(Voortgezet) Speciaal Onderwijs De Monoliet - Cornelis Trooststraat in Leeuwarden

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs De Monoliet - Cornelis Trooststraat in Leeuwarden

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Contactgegevens / Leerlingen per jaar / Kaart / Kinderopvang / Onderwijsinspectie / Personeel / Jan van Scorelbuurt / Bronnen en definities

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs De Monoliet - Cornelis Trooststraat biedt primair onderwijs van het type "(Voortgezet) Speciaal Onderwijs" met de denominatie "Algemeen bijzonder" aan 279 leerlingen in schooljaar 2021-2022. Er zijn 2 scholen met "De Monoliet" in hun naam.

Scholen gemeente Leeuwarden
Aantal leerlingen per schooljaar (279 leerlingen in schooljaar 2021-2022)
Schooljaren 2010-2011 t/m 2021-2022, De Monoliet

Aantal leerlingen per jaar, De Monoliet - Cornelis Trooststraat. Gegevens voor de schooljaren 2010-2011 tot en met 2021-2022. De Monoliet - Cornelis Trooststraat telt 279 leerlingen in schooljaar 2021-2022.

Kaart met scholen in de omgeving

De Monoliet - Cornelis Trooststraat (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Speciaal Basisonderwijs.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2021-2022, De Monoliet






Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!







Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van De Monoliet in schooljaar 2021-2022.

De meeste (24) leerlingen van De Monoliet wonen in schooljaar 2021-2022 in postcodegebied 8921.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2010-2011 t/m 2021-2022, De Monoliet






Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

worden geladen!







Percentage en aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs De Monoliet - Cornelis Trooststraat. Klik op de segmenten in de grafiek om het aantal en percentage leerlingen te zien.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2021-2022, De Monoliet






Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!







Aantal leerlingen naar leeftijd voor De Monoliet - Cornelis Trooststraat in Leeuwarden.

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: (Voortgezet) Speciaal Onderwijs De Monoliet - Cornelis Trooststraat.

BRIN en vestigingsnummer: 23JT00.

Denominatie: Algemeen bijzonder.

Soort onderwijs: (Voortgezet) Speciaal Onderwijs.

Schoolnaam: De Monoliet.

Schoolbestuur: Stichting RENN4. Bestuursnummer: 41414.

Adres: Cornelis Trooststraat 29, 8932 BR, Leeuwarden. Gemeente Leeuwarden, Friesland. Telefoon: 0582674363.

Website van de school: https://www.renn4.nl/

Titel van de website: RENN4 - Gespecialiseerd onderwijs voor specifieke behoeftes

Beschrijving van de website: Stichting RENN4, wij verzorgen gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen met specifieke behoeftes op het terrein van leren en gedrag.

Organisatiestructuur: (Voortgezet) Speciaal Onderwijs De Monoliet - Cornelis Trooststraat is 1 van de 3 vestigingen in het primair onderwijs binnen de school De Monoliet. En 1 van de 31 primair onderwijs vestigingen binnen het bestuur Stichting RENN4. Daarbij vallen er 14 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 551 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.087 primair onderwijs schoolvestigingen).

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor de school De Monoliet.
Vestiging (Voortgezet) Speciaal Onderwijs De Monoliet - Cornelis Trooststraat is 1 van de 3 primair onderwijs vestigingen binnen de school De Monoliet en school De Monoliet valt samen met 14 andere scholen onder het bestuur Stichting RENN4. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor de school als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar






Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!







Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor de school De Monoliet.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar






Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!







Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor de school De Monoliet.

Percentage vrouwen en mannen in dienst






Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!







Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor de school De Monoliet.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting RENN4.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst






Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!







Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor de school De Monoliet.

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Oordeel over de financiële continuïteitVoldoende30 mei 2014Toezicht BestuurStichting RENN4
Continuering basisarrangementVoldoende21 december 2012Toezicht SO vestigingDe Monoliet, inclusief Kinnikgroep

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Basisschool De Monoliet - Cornelis Trooststraat ligt in de Jan van Scorelbuurt.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de Jan van Scorelbuurt getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

11.076 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Leeuwarden is 5.614 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in Jan van Scorelbuurt: 15,10%






Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!







Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Jan van Scorelbuurt.

Inkomen in Jan van Scorelbuurt: €20.500






Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!







Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor Jan van Scorelbuurt.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Leeuwarden via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Leeuwarden. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de Jan van Scorelbuurt wonen 265 jongeren en zijn 277 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 153 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 18 bij gastouders (VGO) en 106 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 1,05 opvangplaats per jongere in de buurt van De Monoliet - Cornelis Trooststraat is.






Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!







Bron kinderopvang
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij De Monoliet - Cornelis Trooststraat beschikbaar (download de volledige lijst):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Sinne dagopvang en speelleergroep Sint Paulus48KDVCornelis Trooststraat 31 Leeuwarden
Sinne buitenschoolse opvang Sint Paulus64BSOCornelis Trooststraat 31 Leeuwarden
Bron-van der Vlugt6VGOHondiusstraat 3 Leeuwarden
KDV Het Palet (peuteropvang 2-4-jaar)16KDVFloris Versterstraat 2b Leeuwarden
BSO Het Palet22BSOFloris Versterstraat 2b Leeuwarden
Kinderopvang Aurora (KDV)28KDVFloris Versterstraat 2 Leeuwarden
Kinderopvang Aurora (BSO)20BSOFloris Versterstraat 2 Leeuwarden
IKC de Michaël15BSOHercules Seghersstraat 3 Leeuwarden
Kinderopvang Aurora (BSO Dirk Boutsstraat 36)12BSODirk Boutsstraat 36 Leeuwarden
KDV De Kleine Johannes14KDVHercules Seghersstraat 1 Leeuwarden
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzicht van vestigingen met het schoolbestuur Stichting RENN4:

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Leeuwarden op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Leeuwarden.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van (Voortgezet) Speciaal Onderwijs De Monoliet - Cornelis Trooststraat in Leeuwarden op de buurtpagina voor Jan van Scorelbuurt.

Aanmelden bij de basisschool in Leeuwarden?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.