westers (2.815 inwoners) en Overig (565 inwoners).








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bevolking in de gemeente Zundert: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar






Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!







Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de gemeente Zundert.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Zundert. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Zundert:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zundert. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Zundert zijn C (2.311 adressen) en A (2.108 adressen).








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Zundert. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 juli 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Zundert: 2.311 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zundert bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Zundert
Er waren 82 verkeersongevallen totaal in 2021 in de gemeente Zundert.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Zundert. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Zundert vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik






Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!







Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Zundert.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2






Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!







Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Zundert voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Zundert ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkiezingsuitslagen gemeente Zundert
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Zundert.






Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!







Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Zundert:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Ondernemend Platteland (ONPL)2.34225%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.77719%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.37815%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Dorpsbelangen1.11812%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.02211%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Lokaal Perspectief8389,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
OPZ Onafhankelijke Partij Zundert7127,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD4.46133%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA1.80013%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV1.73813%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D661.45411%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP8866,6%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD6304,70%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA4483,34%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA213442,57%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB3292,45%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD3132,34%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks2882,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS1971,47%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt1611,20%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU850,63%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje500,37%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK420,31%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter370,28%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1210,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG200,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP200,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA170,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst130,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP110,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter110,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten80,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol70,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP50,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft40,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht40,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Partij van de Eenheid00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA1.30222%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD1.18420%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA90015%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD70712%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D663686,2%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks3335,6%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS2894,86%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV2894,86%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP2293,85%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD2073,48%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt671,13%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP440,74%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen100,17%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK80,13%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio60,10%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft40,07%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.64719%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD1.58219%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD1.36116%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV7538,9%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP6207,3%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D665686,7%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks4285,1%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA3634,29%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS3454,08%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Brabant3333,93%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD2623,10%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP710,84%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Senioren Brabant530,63%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Brabant420,50%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje190,22%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK170,20%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.48218%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed1.47918%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD1.42818%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water95912%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk7779,7%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS6428%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD5566,9%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA4635,8%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP1622,01%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU921,14%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2023 in de gemeente Zundert op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Zundert. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Zundert: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Zundert.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Zundert het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zundert van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.000) gemeente Zundert






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Zundert.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Verspreide huizen Klein-Zundert heeft met €31.700 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Zundert. En buurt Achtmaal heeft met €24.500 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Zundert.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Zundert is €29.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.400. Gemeente Zundert telt 18.100 inkomensontvangers op 22.518 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,10% procent van de huishoudens in gemeente Zundert heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Brabant gemeente Zundert






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Brabant (gemeente Zundert is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Brabant. De positie van gemeente Zundert is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Zundert. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 augustus 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Zundert
Er zijn 299 elektrische auto’s in augustus 2023 in de gemeente Zundert.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Zundert op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 299 elektrische auto’s in de gemeente Zundert. Dit is het totaal aantal in augustus 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Zundert die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 13.982 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Zundert in augustus 2023.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in augustus 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Zundert geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 21.153 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Zundert (in augustus 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 13.359 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Zundert in augustus 2023.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in augustus 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Zundert geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Zundert. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 augustus 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 653 misdrijven in de gemeente Zundert geregistreerd.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Zundert, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of februari 2022 tot en met juli 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Zundert zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 8.972 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 8.972 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 8.850 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de gemeente Zundert 653 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Zundert in 2022 zijn Ongevallen (weg) (117 delicten) en Horizontale fraude (96 delicten).








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Zundert.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juli 2023 zijn er 48 misdrijven in de gemeente Zundert geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Zundert met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Zundert over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Zundert.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 11,28 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de gemeente Zundert.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Zundert.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Zundert. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de gemeente Zundert.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Zundert.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Zundert genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de gemeente Zundert.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Zundert.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Zundert. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Zundert geeft aan wel eens alcohol te drinken.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Zundert. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Zundert is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
60% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Zundert heeft overgewicht.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Zundert. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Zundert is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
53% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Zundert sport minimaal 1 keer per week.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Zundert. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Zundert is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Zundert heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Zundert. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Zundert is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Zundert heeft één of meer lichamelijke beperkingen.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Zundert. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Zundert is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
46% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Zundert heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Zundert. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Zundert is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
48% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Zundert voelt zich eenzaam.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Zundert. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Zundert is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Zundert heeft matig/veel regie over het eigen leven.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Zundert. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Zundert is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
30% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Zundert doet vrijwilligerswerk.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Zundert. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Zundert is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Zundert voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.020Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij485Aantal2022
B-F Nijverheid en energie475Aantal2022
G+I Handel en horeca480Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie135Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed280Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening555Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg305Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten300Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners22.518Aantal2023
Mannen11.499Aantal2023
Vrouwen11.019Aantal2023
0 tot 15 jaar3.061Aantal2023
15 tot 25 jaar2.321Aantal2023
25 tot 45 jaar5.070Aantal2023
45 tot 65 jaar6.788Aantal2023
65 jaar of ouder5.278Aantal2023
Ongehuwd10.005Aantal2023
Gehuwd9.820Aantal2023
Gescheiden1.360Aantal2023
Verweduwd1.333Aantal2023
Westers totaal2.815Aantal2022
Geboorte totaal221Aantal2021
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal227Aantal2021
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid185Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag5.390Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar7.710Aantal2021
Opleidingsniveau hoog4.050Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura340Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg7%Percentage2020
WMO cliënten1.720Aantal2021
WMO cliënten relatief78Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.460Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.020Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.860Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.970Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.360Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.370Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.520Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.760Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.660Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement910Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.270Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.430Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.660Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.140Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.260Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.790Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief5.253Aantal2023
Energielabels Voorlopig4.210Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.724Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++2Aantal2023
Energielabels A+++63Aantal2023
Energielabels A++94Aantal2023
Energielabels A+47Aantal2023
Energielabels A2.108Aantal2023
Energielabels B1.777Aantal2023
Energielabels C2.311Aantal2023
Energielabels D912Aantal2023
Energielabels E314Aantal2023
Energielabels F1.010Aantal2023
Energielabels G825Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht46%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2020
Wekelijkse sporters47%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk45%percentage2020
Lopen naar school of werk24%percentage2020
Fietsen naar school of werk34%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam25%percentage2020
Sociaal eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk28%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie45%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal9.758Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens3.083Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen3.438Aantal2022
Huishoudens met kinderen3.237Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2021
Percentage werknemers79%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 21%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers18.100Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.400Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.000Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen34%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,0%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,10%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,8%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,8%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€251x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand240Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO790Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW180Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW4.700Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon18.563Aantal2022
Niet-westers totaal882Aantal2022
Marokko202Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba32Aantal2022
Suriname59Aantal2022
Turkije24Aantal2022
Overig niet-westers565Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal254Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven44Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting117Aantal2022
Verkeersovertredingen180Aantal2022
Vernieling38Aantal2022
Overige misdrijven13Aantal2022
Totaal misdrijven653Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand12,60Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand12,10Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand13,30Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand3,50Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km0,60Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km28Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand4,50Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand12,90Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand15,50Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand5,50Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,50Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand19,00Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand3,50Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand12,60Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand13,00Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand16Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand6,60Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km24Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0879Code2022
RegionaamZundertNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode08790000Code2022
Oppervlakte totaal12.121Aantal hectaren2023
Oppervlakte land12.059Aantal hectaren2023
Oppervlakte water62Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid577Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal11.573Aantal2023
Adressen met postcode11.187Aantal2023
Adressen met woonfunctie10.173Aantal2023
Panden10.095Aantal2023
Percelen9.323Aantal2023
Panden voor 17002Aantal2023
Panden 1700 tot 1900148Aantal2023
Panden 1900 tot 1925426Aantal2023
Panden 1925 tot 1950854Aantal2023
Panden 1950 tot 19702.371Aantal2023
Panden 1970 tot 19801.740Aantal2023
Panden 1980 tot 19901.490Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.487Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.077Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.125Aantal2023
Panden 2020 en later439Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade13Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade68Aantal2021
Verkeersongevallen totaal82Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal12.875Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine11.040Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof1.835Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte107Aantal2022
Motorfietsen985Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad9.940Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€357.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning87%Percentage2022
Percentage meergezinswoning13%Percentage2022
Percentage bewoond94%Percentage2022
Percentage onbewoond6%Percentage2022
Koopwoningen75%Percentage2022
Huurwoningen totaal25%Percentage2022
In bezit woningcorporatie13%Percentage2022
In bezit overige verhuurders12%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200079%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200021%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Zundert. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Zundert
Aantal opgenomen patiënten per week









Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.







Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Zundert: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 166 patiënten in de gemeente Zundert met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 14 augustus 2023, week 33 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Zundert
Aantal overleden personen per week









Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.







Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Zundert.

Gemiddeld overleden 4,50 personen per week in de gemeente Zundert. Het aantal sterftes in de gemeente Zundert is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 30 (24 tot en met 30 juli) van 2023.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Zundert: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (3.020 totaal)






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Zundert (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Zundert zijn in totaal 3.020 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 3.020 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 3.015 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 22 wijken en buurten in gemeente Zundert. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Zundert als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Zundert als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 4 juli 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities