Statistieken gemeente Weststellingwerf

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Weststellingwerf. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Weststellingwerf. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Weststellingwerf telt 26.487 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Weststellingwerf.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Weststellingwerf:

JaarAantal inwoners de gemeente Weststellingwerf% verschil
202426.4870,08%
202326.4670,72%
202226.2780,57%
202126.1300,83%
202025.9140,29%
201925.8400,47%
201825.7200,44%
201725.6080,34%
201625.520-0,02%
201525.5250,28%
201425.454-0,55%
201325.595-0,72%
201225.780-0,26%
201125.8460,07%
201025.8290,10%
200925.8020,50%
200825.6740,68%
200725.500-0,03%
200625.507-1,74%
200525.958-0,12%
200425.9900,73%
200325.8021,57%
200225.4030,62%
200125.2471,03%
200024.9900,54%
199924.8570,40%
199824.759-0,05%
199724.7710,38%
199624.6770,50%
199524.555geen data

De bevolking van de gemeente Weststellingwerf is met 1.932 inwoners gestegen van 24.555 inwoners in 1995 tot 26.487 inwoners in 2024 (dat is een groei van 7,9%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 67 inwoners (0,26%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Weststellingwerf.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Weststellingwerf:

In 1995 waren er 24.555 inwoners in de gemeente Weststellingwerf. Het aantal van 24.555 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 26.487 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 1.932 (7,9%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 20 (0,08%). Het aantal van 26.487 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Weststellingwerf

De gemeente Weststellingwerf is een gemeente in de provincie Friesland. Gemeente Weststellingwerf heeft afgerond een totale oppervlakte van 22.845 hectare, waarvan 22.020 land en 825 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 690 adressen per km2. Er wonen 11.659 huishoudens in de gemeente Weststellingwerf en de gemeente telt 26 woonplaatsen, 16 wijken en 64 buurten.

Vlag van de gemeente Weststellingwerf

Vlag van de gemeente Weststellingwerf

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Weststellingwerf
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Weststellingwerf met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Nijeholtpade, 2: Zandhuizen, 3: Boijl, 4: De Wolden-Ter Idzard, 5: Oosterstreek ...Toon meer... Kaart van de gemeente Weststellingwerf met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Nijeholtpade, 2: Zandhuizen, 3: Boijl, 4: De Wolden-Ter Idzard, 5: Oosterstreek, 6: Noordwolde, 7: Oldeholtpade, 8: De Hoeve-Vinkega, 9: De Lamers, 10: Wolvega, 11: Steggerda, 12: Oldetrijne-Sonnega, 13: De Blesse-Peperga, 14: Lange-Nije-Munk, 15: Blesdijke, 16: Scherpenzeel-Spanga ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 11.921 woningen in de gemeente Weststellingwerf.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Weststellingwerf in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Weststellingwerf was €299.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Weststellingwerf.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Weststellingwerf:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Weststellingwerf% verschil
2023€299.00016%
2022€258.0008,9%
2021€237.0009,7%
2020€216.0006,4%
2019€203.0007,4%
2018€189.0005%
2017€180.0004,05%
2016€173.0002,37%
2015€169.000-6,6%
2014€181.000-6,7%
2013€194.000-3,0%
2012€200.000-2,91%
2011€206.000-4,19%
2010€215.0001,90%
2009€211.0002,43%
2008€206.0005,6%
2007€195.0007,7%
2006€181.0000%
2005€181.00053%
2004€118.0000%
2003€118.0000,85%
2002€117.0000%
2001€117.00098%
2000€59.0001,72%
1999€58.0001,75%
1998€57.0000%
1997€57.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Weststellingwerf is met €242.000 gegroeid van €57.000 in 1997 tot €299.000 in 2023 (dat is een groei van 425%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €9.307 (8,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Weststellingwerf.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Weststellingwerf.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Weststellingwerf is €299.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 11.921 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), 26 woonplaatsen (groen) en 16 wijken (oranje). De gemeente Weststellingwerf wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de gemeente Weststellingwerf: er zijn 5.200 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Weststellingwerf.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 14.130 totaal in de gemeente Weststellingwerf

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Weststellingwerf telt in totaal 14.130 adressen, met 14.114 verblijfsobjecten en 16 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 82% van de adressen in gemeente Weststellingwerf ligt binnen de bebouwde kom en 18% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Weststellingwerf
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Weststellingwerf zijn er 12.102 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Weststellingwerf.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2.652 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Weststellingwerf.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Weststellingwerf. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Weststellingwerf

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Weststellingwerf. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Weststellingwerf


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Weststellingwerf bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Weststellingwerf


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Weststellingwerf.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Weststellingwerf per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Weststellingwerf:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202323.9439931.531
202224.0708691.339
202124.0348251.271
202023.8917961.227
201923.8527821.206
201823.7517751.194
201723.6177831.208
201623.6287441.148
201523.7057161.104
201423.6816981.075
201323.8087031.084
201223.9687131.099
201124.0327141.100
201024.0417031.085
200924.0556871.060
200823.9586751.041
200723.7926721.036
200623.7606871.060
200523.6758981.385
200423.7518811.358
200323.7468091.247
200223.6506901.063
200123.684615948
200023.477595918
199923.355591911
199823.275584900
199723.298580893
199623.254560863

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Weststellingwerf als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europese landen: 3,75% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,8% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europa: 2,27% en herkomst van buiten Europa: 3,50%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Weststellingwerf naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Weststellingwerf
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Weststellingwerf in 2022 zijn Westers (1.140 inwoners) en Overig (631 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Weststellingwerf: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Weststellingwerf.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Weststellingwerf. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Weststellingwerf:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Weststellingwerf. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Weststellingwerf zijn C (3.036 adressen) en A (2.654 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Weststellingwerf. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Weststellingwerf: 3.036 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Weststellingwerf bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 136 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Weststellingwerf.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Weststellingwerf. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Weststellingwerf vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Weststellingwerf.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Weststellingwerf voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Weststellingwerf ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

41 stembureaus

Er zijn 41 stembureaus in de gemeente Weststellingwerf. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Weststellingwerf
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Weststellingwerf over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Weststellingwerf.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Weststellingwerf het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Weststellingwerf van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Weststellingwerf
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2019) in de gemeente Weststellingwerf.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 23 mei 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Weststellingwerf:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV4.76628%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC2.44814%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB2.40714%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD2.09312%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA1.97912%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP6443,75%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA6083,54%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D665653,29%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD4912,86%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD2821,64%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU2241,30%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL1340,78%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt1190,69%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK1000,58%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA21870,51%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP870,51%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS760,44%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN170,10%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter170,10%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1130,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten120,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF90,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Politieke Partij voor Basisinkomen90,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP40,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN30,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB5.60439%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.2118,5%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.0927,7%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA9816,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks8045,7%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV7415,2%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD5073,57%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD5043,55%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP4773,36%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA214713,32%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D663872,72%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU3722,62%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Provinciaal Belang Fryslân3432,41%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FNP3092,17%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1871,32%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1190,84%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP990,70%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB5.68841%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk1.75713%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.3849,9%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.1868,5%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA9346,7%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD7545,4%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL5483,92%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
FNP5063,62%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP4773,41%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU4213,01%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lagere Lasten Burger3352,39%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.95918%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Weststellingwerfs Belang1.75216%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.69016%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Sociaal Duurzaam Weststellingwerf1.68016%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Blijf Stellingwarfs1.55215%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks8628,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D668588,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Krachtig Sociaal Groen2962,78%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.93623%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
VVD1.54818%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.26415%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.08513%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks5776,8%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
SP3764,41%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PVV3654,29%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdD3534,14%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS3013,53%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP2873,37%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
D662723,19%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Volt971,14%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen190,22%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Piraten150,18%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
DENK130,15%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft90,11%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019

Bekijk de voorlopige uitslagen voor de Europees Parlementsverkiezingen van juni 2024 voor de gemeente Weststellingwerf op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Weststellingwerf. Op deze pagina vind je ook de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.400) gemeente Weststellingwerf


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Weststellingwerf.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Noordwolde-De Stelling heeft met €37.900 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Weststellingwerf. En buurt Peperga heeft met €0 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Weststellingwerf.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Weststellingwerf is €26.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.900. Gemeente Weststellingwerf telt 21.300 inkomensontvangers op 26.487 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,7% procent van de huishoudens in gemeente Weststellingwerf heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Friesland gemeente Weststellingwerf


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Friesland (gemeente Weststellingwerf is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Friesland. De positie van gemeente Weststellingwerf is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Weststellingwerf. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Weststellingwerf
Er zijn 220 elektrische auto’s in juni 2024 in de gemeente Weststellingwerf.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Weststellingwerf op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 220 elektrische auto’s in de gemeente Weststellingwerf. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Weststellingwerf die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 15.397 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Weststellingwerf in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Weststellingwerf geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 24.245 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Weststellingwerf (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 15.153 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Weststellingwerf in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Weststellingwerf geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Weststellingwerf. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 606 misdrijven in de gemeente Weststellingwerf geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Weststellingwerf, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Weststellingwerf zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 9.348 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Weststellingwerf 606 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Weststellingwerf in 2023 zijn Horizontale fraude (107 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (83 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Weststellingwerf.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 45 misdrijven in de gemeente Weststellingwerf geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Weststellingwerf met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Weststellingwerf over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Weststellingwerf.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,40 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Weststellingwerf.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Weststellingwerf.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Weststellingwerf. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Weststellingwerf
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Weststellingwerf dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Weststellingwerf.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Weststellingwerf.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Weststellingwerf genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Weststellingwerf.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Weststellingwerf.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk nog veel meer de data op de aparte pagina met meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid in de gemeente Weststellingwerf.

Inwoners met een goede gezondheid
70% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Weststellingwerf ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Weststellingwerf per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Weststellingwerf geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Weststellingwerf. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Weststellingwerf is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Weststellingwerf voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.325Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij445Aantal2023
B-F Nijverheid en energie615Aantal2023
G+I Handel en horeca630Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie160Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed185Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening515Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg440Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten335Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners26.487Aantal2024
Mannen13.279Aantal2024
Vrouwen13.208Aantal2024
0 tot 15 jaar3.919Aantal2024
15 tot 25 jaar2.771Aantal2024
25 tot 45 jaar5.642Aantal2024
45 tot 65 jaar7.421Aantal2024
65 jaar of ouder6.734Aantal2024
Ongehuwd11.561Aantal2024
Gehuwd11.222Aantal2024
Gescheiden2.014Aantal2024
Verweduwd1.690Aantal2024
Geboorte totaal235Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal351Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid120Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag5.430Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar9.670Aantal2022
Opleidingsniveau hoog4.310Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura555Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2022
WMO cliënten1.700Aantal2022
WMO cliënten relatief65Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.510Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.570Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.210Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.240Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement750Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning980Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.120Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.560Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning980Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.370Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.581Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel4.969Aantal2024
Adressen met definitief energielabel7.580Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++65Aantal2024
Energielabels A+++60Aantal2024
Energielabels A++52Aantal2024
Energielabels A+87Aantal2024
Energielabels A2.654Aantal2024
Energielabels B2.034Aantal2024
Energielabels C3.036Aantal2024
Energielabels D1.192Aantal2024
Energielabels E370Aantal2024
Energielabels F719Aantal2024
Energielabels G2.279Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2022
Drinker78%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht44%percentage2022
Overgewicht56%percentage2022
Ernstig overgewicht18%percentage2022
Roker17%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2022
Wekelijkse sporters44%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk38%percentage2022
Lopen naar school of werk15%percentage2022
Fietsen naar school of werk29%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Mist emotionele steun5%percentage2022
Eenzaam45%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2022
Emotioneel eenzaam26%percentage2022
Sociaal eenzaam32%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven0%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren0%percentage2020
Vrijwilligerswerk28%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentagegeen data
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentagegeen data
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid70%percentage2022
Niet-specifieke klachten53%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2022
Psychische klachten18%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht16%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht51%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie0%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2022
Gehoorbeperking0%percentage2020
Gezichtsbeperking0%percentage2020
Mobiliteitsbeperking0%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen0%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal11.659Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens3.860Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen3.948Aantal2023
Huishoudens met kinderen3.851Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,23Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2022
Percentage werknemers80%Percentage2022
Percentage zelfstandigen20%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers21.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.900Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen40%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,90%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,7%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€166x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand440Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.160Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW190Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW5.990Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland23.943Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.524Aantal2023
Herkomst Europa993Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.531Aantal2023
Geboren in Nederland23.943Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa513Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa699Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa480Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa832Aantal2023
Autochtoon24.070Aantal2022
Westers totaal1.140Aantal2022
Niet-westers totaal1.068Aantal2022
Marokko199Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba126Aantal2022
Suriname77Aantal2022
Turkije35Aantal2022
Overig niet-westers631Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal196Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven85Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting118Aantal2023
Verkeersovertredingen94Aantal2023
Vernieling85Aantal2023
Overige misdrijven27Aantal2023
Totaal misdrijven606Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand12,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand12,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand16,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand7,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand16,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand13,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand13,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand33Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand13,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand14Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km27Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0098Code2023
RegionaamWeststellingwerfNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode00980000Code2023
Oppervlakte totaal22.845Aantal hectaren2024
Oppervlakte land22.020Aantal hectaren2024
Oppervlakte water825Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid690Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal14.130Aantal2024
Adressen met postcode14.127Aantal2024
Adressen met woonfunctie12.102Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie151Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie216Aantal2024
Adressen met industriefunctie1.017Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie96Aantal2024
Adressen met logiesfunctie225Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie34Aantal2024
Adressen met sportfunctie13Aantal2024
Adressen met winkelfunctie260Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie630Aantal2024
Verblijfsobjecten14.114Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen16Aantal2024
Panden met adres12.255Aantal2024
Adressen met pand14.106Aantal2024
Percelen met adres10.105Aantal2024
Adressen met perceel14.130Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom11.519Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom2.611Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom9.879Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom2.223Aantal2024
Panden met adres voor 17006Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900317Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925694Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19502.165Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19702.652Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802.481Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.070Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001.068Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010798Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020624Aantal2024
Panden met adres 2020 en later380Aantal2024
Adressen met pand voor 17006Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900351Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925757Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19502.227Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702.895Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19802.566Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.385Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.259Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.335Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020797Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later528Aantal2024
Postcodegebied8388MA-8489KSNaam2024
Meest voorkomende postcode8471Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode46%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade22Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade113Aantal2022
Verkeersongevallen totaal136Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal14.714Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine10.790Aantal2023
Personenautos - overige brandstof3.925Aantal2023
Personenautos per huishouden1,26Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte67Aantal2023
Motorfietsen1.727Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad11.921Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€299.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning88%Percentage2023
Percentage meergezinswoning12%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen65%Percentage2023
Huurwoningen totaal35%Percentage2023
In bezit woningcorporatie27%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200084%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2023
Appartement1.411Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.200Aantal2024
Hoekwoning1.399Aantal2024
Tweeonder1kap1.892Aantal2024
Vrijstaande woning5.200Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.2.012Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Weststellingwerf. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Weststellingwerf
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Weststellingwerf: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 204 patiënten in de gemeente Weststellingwerf met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Weststellingwerf
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Weststellingwerf.

Gemiddeld overleden 5,97 personen per week in de gemeente Weststellingwerf. Het aantal sterftes in de gemeente Weststellingwerf is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 22 (27 mei tot en met 2 juni) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Weststellingwerf: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (3.325 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Weststellingwerf (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Weststellingwerf zijn in totaal 3.325 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 107 wijken en buurten in gemeente Weststellingwerf. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Weststellingwerf als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Weststellingwerf als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities