Ranglijst: autochtoon en migratieachtergrond van de inwoners per buurt in de gemeente Leeuwarden

Ranglijst: autochtoon en migratieachtergrond van de inwoners per buurt in de gemeente Leeuwarden

Welke buurten in de gemeente Leeuwarden hebben het hoogste percentage autochtone inwoners? En in welke buurten wonen juist veel personen met een migratieachtergrond? Bekijk hier de data voor alle buurten in de gemeente Leeuwarden.
Welke buurten in de gemeente Leeuwarden hebben het hoogste percentage autochtone inwoners? En in welke buurten wonen juist veel personen met een migratieachtergrond? Bekijk hier de data voor alle buurten in de gemeente Leeuwarden.
Inhoud en meer informatie:

Deze pagina toont informatie over het percentage autochotone inwoners en het percentage inwoners met een migratieachtergrond per buurt in de gemeente Leeuwarden. Nederlanders met een migratieachtergrond zijn personen van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.


Eerste generatie migratieachtergrond: Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder. Tweede generatie migratieachtergrond: Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder. De data over personen met een migratieachtergrond zijn hier beschikbaar voor het personen met een westerse migratie achtergrond (dit zijn inwoners met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan), personen met een Marokkaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond, personen met een migratieachtergrond uit de (voormalige) Nederlandse Antillen of Aruba en personen met een overige niet westerse achtergrond. De gegevens gelden voor 2021.

Top 10 buurten met het hoogste percentage autochtone inwoners of het hoogste percentage inwoners met een migratieachtergrond in de gemeente Leeuwarden

Kies een categorie met het filter boven de grafiek:


Even geduld alsjeblieft...

de ranglijstgrafiek wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont de top 10 buurten met het hoogste percentage autochtone inwoners of het hoogste percentage inwoners met een migratieachtergrond in de gemeente Leeuwarden. De gegevens gelden voor 2021.

De buurt Heechterp heeft met 30% het hoogste percentage inwoners met een overige niet-westerse achtergrond van alle buurten in de gemeente Leeuwarden.

Toon tabel
Verdeling van het percentage autochtone inwoners per buurt in de gemeente Leeuwarden


Even geduld alsjeblieft...

het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!Taartdiagram met de verdeling van de buurten in de gemeente Leeuwarden naar het percentage autochtone inwoners per buurt. Om dit overzicht te maken zijn alle buurten in de gemeente Leeuwarden in een percentage autochtoon klasse ingedeeld. Deze percentage autochtoon klasse bestaat uit de volgende categorieën: <70%, 70%-75%, 75%-80%, 80%-85%, 85%-90%, 90%-95% en 95%+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de percentage autochtoon klasse bij de verdeling voor alle buurten in Nederland ongeveer even groot is.

Frequentieverdeling van het percentage autochtone inwoners per buurt in de gemeente Leeuwarden


Even geduld alsjeblieft...

de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de buurten met het percentage autochtonen inwoners in de gemeente Leeuwarden. De cumulatieve verdeling toont elk van de 131 buurten in de gemeente Leeuwarden als een stip . Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het percentage autochtone inwoners per buurt. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de buurten minimaal dit gemiddelde inkomen hebben.

Ranglijst van de migratieachtergrond van inwoners per buurt in de gemeente Leeuwarden

Onderstaande tabel toont het percentage autochtone inwoners en inwoners met een migratieachtergrond per buurt. Er zijn 131 buurten in de gemeente Leeuwarden waarvoor de gegevens over het percentage van de bevoking dat autochtoon is bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.

Buurtnaam% Autochtoon% Westers totaal% Marokko% Nederlandse Antillen en Aruba% Suriname% Turkije% Overig niet-westers
De Waag69%16%0%1%1%0%12%
Nieuwestad75%13%0%0%0%1%10%
Oldehove85%10%0%0%1%0%5%
Grote Kerkbuurt76%12%0%1%1%0%9%
Hoek73%12%1%0%1%0%12%
Blokhuisplein67%13%1%0%2%1%14%
Zaailand82%11%0%1%0%0%6%
Stationskwartier78%13%0%1%1%0%8%
Tulpenburg86%8%0%1%1%0%4%
Oranjewijk77%14%1%0%0%0%7%
Achter de Hoven78%10%1%0%1%0%9%
Schepenbuurt60%6%2%0%3%3%26%
Wielenpôlle71%7%3%0%2%1%16%
Huizum-Dorp87%8%0%0%0%2%2%
Huizum-Sixma89%3%0%0%0%0%8%
Huizum-Bornia82%11%0%0%0%0%6%
Huizum-Badweg81%12%0%0%0%0%7%
Oldegalileën75%11%2%1%2%1%10%
Bloemenbuurt77%12%1%0%1%0%8%
Cambuursterpad76%10%1%0%2%1%10%
Zamenhofpark83%10%0%0%1%0%5%
Cambuur89%5%0%0%1%0%5%
Zeeheldenbuurt76%11%1%1%1%1%9%
Indische buurt75%11%1%0%1%1%12%
Molenpad74%14%0%0%1%1%11%
Welgelegen77%11%1%0%1%1%9%
Transvaalwijk89%7%0%1%0%0%4%
Bonifatius86%8%0%0%1%0%4%
Rengerspark52%30%1%2%1%0%15%
Vogelwijk87%8%0%0%1%0%3%
Sonnenborgh85%7%0%0%1%0%7%
Valeriuskwartier73%10%1%0%1%2%14%
Magere Weide91%9%0%0%0%0%0%
Westeinde87%7%0%0%1%0%5%
Buitengebied Noordwest86%14%0%0%0%0%0%
Vossepark89%7%0%0%0%0%3%
Helicon94%5%0%0%0%0%1%
Harlingervaart Noord87%9%0%0%1%0%2%
Hollanderwijk83%9%1%0%1%0%6%
Gerard Dou86%9%0%0%1%0%4%
Julianapark93%5%0%0%0%0%2%
Jan van Scorelbuurt77%8%0%0%2%0%12%
Nijlân81%7%1%0%1%1%9%
De Zwette I Harlingervaart80%20%0%0%0%0%0%
De Zwette II Zwettehaven100%0%0%0%0%0%0%
De Zwette III Schenkenschans100%0%0%0%0%0%0%
De Zwette IV Businesspark0%0%0%0%0%0%0%
De Zwette V Newton0%0%0%0%0%0%0%
De Zwette VI Deinumerpolder0%0%0%0%0%0%0%
EnergieCampus Sylsterrak0%0%0%0%0%0%0%
Buitengebied De Zwette100%0%0%0%0%0%0%
Buitengebied West100%0%0%0%0%0%0%
Heechterp53%7%5%0%3%1%30%
Schieringen64%10%3%1%2%1%20%
De Centrale100%0%0%0%0%0%0%
Camminghaburen-Noord80%10%1%0%2%0%7%
Camminghaburen-Midden86%7%1%0%1%0%5%
Camminghaburen-Zuid90%6%0%0%1%0%2%
Grote Wielen0%0%0%0%0%0%0%
De Groene Ster96%4%0%0%0%0%0%
Bilgaard58%10%5%0%4%1%23%
Havankpark91%8%0%0%1%0%0%
Vierhuisterweg en omgeving70%11%0%2%2%0%15%
Vrijheidswijk-West58%9%3%0%3%1%26%
Vrijheidswijk-Oost64%9%6%0%4%1%16%
Lekkum91%6%0%0%0%0%3%
Snakkerburen97%3%0%0%0%0%0%
Buitengebied Lekkum en Miedum100%0%0%0%0%0%0%
Blitsaerd87%7%0%0%1%0%6%
Jelsum95%5%0%0%0%0%0%
Buitengebied Jelsum96%4%0%0%0%0%0%
Koarnjum93%3%0%0%0%0%4%
Buitengebied Koarnjum100%0%0%0%0%0%0%
Britsum94%4%0%0%0%0%2%
Buitengebied Britsum91%9%0%0%0%0%0%
Stiens91%4%0%0%0%0%4%
Buitengebied Stiens96%2%0%0%0%0%2%
Feinsum100%0%0%0%0%0%0%
Buitengebied Feinsum100%0%0%0%0%0%0%
Hijum92%7%0%0%0%0%1%
Buitengebied Hijum100%0%0%0%0%0%0%
Alde Leie94%6%0%0%0%0%0%
Aldlân-Oost82%9%1%0%2%0%6%
Aldlân-West86%7%0%0%1%0%5%
Rapenburg91%6%0%0%1%0%1%
Hemrik86%10%0%0%0%0%5%
Goutum92%5%0%0%1%0%1%
Hempens/Teerns97%3%0%0%0%0%0%
Buitengebied Hempens100%0%0%0%0%0%0%
Zuiderburen87%7%1%0%1%0%4%
Techum90%4%0%0%2%0%4%
Wiarda92%5%0%0%1%1%1%
De Werp100%0%0%0%0%0%0%
De Zuidlanden100%0%0%0%0%0%0%
De Klamp90%7%0%0%3%0%0%
Barrahûs86%14%0%0%0%0%0%
Middelsee67%33%0%0%0%0%0%
Wirdum95%4%0%0%0%0%1%
Swichum100%0%0%0%0%0%0%
Buitengebied Wirdum100%0%0%0%0%0%0%
Wergea94%4%0%0%0%0%2%
Buitengebied Wergea92%8%0%0%0%0%0%
Warstiens100%0%0%0%0%0%0%
Warten95%4%0%0%0%0%1%
Buitengebied Warten95%5%0%0%0%0%0%
Wytgaard95%4%0%0%0%0%1%
Buitengebied Wytgaard97%3%0%0%0%0%0%
Mantgum92%6%0%0%0%0%2%
Buitengebied Mantgum100%0%0%0%0%0%0%
Weidum95%4%0%0%0%0%1%
Buitengebied Weidum100%0%0%0%0%0%0%
Jellum97%3%0%0%0%0%0%
Bears96%4%0%0%0%0%0%
Jorwert93%4%0%0%0%0%2%
Buitengebied Jorwert100%0%0%0%0%0%0%
Hilaard96%2%0%0%0%0%2%
Buitengebied Hilaard100%0%0%0%0%0%0%
Húns95%5%0%0%0%0%0%
Leons100%0%0%0%0%0%0%
Baard92%8%0%0%0%0%0%
Easterlittens96%3%0%0%0%0%1%
Buitengebied Easterlittens100%0%0%0%0%0%0%
Reduzum94%4%0%0%0%0%2%
Buitengebied Reduzum100%0%0%0%0%0%0%
Eagum100%0%0%0%0%0%0%
Idaerd100%0%0%0%0%0%0%
Friens100%0%0%0%0%0%0%
Grou91%4%0%0%0%0%4%
Buitengebied Grou98%2%0%0%0%0%0%
Jirnsum93%4%0%0%0%0%3%
Buitengebied Jirnsum100%0%0%0%0%0%0%
Toelichting op de tabel:

Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Leeuwarden. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 17 november 2021.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld rechtsbovenin de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Ranglijsten
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo