Statistieken gemeente Midden-Drenthe

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Midden-Drenthe. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Midden-Drenthe. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Midden-Drenthe telt 34.092 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Midden-Drenthe.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Midden-Drenthe:

JaarAantal inwoners de gemeente Midden-Drenthe% verschil
202434.0920,31%
202333.9870,88%
202233.6890,92%
202133.3810,59%
202033.1850,02%
201933.1780,02%
201833.172-0,68%
201733.399-0,15%
201633.4500,50%
201533.284-0,25%
201433.366-0,17%
201333.422-0,41%
201233.558-0,07%
201133.5810,06%
201033.5600%
200933.560-0,08%
200833.5870,13%
200733.5450,79%
200633.2820,90%
200532.9840,54%
200432.806-0,06%
200332.8260,41%
200232.691-0,37%
200132.8131,29%
200032.394geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Midden-Drenthe is met 1.698 inwoners gegroeid van 32.394 inwoners in 2000 tot 34.092 inwoners in 2024 (dat is een stijging van 5,2%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2000 tot en met 2024 was 71 inwoners (0,21%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Midden-Drenthe.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Midden-Drenthe:

In 2000 telde de gemeente Midden-Drenthe 32.394 inwoners. Het aantal van 32.394 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 34.092 inwoners. De stijging ten opzichte van 2000 is 1.698 (5,2%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 105 (0,31%). Het aantal van 34.092 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2000 tot en met 2024.

Over de gemeente Midden-Drenthe

De gemeente Midden-Drenthe is een gemeente in de provincie Drenthe. Gemeente Midden-Drenthe heeft afgerond een totale oppervlakte van 34.587 hectare, waarvan 34.062 land en 525 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 406 adressen per km2. Er wonen 14.861 huishoudens in de gemeente Midden-Drenthe en de gemeente telt 25 woonplaatsen, 17 wijken en 48 buurten.

Vlag van de gemeente Midden-Drenthe

Vlag van de gemeente Midden-Drenthe

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Midden-Drenthe
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Midden-Drenthe met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Bovensmilde, 2: Smilde, 3: Hooghalen, 4: Hoogersmilde, 5: Hijken ...Toon meer... Kaart van de gemeente Midden-Drenthe met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Bovensmilde, 2: Smilde, 3: Hooghalen, 4: Hoogersmilde, 5: Hijken, 6: Zwiggelte, 7: Wijk 10 Elp, 8: Beilen, 9: Orvelte, 10: Westerbork, 11: Witteveen, 12: Spier, 13: De Broekstreek, 14: Wijster, 15: Drijber, 16: Nieuw-Balinge, 17: Nieuweroord ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 14.704 woningen in de gemeente Midden-Drenthe.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Midden-Drenthe in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Midden-Drenthe was €299.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Midden-Drenthe.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Midden-Drenthe:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Midden-Drenthe% verschil
2023€299.00013%
2022€265.0008,6%
2021€244.0005,6%
2020€231.0005%
2019€220.0009,5%
2018€201.0002,55%
2017€196.0002,08%
2016€192.000-1,03%
2015€194.000-3,96%
2014€202.000-5,2%
2013€213.000-4,05%
2012€222.000-2,20%
2011€227.000-0,44%
2010€228.0000,88%
2009€226.0003,67%
2008€218.0005,3%
2007€207.00010%
2006€188.0003,30%
2005€182.00043%
2004€127.0001,60%
2003€125.0000%
2002€125.0000%
2001€125.00074%
2000€72.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Midden-Drenthe is met €227.000 toegenomen van €72.000 in 2000 tot €299.000 in 2023 (dat is een toename van 315%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2000 tot en met 2023 was €9.869 (7,4%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Midden-Drenthe.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Midden-Drenthe.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Midden-Drenthe is €299.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 26% en er zijn 14.704 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Drenthe (bruin), 25 woonplaatsen (groen), 17 wijken (oranje) en 47 buurten (blauw). De gemeente Midden-Drenthe wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de gemeente Midden-Drenthe: er zijn 6.197 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Midden-Drenthe.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 18.820 totaal in de gemeente Midden-Drenthe

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Midden-Drenthe telt in totaal 18.820 adressen, met 18.684 verblijfsobjecten en 136 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 76% van de adressen in gemeente Midden-Drenthe ligt binnen de bebouwde kom en 24% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Midden-Drenthe
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Midden-Drenthe zijn er 15.035 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Midden-Drenthe.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 3.420 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Midden-Drenthe.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Midden-Drenthe. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Midden-Drenthe

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Midden-Drenthe. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Midden-Drenthe


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Midden-Drenthe bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Midden-Drenthe


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Midden-Drenthe.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2000 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Midden-Drenthe per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Midden-Drenthe:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202330.9861.1971.804
202231.1611.0081.520
202130.9369751.470
202030.7789601.447
201930.8179421.419
201830.8639211.388
201730.8251.0271.547
201630.9959791.476
201531.1428541.288
201431.2438471.276
201331.3228381.262
201231.4568381.264
201131.5168241.241
201031.5248121.224
200931.6157761.169
200831.6397771.171
200731.6267651.154
200631.4047491.129
200531.1737221.089
200431.0327081.066
200330.8068061.214
200230.6118301.250
200130.4729341.407
200030.3598121.223

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Midden-Drenthe als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 91%, herkomst uit Europese landen: 3,52% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,3% En in 2000 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europa: 2,51% en herkomst van buiten Europa: 3,78%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Midden-Drenthe naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Midden-Drenthe
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Midden-Drenthe in 2022 zijn Westers (1.576 inwoners) en Overig (755 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Midden-Drenthe: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Midden-Drenthe.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Midden-Drenthe. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Midden-Drenthe:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Midden-Drenthe. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Midden-Drenthe zijn A (4.470 adressen) en C (3.782 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Midden-Drenthe. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de gemeente Midden-Drenthe: 4.470 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Midden-Drenthe bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 263 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Midden-Drenthe.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Midden-Drenthe. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Midden-Drenthe vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Midden-Drenthe.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Midden-Drenthe voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Midden-Drenthe ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

41 stembureaus

Er zijn 41 stembureaus in de gemeente Midden-Drenthe. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 2002-2023 voor de gemeente Midden-Drenthe
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Midden-Drenthe over de jaren 2002-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 2002-2023 voor de gemeente Midden-Drenthe.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Midden-Drenthe het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Midden-Drenthe van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 2002 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 8 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Midden-Drenthe
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2019) in de gemeente Midden-Drenthe.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 23 mei 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Midden-Drenthe:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV5.57424%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC3.70716%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB3.49615%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA3.01413%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD2.76912%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA9824,20%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D668083,46%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP5942,54%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU5462,33%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD4742,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD4291,83%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP2331,00%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt2040,87%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL1970,84%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA211120,48%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS930,40%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK460,20%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN260,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1250,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter200,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten190,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP120,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF40,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB8.66243%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.7879%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.2836,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.2636,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks9224,62%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU8424,22%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD7353,68%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP7163,59%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV6973,49%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D665662,84%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD5092,55%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt4562,29%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA214282,15%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Sterk Lokaal Drenthe3531,77%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL2261,13%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP2061,03%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1970,99%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Alliantie950,48%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft80,04%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB7.55039%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk3.52018%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.7118,9%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.6758,7%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel1.2456,4%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD1.0515,4%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU8404,35%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL5472,83%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP3821,98%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS3731,93%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
SGP2381,23%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1010,52%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Student & Water260,13%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Groninger Belang210,11%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Betaalbaar Water200,10%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water in Bedrijf30,02%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ouderenpartij00%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Gemeentebelangen - BBBondgenoot3.22620%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Gemeentebel Smilde-Beilen-Westerbork3.01719%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA2.93619%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.91712%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.81411%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.1437,2%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU9125,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D668425,3%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA2.60523%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CDA2.13019%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
VVD1.65914%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.23411%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks8687,6%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP7116,2%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
D665394,69%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
SP4333,77%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS4263,71%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdD3883,38%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PVV3272,84%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Volt1211,05%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Piraten210,18%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen150,13%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft110,10%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
DENK70,06%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019

Bekijk de voorlopige uitslagen voor de Europees Parlementsverkiezingen van juni 2024 voor de gemeente Midden-Drenthe op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Midden-Drenthe. Op deze pagina vind je ook de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.100) gemeente Midden-Drenthe


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Midden-Drenthe.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Holthe heeft met €37.500 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Midden-Drenthe. En buurt Hoogersmilde-Centrum heeft met €24.600 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Midden-Drenthe.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Midden-Drenthe is €29.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.500. Gemeente Midden-Drenthe telt 27.900 inkomensontvangers op 34.092 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,80% procent van de huishoudens in gemeente Midden-Drenthe heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Drenthe gemeente Midden-Drenthe


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Drenthe (gemeente Midden-Drenthe is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Drenthe. De positie van gemeente Midden-Drenthe is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Midden-Drenthe. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Midden-Drenthe
Er zijn 487 elektrische auto’s in juni 2024 in de gemeente Midden-Drenthe.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Midden-Drenthe op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 487 elektrische auto’s in de gemeente Midden-Drenthe. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Midden-Drenthe die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 19.809 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Midden-Drenthe in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Midden-Drenthe geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 31.972 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Midden-Drenthe (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 20.074 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Midden-Drenthe in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Midden-Drenthe geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Midden-Drenthe. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 728 misdrijven in de gemeente Midden-Drenthe geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Midden-Drenthe, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Midden-Drenthe zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 11.535 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Midden-Drenthe 728 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Midden-Drenthe in 2023 zijn Horizontale fraude (135 delicten) en Overige vermogensdelicten (80 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Midden-Drenthe.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 63 misdrijven in de gemeente Midden-Drenthe geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Midden-Drenthe met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Midden-Drenthe over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Midden-Drenthe.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,13 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Midden-Drenthe.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Midden-Drenthe.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Midden-Drenthe. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Midden-Drenthe
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Midden-Drenthe dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Midden-Drenthe.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Midden-Drenthe.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Midden-Drenthe genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Midden-Drenthe.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Midden-Drenthe.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
72% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Midden-Drenthe ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Midden-Drenthe per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Midden-Drenthe geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Midden-Drenthe. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Midden-Drenthe is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Midden-Drenthe.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Midden-Drenthe voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal4.065Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij590Aantal2023
B-F Nijverheid en energie555Aantal2023
G+I Handel en horeca755Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie165Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed240Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening755Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg600Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten395Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners34.092Aantal2024
Mannen16.997Aantal2024
Vrouwen17.095Aantal2024
0 tot 15 jaar4.758Aantal2024
15 tot 25 jaar3.735Aantal2024
25 tot 45 jaar6.796Aantal2024
45 tot 65 jaar10.039Aantal2024
65 jaar of ouder8.764Aantal2024
Ongehuwd14.356Aantal2024
Gehuwd15.321Aantal2024
Gescheiden2.349Aantal2024
Verweduwd2.066Aantal2024
Geboorte totaal258Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal400Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid100Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag6.160Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar12.840Aantal2022
Opleidingsniveau hoog6.480Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura850Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten1.775Aantal2022
WMO cliënten relatief53Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.910Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.300Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.290Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.310Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement770Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.420Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel2.180Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel7.321Aantal2024
Adressen met definitief energielabel9.319Aantal2024
Energielabels A+++++4Aantal2024
Energielabels A++++39Aantal2024
Energielabels A+++70Aantal2024
Energielabels A++22Aantal2024
Energielabels A+70Aantal2024
Energielabels A4.470Aantal2024
Energielabels B3.395Aantal2024
Energielabels C3.782Aantal2024
Energielabels D1.530Aantal2024
Energielabels E402Aantal2024
Energielabels F977Aantal2024
Energielabels G1.879Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker16%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2022
Drinker80%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht1%percentage2022
Normaal gewicht44%percentage2022
Overgewicht56%percentage2022
Ernstig overgewicht17%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2022
Wekelijkse sporters48%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk36%percentage2022
Lopen naar school of werk12%percentage2022
Fietsen naar school of werk28%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2022
Emotioneel eenzaam24%percentage2022
Sociaal eenzaam31%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk30%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid72%percentage2022
Niet-specifieke klachten53%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2022
Psychische klachten16%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht15%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht52%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie35%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal14.861Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens4.543Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen5.353Aantal2023
Huishoudens met kinderen4.965Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,25Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers82%Percentage2022
Percentage zelfstandigen18%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers27.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.500Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.100Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen34%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen20%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,70%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,80%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,6%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,6%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€187x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand430Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.390Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW240Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW7.710Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland30.986Aantal2023
Herkomst buiten Nederland3.001Aantal2023
Herkomst Europa1.197Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.804Aantal2023
Geboren in Nederland30.986Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa546Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa790Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa651Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.014Aantal2023
Autochtoon31.161Aantal2022
Westers totaal1.576Aantal2022
Niet-westers totaal952Aantal2022
Marokko30Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba65Aantal2022
Suriname79Aantal2022
Turkije23Aantal2022
Overig niet-westers755Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal277Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven60Aantal2023
Milieu overtredingen2Aantal2023
Oplichting176Aantal2023
Verkeersovertredingen134Aantal2023
Vernieling58Aantal2023
Overige misdrijven21Aantal2023
Totaal misdrijven728Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand12,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand14,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand14,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Café afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,60Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand13,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand6,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand16,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand45,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand7,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand14,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand23Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand14,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand21Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand15Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km34Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1731Code2023
RegionaamMidden-DrentheNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode17310000Code2023
Oppervlakte totaal34.587Aantal hectaren2024
Oppervlakte land34.062Aantal hectaren2024
Oppervlakte water525Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid406Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal18.820Aantal2024
Adressen met postcode18.431Aantal2024
Adressen met woonfunctie15.035Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie203Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie159Aantal2024
Adressen met industriefunctie946Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie182Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2.113Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie24Aantal2024
Adressen met sportfunctie33Aantal2024
Adressen met winkelfunctie293Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie701Aantal2024
Verblijfsobjecten18.684Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen136Aantal2024
Panden met adres16.882Aantal2024
Adressen met pand18.680Aantal2024
Percelen met adres13.908Aantal2024
Adressen met perceel18.820Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom14.378Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom4.442Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom12.840Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom2.195Aantal2024
Panden met adres voor 170013Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900419Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925775Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.765Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19703.420Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802.604Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902.118Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001.988Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101.956Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201.040Aantal2024
Panden met adres 2020 en later784Aantal2024
Adressen met pand voor 170014Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900447Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925861Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.880Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19703.666Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19802.683Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902.325Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20002.364Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20102.358Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.215Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later867Aantal2024
Postcodegebied7910TE-9442TRNaam2024
Meest voorkomende postcode9411Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode25%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk4Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade56Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade203Aantal2022
Verkeersongevallen totaal263Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal19.451Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine14.205Aantal2023
Personenautos - overige brandstof5.245Aantal2023
Personenautos per huishouden1,31Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte57Aantal2023
Motorfietsen2.265Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad14.704Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€299.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning88%Percentage2023
Percentage meergezinswoning12%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen70%Percentage2023
Huurwoningen totaal30%Percentage2023
In bezit woningcorporatie22%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200083%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2023
Appartement1.723Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.022Aantal2024
Hoekwoning1.601Aantal2024
Tweeonder1kap3.492Aantal2024
Vrijstaande woning6.197Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.3.649Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Midden-Drenthe. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Midden-Drenthe
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Midden-Drenthe: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 127 patiënten in de gemeente Midden-Drenthe met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Midden-Drenthe
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Midden-Drenthe.

Gemiddeld overleden 7,03 personen per week in de gemeente Midden-Drenthe. Het aantal sterftes in de gemeente Midden-Drenthe is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 22 (27 mei tot en met 2 juni) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Midden-Drenthe: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (4.065 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Midden-Drenthe (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Midden-Drenthe zijn in totaal 4.065 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 4.065 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 4.055 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 91 wijken en buurten in gemeente Midden-Drenthe. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Midden-Drenthe als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Midden-Drenthe als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities