Statistieken woonplaats Den Helder

Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Den Helder telt 40.951 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Den Helder.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Den Helder:

JaarAantal inwoners de woonplaats Den Helder% verschil
202340.9510,15%
202240.888-0,90%
202141.2600,38%
202041.1051,24%
201940.600-0,67%
201840.874-0,53%
201741.090-0,59%
201641.335-0,52%
201541.552-0,17%
201441.621-0,62%
201341.882geen data

De bevolking van de woonplaats Den Helder is met 931 inwoners gedaald van 41.882 inwoners in 2013 tot 40.951 inwoners in 2023 (dat is een kleine afname van 2,22%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -93 inwoners (-0,22%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Den Helder.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Den Helder:

In 2013 telde de woonplaats Den Helder 41.882 inwoners. Het aantal van 41.882 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2019 is het aantal gedaald tot 40.600 inwoners. Dit is een daling van 1.282 (-3,06%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2018) is het verschil -274 (-0,67%). Het aantal van 40.600 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de woonplaats Den Helder 40.951 inwoners.

Over woonplaats Den Helder

Woonplaats Den Helder heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.542 hectare, waarvan 2.372 land en 173 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Den Helder telt 27.395 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 996 adressen per km2. Er wonen 20.800 huishoudens en er zijn in totaal 21.692 woningen. De woonplaats telt 18.013 auto's en 3.265 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Den Helder ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Den Helder is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Den Helder zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Den Helder valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 49 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Den Helder zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Den Helder zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Den Helder
Kaart van de woonplaats Den Helder. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Den Helder binnen de gemeente Den Helder.

Woningkenmerken
Er zijn 21.692 woningen in de woonplaats Den Helder.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Den Helder in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Den Helder was €198.242 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Den Helder.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Den Helder:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Den Helder% verschil
2023€198.24221%
2022€163.2518,9%
2021€149.9595,3%
2020€142.3763,54%
2019€137.5084,28%
2018€131.8671,84%
2017€129.4900,74%
2016€128.542-0,42%
2015€129.090-3,80%
2014€134.190-4,72%
2013€140.842geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Den Helder is met €57.400 gestegen van €140.842 in 2013 tot €198.242 in 2023 (dat is een toename van 41%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €5.740 (3,71%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Den Helder.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Den Helder.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Den Helder is €198.242, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 21.692 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Den Helder (geel), 2 woonplaatsen (groen), 8 wijken (oranje) en 54 buurten (blauw). De woonplaats Den Helder wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Den Helder: er zijn 10.289 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Den Helder.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 27.424 totaal in de woonplaats Den Helder

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De woonplaats Den Helder telt in totaal 27.424 adressen, met 27.368 verblijfsobjecten, 30 standplaatsen en 26 ligplaatsen. Alle adressen in woonplaats Den Helder liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Den Helder
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Den Helder. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Den Helder. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Den Helder

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Den Helder. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Den Helder


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Den Helder bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Den Helder


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Den Helder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Den Helder per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Den Helder:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202330.7712.5797.575
202231.4362.4017.051
202131.7212.4247.116
202031.7962.3656.945
201931.8462.2246.530
201832.1172.2256.532
201732.2832.2386.570
201632.6272.2126.496
201532.7862.2276.540
201433.1722.1346.266
201333.2662.1646.353

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Den Helder als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 75%, herkomst uit Europese landen: 6,3% en herkomst uit landen buiten Europa: 19% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europa: 5,2% en herkomst van buiten Europa: 15%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Den Helder naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Den Helder
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Den Helder in 2022 zijn Westers (4.069 inwoners) en Overig (3.195 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Den Helder: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Den Helder.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Den Helder. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Den Helder:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Helder. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Den Helder zijn C (6.255 adressen) en A (4.752 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Den Helder. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Den Helder: 6.255 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Helder bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 269 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Den Helder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Den Helder. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Den Helder vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Den Helder

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 21 stembureaus in de woonplaats Den Helder. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 21 stembureaus in de woonplaats Den Helder. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Den Helder.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 21 stembureaus in de woonplaats Den Helder.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 81 stembureaus in de gemeente Den Helder en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Den Helder. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Den Helder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.142)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Den Helder.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Den Helder was in 2021 €25.142.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (3.265 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Den Helder (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Den Helder zijn in totaal 3.265 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 3.265 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 3.138 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Den Helder. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Den Helder
Er zijn 347 elektrische auto’s in februari 2024 in de woonplaats Den Helder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Den Helder op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 347 elektrische auto’s in de woonplaats Den Helder. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Den Helder die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 20.554 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Den Helder in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Den Helder geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 25.687 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Den Helder (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 18.475 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Den Helder in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Den Helder geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Den Helder. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 2.775 misdrijven in de woonplaats Den Helder geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Den Helder, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Den Helder zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 32.151 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Den Helder 2.775 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Den Helder in 2022 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (384 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (279 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Den Helder.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 286 misdrijven in de woonplaats Den Helder geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Den Helder met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Den Helder over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Den Helder.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 25,98 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Den Helder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Den Helder.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Den Helder. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Den Helder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Den Helder.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Den Helder genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Den Helder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Den Helder.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Den Helder voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.265Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij38Aantal2022
B-F Nijverheid en energie557Aantal2022
G+I Handel en horeca703Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie195Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed213Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening522Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg550Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten360Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners40.951Aantal2023
Mannen20.264Aantal2023
Vrouwen20.716Aantal2023
0 tot 15 jaar5.585Aantal2023
15 tot 25 jaar4.366Aantal2023
25 tot 45 jaar9.569Aantal2023
45 tot 65 jaar11.242Aantal2023
65 jaar of ouder10.173Aantal2023
Ongehuwd18.467Aantal2023
Gehuwd14.986Aantal2023
Gescheiden4.810Aantal2023
Verweduwd2.638Aantal2023
Geboorte totaal340Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal560Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.152Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag10.440Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar15.014Aantal2021
Opleidingsniveau hoog4.560Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura965Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten3.575Aantal2022
WMO cliënten relatief89Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.107Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.681Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.225Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.325Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.680Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.259Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.743Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.541Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal966Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement744Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.018Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.159Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.205Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.484Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning871Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.077Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief15.407Aantal2023
Energielabels Voorlopig7.409Aantal2023
Energielabels Onbepaald4.380Aantal2023
Energielabels A+++++2Aantal2023
Energielabels A++++10Aantal2023
Energielabels A+++39Aantal2023
Energielabels A++34Aantal2023
Energielabels A+123Aantal2023
Energielabels A4.753Aantal2023
Energielabels B2.903Aantal2023
Energielabels C6.255Aantal2023
Energielabels D2.179Aantal2023
Energielabels E2.209Aantal2023
Energielabels F2.934Aantal2023
Energielabels G1.373Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal20.800Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens9.543Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen5.608Aantal2023
Huishoudens met kinderen5.653Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,91Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2021
Percentage werknemers91%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 9%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers33.460Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.831Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.142Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar29%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen51%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen9,9%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,5%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,1%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum13%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum16%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€1.671x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand1.410Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO2.660Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW300Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW9.241Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland30.771Aantal2023
Herkomst Europa2.580Aantal2023
Herkomst buiten Europa7.575Aantal2023
Geboren in Nederland30.768Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.195Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa3.465Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.415Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa4.108Aantal2023
Autochtoon31.436Aantal2022
Westers totaal4.069Aantal2022
Niet-westers totaal5.383Aantal2022
Marokko160Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba1.200Aantal2022
Suriname610Aantal2022
Turkije223Aantal2022
Overig niet-westers3.195Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1.064Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven345Aantal2022
Milieu overtredingen6Aantal2022
Oplichting330Aantal2022
Verkeersovertredingen460Aantal2022
Vernieling425Aantal2022
Overige misdrijven96Aantal2022
Totaal misdrijven2.775Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,73Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,36Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,85Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,45Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,45Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,73Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km30Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km42Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,08Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,72Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km43Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,71Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km9,76Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km40Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,62Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,66Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,35Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,35Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,58Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,56Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,59Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,66Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,64Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,53Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,72Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,85Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,67Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,22Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,87Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,12Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,11Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,55Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,47Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand39,57Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,01Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,07Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand40,17Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,79Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,52Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand40Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,07Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand20Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,52Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3056CodeWP3056
RegionaamDen HelderNaamDen Helder
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.542Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.372Aantal hectaren2023
Oppervlakte water173Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid996Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal27.395Aantal2023
Adressen met postcode27.197Aantal2023
Adressen met woonfunctie21.998Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom27.267Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom128Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom21.941Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom57Aantal2023
Percelen15.998Aantal2023
Panden19.679Aantal2023
Adressen met panden27.141Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 1900776Aantal2023
Panden 1900 tot 19252.028Aantal2023
Panden 1925 tot 19503.713Aantal2023
Panden 1950 tot 197010.883Aantal2023
Panden 1970 tot 19803.372Aantal2023
Panden 1980 tot 19902.173Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.149Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.365Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.022Aantal2023
Panden 2020 en later662Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade59Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade208Aantal2022
Verkeersongevallen totaal269Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal18.013Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine15.487Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof2.560Aantal2023
Personenauto's per huishouden0,84Aantal2023
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen1.533Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad21.692Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€198.242Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning68%Percentage2023
Percentage meergezinswoning32%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen47%Percentage2023
Huurwoningen totaal53%Percentage2023
In bezit woningcorporatie44%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200092%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2023
Appartement6.971Aantal2023
Tussen of geschakelde woning10.289Aantal2023
Hoekwoning3.606Aantal2023
Tweeonder1kap643Aantal2023
Vrijstaande woning489Aantal2023
Ligplaats26Aantal2023
Standplaats30Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend25Aantal2023
Woningtype n.v.t.5.341Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!