Statistieken buurt Nederweert

Aantal inwoners per jaar
De buurt Nederweert telt 7.445 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nederweert.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nederweert:

JaarAantal inwoners de buurt Nederweert% verschil
20237.4451,15%
20227.3600,14%
20217.3500,07%
20207.345-0,20%
20197.360-0,14%
20187.3700,89%
20177.3051,39%
20167.2050,28%
20157.185-0,07%
20147.190-0,26%
20137.209geen data

Het aantal inwoners in de buurt Nederweert is met 236 personen gestegen van 7.209 personen in 2013 tot 7.445 personen in 2023 (dat is een kleine toename van 3,27%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 24 personen (0,32%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Nederweert.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Nederweert:

In 2013 waren er 7.209 inwoners in de buurt Nederweert. In 2015 is het aantal gedaald tot 7.185 personen. Dit is een daling van 24 (-0,33%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -5 (-0,07%). Het aantal van 7.185 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 7.445 personen. De stijging ten opzichte van 2015 is 260 (3,62%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 85 (1,15%). Het aantal van 7.445 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Nederweert

Buurt Nederweert heeft afgerond een totale oppervlakte van 347 hectare, waarvan 332 land en 15 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.056 adressen per km2. Er wonen 3.375 huishoudens in de buurt Nederweert. Postcode 6031 is de meest voorkomende postcode in de buurt Nederweert. De buurt Nederweert ligt binnen Nederweert in de gemeente Nederweert.

De naam Nederweert wordt 4 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Nederweert, voor de gemeente Nederweert en voor de wijk Nederweert. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gegevens van de buurt Nederweert voor het jaar 2013 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Nederweert
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Nederweert met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bosserstraat-Lage Kuilen, 2: Boeket-Hoogbosweg, 3: Nederweert, 4: Schoor-Mildert.

Woningkenmerken
Er zijn 3.483 woningen in de buurt Nederweert.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Nederweert in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Nederweert was €337.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Nederweert.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nederweert:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Nederweert% verschil
2023€337.00020%
2022€282.0004,44%
2021€270.0003,05%
2020€262.0006,1%
2019€247.0007,9%
2018€229.0006%
2017€216.0000,93%
2016€214.0003,88%
2015€206.000-2,37%
2014€211.000-2,29%
2013€215.942geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Nederweert is met €121.058 toegenomen van €215.942 in 2013 tot €337.000 in 2023 (dat is een groei van 56%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.105 (4,71%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Nederweert.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Nederweert met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Nederweert.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Nederweert is €337.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 29% en er zijn 3.483 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Nederweert (geel), 4 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 14 buurten (blauw). De buurt Nederweert wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Nederweert: er zijn 1.033 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Nederweert.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 4.050 totaal in de buurt Nederweert

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De buurt Nederweert telt in totaal 4.050 adressen, met 4.040 verblijfsobjecten en 10 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 98% van de adressen in buurt Nederweert ligt binnen de bebouwde kom en 2% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Nederweert
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Nederweert. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Nederweert. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Nederweert

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Nederweert. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Nederweert


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Nederweert bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Nederweert


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Nederweert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Nederweert per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nederweert:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20236.520445480
20226.595368397
20216.590366394
20206.585366394
20196.625354381
20186.655344371
20176.610334361
20166.560310335
20156.565298322
20146.543311336
20136.572306331

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Nederweert als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europese landen: 6% en herkomst uit landen buiten Europa: 6,4% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 91%, herkomst uit Europa: 4,24% en herkomst van buiten Europa: 4,59%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Nederweert naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Nederweert
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Nederweert in 2022 zijn Westers (485 inwoners) en Overig (245 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Nederweert: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Nederweert.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Nederweert. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Nederweert:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Nederweert. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Nederweert zijn A (1.137 adressen) en B (906 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Nederweert. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Nederweert: 1.137 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Nederweert bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 41 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Nederweert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Nederweert. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Nederweert vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Nederweert.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Nederweert voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Nederweert ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Nederweert

