Basisonderwijs gemeente Waadhoeke

Basisonderwijs gemeente Waadhoeke

Bekijk de gegevens van 50 basisscholen voor de gemeente Waadhoeke: Er zijn 32 basisscholen in de gemeente gevestigd en de leerlingen uit de gemeente Waadhoeke gaan naar 49 verschillende basisscholen.
Bekijk de gegevens van 50 basisscholen voor de gemeente Waadhoeke: Er zijn 32 basisscholen in de gemeente gevestigd en de leerlingen uit de gemeente Waadhoeke gaan naar 49 verschillende basisscholen.
Tabel met basisscholen (gemeente Waadhoeke)
Organisatiegegevens van DUO van 1 maart 2024.
SchoolvestigingAdresWoonplaatsLeerlingen uit WaadhoekeLeerlingen totaalOvertuigingType onderwijs
’t FonnemintDordtse Straat 40St.-Annaparochie273280OpenbaarBasisonderwijs
De KabasTuinen 28Franeker242244Rooms-KatholiekBasisonderwijs
Toermalijn FranekerP J Troelstrastraat 24Franeker219221Protestants-ChristelijkBasisonderwijs
De KorendragerBotniasteeg 16-AFraneker216217Protestants-ChristelijkBasisonderwijs
De Frije FûgelKlaas van der Meijstr 30Bitgummole164165OpenbaarBasisonderwijs
Eben Haezer MenaamGreatebuorren 13Menaam155156Protestants-ChristelijkBasisonderwijs
Sint RadbodusLjouwertertrekwei 4Dronryp152152Rooms-KatholiekBasisonderwijs
De SkeakelSkoalstrjitte 14Sexbierum149160Protestants-ChristelijkBasisonderwijs
De SlotschoolBurg Hesselinkstraat 2St.-Annaparochie147149Protestants-ChristelijkBasisonderwijs
De TwirreTilledyk 11Minnertsga145148Protestants-ChristelijkBasisonderwijs
De FûgelsangDs H v E v Heslingastr 1Berltsum140141Protestants-ChristelijkBasisonderwijs
De Opslach FranekerIJsbaanweg 4Franeker125127OpenbaarBasisonderwijs
De StevenNoorderbolwerk 1Franeker124126OpenbaarBasisonderwijs
De Bolder FranekerIJsbaanweg 2Franeker114157OpenbaarSpeciaal Basisonderwijs
WaadwizerJohan Roordastrjitte 41Tzummarum105106OpenbaarBasisonderwijs
Lyts LibbenDs H v E v Heslingastr 1Berltsum105105OpenbaarBasisonderwijs
TwaspanSpoorstrjitte 7Deinum102109OpenbaarBasisonderwijs
De TwinerGeorg van Saksenstraat 14St.-Jacobiparochie101101OpenbaarBasisonderwijs
It Bynt WinsumMolepaed 21Winsum (Waadhoeke)97116OpenbaarBasisonderwijs
it AnkerQuaestiusstrjitte 13Dronryp8989Protestants-ChristelijkBasisonderwijs
De CingelOrxmasingel 16-AMenaam8889OpenbaarBasisonderwijs
StaetlânskoalleSmidsreed 6-8Tzum8081Protestants-ChristelijkBasisonderwijs
Openbaar ZML-School Leeuwarden-Franeker It Twaluk - HaydnstraatHaydnstraat 2Leeuwarden59211Openbaar(Voortgezet) Speciaal Onderwijs
De Romte DronrypSkoallanswei 2Dronryp5254OpenbaarBasisonderwijs
De SylMonnikebildtdijk 16Oudebildtzijl5252Protestants-ChristelijkBasisonderwijs
De GrunslachLytse Buorren 27Wjelsryp5051Protestants-ChristelijkBasisonderwijs
De OansetPeinserweg 1-BRied4747OpenbaarBasisonderwijs
It iepen FinsterDorpsstraat 4-BAchlum4356Protestants-ChristelijkBasisonderwijs
De Pôlle MarsumSkoallestrjitte 28Marsum4351OpenbaarBasisonderwijs
De FierljepperMathijs Beckstraat 65Vrouwenparochie3643OpenbaarBasisonderwijs
De Noordster Nij Altoenae’t kort-Morn 2Nij Altoenae3336Protestants-ChristelijkBasisonderwijs
De FlambouSkoalstrjitte 2Oosterbierum2828Protestants-ChristelijkBasisonderwijs
De Monoliet - Cornelis TrooststraatCornelis Trooststraat 29Leeuwarden22301Algemeen bijzonder(Voortgezet) Speciaal Onderwijs
Caleidoscoop LeeuwardenWilaarderburen 2Leeuwarden21155Algemeen bijzonderSpeciaal Onderwijs
School LyndensteynHoofdstraat 1Beetsterzwaag14213Algemeen bijzonder(Voortgezet) Speciaal Onderwijs
Michaelschool LeeuwardenHercules Seghersstraat 3Leeuwarden14199AntroposofischBasisonderwijs
Johan Willem FrisoCarel Fabritiusstraat 21Leeuwarden13428Protestants-ChristelijkBasisonderwijs
Christelijke Piet BakkerschoolPlevierenpad 3Sneek13106Protestants-Christelijk(Voortgezet) Speciaal Onderwijs
Aquamarijn LeeuwardenBrandemeer 35Leeuwarden11201Protestants-ChristelijkSpeciaal Basisonderwijs
It FûnemintWalperterwei 14Wommels11199Protestants-ChristelijkBasisonderwijs
De SudwesterKaatsland 5-BSneek8373Protestants-ChristelijkSpeciaal Basisonderwijs
Talentencampus Eigen Wijs SBOVerdistraat 2Leeuwarden8141OpenbaarSpeciaal Basisonderwijs
Prins Johan Friso HarlingenGrettingalaan 43Harlingen7241Protestants-ChristelijkBasisonderwijs
MiddelsteinFonteinstraat 1Midlum759OpenbaarBasisonderwijs
It FundamintOffingaweg 32Hallum6196Protestants-ChristelijkBasisonderwijs
SinneSimmerdyk 5Sneek6133Openbaar(Voortgezet) Speciaal Onderwijs
De Wingerd DamwâldDe Klimmer 21Damwâld5268Protestants-Christelijk(Voortgezet) Speciaal Onderwijs
Het Noorderlicht HarlingenF Domela Nieuwenhuisstr 81Harlingen5223OpenbaarBasisonderwijs
Sint PaulusJulianalaan 40Leeuwarden5209Rooms-KatholiekBasisonderwijs
Openbaar ZML-School Leeuwarden-Franeker It Twaluk - HarlingerwegHarlingerweg 22Franeker23Openbaar(Voortgezet) Speciaal Onderwijs

Bovenstaande tabel toont 50 schoolvestigingen in het basisonderwijs voor de gemeente Waadhoeke. Er zijn 32 basisscholen met een adres in de gemeente. De tabel toont de daarnaast de basisscholen uit andere gemeenten waar de leerlingen die in de gemeente Waadhoeke wonen naartoe gaan.

Toelichting bij de tabel met basisschoolvestigingen voor de gemeente Waadhoeke:

Toelichting bij de tabel:

Bovenstaande tabel toont de schoolvestigingen in het voortgezet onderwijs voor de gemeente Waadhoeke. Hierbij zijn de scholen gekozen op basis van de locatie van de vestiging en op basis van het huisadres van de leerlingen: alle schoolvestigingen in de gemeente Waadhoeke en alle schoolvestigingen waar in schooljaar 2023-2024 minimaal vijf leerlingen uit de gemeente Waadhoeke naartoe gaan worden weergegeven. De tabel toont een rij per schoolvestiging. De kolom ‘Leerlingen uit Waadhoeke’ toont hoeveel leerlingen de vestiging heeft met een huisadres in de gemeente Waadhoeke. De kolom ‘Leerlingen totaal’ toont hoeveel leerlingen er in totaal naar de schoolvestiging gaan.

Betekenissen types onderwijs:

 • VSO: voortgezet speciaal onderwijs
 • PRO: praktijkonderwijs
 • VMBO BL: basisberoepsgerichte leerweg
 • VMBO BL-KL: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
 • VMBO KL: kaderberoepsgerichte leerweg
 • VMBO KL-GT: kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (het voormalige mavo)
 • VMBO GT: gemengde/theoretische leerweg
 • VMBO GT-HAVO: gemengde/theoretische leerweg en havo
 • HAVO: hoger algemeen voortgezet onderwijs
 • HAVO / VWO: hoger algemeen voortgezet onderwijs / voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
 • VWO: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Tabelgebruik:

 • Klik op de naam van een politieke partij om de pagina met de verkiezingsuitslagen voor die partij weer te geven.
 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).

Bronnen en definities: Er zijn diverse bronnen gebruikt voor de cijfers en grafieken over het onderwijs. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de verwijzingen naar de definities van alle onderwerpen.

Advertentie:

Aantal leerlingen per gemeente
Aantal leerlingen met een huisadres in de gemeente Waadhoeke per gemeente waar hun basisschoolvestiging gevestigd is.

Bovenstaande tabel toont het overzicht van het aantal leerlingen woonachtig in de gemeente Waadhoeke per gemeente waar deze leerlingen naar de basisschool gaan. De leerlingaantallen gelden voor schooljaar 2023-2024. De gemeenten zijn gesorteerd op het aantal leerlingen uit de gemeente Waadhoeke dat in een gemeente naar school gaat. Alleen gemeenten met minimaal vijf leerlingen uit de gemeente Waadhoeke worden getoond.

Datasets met onderwijsdata
Download alle onderwijsdata voor de gemeente Waadhoeke.
Afbeelding van Excel documenten uit de download met datasets over het onderwijs van OpenInfo.

Download alle data in handige Excel documenten van OpenInfo.nl. Niet goed, geld terug!

Download een schat een informatie over het onderwijs voor de gemeente Waadhoeke. Met de onderwijs datasets als Excel documenten met handige werkbladen met de data over de scholen, de leerlingen, het personeel en de schoolresultaten voor de gemeente Waadhoeke.

Download
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Bedankje
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina: