Statistieken gemeente Stein

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Stein. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Stein. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Stein telt 24.744 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Stein.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Stein:

JaarAantal inwoners de gemeente Stein% verschil
202424.744-0,11%
202324.772-0,12%
202224.803-0,29%
202124.875-0,53%
202025.0070,18%
201924.961-0,10%
201824.987-0,29%
201725.059-0,02%
201625.064-0,28%
201525.134-1,01%
201425.390-0,16%
201325.431-0,75%
201225.623-0,33%
201125.7090,14%
201025.673-0,74%
200925.865-0,87%
200826.091-0,91%
200726.331-1,22%
200626.656-0,43%
200526.7720,62%
200426.6080,05%
200326.5960,29%
200226.5200,33%
200126.4320,43%
200026.3200,06%
199926.303-0,33%
199826.389-0,45%
199726.507-0,39%
199626.612-0,61%
199526.776geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Stein is met 2.032 personen gedaald van 26.776 personen in 1995 tot 24.744 personen in 2024 (dat is een afname van 7,6%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was -70 personen (-0,27%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Stein.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Stein:

In 1995 waren er 26.776 inwoners in de gemeente Stein. Het aantal van 26.776 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024. In 2024 is het aantal gedaald tot 24.744 personen. Dit is een daling van 2.032 (-7,6%) ten opzichte van 1995, ten opzichte van het vorige jaar (2023) is het verschil -28 (-0,11%). Het aantal van 24.744 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over de gemeente Stein

De gemeente Stein is een gemeente in de provincie Limburg. Gemeente Stein heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.280 hectare, waarvan 2.092 land en 188 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 905 adressen per km2. Er wonen 11.607 huishoudens in de gemeente Stein en de gemeente telt 3 woonplaatsen, 3 wijken en 13 buurten.

De naam Stein wordt 3 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Stein en voor de wijk Stein. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Stein

Vlag van de gemeente Stein

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Stein
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Stein met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Urmond, 2: Stein, 3: Elsloo.

Woningkenmerken
Er zijn 11.823 woningen in de gemeente Stein.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Stein in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Stein was €288.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Stein.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Stein:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Stein% verschil
2023€288.00018%
2022€244.0004,27%
2021€234.0005,4%
2020€222.0008,3%
2019€205.0005,7%
2018€194.0006%
2017€183.0003,98%
2016€176.0001,73%
2015€173.000-3,35%
2014€179.000-4,28%
2013€187.000-3,11%
2012€193.000-1,53%
2011€196.000-5,3%
2010€207.000-1,90%
2009€211.0001,44%
2008€208.0005,1%
2007€198.0008,8%
2006€182.0000,55%
2005€181.00029%
2004€140.0000,72%
2003€139.0000,72%
2002€138.0000%
2001€138.00057%
2000€88.0000%
1999€88.0000%
1998€88.0000%
1997€88.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Stein is met €200.000 gegroeid van €88.000 in 1997 tot €288.000 in 2023 (dat is een stijging van 227%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €7.692 (5,3%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Stein.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Stein.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Stein is €288.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 29% en er zijn 11.823 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), 3 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 13 buurten (blauw). De gemeente Stein wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Twee-onder-1-kap woningen komen het meeste voor in de gemeente Stein: er zijn 2.880 adressen met het woningtype twee-onder-1-kap woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Stein.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 13.190 totaal in de gemeente Stein

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Stein telt in totaal 13.190 adressen, met 13.152 verblijfsobjecten en 38 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 99% van de adressen in gemeente Stein ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Stein
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Stein zijn er 11.948 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Stein.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 4.092 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Stein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Stein. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Stein

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Stein. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Stein


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Stein bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Stein


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Stein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Stein per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Stein:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202320.9582.2171.597
202221.2532.0641.486
202121.3422.0541.479
202021.4312.0791.497
201921.4352.0501.476
201821.4772.0401.470
201721.5412.0451.473
201621.6042.0111.449
201521.7471.9691.418
201421.9511.9991.440
201321.9792.0071.445
201222.1092.0431.471
201122.1962.0421.471
201022.1712.0361.466
200922.3392.0501.476
200822.5602.0521.479
200722.7432.0861.502
200623.0292.1081.519
200523.1062.1311.535
200422.8942.1591.555
200322.8782.1611.557
200222.8482.1341.538
200122.7702.1291.533
200022.6802.1161.524
199922.6922.0991.512
199822.7672.1051.517
199722.8802.1081.519
199622.9502.1291.533

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Stein als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europese landen: 8,9% en herkomst uit landen buiten Europa: 6,4% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europa: 8% en herkomst van buiten Europa: 5,8%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Stein naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Stein
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Stein in 2022 zijn Westers (2.613 inwoners) en Overig (619 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Stein: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Stein.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Stein. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Stein:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Stein. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Stein zijn C (2.277 adressen) en D (2.250 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Stein. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Stein: 2.277 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Stein bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 92 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Stein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Stein. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Stein vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Stein.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Stein voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Stein ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

26 stembureaus

Er zijn 26 stembureaus in de gemeente Stein. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Stein
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Stein over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Stein.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Stein het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Stein van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Stein
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2019) in de gemeente Stein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 23 mei 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Stein:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV6.08738%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC2.73717%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD1.82811%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA1.73111%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D666814,25%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP5793,61%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA5703,55%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB5243,27%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD4282,67%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD2621,63%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt1180,74%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA211110,69%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL1070,67%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS930,58%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK670,42%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU310,19%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP190,12%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter120,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten110,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1100,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN100,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF90,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport90,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP40,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN30,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PVV2.01618%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB1.95117%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.22411%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.0128,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP8327,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks7016,1%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA6355,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D665875,1%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA215324,65%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD4313,77%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD3783,31%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Limburg3623,17%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS2872,51%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1661,45%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP1030,90%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Limburgse Senioren Partij (LSP)860,75%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU570,50%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Omzien!300,26%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft270,24%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Hart voor Vrijheid120,10%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Westelijke Mijnstreek3.72534%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BBB1.55514%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Limburg1.28512%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk1.0169,3%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD7476,8%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD6916,3%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP5254,79%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL4043,69%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS3112,84%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Parkstad1761,61%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Heuvelland1661,51%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Midden-Limburg1201,09%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Partij voor Water Veiligheid1070,98%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Maastricht890,81%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Venlo170,16%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Land van Weert + Leudal140,13%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Horst-Helden-Beesel70,06%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Venray en Maasduinen60,05%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
DOS (Democratisch Onafhankelijken Stein)4.10038%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Communiceren Met Burgers (CMB)3.47032%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Politieke vereniging Steins Belang1.0559,7%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA8547,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA7446,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD7056,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA2.53032%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.14815%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.10714%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PVV6658,5%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
VVD6388,1%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks3935%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS3474,42%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdD3154,01%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
SP2983,80%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
D662603,31%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Volt780,99%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP330,42%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Piraten150,19%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
DENK130,17%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen70,09%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft30,04%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019

Bekijk de voorlopige uitslagen voor de Europees Parlementsverkiezingen van juni 2024 voor de gemeente Stein op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Stein. Op deze pagina vind je ook de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.800) gemeente Stein


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Stein.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Catsop heeft met €33.900 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Stein. En buurt Nieuwdorp heeft met €25.400 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Stein.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Stein is €29.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.800. Gemeente Stein telt 21.000 inkomensontvangers op 24.744 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,70% procent van de huishoudens in gemeente Stein heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Limburg gemeente Stein


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Limburg (gemeente Stein is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Limburg. De positie van gemeente Stein is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Stein. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Stein
Er zijn 308 elektrische auto’s in mei 2024 in de gemeente Stein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Stein op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 308 elektrische auto’s in de gemeente Stein. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Stein die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 16.797 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Stein in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Stein geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 21.548 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Stein (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 15.334 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Stein in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Stein geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Stein. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 692 misdrijven in de gemeente Stein geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Stein, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Stein zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 11.334 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Stein 692 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Stein in 2023 zijn Horizontale fraude (99 delicten) en Overige vermogensdelicten (76 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Stein.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 49 misdrijven in de gemeente Stein geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Stein met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Stein over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Stein.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 11,36 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Stein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Stein.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Stein. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Stein
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Stein dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Stein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Stein.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Stein genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Stein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Stein.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Stein. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Stein geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Stein. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Stein is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
62% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Stein heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Stein. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Stein is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
51% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Stein sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Stein. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Stein is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
79% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Stein heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Stein. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Stein is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
31% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Stein heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Stein. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Stein is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
47% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de gemeente Stein heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Stein. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Stein is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
51% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Stein voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Stein. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Stein is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
90% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Stein heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Stein. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Stein is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
21% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de gemeente Stein doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Stein. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Stein is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Stein voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.425Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij30Aantal2023
B-F Nijverheid en energie355Aantal2023
G+I Handel en horeca430Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie180Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed125Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening515Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg445Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten345Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners24.744Aantal2024
Mannen12.223Aantal2024
Vrouwen12.521Aantal2024
0 tot 15 jaar2.951Aantal2024
15 tot 25 jaar2.351Aantal2024
25 tot 45 jaar5.077Aantal2024
45 tot 65 jaar7.161Aantal2024
65 jaar of ouder7.204Aantal2024
Ongehuwd9.615Aantal2024
Gehuwd11.337Aantal2024
Gescheiden1.996Aantal2024
Verweduwd1.796Aantal2024
Geboorte totaal181Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal327Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.183Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag6.070Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar8.050Aantal2022
Opleidingsniveau hoog4.460Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura560Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten1.605Aantal2022
WMO cliënten relatief65Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.900Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.230Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.050Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.250Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.540Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.290Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.537Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel5.299Aantal2024
Adressen met definitief energielabel6.354Aantal2024
Energielabels A+++++4Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++20Aantal2024
Energielabels A+37Aantal2024
Energielabels A1.773Aantal2024
Energielabels B1.517Aantal2024
Energielabels C2.277Aantal2024
Energielabels D2.250Aantal2024
Energielabels E866Aantal2024
Energielabels F1.719Aantal2024
Energielabels G1.189Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn46%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht41%percentage2020
Overgewicht57%percentage2020
Ernstig overgewicht18%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2020
Wekelijkse sporters45%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk38%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk25%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam47%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel eenzaam28%percentage2020
Sociaal eenzaam31%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk21%percentage2020
Mantelzorger17%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid73%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid38%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt36%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen19%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie47%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal11.607Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens3.740Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen4.300Aantal2023
Huishoudens met kinderen3.567Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,12Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie61%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers21.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.800Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.800Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen37%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen17%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,60%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,70%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,5%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€186x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand330Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.450Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW170Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW6.450Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland20.958Aantal2023
Herkomst buiten Nederland3.814Aantal2023
Herkomst Europa2.217Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.597Aantal2023
Geboren in Nederland20.958Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.432Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa723Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa785Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa874Aantal2023
Autochtoon21.253Aantal2022
Westers totaal2.613Aantal2022
Niet-westers totaal937Aantal2022
Marokko202Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba38Aantal2022
Suriname35Aantal2022
Turkije43Aantal2022
Overig niet-westers619Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal281Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven59Aantal2023
Milieu overtredingen4Aantal2023
Oplichting123Aantal2023
Verkeersovertredingen110Aantal2023
Vernieling69Aantal2023
Overige misdrijven46Aantal2023
Totaal misdrijven692Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand7,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand7,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand7,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km144Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand12,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand9,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km20Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0971Code2023
RegionaamSteinNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode09710000Code2023
Oppervlakte totaal2.280Aantal hectaren2024
Oppervlakte land2.092Aantal hectaren2024
Oppervlakte water188Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid905Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal13.190Aantal2024
Adressen met postcode12.661Aantal2024
Adressen met woonfunctie11.948Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie114Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie48Aantal2024
Adressen met industriefunctie220Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie224Aantal2024
Adressen met logiesfunctie16Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie14Aantal2024
Adressen met sportfunctie21Aantal2024
Adressen met winkelfunctie272Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie553Aantal2024
Verblijfsobjecten13.152Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen38Aantal2024
Panden met adres10.997Aantal2024
Adressen met pand13.151Aantal2024
Percelen met adres9.780Aantal2024
Adressen met perceel13.190Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom13.091Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom99Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom11.907Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom41Aantal2024
Panden met adres voor 170030Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900324Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925221Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.343Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19704.092Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802.276Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.179Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000755Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010484Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020209Aantal2024
Panden met adres 2020 en later84Aantal2024
Adressen met pand voor 170033Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900361Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925237Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.456Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19704.602Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19802.468Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.457Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.153Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010738Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020543Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later103Aantal2024
Postcodegebied6129AA-6181PLNaam2024
Meest voorkomende postcode6171Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode45%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade85Aantal2022
Verkeersongevallen totaal92Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal14.934Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine12.860Aantal2023
Personenautos - overige brandstof2.075Aantal2023
Personenautos per huishouden1,29Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte714Aantal2023
Motorfietsen1.418Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad11.823Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€288.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning82%Percentage2023
Percentage meergezinswoning18%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen72%Percentage2023
Huurwoningen totaal28%Percentage2023
In bezit woningcorporatie22%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200089%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2023
Appartement1.970Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.663Aantal2024
Hoekwoning1.837Aantal2024
Tweeonder1kap2.880Aantal2024
Vrijstaande woning2.598Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.204Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Stein. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Stein
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Stein: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 229 patiënten in de gemeente Stein met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Stein
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Stein.

Gemiddeld overleden 5,57 personen per week in de gemeente Stein. Het aantal sterftes in de gemeente Stein is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 22 (27 mei tot en met 2 juni) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Stein: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (2.425 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Stein (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Stein zijn in totaal 2.425 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 20 wijken en buurten in gemeente Stein. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Stein als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Stein als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities