Statistieken woonplaats Leeuwarden

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 7% naar 95.895 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Leeuwarden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Leeuwarden is met 6.243 personen toegenomen van 89.652 in 2013 tot 95.895 in 2023 (dat is 7%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Leeuwarden

Woonplaats Leeuwarden heeft afgerond een totale oppervlakte van 5.897 hectare, waarvan 5.405 land en 497 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Leeuwarden telt 61.234 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.090 adressen per km2. Er wonen 51.815 huishoudens en er zijn in totaal 50.407 woningen. De woonplaats telt 40.495 auto's en 10.650 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Leeuwarden ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Leeuwarden is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Leeuwarden zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Leeuwarden valt samen met 81 verschillende buurten. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Leeuwarden zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Leeuwarden
Kaart van de woonplaats Leeuwarden. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Leeuwarden binnen de gemeente Leeuwarden.

Woningkenmerken
Er zijn 50.407 woningen in de woonplaats Leeuwarden.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Leeuwarden in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 40% naar €187.844 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Leeuwarden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Leeuwarden, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Leeuwarden is met €53.360 toegenomen van €134.484 in 2013 tot €187.844 in 2022 (dat is 40%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Leeuwarden.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Leeuwarden is €187.845, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 18% en er zijn 50.407 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), gemeente Leeuwarden (geel), 30 woonplaatsen (groen) en 21 wijken (oranje). De woonplaats Leeuwarden wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Leeuwarden: er zijn 23.937 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Leeuwarden.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 61.234 totaal in de woonplaats Leeuwarden

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Leeuwarden telt in totaal 61.234 adressen, met 60.942 verblijfsobjecten, 100 standplaatsen en 192 ligplaatsen. 99% van de adressen in woonplaats Leeuwarden ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Leeuwarden
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Leeuwarden. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Leeuwarden. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Leeuwarden

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Leeuwarden. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Leeuwarden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Leeuwarden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Leeuwarden


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Leeuwarden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Leeuwarden, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Leeuwarden is met 928 personen toegenomen van 72.932 in 2013 tot 73.860 in 2022 (dat is 1,27%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Leeuwarden naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Leeuwarden
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Leeuwarden in 2022 zijn Westers (8.635 inwoners) en Overig (7.555 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Leeuwarden: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Leeuwarden.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Leeuwarden. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Leeuwarden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Leeuwarden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Leeuwarden zijn C (12.993 adressen) en A (11.991 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Leeuwarden. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Leeuwarden: 12.993 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Leeuwarden bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Leeuwarden
Er waren 474 verkeersongevallen totaal in 2021 in de woonplaats Leeuwarden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Leeuwarden. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Leeuwarden vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Leeuwarden

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 47 stembureaus in de woonplaats Leeuwarden. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 47 stembureaus in de woonplaats Leeuwarden. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Leeuwarden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 47 stembureaus in de woonplaats Leeuwarden.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 169 stembureaus in de gemeente Leeuwarden en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Leeuwarden. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Leeuwarden.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.897)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Leeuwarden.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Leeuwarden was in 2021 €25.897.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (10.650 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Leeuwarden (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Leeuwarden zijn in totaal 10.650 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 10.650 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 10.550 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Leeuwarden. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Leeuwarden
Er zijn 1.587 elektrische auto’s in november 2023 in de woonplaats Leeuwarden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Leeuwarden op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 1.587 elektrische auto’s in de woonplaats Leeuwarden. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Leeuwarden die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 41.492 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Leeuwarden in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Leeuwarden geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 56.807 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Leeuwarden (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 42.697 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Leeuwarden in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Leeuwarden geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Leeuwarden. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 6.121 misdrijven in de woonplaats Leeuwarden geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Leeuwarden, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Leeuwarden zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 74.416 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Leeuwarden 6.121 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Leeuwarden in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (930 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (625 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Leeuwarden.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 509 misdrijven in de woonplaats Leeuwarden geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Leeuwarden met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Leeuwarden over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Leeuwarden.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 30,70 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Leeuwarden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Leeuwarden.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Leeuwarden. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Leeuwarden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Leeuwarden.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Leeuwarden genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Leeuwarden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Leeuwarden.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Leeuwarden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal10.650Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij30Aantal2022
B-F Nijverheid en energie1.130Aantal2022
G+I Handel en horeca2.110Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie885Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed605Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening2.405Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.860Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1.525Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners95.895Aantal2023
Mannen47.725Aantal2023
Vrouwen48.175Aantal2023
0 tot 15 jaar13.405Aantal2023
15 tot 25 jaar15.285Aantal2023
25 tot 45 jaar27.130Aantal2023
45 tot 65 jaar22.600Aantal2023
65 jaar of ouder17.465Aantal2023
Ongehuwd56.110Aantal2023
Gehuwd27.100Aantal2023
Gescheiden8.565Aantal2023
Verweduwd4.110Aantal2023
Geboorte totaal915Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal895Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.208Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag16.510Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar29.510Aantal2021
Opleidingsniveau hoog21.990Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura2.605Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2021
WMO cliënten8.415Aantal2021
WMO cliënten relatief91Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.246Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.751Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.490Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.618Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.812Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.274Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.933Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.606Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.182Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement863Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.304Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.492Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.692Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.078Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.025Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.391Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming40%Percentage2021
Energielabels Definitief35.453Aantal2023
Energielabels Voorlopig14.671Aantal2023
Energielabels Onbepaald10.178Aantal2023
Energielabels A+++++4Aantal2023
Energielabels A++++50Aantal2023
Energielabels A+++544Aantal2023
Energielabels A++187Aantal2023
Energielabels A+496Aantal2023
Energielabels A11.991Aantal2023
Energielabels B6.263Aantal2023
Energielabels C12.993Aantal2023
Energielabels D4.347Aantal2023
Energielabels E3.911Aantal2023
Energielabels F5.009Aantal2023
Energielabels G4.329Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal51.815Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens27.120Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen12.355Aantal2023
Huishoudens met kinderen12.365Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,82Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2021
Percentage werknemers88%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers75.600Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.501Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.897Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen46%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar22%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen56%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen10%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen12%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum11%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum16%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum20%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€2.682x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand4.760Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO3.820Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW940Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW15.700Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland72.945Aantal2023
Herkomst Europa6.925Aantal2023
Herkomst buiten Europa16.015Aantal2023
Geboren in Nederland72.980Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa2.520Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa6.960Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa4.395Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa9.020Aantal2023
Autochtoon73.860Aantal2022
Westers totaal8.635Aantal2022
Niet-westers totaal12.155Aantal2022
Marokko1.060Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba1.630Aantal2022
Suriname1.370Aantal2022
Turkije540Aantal2022
Overig niet-westers7.555Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal2.944Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven674Aantal2022
Milieu overtredingen6Aantal2022
Oplichting595Aantal2022
Verkeersovertredingen858Aantal2022
Vernieling651Aantal2022
Overige misdrijven226Aantal2022
Totaal misdrijven6.121Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,03Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,03Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,93Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,06Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,06Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,66Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,61Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km61Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km88Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,89Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,29Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km44Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km57Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,58Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km51Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km74Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,73Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km15Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km95Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km131Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km11,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km29Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,55Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km41Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,59Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,68Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km23Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,05Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km16Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,37Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,23Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,44Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,48Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,01Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,07Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand12,82Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,84Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,92Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,65Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,57Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,79Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,51Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,34Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,31Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,54Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,24Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,35Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand3,84Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,05Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand2,43Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand2,34Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,27Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km14Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3615CodeWP3615
RegionaamLeeuwardenNaamLeeuwarden
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal5.897Aantal hectaren2023
Oppervlakte land5.405Aantal hectaren2023
Oppervlakte water497Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.090Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal61.234Aantal2023
Adressen met postcode60.302Aantal2023
Adressen met woonfunctie52.863Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom60.868Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom366Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom52.628Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom235Aantal2023
Percelen30.837Aantal2023
Panden36.857Aantal2023
Adressen met panden62.325Aantal2023
Panden voor 1700368Aantal2023
Panden 1700 tot 19003.284Aantal2023
Panden 1900 tot 19255.159Aantal2023
Panden 1925 tot 19508.249Aantal2023
Panden 1950 tot 197011.922Aantal2023
Panden 1970 tot 19807.947Aantal2023
Panden 1980 tot 19907.880Aantal2023
Panden 1990 tot 20002.946Aantal2023
Panden 2000 tot 20105.353Aantal2023
Panden 2010 tot 20204.143Aantal2023
Panden 2020 en later2.531Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade76Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade398Aantal2021
Verkeersongevallen totaal474Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal40.495Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine31.800Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof8.675Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,74Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen2.670Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad50.407Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€187.844Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning56%Percentage2022
Percentage meergezinswoning44%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen44%Percentage2022
Huurwoningen totaal55%Percentage2022
In bezit woningcorporatie31%Percentage2022
In bezit overige verhuurders24%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200084%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2022
Appartement23.937Aantal2023
Tussen of geschakelde woning16.951Aantal2023
Hoekwoning6.599Aantal2023
Tweeonder1kap2.855Aantal2023
Vrijstaande woning2.521Aantal2023
Ligplaats192Aantal2023
Standplaats100Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend595Aantal2023
Woningtype n.v.t.8.079Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!