Wijzigingen op AlleCijfers.nl

Wijzigingen op AlleCijfers.nl

Overzicht van de wijzigingen in de tijd op AlleCijfers.nl

De informatie op AlleCijfers groeit in kleine stapjes. Iteratief door met een grove structuur te beginnen en deze in steeds meer detail in te vullen. En incrementeel, door de inhoud onderdeel na onderdeel toe te voegen. Elke wijziging is zo klein mogelijk en heeft minimale afhankelijkheden met andere wijzigingen. Zo kan een afgerond deel zo snel mogelijk gepubliceerd worden.

Er zijn verschillende soorten wijzigingen: technische wijzigingen aan de wijze waarop AlleCijfers wordt gemaakt, functionele wijzigingen aan de website en inhoudelijke wijzigingen aan de data op AlleCijfers. Vaak vinden deze wijzigingen gecombineerd plaats.

Onderstaande tabel toont een overzicht van alle wijzigingen op AlleCijfers. Er is ook een apart overzicht van de status van alle brondata en een overzicht van de openstaande ideeën voor wijzigingen van AlleCijfers.

Overzicht van wijzigingen op AlleCijfers.nl
WijzigingDatum
Nieuwe opzet van de tabel voor het basisscholen overzicht....binnenkort...
Nieuwe versie van de kaarten per gemeente, wijk en buurt gepubliceerd.6 april 2019
Aantal inwoners 2019 per gemeente gepubliceerd.2 april 2019
Nieuwe data van de onderwijsinspectie gepubliceerd op de pagina's per basisschool en per middelbare school.26 maart 2019
Voorlopige uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag 20 maart 2019 toegevoegd. Binnenkort volgen de officiële uitslagen per gemeente (zodra de Kiesraad deze beschikbaar heeft).21 maart 2019
Definitie pagina over toegevoegd over gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten. Controle op namen van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten toegevoegd met melding als een naam in de tijd is veranderd en als dezelfde naam voor meerdere gebieden tegelijk wordt gebruikt. Eenvoudige eerste versie van de pagina's per woonplaats toegevoegd. Woonplaatsen opgenomen in de tabel op de gemeente-overzicht pagina.15 maart 2019
Extra informatie toegevoegd aan de PDF rapportages per basisschool: leerlingprognoses, leerlinggewichten en referentie niveaus voor rekenen, taal en lezen.8 maart 2019
Kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag 20 maart 2019 toegevoegd.2 maart 2019
PDF rapport met 55 grafieken per basisschool gemaakt. Deze rapportage is via OpenInfo.nl te koop.22 februari 2019
Verkiezingsuitslagen gemeenteraadsverkiezingen herindelingen 21 november 2018 toegevoegd.24 januari 2019
De kwaliteit van de Excel downloads per gemeente en per basisschool verbeterd. Nieuwe downloads met grafieken toegevoegd. Een bestand toegevoegd met alle brondata voor middelbarescholen. Een onderwijsdownload met alle adresgegevens en het aantal scholen en leerlingen per type onderwijs (PO, VO, MBO, HBO en WO). E-mailadressen voor zoveel mogelijk scholen toegevoegd.8 februari 2019
Uitslagen van de provinciale staten verkiezingsuitslagen toegevoegd.3 januari 2019
Informatie over 2018 toegevoegd aan de pagina's met informatie over het onderwijs.31 december 2018
Informatie over zittenblijvers, opstromers en afstromers toegevoegd aan de informatie over middelbarescholen.20 december 2018
Informatie over het aantal inwoners per gemeente sinds 1995 toegevoegd (dit was 2013).6 december 2018
Informatie over criminaliteit, energieverbruik en dichtheid toegevoegd aan de pagina's per gemeente, wijk en buurt.22 november 2018
Home pagina van AlleCijfers vernieuwd. Analyse inwoners naar leeftijdsgroep in Nederland (periode 1900 - 2060) toegevoegd.20 november 2018
Informatie over kinderopvang in de buurt van de school toegevoegd aan de pagina's per basisschool.14 november 2018
Informatie over de buurt (jongeren en inkomen) aan de pagina's per basisschool toegevoegd.21 oktober 2018
Informatie over inwoners naar nationaliteit toegevoegd.14 oktober 2018
Definitie pagina over bedrijven en bedrijfsactiviteiten toegevoegd. Met uitleg over SBI activiteiten. Met verwijzingen naar CBS en KvK brondata. En met een overzicht van het aantal keer dat de bedrijfsactiviteiten in oktober 2018 in Nederland voorkomen. 06 oktober 2018
Technische migratie van de pagina's met verkiezingsuitslagen van bootstrap 3 naar bootstrap 4. Nu is de hele site op bootstrap 4 gebaseerd!5 oktober 2018
Pagina's met informatie per postcode toegevoegd.29 september 2018
Technische migratie van de onderwerp taxonomy pagina's en de afbeeldingspagina's van bootstrap 3 naar bootstrap 4. Verzameling cijfers van 1 t/m 99 compleet gemaakt! :)28 september 2018
De grafiek met het aantal inwoners per gemeente, wijk of buurt verbeterd door de minimum waarde van de y-as zo te zetten dat de informatie zo duidelijk mogelijk wordt getoond. De weergave van de informatie over het aantal inwoners naar leeftijdscategorie aangepast van een taartdiagram naar een staafgrafiek.21 september 2018
Pagina met overzicht van informatie voor Nederland gemaakt. Op basis van het sjabloon voor de gemeente overzichten met cijfers die voor heel Nederland gelden.21 september 2018
Een overzicht van de top 10 kenmerken toegevoegd aan de pagina's per gemeente, wijk en buurt. De top 10 kenmerken zijn de onderwerpen (kenmerken, indicatoren) waarin de regio relatief het meest verschilt ten opzichte van de rest van Nederland. Het relatieve verschil is berekend als "verschil score". De verschil score vergelijkt het verschil voor de regio met het gemiddelde verschil voor heel Nederland.21 september 2018
Technische wijziging om de vergelijking over de jaren 2013 t/m heden voor de kerncijfers per gemeente, wijk en buurt makkelijker uit te voeren. Kolomnamen en definities uit de meta bestanden van het CBS gehaald. Technische wijziging om cijfers per formaat correct weer te geven (Euro, hectare, hele getallen, getallen met cijfers achter de komma, percentages). Cijfers voor de jaren 2013 en 2014 omgerekend van percentages naar aantallen om alle jaren consistent te kunnen vergelijken. De meest recente cijfers van aantallen naar percentages omgerekend om gebiedsvergelijkingen te kunnen doen. Een Excel sheet met kenmerken met alle tussen gebieden vergelijkbare indicatoren aan de downloads toegevoegd. 3 onderwerpen over criminaliteit aan de tabel met 100 onderwerpen op de pagina's per gemeente, wijk en buurt toegevoegd. 9 september 2018
De grafiek met de gemiddelde woningwaarde gewijzigd van lijngrafiek naar staafdiagram: De grafiek met WOZ waarden liet kromme lijnen zien. Op die manier leek het alsof er informatie is over het verloop van de WOZ waarden tussen de peildata (1 januari). Bij zulke metingen past een staafdiagram beter.8 september 2018
Informatie voor vestigingen in het primair onderwijs ververst. Enkele correcties uitgevoerd in telefoonnummers en internetadressen van scholen naar aanleiding van recente wijzigingen die in de brondata nog de oude status tonen.7 september 2018
Informatie over gemeentelijke herindelingen opgenomen op de pagina's van oude en nieuw gevormde of uitgebreide gemeenten. Informatie over gewijzigde indelingen van wijken en buurten opgenomen met de indicatie of dit de afbakening van het gebied betreft of een wijziging van de code. Dit is nu zichtbaar op de pagina's per wijk en buurt waar van toepassing.25 augustus 2018
Nieuwe opzet van de tabel voor het gemeente wijk buurt overzicht.25 augustus 2018
De AlleCijfers over ons pagina aangepast en de Data-Verzamelaar pagina toegevoegd. De domeinnamen Alle-Cijfers.nl, AlleCijfers.be en Data-Verzamelaar.nl geregistreerd. Definitie pagina "agile werkwijze" toegevoegd.1 augstus 2018
Gebruik van DataTables javascript tabel voor het middelbare scholen overzicht.16 juli 2018
Technische migratie van alle achtergrond pagina's van bootstrap 3 naar bootstrap 4.13 juli 2018
Technische migratie van alle school pagina's van bootstrap 3 naar bootstrap 4.6 juli 2018
Informatie over het personeel per basisschool en per middelbare school toegevoegd in 1 rij met 4 panelen op de pagina's per school.29 juni 2018
Verkiezingsinformatie bron data bijgewerkt met de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Op dit moment alleen het aantal zetels per partij. De Kiesraad gevraagd of ook het aantal stemmen per partij landelijk gepubliceerd kan worden.1 juni 2018
Rij met meest recente verkiezingsinformatie toegevoegd aan de pagina's per gemeente.1 juni 2018
Kaart toegevoegd aan de pagina's per gemeente, wijk en buurt.21 mei 2018
Refactor van alle gemeente, wijk, buurt pagina's van bootstrap 3 naar bootstrap 4.28 mei 2018
SBI bedrijfsinformatie uit kerncijfers toegevoegd aan pagina's per gemeente, wijk en buurt.13 mei 2018
Provincie informatie en gemeentelijke herindelingsinformatie uit wikipedia toegevoegd per gemeente.13 mei 2018
Technisch: Python script gemaakt om test pagina's te openen en pagina's na testen met boto3 uit Jupyter te publiceren.28 april 2018
Technisch: string manipulatie aanpassingen rond "Súdwest Fryslân / sudwest fryslan" voor de zoeklijst en "o.b.s." wordt "obs" als URL maar in het versimpelen van de schoolnaam werd hij daardoor gemist.23 april 2018
Verkiezingsinformatie toegevoegd op een aparte pagina per gemeente.15 april 2018
3 extra blokken toegevoegd aan de homepage: verkiezingen, afbeeldingen en middelbare scholen.15 april 2018
Brondata vestigingen basisscholen en middelbare scholen bijgewerkt.1 april 2018
Ranglijsten toegevoegd met de top 100 per onderwerp per provincie of voor heel Nederland.30 maart 2018
Definities van eindtoets scores voor basisscholen verbeterd.20 maart 2018
Correctie van DUO data voor scholen mogelijk gemaakt. Bijvoorbeeld het telefoonnummer. Om fouten in de bron data bij publicatie aan te passen en een beschrijving van de uitgevoerde correctie te tonen.20 maart 2018
Reactie mogelijkheid op pagina per basisschool verwijderd.20 maart 2018
Pagina's toegevoegd voor de verzameling afbeeldingen als cijfers.15 maart 2018
Menu uitgebreid door een context menu met gerelateerde informatie toe te voegen aan detail pagina's per school, gemeente, wijk of buurt.14 maart 2018
Definitie pagina gemiddelde, gewogen gemiddelde, mediaan, modus geschreven.6 maart 2018
Procentuele groei voor inwoners gegevens per gemeente, wijk en buurt berekend en gepubliceerd.1 maart 2018
Zoekmachine optimalisaties (SEO) doorgevoerd door de title en description teksten aan te passen.1 februari 2018
Twitter script gemaakt dat dagelijks een aantal specifieke kern cijfers voor een bepaalde regio tweet met een link naar de pagina op AlleCijfers.februari 2018
Technische wijziging: script geschreven om de Excel download pagina's te kunnen aanpassen (met Python Selenium, Beautifull soup en de Requests module).28 januari 2018
Gauge meter gemiddeld inkomen met selectie van wijk of buurt aan gemeente pagina's toegevoegd.8 janauri 2018
Technisch: verwerking van brondata voor gemeente, wijken en buurten efficienter gemaakt. Masterdata dataframe gemaakt met alle meest recente informatie. Deze informatie ook aan de download bestanden toegevoegd.7 januari 2018
Definitie pagina gegevens en grafieken kopiëren en plakken geschreven.6 januari 2018
Veel informatie toegevoegd aan pagina's per middelbare school.24 december 2017
Onderwijsinspectie gegevens bijgewerkt: "Er is een nieuwe editie van Kwaliteitsindicatoren Open Data bestanden. Vanaf 22 december 2017 zijn de bestanden 2016-2017 op deze website te vinden. De data zijn reeds gepubliceerd in afzonderlijke toezichtrapporten met een vaststellingsdatum tussen 1 september 2016 en 31 augustus 2017. Deze bestanden bevatten ook gegevens van het vernieuwde toezicht."22 december 2017
Postcode lijst per wijk en gemeente gemaakt op basis van de meest voorkomende postcode per buurt. Excel download bestand voor gemeente wijk buurt gemaakt.13 december 2017
Inspectie gegevens op basis van vestiging in plaats van BRIN gepubliceerd.5 december 2017
Update van eindtoets en uitstroom gegevens voor het primair onderwijs.29 november 2017
Analyse pagina's als categorie toegevoegd met 4 eerste analyses als "EDA (exploratieve data analyse)" en een "CDF (cumulatieve distributie frequentie) grafiek".18 november 2017
Technisch: Docker containers gebruikt om de ontwikkelomgeving te beheren. Daarna toch voor Anaconda gekozen.17 november 2017
Pagina templates aangepast. Veel bootstrap 3, HTML en CSS aanpassingen.3 november 2017
Cookie melding geactiveerd.24 oktober 2017
Sankey doorstroom diagrammen aan vergelijkingspagina basisscholen per woonplaats toegevoegd.23 oktober 2017
Unieke URLs voor gemeente, wijk, buurt opnieuw bepaald. Matplot lib SVG afbeelding met 4 taart diagrammen met woningkenmerken gepubliceerd.7 oktober 2017
Excel downloads voor basisscholen gemaakt.6 oktober 2017
Technische wijziging van http naar https.29 september 2017
Basisschool namen ontdubbelen bij het maken van de mooie naam en URL (om 2 keer basisschool te voorkomen, ook voor andere vormen waarin het woord basisschool voorkomt).21 september 2017
Informatie over doorstromers van primair naar voortgezet onderwijs toegevoegd.11 september 2017
Technische wijziging in het verwerken van data voor basisscholen: van Python op basis van de OpenPyxl module naar Python op basis van de pandas module.juli 2017
Technische wijziging: start gebruik Jupyter voor data analyse in plaats van IDLE.juli 2017
Tabel met URL links naar alle pagina's toegevoegd.juni 2017
Mogelijkheid toegevoegd om een pagina via Google, Facebook, Twitter of LinkedIn te delen.juni 2017
Overzichtspagina's basisscholen per denominatie (overtuiging) en provincie gemaakt.juni 2017
Bubblechart met denominatie gegevens aan de pagina met basisscholen per plaats toegevoegd.juni 2017
De AlleCijfers "over ons" pagina aangepast en plaatje van de gebruikte tools gemaakt.juni 2017
Definitie pagina over eindtoetsen in het primair onderwijs geschreven.juni 2017
"Kruimel-paden" aan de pagina's toegevoegd voor makkelijkere navigatie door de pagina hierarchie.mei 2017
Splitsing tussen basisscholen-overzicht-per-plaats & basis basisscholen-per-plaats gemaakt.mei 2017
Zoekfunctionaliteit met javascript toegevoegd.mei 2017
Email nieuwsbrief functionaliteit met behulp van Mailchimp toegevoegd voor basisscholen en gemeente informatie.mei 2017
Eerste publicatie van gegevens van het CBS per gemeente, wijk en buurt. Met behulp van de Python API en de pandas module.mei 2017
De AlleCijfers "over ons" pagina gepubliceerd.september 2016
Eerste publicatie van gegevens per basisschool.september 2016
Technische wijziging in het verwerken van data: van Excel VisualBasic naar Python op basis van de OpenPyxl module.juli 2016
Eerste publicatie van gegevens over basisscholen per woonplaats op basis van een Excel download en bewerkingen in Excel.april 2016
Eerste publicatie van AlleCijfers als statische website op basis van de Amazon Web Services (AWS) Simple Storage Solution (S3) (na afronden van de cursus voor AWS solutions architect).maart 2016

Blader door de definities:
Logboek van de wijzingsgeschiedenis van AlleCijfers.nl.
Interessant? Deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Belangrijke dataleveranciers van de informatie op AlleCijfers.nl:
Logo's van 9 belangrijke leveranciers van open data: CBS, DUO, eurostat, het Kadaster, de Kiesraad, KVK, Lisa, Nederlandse zorgautoriteit, Open State, Politie, Rijkswaterstaat en RIVM.
© AlleCijfers 2016-2019 Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!