Statistieken woonplaats Zuidoostbeemster

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Zuidoostbeemster. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Zuidoostbeemster. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Zuidoostbeemster telt 4.400 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Zuidoostbeemster.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Zuidoostbeemster:

JaarAantal inwoners de woonplaats Zuidoostbeemster% verschil
20234.4005,5%
20224.17013%
20213.6900,52%
20203.6714,71%
20193.5063,03%
20183.4036,6%
20173.1937,6%
20162.9672,03%
20152.9081,15%
20142.8755,2%
20132.733geen data

De bevolking van de woonplaats Zuidoostbeemster is met 1.667 personen gestegen van 2.733 personen in 2013 tot 4.400 personen in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 61%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 167 personen (4,93%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Purmerend.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Zuidoostbeemster:

In 2013 waren er 2.733 inwoners in de woonplaats Zuidoostbeemster. Het aantal van 2.733 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 4.400 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 1.667 (61%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 230 (5,5%). Het aantal van 4.400 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Zuidoostbeemster

Woonplaats Zuidoostbeemster heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.351 hectare, waarvan 1.317 land en 34 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Zuidoostbeemster telt 1.912 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.352 adressen per km2. Er wonen 1.720 huishoudens en er zijn in totaal 1.718 woningen. De woonplaats telt 2.210 auto's en 675 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Zuidoostbeemster ligt in de gemeente Purmerend.

De brondata voor woonplaats Zuidoostbeemster is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Zuidoostbeemster zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Zuidoostbeemster valt precies samen met de buurt Zuidoostbeemster. De data voor de buurt Zuidoostbeemster en voor woonplaats Zuidoostbeemster zijn daarom hetzelfde.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Zuidoostbeemster zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Purmerend. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Zuidoostbeemster
Kaart van de woonplaats Zuidoostbeemster. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Zuidoostbeemster binnen de gemeente Purmerend.

Woningkenmerken
Er zijn 1.718 woningen in de woonplaats Zuidoostbeemster.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Purmerend in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Zuidoostbeemster was €604.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Zuidoostbeemster.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Zuidoostbeemster:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Zuidoostbeemster% verschil
2023€604.00016%
2022€520.0009,7%
2021€474.0007,7%
2020€439.90812%
2019€392.50114%
2018€343.6357,8%
2017€318.7711,95%
2016€312.6762,01%
2015€306.529-3,61%
2014€318.001-3,41%
2013€329.240geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Zuidoostbeemster is met €274.760 gestegen van €329.240 in 2013 tot €604.000 in 2023 (dat is een stijging van 83%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €27.476 (6,5%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Purmerend.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Purmerend.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Zuidoostbeemster is €604.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 1.718 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Purmerend (geel), 4 woonplaatsen (groen), 8 wijken (oranje) en 30 buurten (blauw). De woonplaats Zuidoostbeemster wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Zuidoostbeemster: er zijn 762 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Zuidoostbeemster.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.912 totaal in de woonplaats Zuidoostbeemster

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Zuidoostbeemster telt in totaal 1.912 adressen, met 1.880 verblijfsobjecten, 1 standplaats en 31 ligplaatsen. 75% van de adressen in woonplaats Zuidoostbeemster ligt binnen de bebouwde kom en 25% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Purmerend
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Zuidoostbeemster zijn er 1.734 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Zuidoostbeemster.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 377 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Zuidoostbeemster.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Zuidoostbeemster. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Zuidoostbeemster

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Zuidoostbeemster. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Zuidoostbeemster


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Purmerend bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Zuidoostbeemster


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Zuidoostbeemster.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Zuidoostbeemster per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Zuidoostbeemster:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.835175385
20223.725139306
20213.325114251
20203.311113247
20193.180102224
20183.072103228
20172.90989195
20162.70382181
20152.64881179
20142.61183182
20132.50173159

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Zuidoostbeemster als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europese landen: 3,98% en herkomst uit landen buiten Europa: 8,8% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europa: 2,67% en herkomst van buiten Europa: 5,8%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Purmerend naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Zuidoostbeemster
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Zuidoostbeemster in 2022 zijn Westers (245 inwoners) en Overig (110 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Zuidoostbeemster: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Zuidoostbeemster.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Zuidoostbeemster. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Purmerend:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Purmerend. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Zuidoostbeemster zijn A (520 adressen) en G (358 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Zuidoostbeemster. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Zuidoostbeemster: 520 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Purmerend bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 95 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Zuidoostbeemster.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Zuidoostbeemster. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Zuidoostbeemster vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Zuidoostbeemster

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Zuidoostbeemster. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de woonplaats Zuidoostbeemster. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Purmerend.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Zuidoostbeemster.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 126 stembureaus in de gemeente Purmerend en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Purmerend. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Purmerend.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€36.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Zuidoostbeemster.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Zuidoostbeemster was in 2022 €36.800.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (675 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Zuidoostbeemster (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Zuidoostbeemster zijn in totaal 675 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Zuidoostbeemster. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Zuidoostbeemster
Er zijn 126 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Zuidoostbeemster.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Zuidoostbeemster op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 126 elektrische auto’s in de woonplaats Zuidoostbeemster. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Zuidoostbeemster die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.315 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Zuidoostbeemster in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Zuidoostbeemster geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.656 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Zuidoostbeemster (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.315 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Zuidoostbeemster in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Zuidoostbeemster geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Zuidoostbeemster. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 108 misdrijven in de woonplaats Zuidoostbeemster geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Zuidoostbeemster, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Zuidoostbeemster zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.226 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Zuidoostbeemster 108 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Zuidoostbeemster in 2023 zijn Ongevallen (weg) (26 delicten) en Onder invloed (weg) (20 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Zuidoostbeemster.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 8 misdrijven in de woonplaats Zuidoostbeemster geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Zuidoostbeemster met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Zuidoostbeemster over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Purmerend.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 11,36 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de woonplaats Zuidoostbeemster.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Zuidoostbeemster.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Zuidoostbeemster. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Zuidoostbeemster.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Zuidoostbeemster.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Zuidoostbeemster genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Zuidoostbeemster.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Zuidoostbeemster.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Zuidoostbeemster voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal675Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij45Aantal2023
B-F Nijverheid en energie85Aantal2023
G+I Handel en horeca75Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie45Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed95Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening180Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg95Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten55Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.400Aantal2023
Mannen2.185Aantal2023
Vrouwen2.215Aantal2023
0 tot 15 jaar875Aantal2023
15 tot 25 jaar455Aantal2023
25 tot 45 jaar1.060Aantal2023
45 tot 65 jaar1.170Aantal2023
65 jaar of ouder835Aantal2023
Ongehuwd2.125Aantal2023
Gehuwd1.865Aantal2023
Gescheiden240Aantal2023
Verweduwd165Aantal2023
Geboorte totaal50Aantal2022
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal20Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid334Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag710Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.190Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.190Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura80Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg6,7%Percentage2022
WMO cliënten155Aantal2022
WMO cliënten relatief37Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.610Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.420Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.490Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.460Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.270Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.010Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.140Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.310Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming8%Percentage2022
Adressen zonder energielabel265Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel598Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.049Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++2Aantal2024
Energielabels A++8Aantal2024
Energielabels A+89Aantal2024
Energielabels A520Aantal2024
Energielabels B82Aantal2024
Energielabels C177Aantal2024
Energielabels D122Aantal2024
Energielabels E123Aantal2024
Energielabels F165Aantal2024
Energielabels G358Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.720Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens410Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen545Aantal2023
Huishoudens met kinderen760Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2022
Percentage werknemers77%Percentage2022
Percentage zelfstandigen23%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€46.600Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€36.800Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen32%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen32%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar43%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen22%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen42%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,10%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,80%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,70%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5,1%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€461x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO120Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW750Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.835Aantal2023
Herkomst buiten Nederland560Aantal2023
Herkomst Europa175Aantal2023
Herkomst buiten Europa385Aantal2023
Geboren in Nederland3.835Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa120Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa195Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa55Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa190Aantal2023
Autochtoon3.725Aantal2022
Westers totaal245Aantal2022
Niet-westers totaal200Aantal2022
Marokko20Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname40Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers110Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal26Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven4Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting19Aantal2023
Verkeersovertredingen50Aantal2023
Vernieling6Aantal2023
Overige misdrijven3Aantal2023
Totaal misdrijven108Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km38Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km65Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km32Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km45Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km46Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km62Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km176Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,68Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,17Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,53Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,82Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,46Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand15,27Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,46Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,63Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,63Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,62Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,63Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,24Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand15,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand19,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km42Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km52Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2173Code2024
RegionaamZuidoostbeemsterNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.351Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.317Aantal hectaren2023
Oppervlakte water34Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.352Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.912Aantal2024
Adressen met postcode1.833Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.734Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie10Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie4Aantal2024
Adressen met industriefunctie80Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie7Aantal2024
Adressen met logiesfunctie17Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie5Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie87Aantal2024
Verblijfsobjecten1.880Aantal2024
Ligplaatsen31Aantal2024
Standplaatsen1Aantal2024
Panden met adres1.717Aantal2024
Adressen met pand1.869Aantal2024
Percelen met adres1.562Aantal2024
Adressen met perceel1.912Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.441Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom471Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.368Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom366Aantal2024
Panden met adres voor 17005Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190087Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925177Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950256Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970377Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980143Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199037Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200028Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201050Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020304Aantal2024
Panden met adres 2020 en later253Aantal2024
Adressen met pand voor 17005Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190097Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925180Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950264Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970379Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980236Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199037Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200028Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201055Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020317Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later271Aantal2024
Postcodegebied1461AA-1461LGNaam2024
Meest voorkomende postcode1461Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade10Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade85Aantal2022
Verkeersongevallen totaal95Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.210Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.715Aantal2023
Personenautos - overige brandstof495Aantal2023
Personenautos per huishouden1,28Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte168Aantal2023
Motorfietsen245Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.718Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€604.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning90%Percentage2023
Percentage meergezinswoning10%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen85%Percentage2023
Huurwoningen totaal15%Percentage2023
In bezit woningcorporatie10%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200065%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200035%Percentage2023
Appartement172Aantal2024
Tussen of geschakelde woning269Aantal2024
Hoekwoning223Aantal2024
Tweeonder1kap308Aantal2024
Vrijstaande woning762Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.146Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!