Statistieken woonplaats Purmerend

Aantal inwoners per jaar
(kleine toename van 3,98% naar 82.635 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Purmerend. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Purmerend is met 3.160 personen toegenomen van 79.475 in 2013 tot 82.635 in 2023 (dat is 3,98%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Purmerend

Woonplaats Purmerend heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.455 hectare, waarvan 2.303 land en 152 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Purmerend telt 43.888 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.174 adressen per km2. Er wonen 38.105 huishoudens en er zijn in totaal 37.710 woningen. De woonplaats telt 36.975 auto's en 8.565 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Purmerend ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Purmerend is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Purmerend zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Purmerend valt samen met deze 7 wijken: wijk Centrum, wijk Overwhere, wijk Wheermolen, wijk Gors, wijk Purmer-Noord, wijk Purmer-Zuid, wijk Weidevenne. Zie dit overzicht van gebieden voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Purmerend zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Purmerend
Kaart van de woonplaats Purmerend. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Purmerend binnen de gemeente Purmerend.

Woningkenmerken
Er zijn 37.710 woningen in de woonplaats Purmerend.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Purmerend in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 55% naar €312.433 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Purmerend. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Purmerend, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Purmerend is met €111.055 toegenomen van €201.377 in 2013 tot €312.433 in 2022 (dat is 55%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Purmerend.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Purmerend is €312.433, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 37.710 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Purmerend (geel), 4 woonplaatsen (groen), 8 wijken (oranje) en 30 buurten (blauw). De woonplaats Purmerend wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Purmerend: er zijn 17.272 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Purmerend.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 43.888 totaal in de woonplaats Purmerend

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Purmerend telt in totaal 43.888 adressen, met 43.779 verblijfsobjecten, 42 standplaatsen en 67 ligplaatsen. 99% van de adressen in woonplaats Purmerend ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Purmerend
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Purmerend. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Purmerend. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Purmerend

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Purmerend. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Purmerend


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Purmerend bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Purmerend


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Purmerend. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Purmerend, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Purmerend is met 2.593 personen afgenomen van 60.418 in 2013 tot 57.825 in 2022 (dat is 4,29%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Purmerend naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Purmerend
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Purmerend in 2022 zijn Overig (7.985 inwoners) en Westers (7.885 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Purmerend: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Purmerend.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Purmerend. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Purmerend:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Purmerend. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Purmerend zijn C (12.466 adressen) en A (12.330 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Purmerend. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Purmerend: 12.466 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Purmerend bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Purmerend
Er waren 370 verkeersongevallen totaal in 2021 in de woonplaats Purmerend.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Purmerend. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Purmerend vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Purmerend

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 33 stembureaus in de woonplaats Purmerend. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 33 stembureaus in de woonplaats Purmerend. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Purmerend.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 33 stembureaus in de woonplaats Purmerend.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 124 stembureaus in de gemeente Purmerend en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Purmerend. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Purmerend.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.277)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Purmerend.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Purmerend was in 2021 €28.277.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (8.565 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Purmerend (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Purmerend zijn in totaal 8.565 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 8.565 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 8.570 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Purmerend. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Purmerend
Er zijn 987 elektrische auto’s in november 2023 in de woonplaats Purmerend.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Purmerend op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 987 elektrische auto’s in de woonplaats Purmerend. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Purmerend die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 40.825 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Purmerend in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Purmerend geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 52.582 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Purmerend (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 37.916 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Purmerend in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Purmerend geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Purmerend. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 2.967 misdrijven in de woonplaats Purmerend geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Purmerend, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Purmerend zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 37.544 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 46 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Purmerend 2.967 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Purmerend in 2022 zijn Horizontale fraude (436 delicten) en Ongevallen (weg) (335 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Purmerend.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 299 misdrijven in de woonplaats Purmerend geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Purmerend met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Purmerend over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Purmerend.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 12,15 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Purmerend.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Purmerend.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Purmerend. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Purmerend.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Purmerend.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Purmerend genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Purmerend.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Purmerend.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Purmerend voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal8.565Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2022
B-F Nijverheid en energie1.365Aantal2022
G+I Handel en horeca1.675Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie745Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed565Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening1.790Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.445Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten980Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners82.635Aantal2023
Mannen40.400Aantal2023
Vrouwen42.230Aantal2023
0 tot 15 jaar11.915Aantal2023
15 tot 25 jaar9.400Aantal2023
25 tot 45 jaar20.235Aantal2023
45 tot 65 jaar23.580Aantal2023
65 jaar of ouder17.515Aantal2023
Ongehuwd39.155Aantal2023
Gehuwd31.775Aantal2023
Gescheiden7.415Aantal2023
Verweduwd4.285Aantal2023
Geboorte totaal770Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal805Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.588Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag17.780Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar28.940Aantal2021
Opleidingsniveau hoog15.300Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura1.655Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg8,6%Percentage2021
WMO cliënten7.200Aantal2021
WMO cliënten relatief88Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.801Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.970Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.073Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.248Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.547Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.427Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.159Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.206Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal374Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement209Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning524Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning644Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning774Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.339Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning230Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning535Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming71%Percentage2021
Energielabels Definitief24.753Aantal2023
Energielabels Voorlopig14.842Aantal2023
Energielabels Onbepaald4.174Aantal2023
Energielabels A+++++7Aantal2023
Energielabels A++++7Aantal2023
Energielabels A+++194Aantal2023
Energielabels A++622Aantal2023
Energielabels A+1.235Aantal2023
Energielabels A12.330Aantal2023
Energielabels B7.496Aantal2023
Energielabels C12.466Aantal2023
Energielabels D1.729Aantal2023
Energielabels E2.004Aantal2023
Energielabels F996Aantal2023
Energielabels G509Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal38.105Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens13.985Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen10.690Aantal2023
Huishoudens met kinderen13.430Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,13Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2021
Percentage werknemers87%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers66.600Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.099Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.277Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen38%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen19%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen5,9%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,1%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,2%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€709x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand1.520Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO4.990Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW600Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW15.780Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland57.045Aantal2023
Herkomst Europa6.170Aantal2023
Herkomst buiten Europa19.410Aantal2023
Geboren in Nederland57.045Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa2.955Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa9.190Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa3.210Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa10.230Aantal2023
Autochtoon57.825Aantal2022
Westers totaal7.885Aantal2022
Niet-westers totaal15.805Aantal2022
Marokko1.510Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba940Aantal2022
Suriname4.010Aantal2022
Turkije1.385Aantal2022
Overig niet-westers7.985Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1.004Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven321Aantal2022
Milieu overtredingen2Aantal2022
Oplichting551Aantal2022
Verkeersovertredingen569Aantal2022
Vernieling343Aantal2022
Overige misdrijven105Aantal2022
Totaal misdrijven2.967Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,84Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,06Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,95Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,24Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,24Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,96Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,82Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km36Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km66Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,95Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,23Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km48Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,05Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km34Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km62Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,35Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km294Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,56Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,65Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,63Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,42Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,58Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,59Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,41Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,45Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,47Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,22Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,27Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand14,18Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,27Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,87Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,48Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,95Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,87Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,43Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,74Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,89Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand16,05Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,31Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,79Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand20,43Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km55Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand2,23Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km38Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand2,28Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,12Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km52Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3103CodeWP3103
RegionaamPurmerendNaamPurmerend
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.455Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.303Aantal hectaren2023
Oppervlakte water152Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.174Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal43.888Aantal2023
Adressen met postcode43.769Aantal2023
Adressen met woonfunctie39.128Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom43.476Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom412Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom38.983Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom145Aantal2023
Percelen24.347Aantal2023
Panden28.405Aantal2023
Adressen met panden45.728Aantal2023
Panden voor 170023Aantal2023
Panden 1700 tot 1900446Aantal2023
Panden 1900 tot 1925599Aantal2023
Panden 1925 tot 1950333Aantal2023
Panden 1950 tot 19707.085Aantal2023
Panden 1970 tot 19806.328Aantal2023
Panden 1980 tot 199012.675Aantal2023
Panden 1990 tot 20006.273Aantal2023
Panden 2000 tot 20104.880Aantal2023
Panden 2010 tot 20203.110Aantal2023
Panden 2020 en later1.789Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade74Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade295Aantal2021
Verkeersongevallen totaal370Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal36.975Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine31.290Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof5.685Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,01Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen3.135Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad37.710Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€312.433Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning65%Percentage2022
Percentage meergezinswoning35%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen58%Percentage2022
Huurwoningen totaal42%Percentage2022
In bezit woningcorporatie33%Percentage2022
In bezit overige verhuurders8%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200078%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200022%Percentage2022
Appartement14.390Aantal2023
Tussen of geschakelde woning17.272Aantal2023
Hoekwoning5.415Aantal2023
Tweeonder1kap848Aantal2023
Vrijstaande woning1.203Aantal2023
Ligplaats67Aantal2023
Standplaats42Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend87Aantal2023
Woningtype n.v.t.4.651Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!