Statistieken gemeente Coevorden

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Coevorden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Coevorden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Coevorden telt 35.725 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Coevorden.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Coevorden:

JaarAantal inwoners de gemeente Coevorden% verschil
202435.7250,07%
202335.7000,52%
202235.5170,57%
202135.3170,06%
202035.297-0,52%
201935.4830,52%
201835.2990,04%
201735.286-0,27%
201635.381-0,43%
201535.535-0,65%
201435.7690,01%
201335.765-0,32%
201235.881-0,52%
201136.067-0,15%
201036.1210,65%
200935.887-0,29%
200835.993-0,13%
200736.040-0,26%
200636.1350,14%
200536.086-0,37%
200436.2200,59%
200336.0080,70%
200235.7560,72%
200135.5021,96%
200034.8210,87%
199934.5220,07%
199834.497131%
199714.946-0,45%
199615.0140,33%
199514.964geen data

De bevolking van de gemeente Coevorden is met 20.761 inwoners gegroeid van 14.964 inwoners in 1995 tot 35.725 inwoners in 2024 (dat is een uitzonderlijk grote groei van 139%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 716 inwoners (4,63%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Coevorden.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Coevorden:

In 1995 telde de gemeente Coevorden 14.964 inwoners. In 1997 is het aantal gedaald tot 14.946 inwoners. Dit is een daling van 18 (-0,12%) ten opzichte van 1995, ten opzichte van het vorige jaar (1996) is het verschil -68 (-0,45%). Het aantal van 14.946 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2004 is het aantal gestegen tot 36.220 inwoners. De stijging ten opzichte van 1997 is 21.274 (142%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2003) is 212 (0,59%). Het aantal van 36.220 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024. In 2024 telde de gemeente Coevorden 35.725 inwoners.

Over de gemeente Coevorden

De gemeente Coevorden is een gemeente in de provincie Drenthe. Gemeente Coevorden heeft afgerond een totale oppervlakte van 29.969 hectare, waarvan 29.611 land en 358 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 507 adressen per km2. Er wonen 15.787 huishoudens in de gemeente Coevorden en de gemeente telt 25 woonplaatsen, 9 wijken en 68 buurten.

De naam Coevorden wordt 3 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Coevorden en voor de wijk Coevorden. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Coevorden

Vlag van de gemeente Coevorden

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Coevorden
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Coevorden met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Zweeloo, 2: Sleen, 3: Oosterhesselen, 4: Dalen, 5: Nieuwe Krim, 6: Steenwijksmoer, 7: Vlieghuis en Padhuis, 8: Weijerswold, 9: Coevorden.

Woningkenmerken
Er zijn 15.895 woningen in de gemeente Coevorden.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Coevorden in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Coevorden was €287.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Coevorden.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Coevorden:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Coevorden% verschil
2023€287.00015%
2022€250.00011%
2021€225.0005,1%
2020€214.0005,4%
2019€203.0005,7%
2018€192.0002,67%
2017€187.0001,08%
2016€185.000-1,07%
2015€187.000-2,09%
2014€191.000-5,4%
2013€202.000-2,88%
2012€208.000-1,89%
2011€212.000-0,47%
2010€213.0000%
2009€213.0004,41%
2008€204.0007,9%
2007€189.0006,2%
2006€178.0000%
2005€178.00051%
2004€118.0000%
2003€118.0000,85%
2002€117.0000%
2001€117.00062%
2000€72.0001,41%
1999€71.0000%
1998€71.00025%
1997€57.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Coevorden is met €230.000 gegroeid van €57.000 in 1997 tot €287.000 in 2023 (dat is een toename van 404%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €8.846 (7,3%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Coevorden.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Coevorden.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Coevorden is €287.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 26% en er zijn 15.895 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Drenthe (bruin), 25 woonplaatsen (groen), 9 wijken (oranje) en 59 buurten (blauw). De gemeente Coevorden wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de gemeente Coevorden: er zijn 5.973 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Coevorden.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 19.995 totaal in de gemeente Coevorden

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De gemeente Coevorden telt in totaal 19.995 adressen, met 19.726 verblijfsobjecten, 266 standplaatsen en 3 ligplaatsen. 81% van de adressen in gemeente Coevorden ligt binnen de bebouwde kom en 19% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Coevorden
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Coevorden zijn er 16.145 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Coevorden.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 3.558 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de gemeente Coevorden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Coevorden. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Coevorden

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Coevorden. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Coevorden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Coevorden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Coevorden


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Coevorden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Coevorden per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Coevorden:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202331.7991.8122.089
202232.1011.5871.829
202132.0651.5111.741
202032.0571.5051.735
201932.1881.5311.764
201832.1221.4761.701
201732.2511.4101.625
201632.4041.3831.594
201532.5631.3801.592
201432.7911.3831.595
201332.7981.3781.589
201233.0171.3301.534
201133.1711.3451.551
201033.2351.3411.545
200933.2201.2391.428
200833.2731.2631.457
200733.2971.2741.469
200633.3851.2771.473
200533.3601.2661.460
200433.2031.4011.616
200333.0721.3641.572
200232.8501.3501.556
200132.6901.3061.506
200032.4641.0951.262
199932.1911.0831.248
199832.1711.0801.246
199713.646604696
199613.713604697

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Coevorden als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europese landen: 5,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,9% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 91%, herkomst uit Europa: 4,02% en herkomst van buiten Europa: 4,64%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Coevorden naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Coevorden
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Coevorden in 2022 zijn Westers (1.893 inwoners) en Overig (1.143 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Coevorden: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Coevorden.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Coevorden. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Coevorden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Coevorden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de gemeente Coevorden.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de gemeente Coevorden:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.890840
Tussenwoning2.2901.020
Hoekwoning2.4701.150
Twee onder één kap woning2.8001.240
Vrijstaande woning3.7701.710
Huurwoning2.0301.000
Eigen woning3.3001.460

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Coevorden zijn C (4.483 adressen) en A (3.688 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Coevorden. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Coevorden: 4.483 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Coevorden bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Coevorden voor 2024.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Coevorden voor 2024:

DichtheidNederlandGemeente Coevorden
Bevolking533121
Adressen2.055507
Autos26569

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de gemeente Coevorden ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 196 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Coevorden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Coevorden. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Coevorden vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

58 stembureaus

Er zijn 58 stembureaus in de gemeente Coevorden. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Coevorden
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Coevorden over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Coevorden.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Coevorden het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Coevorden van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Coevorden
Uitslagen voor het Europees Parlement (2024), de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023) en de gemeenteraad (2022) in de gemeente Coevorden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024, de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Coevorden:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV2.71720%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
GL-PvdA2.14316%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BBB2.00215%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD1.52311%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CDA1.49911%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
D666734,98%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC6474,79%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PvdD4173,09%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
FvD4163,08%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Volt3972,94%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SP3382,50%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CU2141,58%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SGP1801,33%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
50PLUS1431,06%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
JA21900,67%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BVNL480,36%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Piraten290,21%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NL PLAN180,13%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
MDD170,13%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
van de Regio50,04%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV6.56928%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC3.89217%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD3.16413%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB2.98313%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA2.57511%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA9343,97%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D668183,48%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP5972,54%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD5642,40%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD3451,47%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU2551,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt1670,71%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP1520,65%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA211370,58%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL1280,54%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS810,34%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK590,25%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN390,17%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1250,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter170,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten130,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF60,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP40,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB7.93341%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.6508,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.5618,1%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.4617,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV9174,76%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP7023,65%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD6913,59%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks6903,58%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Sterk Lokaal Drenthe6753,51%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D665793,01%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD5452,83%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA214672,43%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU4092,12%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt3431,78%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL2171,13%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS2031,05%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP1490,77%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Alliantie420,22%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft190,10%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB7.06438%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk4.93227%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA2.10111%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.6989,2%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL7153,85%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP6703,61%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS4532,44%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU4512,43%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
SGP2181,18%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ouderenpartij2161,16%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD170,09%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel150,08%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA20,01%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Groninger Belang10,01%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water in Bedrijf00%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Belangen Buitengebied Coevorden5.92040%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA2.29915%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2.17215%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.16214%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PAC1.84112%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PPC5623,76%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Coevorden. Daar vind je cijfers over opkomst, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Inkomensvergelijking gemeenten in Drenthe gemeente Coevorden


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Drenthe (gemeente Coevorden is rood)

De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Drenthe. De positie van gemeente Coevorden is weergegeven in het rood.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de gemeente Coevorden is €28.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.500. Gemeente Coevorden telt 29.100 inkomensontvangers op 35.725 inwoners totaal.
6% van de huishoudens in de gemeente Coevorden heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Coevorden.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.000) gemeente Coevorden


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Coevorden.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Klinkenvlier heeft met €48.500 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Coevorden. En buurt Poppenhare heeft met €17.800 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Coevorden.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Coevorden. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Coevorden
Er zijn 423 elektrische auto’s in juli 2024 in de gemeente Coevorden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Coevorden op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 423 elektrische auto’s in de gemeente Coevorden. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Coevorden die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 22.027 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Coevorden in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Coevorden geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 33.241 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Coevorden (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 21.086 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Coevorden in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Coevorden geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Coevorden. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.088 misdrijven in de gemeente Coevorden geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Coevorden, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Coevorden zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 16.189 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Coevorden 1.088 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Coevorden in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (188 delicten) en Horizontale fraude (155 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Coevorden.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 70 misdrijven in de gemeente Coevorden geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Coevorden met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Coevorden over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Coevorden.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 12,79 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Coevorden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Coevorden.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Coevorden. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Coevorden
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Coevorden dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Coevorden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Coevorden.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Coevorden genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Coevorden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Coevorden.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
70% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Coevorden ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Coevorden per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Coevorden geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Coevorden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Coevorden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Coevorden.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Coevorden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal4.125Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij445Aantal2023
B-F Nijverheid en energie575Aantal2023
G+I Handel en horeca890Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie180Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed270Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening700Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg595Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten475Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners35.725Aantal2024
Mannen17.975Aantal2024
Vrouwen17.750Aantal2024
0 tot 15 jaar4.864Aantal2024
15 tot 25 jaar3.921Aantal2024
25 tot 45 jaar7.030Aantal2024
45 tot 65 jaar10.487Aantal2024
65 jaar of ouder9.423Aantal2024
Ongehuwd14.880Aantal2024
Gehuwd15.686Aantal2024
Gescheiden2.780Aantal2024
Verweduwd2.379Aantal2024
Geboorte totaal262Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal434Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid121Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag7.270Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar13.470Aantal2022
Opleidingsniveau hoog5.770Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura780Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,4%Percentage2022
WMO cliënten2.310Aantal2022
WMO cliënten relatief65Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.290Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.470Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.800Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.300Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.320Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.240Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.710Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.000Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.460Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel2.505Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel6.988Aantal2024
Adressen met definitief energielabel10.502Aantal2024
Energielabels A+++++2Aantal2024
Energielabels A++++59Aantal2024
Energielabels A+++106Aantal2024
Energielabels A++173Aantal2024
Energielabels A+58Aantal2024
Energielabels A3.688Aantal2024
Energielabels B3.047Aantal2024
Energielabels C4.483Aantal2024
Energielabels D2.196Aantal2024
Energielabels E896Aantal2024
Energielabels F1.089Aantal2024
Energielabels G1.693Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker17%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2022
Drinker79%percentage2022
Zware drinker12%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht42%percentage2022
Overgewicht57%percentage2022
Ernstig overgewicht19%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2022
Wekelijkse sporters46%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk37%percentage2022
Lopen naar school of werk13%percentage2022
Fietsen naar school of werk29%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2022
Emotioneel eenzaam25%percentage2022
Sociaal eenzaam32%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen17%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk29%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid70%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2022
Psychische klachten17%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht16%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht51%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie36%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal15.787Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens5.086Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen5.529Aantal2023
Huishoudens met kinderen5.172Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,22Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers82%Percentage2022
Percentage zelfstandigen18%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers29.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.500Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.000Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen38%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,80%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,7%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€161x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand780Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.800Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW250Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW8.360Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland31.799Aantal2023
Herkomst buiten Nederland3.901Aantal2023
Herkomst Europa1.812Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.089Aantal2023
Geboren in Nederland31.799Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa936Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa858Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa876Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.231Aantal2023
Autochtoon32.101Aantal2022
Westers totaal1.893Aantal2022
Niet-westers totaal1.523Aantal2022
Marokko17Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba66Aantal2022
Suriname91Aantal2022
Turkije206Aantal2022
Overig niet-westers1.143Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal457Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven90Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting186Aantal2023
Verkeersovertredingen191Aantal2023
Vernieling117Aantal2023
Overige misdrijven46Aantal2023
Totaal misdrijven1.088Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand14,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand14,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,80Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand17,50Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand61,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand11,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand23Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand14,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand14Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km30Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0109Code2023
RegionaamCoevordenNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode01090000Code2023
Oppervlakte totaal29.969Aantal hectaren2024
Oppervlakte land29.611Aantal hectaren2024
Oppervlakte water358Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid507Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal19.995Aantal2024
Adressen met postcode19.548Aantal2024
Adressen met woonfunctie16.145Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie182Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie205Aantal2024
Adressen met industriefunctie1.194Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie144Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1.854Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie38Aantal2024
Adressen met sportfunctie37Aantal2024
Adressen met winkelfunctie361Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie445Aantal2024
Verblijfsobjecten19.726Aantal2024
Ligplaatsen3Aantal2024
Standplaatsen266Aantal2024
Panden met adres16.657Aantal2024
Adressen met pand19.714Aantal2024
Percelen met adres13.859Aantal2024
Adressen met perceel19.995Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom16.291Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom3.704Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom14.500Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1.645Aantal2024
Panden met adres voor 170022Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900458Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925979Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.249Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19703.473Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19803.558Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902.005Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20002.242Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101.252Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020895Aantal2024
Panden met adres 2020 en later524Aantal2024
Adressen met pand voor 170029Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900513Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19251.157Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.345Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19703.782Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19804.101Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902.876Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20002.785Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.410Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.036Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later680Aantal2024
Postcodegebied7741AA-7929TENaam2024
Meest voorkomende postcode7741Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode28%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade31Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade163Aantal2022
Verkeersongevallen totaal196Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal20.312Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine15.405Aantal2023
Personenautos - overige brandstof4.905Aantal2023
Personenautos per huishouden1,29Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte69Aantal2023
Motorfietsen2.477Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad15.895Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€287.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning87%Percentage2023
Percentage meergezinswoning13%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen69%Percentage2023
Huurwoningen totaal31%Percentage2023
In bezit woningcorporatie23%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200085%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2023
Appartement2.240Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.680Aantal2024
Hoekwoning1.747Aantal2024
Tweeonder1kap3.505Aantal2024
Vrijstaande woning5.973Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.3.581Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Coevorden. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 gemeente Coevorden: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijfsvestigingen (4.125 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de gemeente Coevorden (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente Coevorden voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de gemeente Coevorden zijn in totaal 4.125 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 4.125 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 4.130 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 103 wijken en buurten in gemeente Coevorden. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Coevorden als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Coevorden als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities