Statistieken woonplaats Zuidoostbeemster

Aantal inwoners per jaar
(grote toename van 50% naar 4.170 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Zuidoostbeemster. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Zuidoostbeemster is met 1.390 personen gestegen van 2.780 in 2013 tot 4.170 in 2022 (dat is 50%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Zuidoostbeemster

Woonplaats Zuidoostbeemster heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.351 hectare, waarvan 1.317 land en 34 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Zuidoostbeemster telt 1.903 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.263 adressen per km2. Er wonen 1.670 huishoudens en er zijn in totaal 1.651 woningen. De woonplaats telt 2.105 auto's en 545 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Zuidoostbeemster ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Zuidoostbeemster is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Zuidoostbeemster zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Zuidoostbeemster valt precies samen met de buurt Zuidoostbeemster, de cijfers voor woonplaats Zuidoostbeemster en buurt Zuidoostbeemster zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Zuidoostbeemster zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Zuidoostbeemster
Kaart van de woonplaats Zuidoostbeemster. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Zuidoostbeemster binnen de gemeente Purmerend.

Woningkenmerken
Er zijn 1.651 woningen in de woonplaats Zuidoostbeemster.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Purmerend in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 54% naar €520.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Zuidoostbeemster. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Zuidoostbeemster, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Zuidoostbeemster is met €183.385 toegenomen van €336.614 in 2013 tot €520.000 in 2022 (dat is 54%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Purmerend.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 1.903 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Zuidoostbeemster telt in totaal 1.903 adressen, met 1.871 verblijfsobjecten, 1 standplaats en 31 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Zuidoostbeemster. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Zuidoostbeemster. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Zuidoostbeemster


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Purmerend bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Zuidoostbeemster


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting

Advertentie:

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2021
Stembureaus in de woonplaats Zuidoostbeemster

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 bij de stembureaus in de woonplaats Zuidoostbeemster is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de woonplaats Zuidoostbeemster. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Purmerend als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Zuidoostbeemster.

De gemeente Purmerend telde bij deze verkiezingen in totaal 37 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Purmerend. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Purmerend.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Zuidoostbeemster. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Zuidoostbeemster, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Zuidoostbeemster is met 1.173 personen gestegen van 2.552 in 2013 tot 3.725 in 2022 (dat is 46%).

Toelichting Meer migratie
Migratieachtergrond woonplaats Zuidoostbeemster
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Zuidoostbeemster in 2022 zijn Westers (245 inwoners) en Overig (110 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Zuidoostbeemster: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Zuidoostbeemster.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Zuidoostbeemster. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Purmerend:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Purmerend. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Purmerend. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€35.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Zuidoostbeemster.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Zuidoostbeemster was in 2021 €35.500.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (545 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Zuidoostbeemster (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Zuidoostbeemster zijn in totaal 545 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).

Toelichting Definities
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Zuidoostbeemster.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Zuidoostbeemster.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.


Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Zuidoostbeemster genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Zuidoostbeemster.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Zuidoostbeemster.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 131 misdrijven in de woonplaats Zuidoostbeemster geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Zuidoostbeemster, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2021 tot en met februari 2023 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 maart 2023.

In de woonplaats Zuidoostbeemster zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.118 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.118 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.108 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Zuidoostbeemster 131 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Zuidoostbeemster in 2022 zijn Ongevallen (weg) (27 delicten) en Horizontale fraude (22 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Zuidoostbeemster.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2023 zijn er 10 misdrijven in de woonplaats Zuidoostbeemster geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Zuidoostbeemster met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Zuidoostbeemster over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Purmerend.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 12,71 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2022 in de woonplaats Zuidoostbeemster.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Zuidoostbeemster.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Zuidoostbeemster. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Zuidoostbeemster op 3 januari 2023 zijn A (519 adressen) en G (375 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Zuidoostbeemster. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Zuidoostbeemster: 519 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Purmerend bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Zuidoostbeemster

Er zijn voor de woonplaats Zuidoostbeemster geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Zuidoostbeemster vallen.

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Zuidoostbeemster voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal545Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij45Aantal2021
B-F Nijverheid en energie75Aantal2021
G+I Handel en horeca65Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed75Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening145Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg65Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten40Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.170Aantal2022
Mannen2.045Aantal2022
Vrouwen2.125Aantal2022
0 tot 15 jaar820Aantal2022
15 tot 25 jaar420Aantal2022
25 tot 45 jaar975Aantal2022
45 tot 65 jaar1.145Aantal2022
65 jaar of ouder810Aantal2022
Ongehuwd2.000Aantal2022
Gehuwd1.775Aantal2022
Gescheiden235Aantal2022
Verweduwd160Aantal2022
Westers totaal245Aantal2022
Geboorte totaal55Aantal2021
Geboorte relatief15Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal30Aantal2021
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid317,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag618Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar1.006Aantal2020
Opleidingsniveau hoog1.005Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2020
WMO cliënten145Aantal2021
WMO cliënten relatief39Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.560Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.710Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.670Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.120Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.680Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.290Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.420Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.770Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.810Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.360Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.220Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.440Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.640Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.250Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.490Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.860Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.026Aantal2023
Energielabels Voorlopig620Aantal2023
Energielabels Onbepaald179Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++1Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++8Aantal2023
Energielabels A+83Aantal2023
Energielabels A519Aantal2023
Energielabels B80Aantal2023
Energielabels C175Aantal2023
Energielabels D119Aantal2023
Energielabels E120Aantal2023
Energielabels F166Aantal2023
Energielabels G375Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.670Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens410Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen540Aantal2022
Huishoudens met kinderen720Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie74%Percentage2020
Percentage werknemers76%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 24%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers2.900Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€44.700Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€35.500Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen33%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen31%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar41%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen22%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen41%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen2,90%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,10%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,10%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5,7%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€373x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand20Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO110Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW730Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon3.725Aantal2022
Niet-westers totaal200Aantal2022
Marokko20Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname40Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers110Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal33Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven6Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting30Aantal2022
Verkeersovertredingen53Aantal2022
Vernieling5Aantal2022
Overige misdrijven0Aantal2022
Totaal misdrijven131Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand3,12Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand3,00Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand3,00Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km38Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km63Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km18Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km23Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km31Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km44Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km8Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km46Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km60Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km4,30Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km218Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km29Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km25Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km20Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,69Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,41Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,61Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,82Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,63Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand9,81Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,64Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,76Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,76Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,32Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,17Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,92Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand4,13Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand2,91Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand18,26Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand4,10Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand19,10Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km46Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km26Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand5,90Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km52Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2173CodeWP2173
RegionaamZuidoostbeemsterNaamZuidoostbeemster
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.351Aantal hectaren2022
Oppervlakte land1.317Aantal hectaren2022
Oppervlakte water34Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.263Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal1.903Aantal2023
Adressen met postcode1.825Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.726Aantal2023
Panden1.713Aantal2023
Percelen1.558Aantal2023
Panden voor 17005Aantal2023
Panden 1700 tot 190097Aantal2023
Panden 1900 tot 1925181Aantal2023
Panden 1925 tot 1950264Aantal2023
Panden 1950 tot 1970340Aantal2023
Panden 1970 tot 1980207Aantal2023
Panden 1980 tot 199036Aantal2023
Panden 1990 tot 200028Aantal2023
Panden 2000 tot 201055Aantal2023
Panden 2010 tot 2020315Aantal2023
Panden 2020 en later258Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk3Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade12Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade77Aantal2021
Verkeersongevallen totaal92Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.105Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine1.670Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof435Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte160Aantal2022
Motorfietsen230Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.651Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€520.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning90%Percentage2022
Percentage meergezinswoning10%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen85%Percentage2022
Huurwoningen totaal15%Percentage2022
In bezit woningcorporatie10%Percentage2022
In bezit overige verhuurders5%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200067%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200033%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!