Agile werkwijze: gericht op het snel opleveren van waarde

Alle veranderingen aan AlleCijfers vinden op een “agile” manier plaats. Agile werken is sterk gericht op het opleveren van waarde. Zodra een minimale kwaliteit is bereikt wordt iets afgerond en opgeleverd. Daarna wordt gekeken welk werk er (in zijn totaliteit) verder is. Het meest belangrijke werk wordt gekozen om in een volgend increment uit te voeren en af te ronden.

Op deze manier wordt het onderhanden werk (“work in progress”) beperkt gehouden. Want aan hoe meer onderwerpen je tegelijk werkt hoe minder er daadwerkelijk af komt. En het is juist heel belangrijk om dingen af te maken en waarde te creëren. Dit is een belangrijk principe en komt voort uit de logistiek en (LEAN) productie planning.

Een voorbeeld van agile werken voor AlleCijfers...

… voor deze pagina kan dit bijvoorbeeld betekenen dat ik hier stop… dan is de pagina heel agile kort en bondig gepubliceerd. En besteed ik mijn tijd aan een volgend onderwerp dat voor AlleCijfers misschien wel veel relevanter is. Eventuele verbeteringen en toevoegingen die ik voor deze pagina nog in gedachten heb zet ik dan op de lijst met geplande veranderingen (in de agile theorie de “backlog”).

Dat doe ik echter niet :) Ik ben door mijn ervaringen met agile werken zo enthousiast dat ik er graag iets meer over deel:

Verschil in uitgangspunt tussen de traditionele en agile werkwijze:
Afbeelding van de verschillen tussen de traditionele werkwijze en de voor het maken van AlleCijfers gehanteerde agile werkwijze op het gebied van tijd, kosten, kwaliteit en produkt.

In een traditioneel project wordt voor alle wensen ‘contractueel’ afgesproken dat deze voor een vaste prijs en op een vast moment in de tijd worden opgeleverd. De verwachting is dat alles met de juiste kwaliteit opgeleverd zal worden. Als er iets tegen zit betekent dit dat de kosten zullen toenemen en dat de eind datum zal schuiven. Soms worden ook concessies aan de kwaliteit gedaan.

Agile werken kent een andere aanpak: bij agile werken zijn tijd (dus kosten want er wordt met een vaste capaciteit van het team gewerkt) en kwaliteit een vast gegeven. De flexibiliteit zit in het op te leveren produkt: er wordt begonnen met de belangrijkste aspecten zodat die sowieso tijdig klaar zijn. Minder belangrijke toevoegingen worden opgeleverd als hier nog tijd voor is en anders niet. Kortom: om de einddatum te garanderen wordt marge in het uit te voeren werk gecreëerd. Niet alles wordt geleverd, alleen dat wat binnen de tijd realiseerbaar is en het meest belangrijke eerst.

Agile werk is iteratief en incrementeel

Om deze pagina weer als voorbeeld te geven: ik heb 90 minuten gepland om hem te maken (45 minuten voor de eerste versie van de tekst, 15 minuten voor de afbeelding en 30 minuten voor het afronden). Ik werk iteratief en maak eerst de structuur: welke onderwerpen wil ik beschrijven? Vervolgens vul ik de structuur incrementeel, in onderdelen (paragrafen) in. Na 90 minuten publiceer ik de pagina sowieso. Bezoekers van AlleCijfers kunnen de tekst al lezen. Het werk creeëert waarde. De pagina is ook in de basis afgerond, ik kan ander werk oppakken als dat belangrijker is. Ik beoordeel of de pagina gelezen wordt. Als er interesse in het onderwerp blijkt te zijn besteed ik eventueel nogmaals tijd aan de pagina en voeg ik extra inhoud toe.

In terminologie van de agile theorie: “Om de einddatum te garanderen wordt marge in de sprint backlog gecreëerd. De agile theorie beveelt aan dat maximaal 60% van de ingeschatte inspanning in een sprint de prioriteit ‘must’ heeft. 20% heeft ‘should’ en 20% heeft ‘could’ (de sprint bevat uiteraard geen ‘won’t have this time’. Als de inspanning om de ‘must haves’ in een sprint de 60% overstijgt dan is dat een risico voor de garantie om het MVP te leveren. De Must have requirements vormen samen het ‘MVP’(minimum viable product). Definitie: zonder must haves heeft de oplossing geen nut, danwel is onwettelijk of onveilig.”

Agile uitgangspunten

De uitgangspunten voor agile werken zijn duidelijk vastgelegd in het manifest voor Agile software ontwikkeling:

Agile verkiest:

 • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen
 • Werkende software boven allesomvattende documentatie
 • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
 • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan
Agile principes
 • Focus op de behoefte van de organisatie.
 • Lever altijd op tijd op -> levert snel waarde en toont controle.
 • Werk samen.
 • Stel kwaliteit voorop: onderhoudbaarheid, acceptatie criteria, prioriteit en garantie voor must haves.
 • Werk met deelleveringen (incrementeel) vanaf een stevige basis -> eerst goed begrip van de doelen en oplossing maar alleen op hoog niveau, dan incrementele oplevering.
 • Ontwikkel iteratief: frequente demo’s en reviews -> faal snel en vaak en verbeter snel en vaak.
 • Communiceer veel en rijk.
 • Toon voortgang en controle.

Advertentie:

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Belangrijke dataleveranciers van de informatie op AlleCijfers.nl: