Statistieken gemeente Westerwolde

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Westerwolde. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Westerwolde. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Westerwolde telt 26.558 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Westerwolde.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Westerwolde:

JaarAantal inwoners de gemeente Westerwolde% verschil
202426.5580,08%
202326.537-0,13%
202226.5711,36%
202126.2151,87%
202025.7332,12%
201925.1992,09%
201824.684-0,55%
201724.820-2,23%
201625.3850,12%
201525.3552,18%
201424.815-1,17%
201325.110-1,70%
201225.543-0,58%
201125.6920,67%
201025.521-0,07%
200925.538-1,10%
200825.822-1,12%
200726.114-0,91%
200626.3540,51%
200526.219-1,72%
200426.6771,30%
200326.3340,21%
200226.2800,49%
200126.1520,91%
200025.9160,66%
199925.7470,64%
199825.5820,65%
199725.416-0,07%
199625.4350,26%
199525.370geen data

De bevolking van de gemeente Westerwolde is met 1.188 inwoners gegroeid van 25.370 inwoners in 1995 tot 26.558 inwoners in 2024 (dat is een kleine groei van 4,68%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 41 inwoners (0,16%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Westerwolde.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Westerwolde:

In 1995 telde de gemeente Westerwolde 25.370 inwoners. In 2004 is het aantal gestegen tot 26.677 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 1.307 (5,2%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2003) is 343 (1,30%). Het aantal van 26.677 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024. In 2018 is het aantal gedaald tot 24.684 inwoners. Dit is een daling van 1.993 (-7,5%) ten opzichte van 2004, ten opzichte van het vorige jaar (2017) is het verschil -136 (-0,55%). Het aantal van 24.684 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 telde de gemeente Westerwolde 26.558 inwoners.

Over de gemeente Westerwolde

De gemeente Westerwolde is een gemeente in de provincie Groningen. Gemeente Westerwolde heeft afgerond een totale oppervlakte van 28.065 hectare, waarvan 27.577 land en 488 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 288 adressen per km2. Er wonen 11.346 huishoudens in de gemeente Westerwolde en de gemeente telt 11 woonplaatsen, 10 wijken en 59 buurten. Gemeentelijke herindeling: samenvoeging in 2018 van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde tot de gemeente Westerwolde.

De gemeente Westerwolde (gemeentecode GM1950) is in 2018 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Westerwolde overgegaan. De gegevens van de gemeente Westerwolde voor de jaren 1995 tot en met 2017 zijn berekend.

Vlag van de gemeente Westerwolde

Vlag van de gemeente Westerwolde

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Westerwolde
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Westerwolde met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Bellingwolde, 2: Blijham, 3: Oost, 4: Bourtange, 5: Vlagtwedde, 6: Sellingerbeetse, 7: Sellingen, 8: Ter Wisch, 9: Ter Apel, 10: de Maten.

Woningkenmerken
Er zijn 11.996 woningen in de gemeente Westerwolde.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Westerwolde in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Westerwolde was €269.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Westerwolde.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Westerwolde:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Westerwolde% verschil
2023€269.00015%
2022€234.00015%
2021€204.0009,7%
2020€186.0003,33%
2019€180.0005,3%
2018€171.0001,67%
2017€168.1832,17%
2016€164.6091,18%
2015€162.683-3,30%
2014€168.233-5,1%
2013€177.345-4,58%
2012€185.856-1,66%
2011€189.000-1,97%
2010€192.7891,86%
2009€189.2664,51%
2008€181.1056,2%
2007€170.46111%
2006€153.3660,41%
2005€152.73460%
2004€95.6321,06%
2003€94.6321,07%
2002€93.6310,68%
2001€93.00046%
2000€63.7470,99%
1999€63.1191,60%
1998€62.1261,63%
1997€61.130geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Westerwolde is met €207.870 toegenomen van €61.130 in 1997 tot €269.000 in 2023 (dat is een groei van 340%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €7.995 (6,7%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Westerwolde.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Westerwolde.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Westerwolde is €269.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 27% en er zijn 11.996 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), 11 woonplaatsen (groen), 10 wijken (oranje) en 55 buurten (blauw). De gemeente Westerwolde wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de gemeente Westerwolde: er zijn 6.572 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Westerwolde.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 13.955 totaal in de gemeente Westerwolde

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Westerwolde telt in totaal 13.955 adressen, met 13.769 verblijfsobjecten, 184 standplaatsen en 2 ligplaatsen. 80% van de adressen in gemeente Westerwolde ligt binnen de bebouwde kom en 20% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Westerwolde
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Westerwolde zijn er 12.095 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Westerwolde.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2.540 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de gemeente Westerwolde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Westerwolde. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Westerwolde

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Westerwolde. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Westerwolde


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Westerwolde bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Westerwolde


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Westerwolde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Westerwolde per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Westerwolde:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202322.2291.5552.753
202222.3971.5072.667
202122.4651.3542.396
202022.3911.2062.136
201922.3301.0361.833
201822.3658371.482
201722.3958751.550
201622.4301.0671.888
201522.6309841.741
201422.6877681.360
201322.7658461.499
201223.0598971.587
201123.1679111.614
201023.2798091.433
200923.4237631.352
200823.6147971.411
200723.7068691.539
200623.7819291.644
200523.8908411.488
200424.0269571.694
200324.0478261.461
200224.0018231.456
200123.8558291.468
200023.7627781.376
199923.6297651.353
199823.5047501.328
199723.4177221.277
199623.4427191.274

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Westerwolde als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europese landen: 5,9% en herkomst uit landen buiten Europa: 10% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europa: 2,83% en herkomst van buiten Europa: 5%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Westerwolde naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Westerwolde
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Westerwolde in 2022 zijn Overig (2.207 inwoners) en Westers (1.651 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Westerwolde: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Westerwolde.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Westerwolde. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Westerwolde:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Westerwolde. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Westerwolde zijn G (2.856 adressen) en C (2.402 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Westerwolde. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de gemeente Westerwolde: 2.856 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Westerwolde bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 114 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Westerwolde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Westerwolde. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Westerwolde vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Westerwolde.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Westerwolde voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Westerwolde ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

79 stembureaus

Er zijn 79 stembureaus in de gemeente Westerwolde. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023 gemeente Westerwolde
Opkomst: 77,9%
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 2023 voor de gemeente Westerwolde. Gebruik de knoppen onder de grafiek om het percentage stemmen of het aantal zetels per partij te tonen:


Onderstaande tabel toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023 voor de gemeente Westerwolde:

PartijPercentage stemmenAantal stemmenZetels Tweede Kamer
PVV33%5.29337
NSC15%2.45920
BBB13%2.0007
GL-PvdA11%1.70625
VVD8,8%1.39524
SP4,0%6345
FvD3,10%4993
CDA2,70%4245
D662,60%4159
PvdD2,40%3853
CU1,40%2293
Volt0,60%912
SGP0,60%883
BVNL0,50%850
JA210,50%821
50PLUS0,40%560
SAMEN0,20%300
Piraten0,10%90
LEF0,10%90
DENK0,10%143
Splinter0,10%120
BIJ10,10%120
PLAN0%40
LP0%30

De getoonde uitslagen zijn gebaseerd op de data van de KiesRaad. Bekijk ook de vergelijking van de uitslag tussen provincies en gemeenten voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2023. Of bekijk de meest recente peilingen voor de verkiezingen.

Meer verkiezingen
Verkiezingsuitslagen gemeente Westerwolde
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2014) in de gemeente Westerwolde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 22 mei 2014.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Westerwolde:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV5.29333%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC2.45915%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB2.00013%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA1.70611%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD1.3958,8%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP6343,98%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD4993,13%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA4242,66%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D664152,60%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD3852,42%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU2291,44%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt910,57%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP880,55%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL850,53%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA21820,51%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS560,35%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN300,19%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK140,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1120,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter120,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF90,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten90,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN40,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP30,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB5.08339%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV1.2089,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA9807,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD6424,97%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks6044,68%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Groninger Belang5994,64%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP5694,41%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA5524,28%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD5264,07%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD4643,59%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU4013,11%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D662582,00%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Partij voor het Noorden2491,93%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA212431,88%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1811,40%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt1301,01%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1070,83%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP930,72%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft200,15%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB5.36943%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk1.93915%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Groninger Belang1.40811%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.1248,9%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA7936,3%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD5514,36%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU3652,89%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP3542,80%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL3182,52%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS3032,40%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water in Bedrijf1080,85%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Gemeentebelangen Westerwolde2.87927%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA2.17520%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.05519%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV1.31212%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks8317,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD7517%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Ecologisch Alternatief Westerwolde6936,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV1.28618%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
CDA1.10116%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
SP1.08115%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdA86412%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
VVD6228,8%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
D665337,6%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdD3985,6%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
GroenLinks3695,2%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
CU SGP3625,1%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
50PLUS2683,80%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Piraten480,68%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Artikel50390,55%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Anti EU(ro) Partij330,47%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Jezus leeft210,30%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
De Groenen160,23%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
ikkiesvooreerlijk.eu70,10%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Aandacht en Eenvoud40,06%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Liberaal Democratische Partij30,04%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
IQ de Rechten-Plichten-Partij00%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014

Bekijk de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen. Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Westerwolde: met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.100) gemeente Westerwolde


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Westerwolde.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Verspreide huizen ten westen van Blijham heeft met €31.800 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Westerwolde. En buurt Verspreide huizen Ter Apel en Ter Apelkanaal heeft met €7.000 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Westerwolde.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Westerwolde is €26.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.000. Gemeente Westerwolde telt 20.400 inkomensontvangers op 26.558 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,8% procent van de huishoudens in gemeente Westerwolde heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Groningen gemeente Westerwolde


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Groningen (gemeente Westerwolde is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Groningen. De positie van gemeente Westerwolde is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Westerwolde. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Westerwolde
Er zijn 204 elektrische auto’s in mei 2024 in de gemeente Westerwolde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Westerwolde op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 204 elektrische auto’s in de gemeente Westerwolde. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Westerwolde die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 16.785 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Westerwolde in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Westerwolde geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 25.498 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Westerwolde (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 15.922 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Westerwolde in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Westerwolde geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Westerwolde. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.340 misdrijven in de gemeente Westerwolde geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Westerwolde, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Westerwolde zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 12.699 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Westerwolde 1.340 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Westerwolde in 2023 zijn Winkeldiefstal (321 delicten) en Overige vermogensdelicten (141 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Westerwolde.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 86 misdrijven in de gemeente Westerwolde geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Westerwolde met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Westerwolde over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Westerwolde.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 25,75 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Westerwolde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Westerwolde.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Westerwolde. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Westerwolde
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Westerwolde dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Westerwolde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Westerwolde.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Westerwolde genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Westerwolde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Westerwolde.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Westerwolde. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Westerwolde geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Westerwolde. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Westerwolde is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
64% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Westerwolde heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Westerwolde. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Westerwolde is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
48% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Westerwolde voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Westerwolde. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Westerwolde is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Westerwolde heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Westerwolde. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Westerwolde is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Westerwolde heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Westerwolde. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Westerwolde is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
42% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Westerwolde heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Westerwolde. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Westerwolde is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
50% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Westerwolde voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Westerwolde. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Westerwolde is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Westerwolde heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Westerwolde. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Westerwolde is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
26% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de gemeente Westerwolde doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Westerwolde. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Westerwolde is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Westerwolde voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.925Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij395Aantal2023
B-F Nijverheid en energie525Aantal2023
G+I Handel en horeca540Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie140Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed165Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening455Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg410Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten290Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners26.558Aantal2024
Mannen13.343Aantal2023
Vrouwen13.194Aantal2023
0 tot 15 jaar3.753Aantal2023
15 tot 25 jaar2.813Aantal2023
25 tot 45 jaar5.045Aantal2023
45 tot 65 jaar7.788Aantal2023
65 jaar of ouder7.138Aantal2023
Ongehuwd10.895Aantal2023
Gehuwd11.673Aantal2023
Gescheiden2.136Aantal2023
Verweduwd1.833Aantal2023
Geboorte totaal194Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal326Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid96Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag6.190Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar10.120Aantal2022
Opleidingsniveau hoog3.490Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura605Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,8%Percentage2022
WMO cliënten2.605Aantal2022
WMO cliënten relatief98Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.290Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.420Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.480Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.260Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.310Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.470Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.350Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.680Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.240Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.570Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.753Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel5.505Aantal2024
Adressen met definitief energielabel6.697Aantal2024
Energielabels A+++++2Aantal2024
Energielabels A++++10Aantal2024
Energielabels A+++44Aantal2024
Energielabels A++13Aantal2024
Energielabels A+30Aantal2024
Energielabels A1.744Aantal2024
Energielabels B1.992Aantal2024
Energielabels C2.402Aantal2024
Energielabels D1.323Aantal2024
Energielabels E572Aantal2024
Energielabels F1.214Aantal2024
Energielabels G2.856Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn48%percentage2020
Drinker76%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht37%percentage2020
Overgewicht61%percentage2020
Ernstig overgewicht21%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2020
Wekelijkse sporters34%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk31%percentage2020
Lopen naar school of werk16%percentage2020
Fietsen naar school of werk20%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam25%percentage2020
Sociaal eenzaam32%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk26%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt35%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen17%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal11.346Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens3.718Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen4.218Aantal2023
Huishoudens met kinderen3.410Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,16Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie58%Percentage2022
Percentage werknemers80%Percentage2022
Percentage zelfstandigen20%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers20.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.000Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.100Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen46%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen12%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen42%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen14%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,10%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,8%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,7%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€175x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand470Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.650Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW150Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW6.510Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland22.229Aantal2023
Herkomst buiten Nederland4.308Aantal2023
Herkomst Europa1.555Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.753Aantal2023
Geboren in Nederland22.229Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa767Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa515Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa788Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa2.238Aantal2023
Autochtoon22.397Aantal2022
Westers totaal1.651Aantal2022
Niet-westers totaal2.523Aantal2022
Marokko31Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba76Aantal2022
Suriname80Aantal2022
Turkije129Aantal2022
Overig niet-westers2.207Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal684Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven148Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting159Aantal2023
Verkeersovertredingen171Aantal2023
Vernieling112Aantal2023
Overige misdrijven65Aantal2023
Totaal misdrijven1.340Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand17,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand16,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand17,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Café afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,51Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,88Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,75Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,38Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,74Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand13,15Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,13Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,85Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand14,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand29,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand10,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand51,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand10,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand49Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand17,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand17Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km15Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1950Code2023
RegionaamWesterwoldeNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode19500000Code2023
Oppervlakte totaal28.065Aantal hectaren2023
Oppervlakte land27.577Aantal hectaren2023
Oppervlakte water488Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid288Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal13.955Aantal2024
Adressen met postcode13.755Aantal2024
Adressen met woonfunctie12.095Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie188Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie76Aantal2024
Adressen met industriefunctie591Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie110Aantal2024
Adressen met logiesfunctie662Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie30Aantal2024
Adressen met sportfunctie27Aantal2024
Adressen met winkelfunctie176Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie462Aantal2024
Verblijfsobjecten13.769Aantal2024
Ligplaatsen2Aantal2024
Standplaatsen184Aantal2024
Panden met adres11.977Aantal2024
Adressen met pand13.759Aantal2024
Percelen met adres10.063Aantal2024
Adressen met perceel13.955Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom11.165Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom2.790Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom9.885Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom2.210Aantal2024
Panden met adres voor 170010Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190094Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19251.454Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19502.540Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19702.372Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.834Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990925Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001.525Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010570Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020309Aantal2024
Panden met adres 2020 en later344Aantal2024
Adressen met pand voor 170011Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900100Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19251.544Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19502.628Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702.524Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19802.002Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.383Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.831Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010730Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020645Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later361Aantal2024
Postcodegebied9541AA-9699TTNaam2024
Meest voorkomende postcode9561Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode35%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade34Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade79Aantal2022
Verkeersongevallen totaal114Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal15.037Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine11.730Aantal2023
Personenautos - overige brandstof3.310Aantal2023
Personenautos per huishouden1,33Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte55Aantal2023
Motorfietsen1.700Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad11.996Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€269.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning85%Percentage2023
Percentage meergezinswoning15%Percentage2023
Percentage bewoond93%Percentage2023
Percentage onbewoond7%Percentage2023
Koopwoningen68%Percentage2023
Huurwoningen totaal32%Percentage2023
In bezit woningcorporatie22%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend1%Percentage2023
Bouwjaar voor 200089%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2023
Appartement1.748Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.107Aantal2024
Hoekwoning847Aantal2024
Tweeonder1kap1.821Aantal2024
Vrijstaande woning6.572Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.674Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Westerwolde. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Westerwolde
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Westerwolde: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 211 patiënten in de gemeente Westerwolde met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Westerwolde
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Westerwolde.

Gemiddeld overleden 6,30 personen per week in de gemeente Westerwolde. Het aantal sterftes in de gemeente Westerwolde is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 18 (29 april tot en met 5 mei) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Westerwolde: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (2.925 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Westerwolde (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Westerwolde zijn in totaal 2.925 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 2.925 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.920 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 81 wijken en buurten in gemeente Westerwolde. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Westerwolde als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Westerwolde als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities