Statistieken gemeente West Betuwe

Aantal inwoners per jaar
(groei van 7,1% naar 52.720 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de gemeente West Betuwe. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de gemeente West Betuwe is met 3.505 personen gestegen van 49.215 in 2013 tot 52.720 in 2023 (dat is 7,1%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente West Betuwe

De gemeente West Betuwe is een gemeente in de provincie Gelderland. Gemeente West Betuwe heeft afgerond een totale oppervlakte van 22.912 hectare, waarvan 21.593 land en 1.319 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 463 adressen per km2. Er wonen 21.030 huishoudens in de gemeente West Betuwe en de gemeente telt 27 woonplaatsen, 12 wijken en 66 buurten. Gemeentelijke herindeling: samenvoeging in 2019 van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen tot de gemeente West Betuwe.

De gemeente West Betuwe (gemeentecode GM1960) is in 2019 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente West Betuwe overgegaan. De gegevens van de gemeente West Betuwe voor de jaren 2013 tot en met 2018 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente West Betuwe
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente West Betuwe met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Buurmalsen, 2: Beesd, 3: Asperen, 4: Geldermalsen, 5: Deil ...Toon meer... Kaart van de gemeente West Betuwe met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Buurmalsen, 2: Beesd, 3: Asperen, 4: Geldermalsen, 5: Deil, 6: Heukelum, 7: Meteren, 8: Herwijnen, 9: Vuren, 10: Waardenburg en Opijnen, 11: Varik en Ophemert, 12: Haaften ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 21.447 woningen in de gemeente West Betuwe.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente West Betuwe in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(stijging van 18% naar €352.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente West Betuwe. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente West Betuwe, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente West Betuwe is met €53.931 toegenomen van €298.068 in 2013 tot €352.000 in 2022 (dat is 18%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente West Betuwe.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 24.669 totaal in de gemeente West Betuwe

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De gemeente West Betuwe telt in totaal 24.669 adressen, met 24.595 verblijfsobjecten, 61 standplaatsen en 13 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente West Betuwe. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente West Betuwe. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de gemeente West Betuwe

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente West Betuwe. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente West Betuwe


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente West Betuwe bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente West Betuwe


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente West Betuwe. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente West Betuwe, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente West Betuwe is met 1.139 personen toegenomen van 45.425 in 2013 tot 46.564 in 2022 (dat is 2,51%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in West Betuwe naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente West Betuwe
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente West Betuwe in 2022 zijn Westers (3.085 inwoners) en Overig (1.463 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente West Betuwe: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de gemeente West Betuwe.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente West Betuwe. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente West Betuwe:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente West Betuwe. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente West Betuwe zijn C (4.905 adressen) en A (4.722 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente West Betuwe. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 juli 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente West Betuwe: 4.905 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente West Betuwe bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente West Betuwe
Er waren 550 verkeersongevallen totaal in 2021 in de gemeente West Betuwe.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente West Betuwe. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente West Betuwe vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente West Betuwe.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente West Betuwe voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente West Betuwe ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkiezingsuitslagen gemeente West Betuwe
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente West Betuwe.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente West Betuwe:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Dorpsbelangen West Betuwe7.15229%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SGP3.36214%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe2.68311%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.9427,9%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU1.9087,7%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.8677,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.6886,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Verenigd West Betuwe1.5986,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA West Betuwe1.5276,2%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.0114,09%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD8.23825%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV4.52114%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA3.58711%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D663.47010%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP3.1299,4%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD1.7865,4%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.4244,28%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU1.3844,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP1.2863,87%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA219282,79%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks9092,74%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD8152,45%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt4901,47%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB3571,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS3120,94%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK1150,35%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje890,27%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter730,22%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots590,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1500,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG410,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten330,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA290,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol270,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter190,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst180,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft150,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht150,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP110,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP40,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU SGP3.03717%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD2.86516%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA2.70215%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD2.58014%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA2.35513%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks1.0455,8%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D669025%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV6993,88%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS6553,64%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD4972,76%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP3531,96%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt2061,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK370,21%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio290,16%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen270,15%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft250,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD4.66819%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD3.51415%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP2.88812%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA2.48510%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.7407,2%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU1.6266,7%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.5186,3%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks1.4065,8%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D661.2375,1%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS8843,67%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP8013,32%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD7263,01%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje5302,20%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK680,28%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD3.84316%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA3.79316%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP3.32914%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk2.99813%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR2.35210%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA2.2029,4%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1.8337,9%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD1.6417%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU1.3385,7%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2023 in de gemeente West Betuwe op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente West Betuwe. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente West Betuwe: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente West Betuwe.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente West Betuwe het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente West Betuwe van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.900) gemeente West Betuwe


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente West Betuwe.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Neerijnen heeft met €39.300 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente West Betuwe. En buurt Geldermalsen Centrum heeft met €22.300 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente West Betuwe.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente West Betuwe is €29.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €37.100. Gemeente West Betuwe telt 41.000 inkomensontvangers op 52.720 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,40% procent van de huishoudens in gemeente West Betuwe heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Gelderland gemeente West Betuwe


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Gelderland (gemeente West Betuwe is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Gelderland. De positie van gemeente West Betuwe is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente West Betuwe. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 augustus 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente West Betuwe
Er zijn 905 elektrische auto’s in augustus 2023 in de gemeente West Betuwe.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente West Betuwe op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 905 elektrische auto’s in de gemeente West Betuwe. Dit is het totaal aantal in augustus 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente West Betuwe die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 30.705 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente West Betuwe in augustus 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in augustus 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente West Betuwe geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 50.375 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente West Betuwe (in augustus 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 30.269 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente West Betuwe in augustus 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in augustus 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente West Betuwe geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente West Betuwe. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 augustus 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 1.690 misdrijven in de gemeente West Betuwe geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente West Betuwe, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of februari 2022 tot en met juli 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente West Betuwe zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 19.493 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 49 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 19.493 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 19.174 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de gemeente West Betuwe 1.690 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente West Betuwe in 2022 zijn Overige vermogensdelicten (291 delicten) en Horizontale fraude (231 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente West Betuwe.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juli 2023 zijn er 120 misdrijven in de gemeente West Betuwe geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente West Betuwe met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente West Betuwe over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente West Betuwe.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 11,70 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de gemeente West Betuwe.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente West Betuwe.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente West Betuwe. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de gemeente West Betuwe.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente West Betuwe.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente West Betuwe genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de gemeente West Betuwe.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente West Betuwe.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente West Betuwe. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente West Betuwe geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente West Betuwe. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente West Betuwe is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
61% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente West Betuwe heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente West Betuwe. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente West Betuwe is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
50% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente West Betuwe sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente West Betuwe. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente West Betuwe is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente West Betuwe heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente West Betuwe. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente West Betuwe is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
24% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente West Betuwe heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente West Betuwe. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente West Betuwe is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
45% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente West Betuwe heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente West Betuwe. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente West Betuwe is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
47% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente West Betuwe voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente West Betuwe. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente West Betuwe is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente West Betuwe heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente West Betuwe. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente West Betuwe is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
32% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente West Betuwe doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente West Betuwe. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente West Betuwe is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente West Betuwe voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal7.645Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij630Aantal2022
B-F Nijverheid en energie1.295Aantal2022
G+I Handel en horeca1.230Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie515Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed720Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening1.705Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg925Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten625Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners52.720Aantal2023
Mannen26.427Aantal2023
Vrouwen26.293Aantal2023
0 tot 15 jaar8.725Aantal2023
15 tot 25 jaar6.548Aantal2023
25 tot 45 jaar11.578Aantal2023
45 tot 65 jaar15.320Aantal2023
65 jaar of ouder10.549Aantal2023
Ongehuwd23.463Aantal2023
Gehuwd23.336Aantal2023
Gescheiden3.327Aantal2023
Verweduwd2.594Aantal2023
Westers totaal3.085Aantal2022
Geboorte totaal552Aantal2021
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal494Aantal2021
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid241Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag11.960Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar17.440Aantal2021
Opleidingsniveau hoog9.420Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura1.065Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg7,6%Percentage2020
WMO cliënten2.265Aantal2021
WMO cliënten relatief44Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.380Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.140Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.760Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.940Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.470Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.440Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.320Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.800Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.580Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement920Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.160Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.340Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.610Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.220Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.150Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.740Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief12.260Aantal2023
Energielabels Voorlopig8.756Aantal2023
Energielabels Onbepaald3.395Aantal2023
Energielabels A+++++7Aantal2023
Energielabels A++++49Aantal2023
Energielabels A+++156Aantal2023
Energielabels A++91Aantal2023
Energielabels A+151Aantal2023
Energielabels A4.722Aantal2023
Energielabels B3.792Aantal2023
Energielabels C4.905Aantal2023
Energielabels D2.073Aantal2023
Energielabels E653Aantal2023
Energielabels F1.623Aantal2023
Energielabels G2.794Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn45%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2020
Wekelijkse sporters45%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk40%percentage2020
Lopen naar school of werk19%percentage2020
Fietsen naar school of werk28%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel eenzaam23%percentage2020
Sociaal eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk31%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal21.030Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens5.632Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen7.091Aantal2022
Huishoudens met kinderen8.307Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie74%Percentage2021
Percentage werknemers79%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 21%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers41.000Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.100Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.900Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen23%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar38%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen28%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen28%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen3,60%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,40%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,5%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,6%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€181x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand500Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO1.640Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW360Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW9.480Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon46.564Aantal2022
Niet-westers totaal2.322Aantal2022
Marokko514Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba86Aantal2022
Suriname153Aantal2022
Turkije106Aantal2022
Overig niet-westers1.463Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal617Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven173Aantal2022
Milieu overtredingen5Aantal2022
Oplichting268Aantal2022
Verkeersovertredingen366Aantal2022
Vernieling198Aantal2022
Overige misdrijven34Aantal2022
Totaal misdrijven1.690Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand11,60Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand9,00Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand13,20Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand4,90Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Café afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km0,80Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,75Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand2,77Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand8,41Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,24Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,37Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand5,87Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,66Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,23Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand3,55Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,93Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,12Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand4,70Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand26,10Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand3,20Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand5,20Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand26,90Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand6,30Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand10,60Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand25Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand13,60Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand21Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand9Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand9,10Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km47Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1960Code2022
RegionaamWest BetuweNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode19600000Code2022
Oppervlakte totaal22.912Aantal hectaren2023
Oppervlakte land21.593Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1.319Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2018
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid463Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal24.597Aantal2023
Adressen met postcode24.411Aantal2023
Adressen met woonfunctie21.804Aantal2023
Panden22.007Aantal2023
Percelen18.633Aantal2023
Panden voor 170063Aantal2023
Panden 1700 tot 19001.575Aantal2023
Panden 1900 tot 19251.313Aantal2023
Panden 1925 tot 19501.901Aantal2023
Panden 1950 tot 19704.910Aantal2023
Panden 1970 tot 19803.597Aantal2023
Panden 1980 tot 19902.657Aantal2023
Panden 1990 tot 20003.154Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.940Aantal2023
Panden 2010 tot 20202.291Aantal2023
Panden 2020 en later921Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk5Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade29Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade516Aantal2021
Verkeersongevallen totaal550Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal29.215Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine22.580Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof6.630Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,40Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte135Aantal2022
Motorfietsen2.620Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad21.447Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€352.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning90%Percentage2022
Percentage meergezinswoning10%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen72%Percentage2022
Huurwoningen totaal28%Percentage2022
In bezit woningcorporatie21%Percentage2022
In bezit overige verhuurders7%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200081%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente West Betuwe. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente West Betuwe
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente West Betuwe: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 514 patiënten in de gemeente West Betuwe met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 14 augustus 2023, week 33 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente West Betuwe
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente West Betuwe.

Gemiddeld overleden 8,08 personen per week in de gemeente West Betuwe. Het aantal sterftes in de gemeente West Betuwe is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 30 (24 tot en met 30 juli) van 2023.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente West Betuwe: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (7.645 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente West Betuwe (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente West Betuwe zijn in totaal 7.645 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 106 wijken en buurten in gemeente West Betuwe. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in West Betuwe als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in West Betuwe als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 4 juli 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities