Statistieken buurt Kerensheide

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kerensheide. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kerensheide. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Kerensheide telt 2.605 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kerensheide.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kerensheide:

JaarAantal inwoners de buurt Kerensheide% verschil
20232.605-1,70%
20222.6500,19%
20212.645-1,67%
20202.6900,75%
20192.670-0,56%
20182.685-0,92%
20172.710-1,09%
20162.740-0,36%
20152.750-1,43%
20142.790-0,53%
20132.805geen data

De bevolking van de buurt Kerensheide is met 200 inwoners afgenomen van 2.805 inwoners in 2013 tot 2.605 inwoners in 2023 (dat is een daling van 7,1%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -20 inwoners (-0,73%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk dalende trend: De cijfers dalen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Stein.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Kerensheide:

In 2013 waren er 2.805 inwoners in de buurt Kerensheide. Het aantal van 2.805 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 is het aantal gedaald tot 2.605 inwoners. Dit is een daling van 200 (-7,1%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -45 (-1,70%). Het aantal van 2.605 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over de buurt Kerensheide

Buurt Kerensheide heeft afgerond een totale oppervlakte van 132 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 932 adressen per km2. Er wonen 1.205 huishoudens in de buurt Kerensheide. Postcode 6171 is de meest voorkomende postcode in de buurt Kerensheide. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Stein.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Kerensheide
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Stein met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Maasband, 2: Kerensheide, 3: Oud-Stein, 4: Centrum, 5: Kleine Meers en Veldschuur, 6: Nieuwdorp.

Woningkenmerken
Er zijn 1.206 woningen in de buurt Kerensheide.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Stein in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Kerensheide was €270.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Kerensheide.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kerensheide:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Kerensheide% verschil
2023€270.00018%
2022€228.0003,64%
2021€220.0005,8%
2020€208.0008,9%
2019€191.0005,5%
2018€181.0004,02%
2017€174.0002,96%
2016€169.0003,05%
2015€164.000-4,65%
2014€172.000-3,37%
2013€178.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Kerensheide is met €92.000 toegenomen van €178.000 in 2013 tot €270.000 in 2023 (dat is een toename van 52%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €9.200 (4,43%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Stein.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Kerensheide met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Stein.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Kerensheide is €270.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 28% en er zijn 1.206 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Stein (geel), 3 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 12 buurten (blauw). De buurt Kerensheide wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Kerensheide: er zijn 433 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Kerensheide.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.456 totaal in de buurt Kerensheide

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Kerensheide telt in totaal 1.456 adressen, met 1.450 verblijfsobjecten en 6 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Kerensheide liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Stein
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Kerensheide zijn er 1.234 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Kerensheide.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 595 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de buurt Kerensheide.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Kerensheide. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Kerensheide

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Kerensheide. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Kerensheide


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Stein bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Kerensheide


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Kerensheide.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Kerensheide per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kerensheide:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.210210185
20222.270202178
20212.260205180
20202.300207183
20192.295199176
20182.300205180
20172.310213187
20162.340213187
20152.365205180
20142.372222196
20132.412209184

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Kerensheide als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europese landen: 8,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 7,1% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europa: 7,5% en herkomst van buiten Europa: 6,6%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Stein naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Kerensheide
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Kerensheide in 2022 zijn Westers (290 inwoners) en Overig (60 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Kerensheide: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Kerensheide.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Kerensheide. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Stein:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Stein. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Kerensheide zijn C (362 adressen) en D (301 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Kerensheide. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Kerensheide: 362 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Stein bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 3 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Kerensheide.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Kerensheide. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Kerensheide vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Kerensheide.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Kerensheide voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Kerensheide ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Pintelierke in Stein

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Pintelierke in Stein is uitgebracht. Stembureau Pintelierke in Stein was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Kerensheide. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Stein.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Pintelierke in Stein bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 22 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Kerensheide stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 26 stembureaus in de gemeente Stein en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Stein. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Stein.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Kerensheide.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Stein: Kerensheide is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Kerensheide is €28.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.900. Buurt Kerensheide telt 2.300 inkomensontvangers op 2.605 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,10% procent van de huishoudens in buurt Kerensheide heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Stein: Kerensheide is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (185 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Kerensheide (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Kerensheide zijn in totaal 185 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Kerensheide. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Kerensheide
Er zijn 27 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Kerensheide.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Kerensheide op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 27 elektrische auto’s in de buurt Kerensheide. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Kerensheide die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.667 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Kerensheide in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Kerensheide geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.062 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Kerensheide (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.511 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Kerensheide in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Kerensheide geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Kerensheide. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 67 misdrijven in de buurt Kerensheide geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Kerensheide, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Kerensheide zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.011 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Kerensheide 67 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Kerensheide in 2023 zijn Horizontale fraude (11 delicten) en Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (8 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Kerensheide.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 8 misdrijven in de buurt Kerensheide geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Kerensheide met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Kerensheide over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Stein.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,36 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Kerensheide.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Kerensheide.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Kerensheide. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Kerensheide.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Kerensheide.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Kerensheide genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Kerensheide.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Kerensheide.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Kerensheide. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kerensheide geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kerensheide. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kerensheide is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
63% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Kerensheide heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kerensheide. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kerensheide is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
50% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kerensheide voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kerensheide. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kerensheide is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
78% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kerensheide heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kerensheide. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kerensheide is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
29% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Kerensheide heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kerensheide. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kerensheide is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
49% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kerensheide heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kerensheide. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kerensheide is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
49% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Kerensheide voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kerensheide. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kerensheide is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
89% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kerensheide heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kerensheide. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kerensheide is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
21% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Kerensheide doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kerensheide. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kerensheide is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Kerensheide voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal185Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie30Aantal2023
G+I Handel en horeca35Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening40Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg35Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.605Aantal2023
Mannen1.270Aantal2023
Vrouwen1.340Aantal2023
0 tot 15 jaar300Aantal2023
15 tot 25 jaar275Aantal2023
25 tot 45 jaar510Aantal2023
45 tot 65 jaar780Aantal2023
65 jaar of ouder740Aantal2023
Ongehuwd995Aantal2023
Gehuwd1.245Aantal2023
Gescheiden205Aantal2023
Verweduwd155Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal25Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.973Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag560Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.010Aantal2022
Opleidingsniveau hoog460Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura60Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten145Aantal2022
WMO cliënten relatief55Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.420Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.580Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.850Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.430Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.260Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.120Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.210Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.050Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.190Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.320Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.480Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.290Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel246Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel575Aantal2024
Adressen met definitief energielabel635Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+2Aantal2024
Energielabels A88Aantal2024
Energielabels B151Aantal2024
Energielabels C362Aantal2024
Energielabels D301Aantal2024
Energielabels E95Aantal2024
Energielabels F167Aantal2024
Energielabels G44Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn46%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht40%percentage2020
Overgewicht58%percentage2020
Ernstig overgewicht19%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2020
Wekelijkse sporters45%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk38%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk26%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam47%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel eenzaam28%percentage2020
Sociaal eenzaam31%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven87%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk19%percentage2020
Mantelzorger17%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid72%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen39%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid39%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt37%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen19%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.205Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens350Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen465Aantal2023
Huishoudens met kinderen390Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie58%Percentage2022
Percentage werknemers88%Percentage2022
Percentage zelfstandigen12%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.900Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen32%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen15%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,5%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€174x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand50Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO170Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW670Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.210Aantal2023
Herkomst buiten Nederland395Aantal2023
Herkomst Europa210Aantal2023
Herkomst buiten Europa185Aantal2023
Geboren in Nederland2.210Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa140Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa90Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa70Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa100Aantal2023
Autochtoon2.270Aantal2022
Westers totaal290Aantal2022
Niet-westers totaal90Aantal2022
Marokko25Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers60Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal27Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven5Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting13Aantal2023
Verkeersovertredingen11Aantal2023
Vernieling5Aantal2023
Overige misdrijven6Aantal2023
Totaal misdrijven67Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km5,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km155Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand12,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand8,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand8,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand7,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km20Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU09710001Code2023
RegionaamKerensheideNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode09710001Code2023
Oppervlakte totaal132Aantal hectaren2023
Oppervlakte land132Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid932Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.456Aantal2024
Adressen met postcode1.306Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.234Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie9Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie3Aantal2024
Adressen met industriefunctie30Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie25Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie13Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie154Aantal2024
Verblijfsobjecten1.450Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen6Aantal2024
Panden met adres1.367Aantal2024
Adressen met pand1.450Aantal2024
Percelen met adres1.052Aantal2024
Adressen met perceel1.456Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.450Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom6Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.234Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19252Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950128Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970335Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980595Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990260Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200035Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20107Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20204Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19253Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950158Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970344Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980604Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990293Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200035Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20107Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20204Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later2Aantal2024
Postcodegebied6171AA-6171VDNaam2024
Meest voorkomende postcode6171Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3Aantal2022
Verkeersongevallen totaal3Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.575Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.350Aantal2023
Personenautos - overige brandstof230Aantal2023
Personenautos per huishouden1,31Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.193Aantal2023
Motorfietsen125Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.206Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€270.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning96%Percentage2023
Percentage meergezinswoning4%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen74%Percentage2023
Huurwoningen totaal26%Percentage2023
In bezit woningcorporatie22%Percentage2023
In bezit overige verhuurders4%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 2000100%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20000%Percentage2023
Appartement65Aantal2024
Tussen of geschakelde woning433Aantal2024
Hoekwoning279Aantal2024
Tweeonder1kap226Aantal2024
Vrijstaande woning231Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.216Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Stein. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Kerensheide: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Kerensheide
Tabel met 1.456 adressen in de buurt Kerensheide.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Kerensheide. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Stein.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Ambiorixstraat1 t/m 346171BH t/m 6171BJStein30
Belgenstraat1 t/m 36171AWStein3
Breinderweg1 t/m 516171TX t/m 6171TZStein34
Brouns Moeshofstraat1 t/m 146171BNStein13
Bruggeleen1 t/m 226171SKStein18
Catuvolcusstraat2 t/m 236171BLStein21
Dasmer1 t/m 226171SBStein17
De Libel1 t/m 176171TCStein29
Dellevaetestraat2 t/m 286171TMStein14
Eburonenstraat1 t/m 276171BGStein21
Frankenstraat1 t/m 136171ARStein15
Gerichtstraat1 t/m 846171TD t/m 6171THStein73
Geurtshof1 t/m 236171BXStein36
Gommerswijk1 t/m 666171BZStein49
Grasgraefken1 t/m 836171SE t/m 6171SJStein64
Gruytersstraat1 t/m 236171TLStein12
Heerstraat Noord13 t/m 1336171CD t/m 6171CGStein60
Heidekampweg2 t/m 46171DZStein4
Holthauserleen2 t/m 166171SLStein8
Hubensstraat4 t/m 66171BWStein2
Keltenstraat1 t/m 76171ASStein5
Kimbrenstraat1 t/m 116171AVStein10
Kloesstraat1 t/m 206171BPStein20
Koestraat106171AAStein1
Langhaagweg1 t/m 886171BR t/m 6171BVStein91
Leemkuilenpad--Stein0
Maretzstraat1 t/m 406171TNStein46
Mauritsweg2 t/m 1506171AH t/m 6171RMStein70
Meexstraat2 t/m 186171TPStein9
Meijersstraat1 t/m 276171TRStein14
Meskensstraat1 t/m 336171TSStein49
Nijverheidsweg3 t/m 406171AZStein32
Pennersstraat1 t/m 456171TJ t/m 6171TKStein68
Raedtsstraat1 t/m 206171TWStein20
Romeinenstraat1 t/m 126171BKStein12
Salmansleen1 t/m 496171SM t/m 6171SNStein47
Sanderboutlaan1 t/m 1056171BA t/m 6171BEStein121
Schineksstraat1 t/m 766171AM t/m 6171APStein45
Sint Cornelisleen1 t/m 306171SCStein26
Smeetsstraat1 t/m 866171VA t/m 6171VDStein86
Strijkersstraat1 t/m 126171TTStein10
Teutonenstraat1 t/m 146171ATStein10
Tongerenstraat1 t/m 136171AXStein12
Urnenveldstraat1 t/m 156171BMStein12
Veestraat3 t/m 176171CMStein8
Zwartdriesstraat1 t/m 756171CA t/m 6171CCStein99
van der Meerenstraat2 t/m 206171TVStein10

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 47 openbare ruimtes en 1.456 adressen in de buurt Kerensheide. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Stein
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Kerensheide. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Kerensheide ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek61711306
WoonkernStein1450
WoonplaatsStein1457
WijkStein1457
GemeenteStein1457
ProvincieLimburg1457
WaterschapWaterschap Limburg1457
LandNederland1457

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Kerensheide ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Kerensheide dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Kerensheide ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Kerensheide en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven