Statistieken gemeente Purmerend

Aantal inwoners per jaar
(grote toename van 45% naar 93.992 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de gemeente Purmerend. Gegevens voor de jaren 1995 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de gemeente Purmerend is met 28.963 personen gestegen van 65.029 in 1995 tot 93.992 in 2023 (dat is 45%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente Purmerend

De gemeente Purmerend is een gemeente in de provincie Noord-Holland. Gemeente Purmerend heeft afgerond een totale oppervlakte van 9.663 hectare, waarvan 9.361 land en 302 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.134 adressen per km2. Er wonen 41.463 huishoudens in de gemeente Purmerend en de gemeente telt 5 woonplaatsen, 8 wijken en 31 buurten. Gemeentelijke herindeling: toevoeging in 2022 van de gemeente Beemster aan de gemeente Purmerend.

De naam Purmerend wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Purmerend. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gemeente Purmerend (gemeentecode GM0439) is bij een gemeentelijke herindeling in 2022 groter geworden vanuit de gemeente Beemster. Hierbij is de gemeente Beemster volledig naar de nieuwe gemeente Purmerend overgegaan.

Vlag van de gemeente Purmerend

Vlag van de gemeente Purmerend

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Purmerend
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Purmerend met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Beemster, 2: Overwhere, 3: Purmer-Noord, 4: Wheermolen, 5: Centrum, 6: Weidevenne, 7: Gors, 8: Purmer-Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 42.865 woningen in de gemeente Purmerend.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Purmerend in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(zeer grote groei van 82% naar €329.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Purmerend. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Purmerend, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Purmerend is met €148.000 toegenomen van €181.000 in 2005 tot €329.000 in 2022 (dat is 82%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Purmerend.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 49.117 totaal in de gemeente Purmerend

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De gemeente Purmerend telt in totaal 49.117 adressen, met 48.975 verblijfsobjecten, 44 standplaatsen en 98 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Purmerend. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Purmerend. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de gemeente Purmerend

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Purmerend. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Purmerend


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Purmerend bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Purmerend


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Purmerend. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Purmerend, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Purmerend is met 13.994 personen gestegen van 53.319 in 1996 tot 67.313 in 2022 (dat is 26%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Purmerend naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Purmerend
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Purmerend in 2022 zijn Westers (8.526 inwoners) en Overig (8.344 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Purmerend: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de gemeente Purmerend.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Purmerend. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Purmerend:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Purmerend. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Purmerend zijn C (13.796 adressen) en A (13.144 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Purmerend. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 juli 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Purmerend: 13.796 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Purmerend bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Purmerend
Er waren 554 verkeersongevallen totaal in 2021 in de gemeente Purmerend.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Purmerend. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Purmerend vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Purmerend.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Purmerend voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Purmerend ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkiezingsuitslagen gemeente Purmerend
Uitslagen voor de gemeenteraad (2021), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Purmerend.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 24 november 2021, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Purmerend:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Stadspartij Beemster Polder Partij4.96221%Gemeenteraadsverkiezingen, 24 november 2021
PvdA3.06313%Gemeenteraadsverkiezingen, 24 november 2021
VVD2.55511%Gemeenteraadsverkiezingen, 24 november 2021
CDA2.0948,7%Gemeenteraadsverkiezingen, 24 november 2021
OuderenpartijAOVPurmerend-Beemster1.9438,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 24 november 2021
D661.9128%Gemeenteraadsverkiezingen, 24 november 2021
GroenLinks1.8817,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 24 november 2021
PVV1.5136,3%Gemeenteraadsverkiezingen, 24 november 2021
FvD1.3625,7%Gemeenteraadsverkiezingen, 24 november 2021
Leefbaar Purmerend 20011.0614,41%Gemeenteraadsverkiezingen, 24 november 2021
Gemeentebelangen Purmerend7142,97%Gemeenteraadsverkiezingen, 24 november 2021
PB215642,35%Gemeenteraadsverkiezingen, 24 november 2021
Piraten2020,84%Gemeenteraadsverkiezingen, 24 november 2021
Lijst Van Damme (LVD)1190,50%Gemeenteraadsverkiezingen, 24 november 2021
Groep HOP940,39%Gemeenteraadsverkiezingen, 24 november 2021
VVD10.92423%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV7.36016%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D666.10413%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP3.3197%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD3.1226,6%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA2.9426,2%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA2.8916,1%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks2.1084,46%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD1.9394,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA211.5153,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS7831,66%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt7281,54%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ16821,44%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK6671,41%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU6041,28%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje2320,49%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter1770,37%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten1600,34%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB1430,30%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA1410,30%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots1340,28%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG1040,22%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP1000,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol950,20%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst610,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP550,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter490,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP300,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft280,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu160,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht100,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Wij zijn Nederland40,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA4.57821%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD3.93918%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD3.06914%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks1.9949%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.5547%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS1.4306,5%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV1.2995,9%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D661.2955,8%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD1.0124,57%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP9004,06%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP4171,88%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt3141,42%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK2150,97%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio650,29%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft430,19%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen320,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD7.61824%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD3.60711%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV3.42911%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks3.1079,6%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA3.0159,3%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D662.1246,6%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP2.0506,3%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.7595,4%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD1.5884,92%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS Partij van de ouderen1.2043,73%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij Noord-Holland1.0503,25%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU6522,02%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje5731,77%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK4061,26%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
NIDA1170,36%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land9.43031%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA4.50915%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS4.10313%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD3.60412%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk3.22910%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP2.4477,9%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA2.1086,8%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU8072,61%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW6312,04%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2023 in de gemeente Purmerend op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Purmerend. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Purmerend: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Purmerend.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Purmerend het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Purmerend van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.300) gemeente Purmerend


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Purmerend.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Dwarsgouw heeft met €38.400 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Purmerend. En buurt Wheermolen-Oost heeft met €21.500 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Purmerend.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Purmerend is €28.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.000. Gemeente Purmerend telt 66.700 inkomensontvangers op 93.992 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,1% procent van de huishoudens in gemeente Purmerend heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland gemeente Purmerend


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Holland (gemeente Purmerend is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van gemeente Purmerend is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Purmerend. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 augustus 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Purmerend
Er zijn 1.139 elektrische auto’s in augustus 2023 in de gemeente Purmerend.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Purmerend op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 1.139 elektrische auto’s in de gemeente Purmerend. Dit is het totaal aantal in augustus 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Purmerend die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 47.632 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Purmerend in augustus 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in augustus 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Purmerend geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 62.634 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Purmerend (in augustus 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 43.912 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Purmerend in augustus 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in augustus 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Purmerend geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Purmerend. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 augustus 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 3.312 misdrijven in de gemeente Purmerend geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Purmerend, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of februari 2022 tot en met juli 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Purmerend zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 40.722 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 40.722 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 39.816 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de gemeente Purmerend 3.312 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Purmerend in 2022 zijn Horizontale fraude (482 delicten) en Ongevallen (weg) (402 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Purmerend.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juli 2023 zijn er 325 misdrijven in de gemeente Purmerend geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Purmerend met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Purmerend over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Purmerend.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 11,84 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de gemeente Purmerend.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Purmerend.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Purmerend. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de gemeente Purmerend.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Purmerend.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Purmerend genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de gemeente Purmerend.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Purmerend.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Purmerend. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Purmerend geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Purmerend. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Purmerend is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
60% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Purmerend heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Purmerend. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Purmerend is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
52% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Purmerend gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Purmerend. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Purmerend is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Purmerend heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Purmerend. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Purmerend is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Purmerend heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Purmerend. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Purmerend is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
46% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Purmerend heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Purmerend. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Purmerend is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
50% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Purmerend voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Purmerend. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Purmerend is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Purmerend heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Purmerend. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Purmerend is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
23% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Purmerend doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Purmerend. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Purmerend is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Purmerend voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal10.215Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij205Aantal2022
B-F Nijverheid en energie1.630Aantal2022
G+I Handel en horeca1.890Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie860Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed735Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening2.140Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.640Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1.120Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners93.992Aantal2023
Mannen46.058Aantal2023
Vrouwen47.934Aantal2023
0 tot 15 jaar13.978Aantal2023
15 tot 25 jaar10.584Aantal2023
25 tot 45 jaar22.980Aantal2023
45 tot 65 jaar26.727Aantal2023
65 jaar of ouder19.723Aantal2023
Ongehuwd44.768Aantal2023
Gehuwd36.347Aantal2023
Gescheiden8.111Aantal2023
Verweduwd4.766Aantal2023
Westers totaal8.526Aantal2022
Geboorte totaal766Aantal2021
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal936Aantal2021
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid985Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag17.810Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar28.940Aantal2021
Opleidingsniveau hoog15.270Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura1.685Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8,6%Percentage2020
WMO cliënten7.375Aantal2021
WMO cliënten relatief90Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.800Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.960Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.120Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.260Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.660Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.520Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.130Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.260Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal370Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement250Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning380Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning510Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning460Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning920Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning260Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning460Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming71%Percentage2021
Energielabels Definitief26.755Aantal2023
Energielabels Voorlopig17.079Aantal2023
Energielabels Onbepaald4.924Aantal2023
Energielabels A+++++2Aantal2023
Energielabels A++++7Aantal2023
Energielabels A+++170Aantal2023
Energielabels A++509Aantal2023
Energielabels A+1.119Aantal2023
Energielabels A13.144Aantal2023
Energielabels B8.153Aantal2023
Energielabels C13.796Aantal2023
Energielabels D2.084Aantal2023
Energielabels E2.218Aantal2023
Energielabels F1.308Aantal2023
Energielabels G1.324Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht46%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2020
Wekelijkse sporters46%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2020
Lopen naar school of werk31%percentage2020
Fietsen naar school of werk34%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam47%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel eenzaam28%percentage2020
Sociaal eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk20%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal41.463Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens14.299Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen11.998Aantal2022
Huishoudens met kinderen15.166Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2021
Percentage werknemers86%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers66.700Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.000Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.300Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen38%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen19%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen5,9%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,1%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,1%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€109x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand1.510Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO4.950Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW860Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW15.610Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon67.313Aantal2022
Niet-westers totaal16.401Aantal2022
Marokko1.550Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba971Aantal2022
Suriname4.119Aantal2022
Turkije1.417Aantal2022
Overig niet-westers8.344Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1.113Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven344Aantal2022
Milieu overtredingen2Aantal2022
Oplichting608Aantal2022
Verkeersovertredingen686Aantal2022
Vernieling371Aantal2022
Overige misdrijven110Aantal2022
Totaal misdrijven3.312Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand2,10Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km36Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km67Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand3,00Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km23Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km25Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km47Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km33Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km61Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km3,30Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km327Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km16Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km31Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km26Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand12,60Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,50Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand1,90Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand17,70Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,80Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand20,30Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand2,80Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km55Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km39Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand4,10Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km52Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0439Code2022
RegionaamPurmerendNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode04390000Code2022
Oppervlakte totaal9.663Aantal hectaren2023
Oppervlakte land9.361Aantal hectaren2023
Oppervlakte water302Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid2.134Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal49.052Aantal2023
Adressen met postcode48.758Aantal2023
Adressen met woonfunctie43.788Aantal2023
Panden33.160Aantal2023
Percelen28.381Aantal2023
Panden voor 170054Aantal2023
Panden 1700 tot 1900844Aantal2023
Panden 1900 tot 1925972Aantal2023
Panden 1925 tot 1950749Aantal2023
Panden 1950 tot 19707.861Aantal2023
Panden 1970 tot 19806.922Aantal2023
Panden 1980 tot 199013.111Aantal2023
Panden 1990 tot 20006.704Aantal2023
Panden 2000 tot 20105.175Aantal2023
Panden 2010 tot 20203.814Aantal2023
Panden 2020 en later2.347Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk7Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade92Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade455Aantal2021
Verkeersongevallen totaal554Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal44.780Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine37.420Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof7.355Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte478Aantal2022
Motorfietsen3.725Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad42.865Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€329.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning67%Percentage2022
Percentage meergezinswoning33%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen60%Percentage2022
Huurwoningen totaal40%Percentage2022
In bezit woningcorporatie32%Percentage2022
In bezit overige verhuurders8%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200077%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200023%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Purmerend. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Purmerend
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Purmerend: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 913 patiënten in de gemeente Purmerend met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 14 augustus 2023, week 33 2023). Vanaf 20 januari 2022 bevatten de Coronacijfers voor de gemeente Purmerend ook de aantallen van de voormalige gemeente Beemster.

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Purmerend
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Purmerend.

Gemiddeld overleden 16,27 personen per week in de gemeente Purmerend. Het aantal sterftes in de gemeente Purmerend is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 30 (24 tot en met 30 juli) van 2023. Vanaf week 1 van 2022 bevatten de sterftecijfers voor de gemeente Purmerend ook de aantallen van de voormalige gemeente Beemster.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Purmerend: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (10.215 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Purmerend (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Purmerend zijn in totaal 10.215 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 10.215 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 10.220 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 45 wijken en buurten in gemeente Purmerend. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Purmerend als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Purmerend als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 4 juli 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities