Informatie gemeente Leeuwarden:

Informatie gemeente Leeuwarden:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Leeuwarden! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Leeuwarden!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (grote groei van 42% naar 125.510 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Leeuwarden. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Leeuwarden, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Leeuwarden is met 37.271 personen toegenomen van 88.239 in 1996 tot 125.510 in 2022 (dat is 42%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Leeuwarden
Kaart van de gemeente Leeuwarden met het aantal inwoners per wijk in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Leeuwarden met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Stiens en omgeving, 2: Dokkumer Ie en omgeving, 3: Westeinde en omgeving, 4: Bilgaard & Havankpark en omgeving, 5: Camminghaburen en omgeving ...Toon meer... Kaart van de gemeente Leeuwarden met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Stiens en omgeving, 2: Dokkumer Ie en omgeving, 3: Westeinde en omgeving, 4: Bilgaard & Havankpark en omgeving, 5: Camminghaburen en omgeving, 6: Vrijheidswijk, 7: Sonnenborgh en omgeving, 8: Heechterp & Schieringen, 9: Oud-Oost, 10: Binnenstad, 11: Vossepark & Helicon, 12: Potmargezone, 13: Aldlân & De Hemrik, 14: Huizum-West, 15: Nijlân & De Zwette, 16: Goutum, 17: Hempens/Teerns & Zuiderburen, 18: Middelsee, 19: De Zuidlanden, 20: Dorpen Zuid-West, 21: Dorpen Zuid-Oost, 22: Grou en omgeving ...Toon minder...

Over de gemeente Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden is een gemeente in de provincie Friesland. Gemeente Leeuwarden heeft afgerond een totale oppervlakte van 25.506 hectare, waarvan 23.782 land en 1.724 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.148 adressen per km2. Er wonen 63.416 huishoudens in de gemeente Leeuwarden en de gemeente telt 36 woonplaatsen, 22 wijken en 131 buurten. Gemeentelijke herindeling: splisting in 2018 van de gemeente Littenseradiel in de gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke.

De naam Leeuwarden wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Leeuwarden. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gemeente Leeuwarden is in 2018 groter geworden door toevoeging van de gemeente Leeuwarderadeel. En in 2014 werd een deel van de toenmalige gemeente Boarnsterhim aan Leeuwarden toegevoegd.

Kenmerken van de 63.067 woningen in de gemeente Leeuwarden
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Leeuwarden in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

63.067 woningen & 76.626 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 41% naar €169.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Leeuwarden. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Leeuwarden, 2005 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Leeuwarden is met €49.000 toegenomen van €120.000 in 2005 tot €169.000 in 2020 (dat is 41%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 76.626 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De gemeente Leeuwarden telt in totaal 76.626 adressen, met 76.202 verblijfsobjecten, 72 standplaatsen en 352 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Leeuwarden. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Leeuwarden. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

63.067 woningen & 76.626 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Leeuwarden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Leeuwarden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Leeuwarden


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Leeuwarden
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Leeuwarden: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 53.273 personen uit de gemeente Leeuwarden positief op Corona getest, er zijn 606 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 102 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 17 mei 2022, week 20 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Leeuwarden
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Leeuwarden.

Gemiddeld overleden 22,59 personen per week uit de gemeente Leeuwarden (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 17 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.500) gemeente Leeuwarden


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Leeuwarden.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt De Groene Ster heeft met €36.000 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Leeuwarden. En buurt Heechterp heeft met €14.900 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Leeuwarden.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Leeuwarden is €24.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €29.900. Gemeente Leeuwarden telt 98.900 inkomensontvangers op 125.510 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
9,80% procent van de huishoudens in gemeente Leeuwarden heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Friesland gemeente Leeuwarden


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Friesland (gemeente Leeuwarden is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Friesland. De positie van gemeente Leeuwarden is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Leeuwarden voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Leeuwarden ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Leeuwarden.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Leeuwarden. Gegevens voor de jaren 1997 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Leeuwarden, 1997 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de gemeente Leeuwarden is met 25.055 personen toegenomen van 77.082 in 1997 tot 102.137 in 2021 (dat is 33%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Leeuwarden: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Verkiezingsuitslagen gemeente Leeuwarden
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Leeuwarden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Leeuwarden:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PvdA9.73018,81%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks9.03417,47%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FNP5.79911,21%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Gemeentebelangen (GBL)5.23110,11%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA4.9469,56%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD4.4368,58%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
LIJST0584.3068,33%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D663.6146,99%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU2.4784,79%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD2.1494,15%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D6612.39816,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
VVD12.27715,90%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA8.14010,54%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV7.4789,69%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA6.8358,85%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP5.8047,52%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD5.1156,63%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks5.0946,60%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD3.9755,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU2.6063,38%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt1.9692,55%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA211.4301,85%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB6440,83%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS5800,75%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK4520,59%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ14320,56%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter3750,49%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP2990,39%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten2870,37%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje2360,31%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots1640,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG1400,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA1210,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter1070,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol570,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft490,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP480,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht360,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Partij voor de Republiek250,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland240,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
De Groenen50,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA10.48326,57%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks4.81512,20%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD4.74512,03%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD4.03110,22%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA3.98910,11%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D662.4166,12%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP1.9945,05%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD1.9704,99%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP1.6894,28%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV1.1752,98%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS1.1622,95%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt6511,65%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio1110,28%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK970,25%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen750,19%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft500,13%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA9.96918,40%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD7.12213,15%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks6.21011,46%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA5.3229,82%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD5.0009,23%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP3.3136,12%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FNP3.0255,58%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D662.9985,53%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV2.8015,17%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD2.6364,87%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU2.6274,85%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1.6973,13%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk Fryslân5831,08%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Provinciaal Belang Fryslân5080,94%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP1910,35%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK1740,32%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA10.09119,33%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk9.27017,76%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA5.74010,99%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP5.28610,13%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger5.27610,11%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD5.1949,95%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD4.8709,33%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU3.3506,42%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS3.1295,99%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Leeuwarden. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Leeuwarden: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Leeuwarden.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Leeuwarden het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Leeuwarden van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (10.525 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in gemeente Leeuwarden.

Gemeente Leeuwarden telt in totaal 10.525 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Leeuwarden.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Leeuwarden. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Leeuwarden, 2012 tot en met 2020.

In de gemeente Leeuwarden zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 70.330 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 46 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 70.330 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 68.519 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de gemeente Leeuwarden 6.193 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, gemeente Leeuwarden.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Leeuwarden


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor gemeente Leeuwarden. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 190 wijken en buurten in gemeente Leeuwarden. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Leeuwarden als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Leeuwarden als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Leeuwarden: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Leeuwarden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal10.525Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij340Aantal2020
B-F Nijverheid en energie1.425Aantal2020
G+I Handel en horeca2.365Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie950Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed825Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening2.900Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1.730Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners125.510Aantal2022
Mannen61.941Aantal2021
Vrouwen62.540Aantal2021
0 tot 15 jaar18.381Aantal2021
15 tot 25 jaar18.231Aantal2021
25 tot 45 jaar32.229Aantal2021
45 tot 65 jaar31.925Aantal2021
65 jaar of ouder23.715Aantal2021
Ongehuwd67.821Aantal2021
Gehuwd40.252Aantal2021
Gescheiden10.718Aantal2021
Verweduwd5.690Aantal2021
Westers totaal9.725Aantal2021
Geboorte totaal1.140Aantal2020
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal1.100Aantal2020
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid523Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag24.080Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar42.560Aantal2020
Opleidingsniveau hoog29.270Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura3.565Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg10,80%Percentage2020
WMO cliënten11.055Aantal2020
WMO cliënten relatief89Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.310Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.670Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.390Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.510Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.790Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.480Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.850Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.740Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.110Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement780Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.120Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.280Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.290Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.720Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning900Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.290Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming3%Percentage2020
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht49%percentage2020
Overgewicht49%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker22%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn56%percentage2020
Wekelijkse sporters48%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk55%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk45%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel Eenzaam28%percentage2020
Sociaal Eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk24%percentage2020
Mantelzorger11%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal63.416Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens29.609Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen16.894Aantal2021
Huishoudens met kinderen16.913Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2020
Percentage werknemers86%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers98.900Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.900Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.500Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen44,40%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen14,90%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar27,50%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen50,90%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen12,50%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen10,30%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9,80%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum14,30%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum17,40%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€23x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand5.730Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO4.720Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW2.190Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW21.230Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon102.137Aantal2021
Niet-westers totaal12.619Aantal2021
Marokko1.122Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba1.654Aantal2021
Suriname1.492Aantal2021
Turkije540Aantal2021
Overig niet-westers7.811Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km12Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km19Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand4,70Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand4,70Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand4,70Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km14Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km23Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km47Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km72Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand2,40Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2018
Café afstand1,60Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km6Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km38Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km54Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km35Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km53Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km10Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km65Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km95Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km6,90Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km11Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km25Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km17Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km33Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km27Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km20Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km11Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km15Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,30Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand13,10Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,20Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand3,10Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand4,40Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand2,80Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand3,70Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand5,60Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand3,10Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand4,30Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand25Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand4,20Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand4,60Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km18Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0080Code2021
RegionaamLeeuwardenNaam2021
Soort regioGemeenteCategorisch type2021
Sorteercode00800000Code2021
Diefstal per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners7Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal25.506Aantal hectaren2021
Oppervlakte land23.782Aantal hectaren2021
Oppervlakte water1.724Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid2.148Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode76.278Aantal2021
Adressen totaal76.626Aantal2021
Panden51.603Aantal2021
Percelen44.256Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal54.965Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine42.705Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof12.260Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,90Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte231Aantal2020
Motorfietsen4.195Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad63.067Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€169.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning64%Percentage2020
Percentage meergezinswoning36%Percentage2020
Percentage bewoond96%Percentage2020
Percentage onbewoond4%Percentage2020
Koopwoningen51%Percentage2021
Huurwoningen totaal49%Percentage2021
In bezit woningcorporatie29%Percentage2020
In bezit overige verhuurders19%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200085%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Leeuwarden. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 april 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Leeuwarden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Leeuwarden. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Leeuwarden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!