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Nederweert. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Nederweert. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Nederweert.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Nederweert.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 17 stembureaus in de gemeente Nederweert en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Nederweert. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Nederweert.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Nederweert.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Nederweert: Nederweert is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Nederweert is €29.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.300. Buurt Nederweert telt 6.100 inkomensontvangers op 7.445 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,20% procent van de huishoudens in buurt Nederweert heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Nederweert: Nederweert is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (835 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Nederweert (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Nederweert zijn in totaal 835 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 835 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 840 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Nederweert. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Nederweert
Er zijn 123 elektrische auto’s in februari 2024 in de buurt Nederweert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Nederweert op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 123 elektrische auto’s in de buurt Nederweert. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Nederweert die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.625 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Nederweert in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Nederweert geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 6.657 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Nederweert (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.505 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Nederweert in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Nederweert geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Nederweert. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 203 misdrijven in de buurt Nederweert geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Nederweert, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Nederweert zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 2.376 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Nederweert 203 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Nederweert in 2022 zijn Horizontale fraude (47 delicten) en Ongevallen (weg) (21 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Nederweert.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 17 misdrijven in de buurt Nederweert geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Nederweert met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Nederweert over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Nederweert.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,92 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Nederweert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Nederweert.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Nederweert. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Nederweert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Nederweert.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Nederweert genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Nederweert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Nederweert.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Nederweert. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nederweert geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nederweert. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nederweert is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
58% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Nederweert heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nederweert. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nederweert is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
55% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nederweert sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nederweert. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nederweert is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nederweert heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nederweert. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nederweert is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
30% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Nederweert heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nederweert. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nederweert is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
45% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Nederweert heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nederweert. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nederweert is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
49% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Nederweert voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nederweert. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nederweert is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nederweert heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nederweert. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nederweert is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
28% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Nederweert doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nederweert. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nederweert is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Nederweert voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal835Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2022
B-F Nijverheid en energie165Aantal2022
G+I Handel en horeca200Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed75Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening145Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg115Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten95Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners7.445Aantal2023
Mannen3.620Aantal2023
Vrouwen3.820Aantal2023
0 tot 15 jaar965Aantal2023
15 tot 25 jaar735Aantal2023
25 tot 45 jaar1.555Aantal2023
45 tot 65 jaar2.065Aantal2023
65 jaar of ouder2.125Aantal2023
Ongehuwd3.015Aantal2023
Gehuwd3.305Aantal2023
Gescheiden530Aantal2023
Verweduwd600Aantal2023
Geboorte totaal60Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal110Aantal2022
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.244Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.610Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar2.380Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.410Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura205Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2022
WMO cliënten630Aantal2022
WMO cliënten relatief86Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.300Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.050Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.140Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.600Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.260Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief2.273Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.415Aantal2023
Energielabels Onbepaald249Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++2Aantal2023
Energielabels A+++36Aantal2023
Energielabels A++25Aantal2023
Energielabels A+42Aantal2023
Energielabels A1.137Aantal2023
Energielabels B906Aantal2023
Energielabels C820Aantal2023
Energielabels D333Aantal2023
Energielabels E85Aantal2023
Energielabels F186Aantal2023
Energielabels G116Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2020
Drinker81%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht48%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker15%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2020
Wekelijkse sporters48%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk45%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk35%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel eenzaam26%percentage2020
Sociaal eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk26%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid35%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen17%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie45%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.375Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.150Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.215Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.010Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2021
Percentage werknemers87%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers6.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.300Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.300Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen39%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen19%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,20%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,6%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€203x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand100Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO380Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW70Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW1.960Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland6.520Aantal2023
Herkomst Europa445Aantal2023
Herkomst buiten Europa480Aantal2023
Geboren in Nederland6.520Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa220Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa180Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa225Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa300Aantal2023
Autochtoon6.595Aantal2022
Westers totaal485Aantal2022
Niet-westers totaal280Aantal2022
Marokko15Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers245Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal59Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven14Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting57Aantal2022
Verkeersovertredingen43Aantal2022
Vernieling15Aantal2022
Overige misdrijven14Aantal2022
Totaal misdrijven203Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand6,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand29,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand16Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km33Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU09460101Code2023
RegionaamNederweertNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode09460101Code2023
Oppervlakte totaal347Aantal hectaren2023
Oppervlakte land332Aantal hectaren2023
Oppervlakte water15Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode6031.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.056Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.043Aantal2023
Adressen met postcode3.937Aantal2023
Adressen met woonfunctie3.526Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom3.964Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom79Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.466Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom60Aantal2023
Percelen2.583Aantal2023
Panden3.264Aantal2023
Adressen met panden3.924Aantal2023
Panden voor 17003Aantal2023
Panden 1700 tot 190026Aantal2023
Panden 1900 tot 192569Aantal2023
Panden 1925 tot 1950105Aantal2023
Panden 1950 tot 1970582Aantal2023
Panden 1970 tot 1980778Aantal2023
Panden 1980 tot 1990734Aantal2023
Panden 1990 tot 2000474Aantal2023
Panden 2000 tot 2010672Aantal2023
Panden 2010 tot 2020361Aantal2023
Panden 2020 en later120Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade36Aantal2022
Verkeersongevallen totaal41Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal4.100Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine3.490Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof615Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte1.236Aantal2023
Motorfietsen335Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.483Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€337.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning80%Percentage2023
Percentage meergezinswoning20%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen60%Percentage2023
Huurwoningen totaal40%Percentage2023
In bezit woningcorporatie30%Percentage2023
In bezit overige verhuurders11%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200074%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200026%Percentage2023
Appartement697Aantal2023
Tussen of geschakelde woning1.033Aantal2023
Hoekwoning659Aantal2023
Tweeonder1kap548Aantal2023
Vrijstaande woning589Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats10Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend11Aantal2023
Woningtype n.v.t.507Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Nederweert. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Nederweert: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Nederweert
Tabel met 4.043 adressen in de buurt Nederweert.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Nederweert. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Nederweert.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aan Vijftien8 t/m 206031BKNederweert13
Acaciastraat1 t/m 646031XW t/m 6031XZNederweert59
Achtkant1 t/m 276031HXNederweert25
Agneshof1 t/m 256031CX t/m 6031CZNederweert52
Akkerplas--Nederweert0
Akkerzicht--Nederweert0
Aluminiumstraat1 t/m 166031TTNederweert8
Ast1 t/m 136031GJNederweert12
Azaleastraat1 t/m 306031VHNederweert26
Berberisstraat2 t/m 326031WCNederweert18
Berkenstraat1 t/m 326031XA t/m 6031XBNederweert37
Beukenstraat1 t/m 326031XE t/m 6031XGNederweert32
Beuldersweg1 t/m 216031CTNederweert15
Beurseland1 t/m 236031GRNederweert22
Bezembinder1 t/m 156031JPNederweert15
Blekerveld1 t/m 86031JNNederweert8
Bloemerstraat26031NWNederweert1
Boeket1 t/m 26031PRNederweert2
Bosserstraat5 t/m 216031NSNederweert16
Braosheuf20 t/m 326031GANederweert5
Bredeweg1 t/m 1206031CK t/m 6031CMNederweert90
Bremstraat1 t/m 156031TANederweert13
Bronsstraat2 t/m 216031TSNederweert17
Brug 15--Nederweert0
Brug sluis 15--Nederweert0
Brugske1 t/m 286031BLNederweert74
Brugstraat2 t/m 596031EE t/m 6031EGNederweert59
Burg. Greijmansstraat1 t/m 636031CNNederweert38
Burg. Vullersstraat1 t/m 476031CDNederweert31
Burg. van Udenstraat1 t/m 266031EH t/m 6031EJNederweert28
Burgemeester Hobusstraat1 t/m 706031VANederweert82
Burgemeester Spiertzplein1 t/m 196031ESNederweert17
Churchillstraat2 t/m 226031JBNederweert15
De Bengele2 t/m 106031TZNederweert6
Dokter Jansenstraat1 t/m 156031JLNederweert6
Dokter Schmidtstraat96031EXNederweert1
Dokter van de Wouwstraat1 t/m 686031HCNederweert45
Eikenstraat1 t/m 1006031VT t/m 6031VZNederweert147
Eisenhowerstraat3 t/m 336031JANederweert15
Esdoornstraat1 t/m 286031VKNederweert28
Florastraat2 t/m 1446031XM t/m 6031XNNederweert84
Franciscanessenstraat1 t/m 196031BTNederweert18
Geenestraat1 t/m 1356031VM t/m 6031VSNederweert160
Geer1 t/m 166031GCNederweert12
Goudenregenstraat1 t/m 346031WLNederweert30
Hageldor1 t/m 316031GVNederweert30
Harrie Carisstraat1 t/m 316031HGNederweert41
Hazelaarstraat1 t/m 406031VE t/m 6031VGNederweert29
Henry Hardenstraat1 t/m 86031BSNederweert8
Heuvel1 t/m 116031GWNederweert10
Hinkert1 t/m 1066031GS t/m 6031GTNederweert71
Hoebensstraat1 t/m 256031NZNederweert28
Hoefsmid1 t/m 156031JWNederweert9
Hoge Notte1 t/m 676031HWNederweert48
Hogeweg6 t/m 136031CANederweert5
Hooghuijs1 t/m 86031HPNederweert6
Hortensiastraat1 t/m 286031VB t/m 6031VCNederweert28
Houtmolen1 t/m 436031CP t/m 6031CRNederweert42
Hovensteeg3 t/m 156031PENederweert6
Imkerveld4 t/m 66031JHNederweert2
Jasmijnstraat1 t/m 306031TCNederweert28
Juffrouw Joostenhof1 t/m 356031JTNederweert21
Kamperfoeliestraat1 t/m 186031TDNederweert12
Kapelaniestraat1 t/m 656031BV t/m 6031BZNederweert125
Kastanjestraat1 t/m 326031XH t/m 6031XJNederweert32
Kerkstraat2 t/m 956031CE t/m 6031CJNederweert130
Kerneel3 t/m 796031HVNederweert57
Kloostertuin2 t/m 166031ERNederweert8
Koperslager2 t/m 116031JDNederweert6
Lambertushof1 t/m 346031EPNederweert35
Laurierstraat1 t/m 946031WE t/m 6031WHNederweert77
Leerlooier1 t/m 356031JJNederweert16
Lindanusstraat1 t/m 286031EANederweert18
Lindenstraat1 t/m 366031XT t/m 6031XVNederweert35
Loverstraat1 t/m 446031VD t/m 6031VJNederweert41
Magnesiumstraat1 t/m 636031RVNederweert76
Magnoliastraat1 t/m 866031WBNederweert59
Mandenmaker1 t/m 306031JKNederweert19
Mangaanstraat1 t/m 216031RTNederweert8
Meester Mertensstraat1 t/m 186031HBNederweert20
Meidoornstraat1 t/m 336031XPNederweert21
Mgr. Kreijelmansstraat1 t/m 396031BN t/m 6031BPNederweert45
Moesemanstraat1 t/m 386031CCNederweert24
Molenberg3-Nederweert1
Molenweg8 t/m 926031RCNederweert45
Montgomerystraat1 t/m 546031JENederweert42
Muisven1 t/m 156031HTNederweert8
Nikkelstraat46031TRNederweert1
Nooitgedacht1 t/m 126031HZNederweert12
Ouwijck1 t/m 46031RDNederweert6
Palmstraat2 t/m 276031XKNederweert16
Pannenweg100 t/m 4326031RKNederweert101
Pastoor van der Steenstraat1 t/m 76031EBNederweert17
Pastorieweg1 t/m 346031CBNederweert19
Paulus Holtenstraat2 t/m 646031CSNederweert72
Pierre Niesstraat1 t/m 246031HDNederweert20
Plataanstraat1 t/m 326031XC t/m 6031XDNederweert32
Platinastraat2 t/m 346031TWNederweert35
Poppelkuil1 t/m 166031GKNederweert16
Populierenstraat1 t/m 746031XR t/m 6031XSNederweert52
Raadhuisplein1 t/m 26031VRNederweert2
Randweg West1 t/m 96031RSNederweert9
Randweg Zuid76031SXNederweert1
Randwegbrug--Nederweert0
Ribesstraat1 t/m 506031WJ t/m 6031WKNederweert53
Rietdekker1 t/m 236031JRNederweert20
Rijksweg Noord8 t/m 96031BMNederweert2
Rijksweg Zuid4 t/m 206031RLNederweert15
Roeven1-Nederweert1
Rooseveltstraat1 t/m 526031BRNederweert43
Rosa Moorenpad--Nederweert0
Rosveld--Nederweert0
Rosvelterzijweg1 t/m 96031LBNederweert12
Salmespad--Nederweert0
Scheijvenwerf4 t/m 196031EWNederweert15
Scheper1 t/m 236031JSNederweert15
Schoolstraat1 t/m 796031CV t/m 6031CWNederweert56
Schummel1 t/m 236031GDNederweert19
Seringstraat1 t/m 166031XLNederweert12
Sjeeshuijs1 t/m 876031GBNederweert48
Sjeng Vaasstraat1 t/m 96031HENederweert5
Sluis 15--Nederweert0
Sluiswachter1 t/m 86031JVNederweert8
Speelhuijs1 t/m 306031HRNederweert20
St. Antoniusplein1 t/m 236031EDNederweert25
St. Josephstraat2 t/m 516031ENNederweert27
St. Lambertusstraat1 t/m 196031ECNederweert14
St. Luciastraat2 t/m 66031EKNederweert2
St. Willibrordusstraat2 t/m 296031CX t/m 6031CZNederweert42
Staat1 t/m 726031EL t/m 6031EMNederweert71
Staterweg76031RJNederweert1
Stepke1 t/m 256031GHNederweert17
Straatje--Nederweert0
Strateris1 t/m 896031PA t/m 6031PDNederweert69
Suffolkstraat1 t/m 366031JCNederweert24
Taxusstraat5 t/m 336031WDNederweert27
Theo Siebenstraat2 t/m 306031HJNederweert15
Thieu Gielenstraat2 t/m 236031HHNederweert16
Tichelveld1 t/m 896031GM t/m 6031GPNederweert62
Tinnegieter1 t/m 186031JMNederweert16
Titaniumstraat2 t/m 186031TVNederweert9
Toren1 t/m 426031GE t/m 6031GGNederweert31
Vlierstraat1 t/m 166031TBNederweert13
Vuurdoornstraat2 t/m 166031TENederweert10
Wiel Gubbelsstraat2 t/m 366031JGNederweert17
Wilgenstraat1 t/m 256031VLNederweert26
Zuid-Willemsvaart--Nederweert0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 147 openbare ruimtes en 4.043 adressen in de buurt Nederweert. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Nederweert. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Nederweert ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek60313937
BuurtschapBosserstraat16
BuurtschapRoeven1
WoonkernNederweert3684
IndustriekernNederweert280
WoonplaatsNederweert4054
WijkNederweert4054
GemeenteNederweert4054
ProvincieLimburg4054
WaterschapWaterschap Limburg4043
LandNederland4054

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Nederweert ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Nederweert dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Nederweert ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Nederweert en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven