Statistieken gemeente Den Helder

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Den Helder. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Den Helder. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Den Helder telt 56.432 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Den Helder.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Den Helder:

JaarAantal inwoners de gemeente Den Helder% verschil
202456.432-0,19%
202356.5390,36%
202256.334-0,44%
202156.5820,51%
202056.2961,24%
201955.604-0,28%
201855.760-0,46%
201756.020-0,45%
201656.275-0,37%
201556.483-0,20%
201456.597-0,61%
201356.947-0,21%
201257.065-0,25%
201157.207-0,34%
201057.403-0,21%
200957.526-0,47%
200857.795-0,74%
200758.227-1,24%
200658.957-0,82%
200559.446-0,58%
200459.795-0,38%
200360.026-0,09%
200260.0830,44%
200159.8220,64%
200059.441-0,25%
199959.590-1,15%
199860.286-0,17%
199760.387-0,31%
199660.573-0,45%
199560.844geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Den Helder is met 4.412 personen gedaald van 60.844 personen in 1995 tot 56.432 personen in 2024 (dat is een daling van 7,3%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was -152 personen (-0,26%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk dalende trend: De cijfers krimpen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Den Helder.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Den Helder:

In 1995 telde de gemeente Den Helder 60.844 inwoners. Het aantal van 60.844 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024. In 2019 is het aantal gedaald tot 55.604 personen. Dit is een daling van 5.240 (-8,6%) ten opzichte van 1995, ten opzichte van het vorige jaar (2018) is het verschil -156 (-0,28%). Het aantal van 55.604 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 telde de gemeente Den Helder 56.432 inwoners.

Over de gemeente Den Helder

De gemeente Den Helder is een gemeente in de provincie Noord-Holland. Gemeente Den Helder heeft afgerond een totale oppervlakte van 17.880 hectare, waarvan 4.510 land en 13.370 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.687 adressen per km2. Er wonen 27.391 huishoudens in de gemeente Den Helder en de gemeente telt 3 woonplaatsen, 8 wijken en 65 buurten.

De naam Den Helder wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Den Helder. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Den Helder

Vlag van de gemeente Den Helder

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Den Helder
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Den Helder met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Stad binnen de Linie-West, 2: Stad binnen de Linie-Oost, 3: Nieuw Den Helder-West, 4: De Schooten, 5: Nieuw Den Helder-Oost, 6: Het Koegras, 7: Duinzoom, 8: Julianadorp.

Woningkenmerken
Er zijn 28.518 woningen in de gemeente Den Helder.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Den Helder in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Den Helder was €223.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Den Helder.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Den Helder:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Den Helder% verschil
2023€223.00021%
2022€185.0008,2%
2021€171.0006,2%
2020€161.0005,2%
2019€153.0004,79%
2018€146.0002,82%
2017€142.0000%
2016€142.0000%
2015€142.000-3,40%
2014€147.000-5,2%
2013€155.000-2,52%
2012€159.000-1,85%
2011€162.0000%
2010€162.000-0,61%
2009€163.0000%
2008€163.0006,5%
2007€153.0005,5%
2006€145.0000,69%
2005€144.00071%
2004€84.0000%
2003€84.0001,20%
2002€83.0000%
2001€83.00063%
2000€51.0000%
1999€51.0002,0%
1998€50.0000%
1997€50.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Den Helder is met €173.000 gegroeid van €50.000 in 1997 tot €223.000 in 2023 (dat is een stijging van 346%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €6.653 (7,1%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Den Helder.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Den Helder.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Den Helder is €223.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 28.518 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), 3 woonplaatsen (groen), 8 wijken (oranje) en 54 buurten (blauw). De gemeente Den Helder wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Den Helder: er zijn 13.544 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Den Helder.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 36.457 totaal in de gemeente Den Helder

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De gemeente Den Helder telt in totaal 36.457 adressen, met 36.394 verblijfsobjecten, 37 standplaatsen en 26 ligplaatsen. 99% van de adressen in gemeente Den Helder ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Den Helder
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Den Helder zijn er 29.104 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Den Helder.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 8.083 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Den Helder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Den Helder. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Den Helder

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Den Helder. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Den Helder


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Den Helder bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Den Helder


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Den Helder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Den Helder per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Den Helder:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202343.8353.4839.221
202244.4963.2468.592
202144.7433.2468.593
202044.7583.1638.375
201944.6633.0007.941
201844.8732.9857.902
201745.0922.9967.932
201645.4172.9777.881
201545.6892.9597.835
201445.9462.9207.731
201346.1962.9487.803
201246.3432.9407.782
201146.6002.9087.699
201046.8202.9017.682
200947.0582.8707.598
200847.3022.8777.616
200747.7422.8757.610
200648.2832.9267.748
200548.7052.9457.796
200449.0342.9507.811
200349.2992.9417.786
200249.6112.8717.601
200149.6692.7847.369
200049.5412.7147.186
199949.7842.6887.118
199850.1682.7747.344
199750.4562.7237.208
199650.8442.6677.062

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Den Helder als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 78%, herkomst uit Europese landen: 6,2% en herkomst uit landen buiten Europa: 16% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europa: 4,40% en herkomst van buiten Europa: 12%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Den Helder naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Den Helder
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Den Helder in 2022 zijn Westers (5.536 inwoners) en Overig (3.655 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Den Helder: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Den Helder.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Den Helder. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Den Helder:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Den Helder. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de gemeente Den Helder.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de gemeente Den Helder:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.710740
Tussenwoning2.290990
Hoekwoning2.3901.130
Twee onder één kap woning2.9201.200
Vrijstaande woning3.4401.450
Huurwoning1.770860
Eigen woning2.6401.080

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Den Helder zijn C (9.924 adressen) en A (6.226 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Den Helder. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Den Helder: 9.924 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Helder bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Den Helder voor 2024.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Den Helder voor 2024:

DichtheidNederlandGemeente Den Helder
Bevolking5331.251
Adressen2.0551.687
Autos265585

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de gemeente Den Helder ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 332 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Den Helder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Den Helder. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Den Helder vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

65 stembureaus

Er zijn 65 stembureaus in de gemeente Den Helder. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Den Helder
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Den Helder over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Den Helder.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Den Helder het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Den Helder van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Den Helder
Uitslagen voor het Europees Parlement (2024), de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023) en de gemeenteraad (2022) in de gemeente Den Helder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024, de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Den Helder:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV4.19927%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
GL-PvdA2.29014%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD1.93912%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CDA1.4659,3%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BBB1.1027%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
D668665,5%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
FvD6964,40%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC6414,06%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PvdD5553,51%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Volt4803,04%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CU4292,71%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SP3172,01%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SGP2341,48%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
50PLUS1941,23%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
JA211270,80%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BVNL970,61%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Piraten800,51%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
MDD460,29%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NL PLAN310,20%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
van de Regio140,09%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV10.55534%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD5.19817%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC3.63812%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA2.9249,3%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB1.4784,71%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA1.3574,33%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D661.3224,21%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD1.0813,45%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP1.0673,40%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU5431,73%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD5371,71%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA212680,85%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS2610,83%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt2530,81%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL2470,79%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP2100,67%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK1740,55%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1760,24%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten530,17%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter420,13%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN250,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF190,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN180,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport150,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP130,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB4.87923%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD2.63813%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV1.7938,5%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.5267,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.3246,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA211.2686%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD1.1015,2%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks1.0975,2%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS8884,22%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD7993,80%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D667893,75%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU7853,73%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP7753,69%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL3071,46%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt2811,34%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Onafhankelijke Politiek-NH OPNH1820,87%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Code Oranje1670,79%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Piraten1190,57%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP1040,49%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft620,29%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Nederland met een PLAN (S.V.P.)580,28%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
DENK470,22%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Namens Noord-Hollanders.330,16%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB4.29421%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
waterplatform Groen Water & Land4.24921%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA2.09610%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.9649,5%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.1935,8%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Boeren Burgers Waterbelang1.1595,6%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk1.0995,3%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD1.0305,0%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU9244,48%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL8934,33%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS6623,21%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP3671,78%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Actief voor Water3401,65%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
De Groenen - Piraten1920,93%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Nederland met een PLAN (S.V.P.)780,38%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
De VrijeLijst670,33%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BEHOORLIJK BESTUUR3.81219%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Beter voor Den Helder2.35812%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2.07410%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.9159,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.4107%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.3826,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV1.3286,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Stadspartij Den Helder1.2896,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Seniorenpartij1.1055,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.0485,2%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU9974,93%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Samen Actief Sr6313,12%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
HELDER ONAFHANKELIJK!4632,29%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
HELDERS GELUID2481,23%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Hart voor Vrijheid1610,80%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Den Helder. Daar vind je cijfers over opkomst, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland gemeente Den Helder


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Holland (gemeente Den Helder is rood)

De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van gemeente Den Helder is weergegeven in het rood.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de gemeente Den Helder is €28.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.700. Gemeente Den Helder telt 45.800 inkomensontvangers op 56.432 inwoners totaal.
7% van de huishoudens in de gemeente Den Helder heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Den Helder.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.300) gemeente Den Helder


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Den Helder.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Zwanenbalg heeft met €41.000 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Den Helder. En buurt Fort Dirksz Admiraal heeft met €500 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Den Helder.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Den Helder. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Den Helder
Er zijn 672 elektrische auto’s in juli 2024 in de gemeente Den Helder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Den Helder op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 672 elektrische auto’s in de gemeente Den Helder. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Den Helder die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 29.072 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Den Helder in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Den Helder geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 37.175 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Den Helder (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 27.247 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Den Helder in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Den Helder geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Den Helder. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 2.987 misdrijven in de gemeente Den Helder geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Den Helder, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Den Helder zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 40.165 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Den Helder 2.987 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Den Helder in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (422 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (364 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Den Helder.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 305 misdrijven in de gemeente Den Helder geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Den Helder met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Den Helder over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Den Helder.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 23,80 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Den Helder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Den Helder.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Den Helder. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Den Helder
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Den Helder dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Den Helder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Den Helder.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Den Helder genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Den Helder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Den Helder.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
65% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Den Helder ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Den Helder per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Den Helder geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Den Helder. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Den Helder is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Den Helder.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Den Helder voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal4.615Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij95Aantal2023
B-F Nijverheid en energie825Aantal2023
G+I Handel en horeca935Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie285Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed290Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening785Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg850Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten540Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners56.432Aantal2024
Mannen27.978Aantal2024
Vrouwen28.454Aantal2024
0 tot 15 jaar7.843Aantal2024
15 tot 25 jaar5.877Aantal2024
25 tot 45 jaar13.321Aantal2024
45 tot 65 jaar15.449Aantal2024
65 jaar of ouder13.942Aantal2024
Ongehuwd25.110Aantal2024
Gehuwd22.090Aantal2024
Gescheiden5.951Aantal2024
Verweduwd3.281Aantal2024
Geboorte totaal489Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal672Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.251Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag12.680Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar21.940Aantal2022
Opleidingsniveau hoog7.700Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1.785Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg14%Percentage2022
WMO cliënten4.465Aantal2022
WMO cliënten relatief79Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.710Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.290Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.390Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.440Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.640Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal980Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.130Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.450Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.080Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel5.647Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel10.075Aantal2024
Adressen met definitief energielabel20.735Aantal2024
Energielabels A+++++3Aantal2024
Energielabels A++++59Aantal2024
Energielabels A+++299Aantal2024
Energielabels A++98Aantal2024
Energielabels A+303Aantal2024
Energielabels A6.226Aantal2024
Energielabels B4.657Aantal2024
Energielabels C9.924Aantal2024
Energielabels D2.442Aantal2024
Energielabels E2.246Aantal2024
Energielabels F3.002Aantal2024
Energielabels G1.551Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker22%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2022
Drinker80%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht41%percentage2022
Overgewicht57%percentage2022
Ernstig overgewicht20%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2022
Wekelijkse sporters46%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk53%percentage2022
Lopen naar school of werk20%percentage2022
Fietsen naar school of werk44%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam51%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2022
Emotioneel eenzaam31%percentage2022
Sociaal eenzaam37%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen21%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Mist emotionele steun7%percentage2022
Vrijwilligerswerk23%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid65%percentage2022
Niet-specifieke klachten56%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid38%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt35%percentage2022
Psychische klachten22%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht17%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht49%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden13%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie11%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal27.391Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens11.434Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen7.964Aantal2023
Huishoudens met kinderen7.993Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie61%Percentage2022
Percentage werknemers90%Percentage2022
Percentage zelfstandigen10%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers45.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.700Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.300Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen44%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen13%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,60%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,7%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€60x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand1.500Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO3.680Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW400Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW12.360Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland43.835Aantal2023
Herkomst buiten Nederland12.704Aantal2023
Herkomst Europa3.483Aantal2023
Herkomst buiten Europa9.221Aantal2023
Geboren in Nederland43.835Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.646Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa4.423Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.837Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa4.798Aantal2023
Autochtoon44.496Aantal2022
Westers totaal5.536Aantal2022
Niet-westers totaal6.302Aantal2022
Marokko206Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba1.464Aantal2022
Suriname706Aantal2022
Turkije271Aantal2022
Overig niet-westers3.655Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1.343Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven374Aantal2023
Milieu overtredingen7Aantal2023
Oplichting328Aantal2023
Verkeersovertredingen402Aantal2023
Vernieling419Aantal2023
Overige misdrijven114Aantal2023
Totaal misdrijven2.987Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km35Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km36Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand37,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand38,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand38Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand20Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0400Code2023
RegionaamDen HelderNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode04000000Code2023
Oppervlakte totaal17.880Aantal hectaren2024
Oppervlakte land4.510Aantal hectaren2024
Oppervlakte water13.370Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.687Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal36.457Aantal2024
Adressen met postcode36.244Aantal2024
Adressen met woonfunctie29.104Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie380Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie97Aantal2024
Adressen met industriefunctie1.635Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie410Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1.518Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie75Aantal2024
Adressen met sportfunctie47Aantal2024
Adressen met winkelfunctie668Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie2.927Aantal2024
Verblijfsobjecten36.394Aantal2024
Ligplaatsen26Aantal2024
Standplaatsen37Aantal2024
Panden met adres27.742Aantal2024
Adressen met pand36.394Aantal2024
Percelen met adres23.679Aantal2024
Adressen met perceel36.457Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom36.185Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom272Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom28.944Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom160Aantal2024
Panden met adres voor 17005Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900714Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19251.914Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19503.820Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19708.083Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19804.434Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19903.385Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20002.523Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010943Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020835Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1.086Aantal2024
Adressen met pand voor 17005Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900786Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19252.068Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19504.028Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197011.375Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19805.656Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19904.436Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20003.348Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.832Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.562Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1.298Aantal2024
Postcodegebied1781AA-1789BBNaam2024
Meest voorkomende postcode1781Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode19%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade72Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade258Aantal2022
Verkeersongevallen totaal332Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal26.399Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine22.250Aantal2023
Personenautos - overige brandstof4.150Aantal2023
Personenautos per huishouden0,96Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte585Aantal2023
Motorfietsen2.441Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad28.518Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€223.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning73%Percentage2023
Percentage meergezinswoning27%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen55%Percentage2023
Huurwoningen totaal45%Percentage2023
In bezit woningcorporatie36%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200090%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200010%Percentage2023
Appartement7.693Aantal2024
Tussen of geschakelde woning13.544Aantal2024
Hoekwoning4.734Aantal2024
Tweeonder1kap1.447Aantal2024
Vrijstaande woning1.686Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.7.290Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Den Helder. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 gemeente Den Helder: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijfsvestigingen (4.615 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de gemeente Den Helder (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente Den Helder voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de gemeente Den Helder zijn in totaal 4.615 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 4.615 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 4.605 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 77 wijken en buurten in gemeente Den Helder. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Den Helder als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Den Helder als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities