Statistieken gemeente Nederweert

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Nederweert. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Nederweert. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Nederweert telt 17.492 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Nederweert.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Nederweert:

JaarAantal inwoners de gemeente Nederweert% verschil
202417.492-0,04%
202317.4991,02%
202217.3230,89%
202117.1710,89%
202017.0190,11%
201917.001-0,22%
201817.0381,03%
201716.8640,42%
201616.7930,10%
201516.7760,15%
201416.751-0,20%
201316.7850,08%
201216.7710,56%
201116.6780,43%
201016.607-0,53%
200916.6950,18%
200816.6650,76%
200716.5390,57%
200616.4461,11%
200516.2651,02%
200416.100-0,02%
200316.104-0,20%
200216.136-0,22%
200116.1710,26%
200016.1290,40%
199916.0650,54%
199815.9780,30%
199715.9300,41%
199615.8650,56%
199515.776geen data

De bevolking van de gemeente Nederweert is met 1.716 inwoners gestegen van 15.776 inwoners in 1995 tot 17.492 inwoners in 2024 (dat is een grote toename van 11%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 59 inwoners (0,36%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Nederweert.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Nederweert:

In 1995 waren er 15.776 inwoners in de gemeente Nederweert. Het aantal van 15.776 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 17.499 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 1.723 (11%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 176 (1,02%). Het aantal van 17.499 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024. In 2024 waren er 17.492 inwoners in de gemeente Nederweert.

Over de gemeente Nederweert

De gemeente Nederweert is een gemeente in de provincie Limburg. Gemeente Nederweert heeft afgerond een totale oppervlakte van 10.178 hectare, waarvan 9.990 land en 188 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 656 adressen per km2. Er wonen 7.617 huishoudens in de gemeente Nederweert en de gemeente telt 4 woonplaatsen, 5 wijken en 15 buurten.

De naam Nederweert wordt 4 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Nederweert, voor de buurt Nederweert en voor de wijk Nederweert. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Nederweert

Vlag van de gemeente Nederweert

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Nederweert
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Nederweert met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Ospel, 2: Budschop, 3: Nederweert, 4: Nederweert-Eind, 5: Leveroy.

Woningkenmerken
Er zijn 7.656 woningen in de gemeente Nederweert.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Nederweert in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Nederweert was €371.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Nederweert.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Nederweert:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Nederweert% verschil
2023€371.00018%
2022€315.0003,96%
2021€303.0002,71%
2020€295.0006,5%
2019€277.00012%
2018€247.0004,66%
2017€236.0001,29%
2016€233.0002,19%
2015€228.000-3,80%
2014€237.000-1,66%
2013€241.000-3,21%
2012€249.000-3,49%
2011€258.000-3,37%
2010€267.0001,14%
2009€264.0003,53%
2008€255.0004,94%
2007€243.0007%
2006€227.0000,89%
2005€225.00034%
2004€168.0000%
2003€168.0000,60%
2002€167.0000%
2001€167.00059%
2000€105.0000%
1999€105.0001,94%
1998€103.000-0,96%
1997€104.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Nederweert is met €267.000 gestegen van €104.000 in 1997 tot €371.000 in 2023 (dat is een stijging van 257%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €10.269 (5,7%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Nederweert.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Nederweert.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Nederweert is €371.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 7.656 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), 4 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 15 buurten (blauw). De gemeente Nederweert wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de gemeente Nederweert: er zijn 2.876 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Nederweert.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 8.689 totaal in de gemeente Nederweert

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Nederweert telt in totaal 8.689 adressen, met 8.670 verblijfsobjecten en 19 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 81% van de adressen in gemeente Nederweert ligt binnen de bebouwde kom en 19% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Nederweert
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Nederweert zijn er 7.767 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Nederweert.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.790 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Nederweert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Nederweert. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Nederweert

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Nederweert. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Nederweert


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Nederweert bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Nederweert


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Nederweert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Nederweert per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Nederweert:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202315.4401.214845
202215.5471.047729
202115.4571.011703
202015.404952663
201915.429927645
201815.492912634
201715.396866602
201615.408817568
201515.421799556
201415.430779542
201315.469776540
201215.486758527
201115.486703489
201015.468672467
200915.580657458
200815.589634442
200715.510607422
200615.448588410
200515.292574399
200415.174546380
200315.164554386
200215.209547380
200115.246545380
200015.194551384
199915.160534371
199815.119506353
199715.069508353
199615.025495345

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Nederweert als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europese landen: 6,9% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,83% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 95%, herkomst uit Europa: 3,12% en herkomst van buiten Europa: 2,17%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Nederweert naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Nederweert
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Nederweert in 2022 zijn Westers (1.227 inwoners) en Overig (444 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Nederweert: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Nederweert.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Nederweert. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Nederweert:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Nederweert. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Nederweert zijn A (1.952 adressen) en C (1.743 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Nederweert. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de gemeente Nederweert: 1.952 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Nederweert bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 103 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Nederweert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Nederweert. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Nederweert vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Nederweert.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Nederweert voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Nederweert ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

17 stembureaus

Er zijn 17 stembureaus in de gemeente Nederweert. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023 gemeente Nederweert
Opkomst: 79,3%
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 2023 voor de gemeente Nederweert. Gebruik de knoppen onder de grafiek om het percentage stemmen of het aantal zetels per partij te tonen:


Onderstaande tabel toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023 voor de gemeente Nederweert:

PartijPercentage stemmenAantal stemmenZetels Tweede Kamer
PVV31%3.45437
VVD15%1.68724
NSC15%1.62520
BBB10%1.1427
GL-PvdA9,6%1.06125
D664,60%5059
CDA4,50%4965
SP2,70%2935
FvD2,10%2283
PvdD1,10%1203
Volt0,80%852
BVNL0,80%900
JA210,70%801
50PLUS0,40%420
DENK0,20%243
BIJ10,20%170
PartijvdSport0,10%80
SAMEN0,10%60
SGP0,10%113
CU0,10%163
Splinter0,10%120
PLAN0%10
LEF0%40
Piraten0%40
LP0%30

De getoonde uitslagen zijn gebaseerd op de data van de KiesRaad. Bekijk ook de vergelijking van de uitslag tussen provincies en gemeenten voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2023. Of bekijk de meest recente peilingen voor de verkiezingen.

Meer verkiezingen
Verkiezingsuitslagen gemeente Nederweert
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2014) in de gemeente Nederweert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 22 mei 2014.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Nederweert:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV3.45431%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD1.68715%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC1.62515%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB1.14210%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA1.0619,6%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D665054,59%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA4964,50%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP2932,66%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD2282,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD1201,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL900,82%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt850,77%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA21800,73%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS420,38%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK240,22%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1170,15%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU160,15%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter120,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP110,10%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport80,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN60,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF40,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten40,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP30,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB2.77533%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA95911%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD7999,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV7548,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks6858%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D665075,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP3914,59%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA213494,10%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA2753,23%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD2292,69%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD2032,38%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Limburg1802,11%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1331,56%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Limburgse Senioren Partij (LSP)861,01%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL790,93%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP630,74%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU330,39%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Omzien!220,26%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Land van Weert + Leudal2.47530%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BBB2.21827%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk88111%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Limburg6457,8%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD4545,5%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Midden-Limburg4165%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD3374,09%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP3334,04%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1641,99%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1261,53%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Parkstad670,81%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Partij voor Water Veiligheid470,57%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Westelijke Mijnstreek260,32%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Venlo160,19%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Heuvelland140,17%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Horst-Helden-Beesel140,17%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Venray en Maasduinen70,08%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Maastricht50,06%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA2.68134%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
J.A.N.2.00126%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.01513%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD7129,2%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Nederweert Anders7099,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks4225,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Hart voor Vrijheid2383,06%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.59436%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PVV71516%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
VVD47211%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
D664029,1%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
SP3748,5%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
50PLUS2686,1%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdA2505,7%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdD1162,64%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
GroenLinks992,25%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
CU SGP300,68%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Artikel50290,66%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Piraten180,41%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
De Groenen90,20%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Anti EU(ro) Partij60,14%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
ikkiesvooreerlijk.eu60,14%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Liberaal Democratische Partij50,11%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Jezus leeft20,05%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Aandacht en Eenvoud10,02%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
IQ de Rechten-Plichten-Partij10,02%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014

Bekijk de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen. Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Nederweert: met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.100) gemeente Nederweert


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Nederweert.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Wellenstein-Aan ’t Kruis heeft met €32.900 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Nederweert. En buurt Leveroy heeft met €26.700 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Nederweert.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Nederweert is €30.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.600. Gemeente Nederweert telt 14.400 inkomensontvangers op 17.492 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,30% procent van de huishoudens in gemeente Nederweert heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Limburg gemeente Nederweert


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Limburg (gemeente Nederweert is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Limburg. De positie van gemeente Nederweert is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Nederweert. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Nederweert
Er zijn 326 elektrische auto’s in mei 2024 in de gemeente Nederweert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Nederweert op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 326 elektrische auto’s in de gemeente Nederweert. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Nederweert die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 11.150 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Nederweert in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Nederweert geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 16.482 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Nederweert (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 10.797 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Nederweert in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Nederweert geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Nederweert. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 440 misdrijven in de gemeente Nederweert geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Nederweert, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Nederweert zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 5.381 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. Voor 11% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 5.381 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werden in de gemeente Nederweert 440 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Nederweert in 2023 zijn Horizontale fraude (71 delicten) en Overige vermogensdelicten (51 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Nederweert.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 31 misdrijven in de gemeente Nederweert geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Nederweert met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Nederweert over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Nederweert.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,43 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Nederweert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Nederweert.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Nederweert. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Nederweert
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Nederweert dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Nederweert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Nederweert.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Nederweert genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Nederweert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Nederweert.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Nederweert. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Nederweert geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Nederweert. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Nederweert is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
58% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Nederweert heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Nederweert. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Nederweert is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
55% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Nederweert sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Nederweert. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Nederweert is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Nederweert heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Nederweert. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Nederweert is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Nederweert heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Nederweert. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Nederweert is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
44% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Nederweert heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Nederweert. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Nederweert is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
47% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Nederweert voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Nederweert. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Nederweert is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Nederweert heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Nederweert. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Nederweert is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
30% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Nederweert doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Nederweert. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Nederweert is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Nederweert voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.470Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij305Aantal2023
B-F Nijverheid en energie455Aantal2023
G+I Handel en horeca430Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie130Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed180Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening425Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg310Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten235Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners17.492Aantal2024
Mannen8.865Aantal2023
Vrouwen8.634Aantal2023
0 tot 15 jaar2.395Aantal2023
15 tot 25 jaar1.861Aantal2023
25 tot 45 jaar3.806Aantal2023
45 tot 65 jaar5.138Aantal2023
65 jaar of ouder4.299Aantal2023
Ongehuwd7.479Aantal2023
Gehuwd7.927Aantal2023
Gescheiden1.038Aantal2023
Verweduwd1.055Aantal2023
Geboorte totaal149Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal170Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid175Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag4.270Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar5.770Aantal2022
Opleidingsniveau hoog3.150Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura460Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten1.040Aantal2022
WMO cliënten relatief60Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.080Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.300Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.450Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.270Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement650Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.130Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.210Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.670Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.390Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel798Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel3.580Aantal2024
Adressen met definitief energielabel4.311Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++19Aantal2024
Energielabels A+++56Aantal2024
Energielabels A++33Aantal2024
Energielabels A+61Aantal2024
Energielabels A1.952Aantal2024
Energielabels B1.560Aantal2024
Energielabels C1.743Aantal2024
Energielabels D999Aantal2024
Energielabels E224Aantal2024
Energielabels F715Aantal2024
Energielabels G528Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2020
Drinker82%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht48%percentage2020
Overgewicht51%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters49%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk41%percentage2020
Lopen naar school of werk20%percentage2020
Fietsen naar school of werk31%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam24%percentage2020
Sociaal eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen8%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk29%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal7.617Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.273Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.813Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.531Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,27Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers81%Percentage2022
Percentage zelfstandigen19%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers14.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.600Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.100Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen34%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen23%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,30%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,7%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,6%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€264x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand160Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO740Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW120Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW3.910Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland15.440Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.059Aantal2023
Herkomst Europa1.214Aantal2023
Herkomst buiten Europa845Aantal2023
Geboren in Nederland15.440Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa508Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa338Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa706Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa507Aantal2023
Autochtoon15.547Aantal2022
Westers totaal1.227Aantal2022
Niet-westers totaal549Aantal2022
Marokko35Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba27Aantal2022
Suriname28Aantal2022
Turkije15Aantal2022
Overig niet-westers444Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal165Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven38Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting84Aantal2023
Verkeersovertredingen70Aantal2023
Vernieling40Aantal2023
Overige misdrijven42Aantal2023
Totaal misdrijven440Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,40Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km26Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand7,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand7,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand7,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand30,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand7,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand16Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km32Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0946Code2023
RegionaamNederweertNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode09460000Code2023
Oppervlakte totaal10.178Aantal hectaren2023
Oppervlakte land9.990Aantal hectaren2023
Oppervlakte water188Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid656Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal8.689Aantal2024
Adressen met postcode8.510Aantal2024
Adressen met woonfunctie7.767Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie95Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie95Aantal2024
Adressen met industriefunctie645Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie109Aantal2024
Adressen met logiesfunctie32Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie10Aantal2024
Adressen met sportfunctie21Aantal2024
Adressen met winkelfunctie150Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie218Aantal2024
Verblijfsobjecten8.670Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen19Aantal2024
Panden met adres7.630Aantal2024
Adressen met pand8.666Aantal2024
Percelen met adres6.613Aantal2024
Adressen met perceel8.689Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom6.999Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1.690Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom6.318Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1.449Aantal2024
Panden met adres voor 17004Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900118Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925220Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950454Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.790Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.721Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.000Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000677Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010806Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020613Aantal2024
Panden met adres 2020 en later227Aantal2024
Adressen met pand voor 17004Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900123Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925248Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950486Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.856Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.747Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.153Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000853Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.197Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020701Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later298Aantal2024
Postcodegebied6031AA-6092NPNaam2024
Meest voorkomende postcode6031Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode64%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade14Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade88Aantal2022
Verkeersongevallen totaal103Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal10.448Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine8.550Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.900Aantal2023
Personenautos per huishouden1,37Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte105Aantal2023
Motorfietsen959Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad7.656Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€371.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning88%Percentage2023
Percentage meergezinswoning12%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen71%Percentage2023
Huurwoningen totaal29%Percentage2023
In bezit woningcorporatie19%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200077%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200023%Percentage2023
Appartement949Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.539Aantal2024
Hoekwoning1.061Aantal2024
Tweeonder1kap1.342Aantal2024
Vrijstaande woning2.876Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.903Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Nederweert. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Nederweert
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Nederweert: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 124 patiënten in de gemeente Nederweert met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Nederweert
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Nederweert.

Gemiddeld overleden 2,95 personen per week in de gemeente Nederweert. Het aantal sterftes in de gemeente Nederweert is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 18 (29 april tot en met 5 mei) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Nederweert: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (2.470 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Nederweert (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Nederweert zijn in totaal 2.470 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 25 wijken en buurten in gemeente Nederweert. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Nederweert als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Nederweert als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities