Wijzigingsideeën voor AlleCijfers.nl

Wijzigingsideeën, toevoegingen en verbeteringen:

Welke informatie mag op AlleCijfers.nl echt niet ontbreken? En welke data moet duidelijker of anders weergegeven worden? Heb je ideeën voor een heel nieuw onderwerp of toevoegingen- of wijzigingen- aan een bestaand onderwerp? Neem contact op en laat het weten alsjeblieft. Alle suggesties zijn welkom!

En kun je hulp gebruiken bij het zoeken naar data en het structureren, analyseren en als informatie presenteren? Bekijk dan de maatwerk informatie service.

Onderstaande tabel toont een overzicht van de openstaande ideeën voor wijzigingen:

(Uitgevoerde wijzigingen zijn opgenomen in het overzicht van de wijzigingsgeschiedenis.)

Tabel met een overzicht van ideeën voor verbeteringen en toevoegingen.
OnderwerpWijziging
AnalysesOnderzoek doen naar aanleiding van het bericht dat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in Nederland het afgelopen jaar is toegenomen. Deze verslechtering blijkt uit verschenen ranglijst voor gendergelijkheid, de Global Gender Gap Index. Nederland zakt in 2020 elf plekken weg naar positie 38.
BevolkingBevolkingsprognoses toevoegen, bijvoorbeeld het aantal 65-plussers per gemeente in 2040.
GezondheidData over aantal dagen dat de gemiddelde Nederlander ziek is per jaar. Bij werknemers is sprake van wit en grijs verzuim. En wat verstaan we dan onder ziek? Mogelijk is dit er sprake van ziekte er ernstige belemmeringen in het welbevinden en het doen van de normale activiteiten zijn. Bedlegerig of te moe om iets te doen.  Bedrijven spreken over wit verzuim als sprake is van onvermijdbaar verzuim. Dat zou ongeveer 2% zijn. Dan zou je zeggen dat dit ook het verzuim onder de gehele bevolking is. Maar dat is buitengewoon lastig te verifiëren
GezondheidData over de gezondheids zorg. Toevoegen informatie over de gezondheidszorg, mn de kwaliteit van zorg, gebruik en kosten van zorg.
HistorischMeer historische informatie toevoegen, bijvoorbeeld het aantal inwoners sinds 1900.
InkomenAantal mensen met een bijstandsuitkering, (door het verkorten van de WW duur komen steeds meer mensen in de bijstand).
InternationaalMeer gegevens over nationaliteiten, migratie achtergrond, geboortelanden, gesproken talen toevoegen.
MuseaBezoekers van musea, musea dichtheid, subsidie stromen naar musea... (het blijkt dat in de randstad per inwoner meer subsidie wordt verleend dan op het platteland). Onder 2 kan je natuurlijk heel de cultuur sector zien, interessant hierbij is dat bij het vergrijzen van Nederland het aantal bezoekers zal stijgen.
OnderwijsHeel graag zou ik de volgende meer kwalitatieve informatie met betrekking tot basisscholen willen kunnen vergelijken: Zicht op ontwikkeling, Didactisch handelen, Ondersteuning Schoolklimaat, Veiligheid, Evaluatie en verbetering, Kwaliteitscultuur, Verantwoording en dialoog. Daarnaast zou ik het interessant vinden om te kunnen lezen wat de uitkomst is van het onderzoek naar het welbevinden van de kinderen door de kinderen zelf beoordeeld.
OnderwijsStatistiek over het wel of niet nemen van een tussenjaar door leerlingen en studenten. Hoeveel stromen er door zonder tussenjaar en hoeveel niet (gaan daarna werken of zo).
OnderwijsToevoegen informatie over de impact van de invoering van het "passend onderwijs" waardoor veel leerlingen die voorheen speciaal onderwijs genoten nu regulier onderwijs volgen.
OnderwijsToevoegen informatie over de werkdruk cq het lerarentekort in het onderwijs.
OnderwijsToevoegen informatie over het aantal leerlingen per klas en eventuele correlatie met personeelsuitval en schoolresultaten (eind toets en uitstroom / schooladviezen).
OnderwijsToevoegen informatie over kinderen die noodgedwongen thuis blijven.
OnderwijsToevoegen prognoses over de uitstroom van het aantal leerlingen van basisscholen naar middelbare scholen de komende 5 jaar. In verband met een tekort aan plekken op veel middelbare scholen zou het fijn zijn om daar meer inzicht in te krijgen.
PostcodePostcode pagina: aantal leerlingen per basisschool obv postcode leerling data
RegionaalInformatie toevoegen over antennes zoals het aantal en de locaties van 5G communicatie zendmasten per gemeente, wijk en buurt.
RegionaalKvk data aan de uitgebreide informatie per gemeente toevoegen.
ReligieData over religie toevoegen. Kerkelijke gezindte Nederkand, religieuze gebouwen, onderzoek naar religie per gemeente.
RijscholenCBR data: vergelijk rijscholen
SportGegevens tonen over het aantal leden van sportverenigingen.
VeiligheidToevoegen informatie uit de veiligheidsmonitor. Het meest gedetailleerde regio niveau hierbij is per politie basisteam. De indeling van politie basisteams naar regio (wijk, buurt, postcode,...) lijkt me dan interessant maar kan ik niet zo 123 vinden.
VerhuizingenHet blijkt dat jonge gezinnen in Amsterdam 3 keer vaker verhuizen dan gezinnen elders in Nederland. Uit cijfers van het CBS blijkt dat van de gezinnen die in 2012 een baby kregen in Amsterdam 40% binnen 4 jaar na de geboorte van het eerste kind verhuist. Deze informatie meenemen in de analyses cq als context bij de prognose cijfers over kinderopvang en basisscholen.
WerkToevoegen informatie over het aantal huishoudens met kinderen waar de ouders onregelmatige diensten werken. Onregelmatig werken valt niet onder de kenmerken van een baan uit de CBS rapportage over Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken baan, cao-sector. En het wordt ook niet herkend als fysieke arbeidsbelasting en ook niet als psychosociale arbeidsbelasting uit de CBS rapportages hierover.

Advertentie:

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Belangrijke dataleveranciers van de informatie op AlleCijfers.nl: