Overzicht van basisscholen in Leeuwarden:

Overzicht van basisscholen in Leeuwarden:

Bekijk informatie over groei of krimp van het aantal leerlingen, over uitstroom naar de middelbare school, zittenblijvers, eindtoets scores, informatie van de onderwijsinspectie en meer! Per woonplaats is er een vergelijkingspagina. En voor iedere school is er een aparte pagina met alle details per school.
Per woonplaats is er een vergelijkingspagina. En voor iedere school is er een aparte pagina met alle details per school.
Bekijk de basisscholen voor Leeuwarden:

Primair onderwijs in de woonplaats Leeuwarden:

Andere scholen binnen de gemeente Leeuwarden :

Primair onderwijs in de woonplaats Baard:

Primair onderwijs in de woonplaats Britsum:

Primair onderwijs in de woonplaats Easterlittens:

Primair onderwijs in de woonplaats Goutum:

Primair onderwijs in de woonplaats Grou:

Primair onderwijs in de woonplaats Hijum:

Primair onderwijs in de woonplaats Hilaard:

Primair onderwijs in de woonplaats Jirnsum:

Primair onderwijs in de woonplaats Jorwert:

Primair onderwijs in de woonplaats Lekkum:

Primair onderwijs in de woonplaats Mantgum:

Primair onderwijs in de woonplaats Reduzum:

Primair onderwijs in de woonplaats Stiens:

Primair onderwijs in de woonplaats Stokkum:

Primair onderwijs in de woonplaats Warten:

Primair onderwijs in de woonplaats Weidum:

Primair onderwijs in de woonplaats Wergea:

Primair onderwijs in de woonplaats Wirdum Fr:

Primair onderwijs in de woonplaats Wytgaard:

Uitstroom groep 8 naar de middelbare school: (2018, woonplaats Leeuwarden)






Heel even geduld alsjeblieft...

de basisschool uitstroom gegevens

voor Leeuwarden worden geladen!







Uitstroom van groep 8 uit Leeuwarden naar de middelbare school.

Bovenstaand 'taart diagram' toont hoeveel procent van de groep 8 leerlingen is uitgestroomd naar:

  1. het praktijk-, speciaal-, beroeps- of kader-onderwijs,
  2. het VMBO, &
  3. de HAVO of het VWO.
Uitstroom definities
Percentage leerlingen per levensbeschouwing van de school (2018-2019, gemeente Leeuwarden)






Heel even geduld alsjeblieft...

de basisschool uitstroom gegevens

voor Leeuwarden worden geladen!







Leerlingen naar overtuiging van de school.

Het percentage leerlingen in 2018-2019 naar levensbeschouwing van de school voor de gemeente Leeuwarden.

Vergelijk met Friesland
Download alle informatie voor Leeuwarden:
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in Leeuwarden via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle gegevens voor het primair onderwijs in de gemeente Leeuwarden in 1 handig Excel document! Voor de informatie over het primair onderwijs in deze download zijn meer dan 25 bronnen uit 7 verschillende datasets gecombineerd. Zie ook deze bronbeschrijving.

Download!
Inspireer anderen & deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Brongegevens laatst gewijzigd 07-03-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!