Statistieken gemeente Leeuwarden

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Leeuwarden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Leeuwarden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Leeuwarden telt 128.857 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Leeuwarden.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Leeuwarden:

JaarAantal inwoners de gemeente Leeuwarden% verschil
2024128.8571,40%
2023127.0731,25%
2022125.5040,82%
2021124.4810,32%
2020124.0840,79%
2019123.1070,57%
2018122.4150,10%
2017122.2910,60%
2016121.5630,12%
2015121.4220,17%
2014121.2210,31%
2013120.848-7,8%
2012131.0850,31%
2011130.6740,50%
2010130.0290,58%
2009129.2750,48%
2008128.6520,35%
2007128.2000,34%
2006127.770-0,04%
2005127.8160,27%
2004127.4750,06%
2003127.3980,70%
2002126.5150,93%
2001125.3440,81%
2000124.3420,46%
1999123.7680,41%
1998123.2610,40%
1997122.7740,36%
1996122.3380,77%
1995121.398geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Leeuwarden is met 7.459 personen gegroeid van 121.398 personen in 1995 tot 128.857 personen in 2024 (dat is een toename van 6,1%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 257 personen (0,22%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Leeuwarden.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Leeuwarden:

In 1995 telde de gemeente Leeuwarden 121.398 inwoners. In 2012 is het aantal gestegen tot 131.085 personen. De stijging ten opzichte van 1995 is 9.687 (8%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2011) is 411 (0,31%). Het aantal van 131.085 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024. In 2013 is het aantal gedaald tot 120.848 personen. Dit is een daling van 10.237 (-7,8%) ten opzichte van 2012. Het aantal van 120.848 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 telde de gemeente Leeuwarden 128.857 inwoners.

Over de gemeente Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden is een gemeente in de provincie Friesland. Gemeente Leeuwarden heeft afgerond een totale oppervlakte van 25.506 hectare, waarvan 23.755 land en 1.750 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.196 adressen per km2. Er wonen 65.266 huishoudens in de gemeente Leeuwarden en de gemeente telt 36 woonplaatsen, 22 wijken en 134 buurten. Gemeentelijke herindeling: splisting in 2018 van de gemeente Littenseradiel in de gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke.

De naam Leeuwarden wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Leeuwarden. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gemeente Leeuwarden is in 2018 groter geworden door toevoeging van de gemeente Leeuwarderadeel. En in 2014 werd een deel van de toenmalige gemeente Boarnsterhim aan Leeuwarden toegevoegd. De gegevens van de gemeente Leeuwarden voor de jaren 1995 tot en met 2017 zijn berekend.

Vlag van de gemeente Leeuwarden

Vlag van de gemeente Leeuwarden

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Leeuwarden
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Leeuwarden met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Stiens en omgeving, 2: Dokkumer Ie en omgeving, 3: Westeinde en omgeving, 4: Bilgaard & Havankpark en omgeving, 5: Camminghaburen en omgeving ...Toon meer... Kaart van de gemeente Leeuwarden met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Stiens en omgeving, 2: Dokkumer Ie en omgeving, 3: Westeinde en omgeving, 4: Bilgaard & Havankpark en omgeving, 5: Camminghaburen en omgeving, 6: Vrijheidswijk, 7: Sonnenborgh en omgeving, 8: Heechterp & Schieringen, 9: Oud-Oost, 10: Binnenstad, 11: Vossepark & Helicon, 12: Potmargezone, 13: Aldlân & De Hemrik, 14: Huizum-West, 15: Nijlân & De Zwette, 16: Goutum, 17: Hempens/Teerns & Zuiderburen, 18: Middelsee, 19: De Zuidlanden, 20: Dorpen Zuid-West, 21: Dorpen Zuid-Oost, 22: Grou en omgeving ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 64.684 woningen in de gemeente Leeuwarden.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Leeuwarden in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Leeuwarden was €234.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Leeuwarden.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Leeuwarden:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Leeuwarden% verschil
2023€234.00015%
2022€204.00011%
2021€183.0009,6%
2020€167.0007,1%
2019€156.0009,1%
2018€143.0002,06%
2017€140.1134,51%
2016€134.0710,54%
2015€133.349-2,88%
2014€137.310-6%
2013€146.104-7,4%
2012€157.734-2,48%
2011€161.739-0,76%
2010€162.9741,26%
2009€160.9511,98%
2008€157.8227,3%
2007€147.06512%
2006€131.8100,54%
2005€131.09954%
2004€84.9531,15%
2003€83.9901,13%
2002€83.0551,20%
2001€82.06969%
2000€48.6190,56%
1999€48.3462,24%
1998€47.2852,18%
1997€46.276geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Leeuwarden is met €187.724 gegroeid van €46.276 in 1997 tot €234.000 in 2023 (dat is een stijging van 406%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €7.220 (7,5%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Leeuwarden.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Leeuwarden.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Leeuwarden is €234.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 64.684 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), 32 woonplaatsen (groen) en 22 wijken (oranje). De gemeente Leeuwarden wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de gemeente Leeuwarden: er zijn 24.998 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Leeuwarden.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 77.690 totaal in de gemeente Leeuwarden

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Leeuwarden telt in totaal 77.690 adressen, met 77.217 verblijfsobjecten, 121 standplaatsen en 352 ligplaatsen. 97% van de adressen in gemeente Leeuwarden ligt binnen de bebouwde kom en 3% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Leeuwarden
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Leeuwarden. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Leeuwarden. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de gemeente Leeuwarden

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Leeuwarden. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Leeuwarden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Leeuwarden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Leeuwarden


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Leeuwarden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Leeuwarden per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Leeuwarden:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023101.2918.13317.649
2022102.3107.31715.877
2021102.1377.04815.296
2020102.0996.93515.050
2019102.0936.62914.385
2018102.0546.42313.938
2017102.6706.18813.428
2016102.6275.96912.954
2015102.8385.85812.713
2014102.2855.94412.898
2013102.0985.88512.772
2012112.0965.99012.999
2011112.0255.88312.765
2010111.9715.69712.361
2009111.6745.55212.048
2008111.5285.40211.722
2007111.2765.33911.585
2006111.0085.28711.474
2005111.0115.30111.504
2004110.7745.26811.433
2003110.7635.24811.387
2002110.5285.04310.944
2001109.9864.84510.513
2000109.7044.61810.020
1999109.5934.4729.703
1998109.5664.3209.375
1997109.6044.1559.016
1996109.6344.0088.697

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Leeuwarden als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europese landen: 6,4% en herkomst uit landen buiten Europa: 14% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 3,28% en herkomst van buiten Europa: 7,1%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Leeuwarden naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Leeuwarden
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Leeuwarden in 2022 zijn Westers (10.006 inwoners) en Overig (8.247 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Leeuwarden: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Leeuwarden.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Leeuwarden. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Leeuwarden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Leeuwarden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Leeuwarden zijn C (16.436 adressen) en A (14.500 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Leeuwarden. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Leeuwarden: 16.436 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Leeuwarden bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 726 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Leeuwarden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Leeuwarden. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Leeuwarden vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Leeuwarden.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Leeuwarden voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Leeuwarden ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

171 stembureaus

Er zijn 171 stembureaus in de gemeente Leeuwarden. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023 gemeente Leeuwarden
Opkomst: 77,2%
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 2023 voor de gemeente Leeuwarden. Gebruik de knoppen onder de grafiek om het percentage stemmen of het aantal zetels per partij te tonen:


Onderstaande tabel toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023 voor de gemeente Leeuwarden:

PartijPercentage stemmenAantal stemmenZetels Tweede Kamer
GL-PvdA22%17.17125
PVV22%16.62337
NSC14%10.71520
VVD11%8.66224
D666,3%4.8099
BBB4,30%3.2907
SP4,0%3.0665
CDA3,40%2.5915
PvdD2,80%2.1833
FvD2,70%2.0553
CU2,10%1.5993
Volt1,50%1.1172
DENK0,80%6133
JA210,70%5431
BVNL0,60%4940
50PLUS0,50%3490
SGP0,40%2903
BIJ10,40%3110
Splinter0,20%1250
Piraten0,10%1040
PLAN0,10%440
LEF0,10%660
LP0,10%500
Politieke Partij voor Basisinkomen0%210
SAMEN0%380

De getoonde uitslagen zijn gebaseerd op de data van de KiesRaad. Bekijk ook de vergelijking van de uitslag tussen provincies en gemeenten voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2023. Of bekijk de meest recente peilingen voor de verkiezingen.

Meer verkiezingen
Verkiezingsuitslagen gemeente Leeuwarden
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2014) in de gemeente Leeuwarden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlement verkiezingen van 22 mei 2014.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Leeuwarden:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GL-PvdA17.17122%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PVV16.62322%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC10.71514%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD8.66211%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D664.8096,3%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB3.2904,28%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP3.0663,99%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA2.5913,37%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD2.1832,84%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD2.0552,67%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU1.5992,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt1.1171,45%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK6130,80%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA215430,71%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL4940,64%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS3490,45%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ13110,40%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP2900,38%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter1250,16%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten1040,14%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF660,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP500,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN440,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN380,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Politieke Partij voor Basisinkomen210,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB10.35517%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA9.14315%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks6.93112%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD4.4127,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA4.1797%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FNP3.9346,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD3.1125,2%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D662.9034,89%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP2.7054,56%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV2.5264,26%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU2.3904,03%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD2.0723,49%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA211.8503,12%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Provinciaal Belang Fryslân9521,60%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL8651,46%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS5590,94%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP4380,74%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk11.75220%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BBB10.29618%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA8.74515%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
FNP5.3609,2%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD4.7308,1%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA4.0616,9%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD3.5466,1%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU2.8364,84%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP2.6654,55%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lagere Lasten Burger2.3944,09%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL2.1733,71%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA9.73019%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks9.03417%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FNP5.79911%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Gemeentebelangen (GBL)5.23110%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA4.9469,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD4.4368,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
LIJST0584.3068,3%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D663.6147%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU2.4784,79%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD2.1494,15%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA5.63118%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
D664.43414%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
SP3.62212%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
CDA3.46011%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
PVV2.9229,4%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
GroenLinks2.8879,3%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
VVD2.7658,9%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
CU SGP1.6815,4%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
PvdD1.6655,4%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
50PLUS1.0773,47%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Piraten3861,24%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Artikel501680,54%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Jezus leeft860,28%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Anti EU(ro) Partij790,25%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
De Groenen720,23%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
ikkiesvooreerlijk.eu490,16%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Liberaal Democratische Partij480,15%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Aandacht en Eenvoud210,07%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
IQ de Rechten-Plichten-Partij110,04%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014

Bekijk de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen. Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Leeuwarden: met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.100) gemeente Leeuwarden


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Leeuwarden.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Buitengebied Hempens heeft met €50.900 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Leeuwarden. En buurt De Zwette VI Deinumerpolder heeft met €0 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Leeuwarden.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Leeuwarden is €27.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.600. Gemeente Leeuwarden telt 102.000 inkomensontvangers op 128.857 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
9,2% procent van de huishoudens in gemeente Leeuwarden heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Friesland gemeente Leeuwarden


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Friesland (gemeente Leeuwarden is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Friesland. De positie van gemeente Leeuwarden is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Leeuwarden. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Leeuwarden
Er zijn 2.109 elektrische auto’s in april 2024 in de gemeente Leeuwarden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Leeuwarden op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 2.109 elektrische auto’s in de gemeente Leeuwarden. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Leeuwarden die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 57.700 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Leeuwarden in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Leeuwarden geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 81.029 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Leeuwarden (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 59.840 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Leeuwarden in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Leeuwarden geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Leeuwarden. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 6.947 misdrijven in de gemeente Leeuwarden geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Leeuwarden, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Leeuwarden zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 89.452 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 48 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Leeuwarden 6.947 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Leeuwarden in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (1.077 delicten) en Horizontale fraude (705 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Leeuwarden.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 651 misdrijven in de gemeente Leeuwarden geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Leeuwarden met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Leeuwarden over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Leeuwarden.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 24,88 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Leeuwarden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Leeuwarden.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Leeuwarden. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Leeuwarden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Leeuwarden.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Leeuwarden genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Leeuwarden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Leeuwarden.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Leeuwarden. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Leeuwarden geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Leeuwarden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Leeuwarden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
58% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Leeuwarden heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Leeuwarden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Leeuwarden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
60% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Leeuwarden voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Leeuwarden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Leeuwarden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Leeuwarden heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Leeuwarden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Leeuwarden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Leeuwarden heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Leeuwarden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Leeuwarden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
49% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Leeuwarden heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Leeuwarden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Leeuwarden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
46% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de gemeente Leeuwarden voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Leeuwarden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Leeuwarden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Leeuwarden heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Leeuwarden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Leeuwarden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Leeuwarden doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Leeuwarden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Leeuwarden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Leeuwarden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal14.975Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij370Aantal2023
B-F Nijverheid en energie1.790Aantal2023
G+I Handel en horeca2.805Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie1.145Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed865Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening3.375Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg2.605Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten2.020Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners128.857Aantal2024
Mannen63.248Aantal2023
Vrouwen63.825Aantal2023
0 tot 15 jaar18.468Aantal2023
15 tot 25 jaar18.681Aantal2023
25 tot 45 jaar33.612Aantal2023
45 tot 65 jaar31.620Aantal2023
65 jaar of ouder24.692Aantal2023
Ongehuwd70.464Aantal2023
Gehuwd40.226Aantal2023
Gescheiden10.817Aantal2023
Verweduwd5.566Aantal2023
Geboorte totaal1.197Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal1.206Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid535Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag22.920Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar43.780Aantal2022
Opleidingsniveau hoog30.890Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura4.170Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2022
WMO cliënten10.520Aantal2022
WMO cliënten relatief84Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.260Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.290Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.410Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.730Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.460Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.660Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal950Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement670Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.110Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.110Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.440Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning780Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.110Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming3%Percentage2022
Adressen zonder energielabel13.481Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel20.779Aantal2024
Adressen met definitief energielabel43.430Aantal2024
Energielabels A+++++8Aantal2024
Energielabels A++++135Aantal2024
Energielabels A+++737Aantal2024
Energielabels A++247Aantal2024
Energielabels A+604Aantal2024
Energielabels A14.500Aantal2024
Energielabels B9.039Aantal2024
Energielabels C16.436Aantal2024
Energielabels D5.832Aantal2024
Energielabels E4.409Aantal2024
Energielabels F5.726Aantal2024
Energielabels G6.536Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht49%percentage2020
Overgewicht49%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker22%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn56%percentage2020
Wekelijkse sporters48%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk55%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk45%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam28%percentage2020
Sociaal eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk25%percentage2020
Mantelzorger11%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal65.266Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens31.150Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen16.984Aantal2023
Huishoudens met kinderen17.132Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,91Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers102.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.600Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.100Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen51%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen12%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen6,5%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9,2%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum14%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum16%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€60x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand5.210Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO4.890Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW1.140Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW22.200Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland101.291Aantal2023
Herkomst buiten Nederland25.782Aantal2023
Herkomst Europa8.133Aantal2023
Herkomst buiten Europa17.649Aantal2023
Geboren in Nederland101.291Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa3.142Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa7.778Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa4.991Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa9.871Aantal2023
Autochtoon102.310Aantal2022
Westers totaal10.006Aantal2022
Niet-westers totaal13.188Aantal2022
Marokko1.115Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba1.778Aantal2022
Suriname1.478Aantal2022
Turkije570Aantal2022
Overig niet-westers8.247Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal3.206Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven661Aantal2023
Milieu overtredingen3Aantal2023
Oplichting828Aantal2023
Verkeersovertredingen1.058Aantal2023
Vernieling716Aantal2023
Overige misdrijven475Aantal2023
Totaal misdrijven6.947Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km44Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km68Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km31Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km44Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km36Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km57Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km67Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km102Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km8,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km28Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,57Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,84Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,41Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,05Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand13,15Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,05Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,82Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,92Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,62Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,43Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,73Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,19Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km15Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0080Code2023
RegionaamLeeuwardenNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode00800000Code2023
Oppervlakte totaal25.506Aantal hectaren2023
Oppervlakte land23.755Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1.750Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.196Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal77.690Aantal2024
Adressen met postcode75.610Aantal2024
Adressen met woonfunctie66.813Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie798Aantal2024
Adressen met celfunctie2Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie199Aantal2024
Adressen met industriefunctie4.074Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1.054Aantal2024
Adressen met logiesfunctie517Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie140Aantal2024
Adressen met sportfunctie118Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1.304Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie3.563Aantal2024
Verblijfsobjecten77.217Aantal2024
Ligplaatsen352Aantal2024
Standplaatsen121Aantal2024
Panden met adres52.014Aantal2024
Adressen met pand76.905Aantal2024
Percelen met adres44.708Aantal2024
Adressen met perceel77.690Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom75.741Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1.949Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom65.727Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1.086Aantal2024
Panden met adres voor 1700267Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19002.895Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19255.560Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19508.109Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19706.820Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19808.278Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19905.769Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20004.056Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20104.583Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20203.685Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1.992Aantal2024
Adressen met pand voor 1700437Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19004.712Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19256.309Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19509.263Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197014.656Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198011.382Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19909.724Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20005.368Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20106.540Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20205.284Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later3.230Aantal2024
Postcodegebied8832KB-9089CCNaam2024
Meest voorkomende postcode8911Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode8%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk4Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade141Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade581Aantal2022
Verkeersongevallen totaal726Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal58.061Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine44.915Aantal2023
Personenautos - overige brandstof13.145Aantal2023
Personenautos per huishouden0,89Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte244Aantal2023
Motorfietsen4.238Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad64.684Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€234.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning63%Percentage2023
Percentage meergezinswoning37%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen51%Percentage2023
Huurwoningen totaal49%Percentage2023
In bezit woningcorporatie28%Percentage2023
In bezit overige verhuurders21%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200083%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2023
Appartement24.998Aantal2024
Tussen of geschakelde woning19.938Aantal2024
Hoekwoning8.748Aantal2024
Tweeonder1kap5.974Aantal2024
Vrijstaande woning7.155Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.10.404Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Leeuwarden. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Leeuwarden
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Leeuwarden: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 848 patiënten in de gemeente Leeuwarden met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Leeuwarden
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Leeuwarden.

Gemiddeld overleden 21,76 personen per week in de gemeente Leeuwarden. Het aantal sterftes in de gemeente Leeuwarden is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 14 (1 tot en met 7 april) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Leeuwarden: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (14.975 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Leeuwarden (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Leeuwarden zijn in totaal 14.975 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 193 wijken en buurten in gemeente Leeuwarden. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Leeuwarden als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Leeuwarden als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities