Gasprijzen, gasverbruik en gasreserves in cijfers

Overzicht van de belangrijkse cijfers over de gasmarkt: de gasprijzen, het gasverbruik en de vulling van de Nederlandse gasopslag in cijfers en grafieken. Meest recent bijgewerkt: zaterdag 3 december 2022.
Overzicht van de belangrijkse cijfers over de gasmarkt: de gasprijzen, het gasverbruik en de vulling van de Nederlandse gasopslag in cijfers en grafieken. Meest recent bijgewerkt: zaterdag 3 december 2022.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Beursprijzen / Consumentenprijzen / Definities / Duiding / Energieprijzen per leverancier / Gasverbruik / Gasvoorraad / Nieuws

€144,28 neutrale gasprijs
(+0,17% ten opzichte van de vorige dag)

Cijfers van vrijdag 2 december 2022.

88% vulling gasvoorraden
(-1,95% ten opzichte van 1 week eerder)

Cijfers van woensdag 30 november 2022.

Dagelijkse neutrale gasprijzen en verhandelde volumes
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van de neutrale gasprijzen (in Euro per megawatt uur) en de bijbehorende handelsvolumes (in megawatt uur) over de afgelopen 2 maanden.

Gegevens van de European Energy Exchange (EEX) tot en met vrijdag 2 december 2022.

Dagelijkse beursprijzen voor gas
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van de beursprijs voor gas sinds januari 2018. Als indicator voor de beursprijs voor gas is gekozen voor de meest gebruikte "TTF", de Europese groothandelsprijs voor gas. De data komt van het digitale handelsplatform van ICE. De TTF prijs is gebaseerd op "future contracten" voor de overdracht van rechten met betrekking tot aardgas voor de komende maand. Deze rechten gelden op het Virtual Trading Point van de Titel Transfer Facility (TTF), geëxploiteerd door Gasunie Transport Services, de transmissiesysteembeheerder in Nederland.

Gegevens over de Europese groothandelsprijs voor gas (TTF, levering komende maand) tot en met donderdag 1 december 2022.

Consumentenprijzen en beursprijzen voor gas per maand
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de consumentenprijs voor gas en de beursprijs voor gas samen in één grafiek. Gebruik het filter boven de grafiek om de data sinds januari 2018 te tonen (standaard worden de gasprijzen over de afgelopen 24 maanden getoond). Als consumentenprijs is het gemiddelde tarief dat consumenten per kubieke meter aan variabele kosten betalen gebruikt. Als indicator voor de beursprijs voor gas is gekozen voor de meest gebruikte "TTF", de Europese groothandelsprijs voor gas. Zie de definities van de gasprijzen voor een nadere specificatie.

Veranderingen in de handelsprijs voor gas hebben invloed op de energierekening van huishoudens: er is een verband tussen de consumentenprijzen en de beursprijzen die in bovenstaande grafiek worden getoond. Wat de invloed exact is hangt sterk af van het type contract dat wordt afgesloten. En van de prijs waarvoor de diverse energiebedrijven die Nederland van gas voorzien het gas op het getoonde moment hebben ingekocht. Maar als je van plan bent om een een nieuw (vast) energiecontract af te sluiten dan kan het handig zijn om bovenstaande grafiek in de gaten te houden en een zo goed mogelijk moment te kiezen. De data op deze pagina worden worden dagelijks bijgewerkt.

Bekijk ook de energieprijzen voor electriciteit en gas per energieleverancier op basis van het modelcontract voor energie.

Gasverbruik in Nederland in 2022 en gemiddeld
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddelde dagelijkse gasverbruik in GWh in Nederland in de periode van 2019 tot en met 2021 ten opzichte van het gasverbruik dit jaar.

Gegevens van de Gasunie Transport Services over het gemiddelde dagelijkse gasverbruik in Nederland tot en met donderdag 1 december 2022. Het gaat hier om het verbruik van de totale markt in Nederland: dit zijn zowel de huishoudens als de industrieën en de elektriciteitscentrales. De temperatuur heeft een sterke invloed op het gasverbruik door huishoudens, overheidsinstellingen en bedrijven: op dagen met lagere buitentemperaturen is het gasverbruik veel dan op warmere dagen. Ook de gasprijs speelt een belangrijke rol: hoe hoger de kosten voor gas, hoe lager het verbruik. Bij hogere kosten voor gas blijkt de bereidheid (of de noodzaak) om te besparen op gasverbruik een stuk hoger.

Gasvoorraad: % vulling per dag (88%)
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gasreserves in Nederland aan de hand van de procentuele vulling van de gasbergingen in Nederland tot en met woensdag 30 november 2022. De grafiek geeft per datum aan wat de gemiddelde vullingsgraad is van de ondergrondse bergingen in Nederland. De doellijn op 80% toont het streven van de overheid om aan het einde van het vulseizoen in oktober de bergingen met minimaal 80% gevuld te hebben.

De grafiek toont de data over de gezamenlijke vullingsgraad van de ondergrondse bergingen in Nederland tot en met woensdag 30 november 2022. Hierbij zijn de gasbergingen in Alkmaar (capatiteit: 5 TWh laagcalorisch gas), Bergermeer (capatiteit: 45,6 TWh hoogcalorisch gas), Grijpskerk (capatiteit: 23,9 TWh laagcalorisch gas) en Norg (capatiteit: 59,3 TWh laagcalorisch gas) meegenomen. De data zijn afkomstig van Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI). De mate waarin de bergingen wordt gevuld wordt onder andere bepaald door de vraag of er gas beschikbaar is (is het gasaanbod groter dan de verbruiksmarkt nodig heeft) en door de vraag of de prijs aantrekkelijk is om gas nu in te kopen en op een later moment weer te verkopen.

Definities en gebruikte bronnen
Neutrale gasprijs (TTF Neutral Gas Price)
De neutrale gasprijs per dag wordt bepaald als de gewogen gemiddelde TTF-prijs voor het volume op een door het Ministerie van Economische Zaken aangewezen gasbeurs voor alle transacties die gedurende de bewuste dag, de dag daarvoor en twee dagen vóór de dag van levering zijn uitgevoerd. De neutrale gasprijs (NGP) is gedefinieerd in artikel 4.1.6.4 van de Transportcode gas LNB en wordt onder andere gebruikt voor het verrekenen van offline allocaties en afrekening van de Linepack Flexibility Services.
Beursprijzen
Als indicator voor de beursprijs voor gas is gekozen voor de meest gebruikte "TTF", de Europese groothandelsprijs voor gas. De data komt van het digitale handelsplatform van ICE, de intercontinentale uitwisselingsmarkt voor energie. ICE is in het jaar 2000 opgericht met het doel de energiemarkt te digitaliseren en om hiermee voor een grotere transparantie te zorgen. De ICE ENDEX (European Energy Derivatives Exchange) is de handelsplaats voor elektriciteit en gas. De ENDEX is een termijnmarkt, waar prijzen worden weergegeven voor de levering van elektriciteit en gas in de komende jaren. De prijzen worden gepresenteerd per periode (maand, kwartaal of jaar) en worden weergegeven in Euro/MWh. De TTF prijs is gebaseerd op "future contracten" voor de overdracht van rechten met betrekking tot aardgas voor de komende maand. Deze rechten gelden op het Virtual Trading Point van de Titel Transfer Facility (TTF), geëxploiteerd door Gasunie Transport Services, de transmissiesysteembeheerder in Nederland.
Consumentenprijzen
Als consumentenprijs is het gemiddelde tarief dat consumenten per kubieke meter aan variabele kosten betalen gebruikt. Dit betreft de variabele kosten voor de levering van gas bij het afsluiten van een nieuw contract. De variabele kosten zijn inclusief BTW maar exclusief transportkosten en energiebelasting. De werkelijke hoogte van dit bedrag per huishouden is afhankelijk van het type contract, de duur van het contract en de leverancier waarmee de consument dit contract aangaat. Het gemiddelde wordt maandelijks door het CBS gepubliceerd.
Meeteenheden voor gas
1 megawattuur (MWh) = 1000 kilowattuur (kWh).
1 gigawattuur (GWh) = 1000 megawattuur (MWh).
Gebruikte bronnen
Consumentenprijzen: Centraal Bureau voor de Statistiek, tabel met de gemiddelde energietarieven voor consumenten. De tabel bevat de consumentenprijzen van elektriciteit en gas sinds januari 2018. De gegevens in de tabel zijn onderverdeeld in transportprijzen, leveringsprijzen en belastingen en worden als gewogen gemiddelde maandprijzen gepubliceerd. Voor de consumentenprijs van gas wordt het variabel leveringstarief voor aardgas uit deze tabel gebruikt.
Neutrale gasprijzen: PowerNext
Beursprijzen: ICE, Dutch TTF Gas Daily Futures
Gasvoorraad en gasverbruik: de gegevens over de leveringszekerheid gas zijn te vinden in het dashboard leveringszekerheid gas van de Gasunie Transport Services.
Opbouw van de gaskosten van consumenten
De kosten van consumenten voor aardgas bestaan uit de volgende componenten:
1. Transporttarief: Het bedrag dat de consument aan de netbeheerder betaalt voor het transport van gas. Het bedrag is afhankelijk van het deel van Nederland waarin men woont.
2. Vast leveringstarief: De vaste kosten voor de levering van gas, dit wordt ook wel het "vastrecht " genoemd. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het type contract, de duur van het contract en de leverancier waarmee het contract wordt afgesloten.
3. Variabel leveringstarief: Het tarief dat per kubieke meter gas aan variabele kosten voor de levering van gas in rekening wordt gebracht.
4. Opslag duurzame energie (ODE): Heffing op het verbruik van aardgas. Met de inkomsten uit deze heffing wordt de productie van duurzame energie gestimuleerd. Zoals besloten in de "Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie".
5. Energiebelasting: Belasting over het verbruik van aardgas zoals vastgelegd in de "Wet belastingen op milieugrondslag".
Duiding bij de cijfers
Onderstaande gebeurtenissen geven achtergrondinformatie bij de ontwikkeling van de cijfers op deze pagina.

Begin november 2022: De gasopslagen zijn goed gevuld voor de winter. De vulling in de gasopslag op de locatie Grijpskerk daalt, dit is omdat deze wordt gespoeld. In de komende (winter)maanden zal de vulgraad ook lager worden door gebruik van gas uit de opslagen. De gasprijs fluctueert sterk; de trend is dalend, maar de prijs is nog steeds hoog. Het gasverbruik in Nederland ligt op een duidelijk lager niveau dan in voorgaande jaren.

Eind oktober 2022 is de gasprijs aan het kelderen en zelfs kortstondig negatief geweest. Hoe kan dat? De verklaring door de economen van de ING bank is dat dit komt doordat er in de maanden tot oktober zoveel mogelijk gas aan de gasvoorraden is toegevoegd. Oktober is traditioneel het moment dat de gasvoorraden het volst zitten. Dit gebeurt als voorbereiding op de winter wanneer het gasverbruik het hoogst is. De gasvoorraden zijn in heel Europa in recordtempo gevuld. Dat is heel goed gelukt, in Nederland en in heel Europa zit meer dan 90% van de voorraden vol. De vraag naar gas is echter nog zeer laag want het is in Nederland 20 graden en overal in Europa veel warmer dan normaal waardoor de verwarmingen niet of nauwelijks aanstaan. Er liggen veel tankerschepen met Liquid Natural Gas (LNG) voor de kust klaar om de voorraden aan te vullen. Maar zolang wij de voorraden niet aanvullen omdat het warm weer is kunnen de tankers hun LNG niet afleveren. Dat zorgt voor de ongewone situatie dat er een korte periode een negatieve prijs op de gasmarkt was. En dat terwijl er de afgelopen maanden recordprijzen golden. Dit is een tijdelijke situatie, als het winterweer wel inzet dan zal de gasprijs weer omhoog gaan. Je ziet hier wederom hoe sterk de gasprijs door de geopolitiek en door het weer wordt beïnvloed. Als je kijkt naar de verwachtingen van beleggers dan verwachten ze 100 Euro per Mega Watt Uur. In augustus 2022 was dit nog boven de 300 Euro per Mega Watt Uur.

17 oktober 2022: Minister Rob Jetten over het gasverbruik in Nederland: "Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is er flink bespaard door Nederlanders. Het gasverbruik is met ruim een kwart afgenomen en het elektriciteitsgebruik is zo’n 5% gedaald. Met name op het gebied van elektriciteit ligt de uitdaging om de komende maanden de besparing te verdubbelen. Een meerderheid van de mensen zegt al energiebesparende maatregelen genomen te hebben of is dit van plan, zowel voor de korte termijn (79%) als voor de lange termijn (60%)."

9 september 2022: Het doel van 80% voor de vulling van de gasopslagen is gehaald.

31 augustus 2022: levering van Russisch gas via de Nordstream pijplijn is gestopt. In eerste instantie was dit "vanwege onderhoud", de leveringen zijn echter niet hervat.

Juli 2022: De levering van Russisch gas via de Nord Stream 1-pijpleiding is afgenomen tot 40%. Hierdoor is er minder aanbod van gas in Noord-West Europa.

April 2022: Oproep van de overheid aan bedrijven en huishoudens om energie te besparen (onder andere met een website met tips over energie besparen: zetookdeknopom.nl). Campagne gestart om mensen bewust te maken van de noodzaak energie te besparen door de stijgende energiekosten en energieschaarste als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Energie besparen vermindert niet alleen de kosten, het is ook gunstig voor het klimaat.

24 februari 2022: Russische invasie van Oekraïne: Rusland valt buurland Oekraïne binnen.

2017: De Nederlandse Staat heeft in de periode tot 2017 meer dan 10 miljard Euro geïnvesteerd om een "gasrotonde" aan te leggen. Een gasrotonde is een knooppunt voor gas: gas wordt hier door leidingen naartoe gevoerd, gas wordt opgeslagen in gasopslagfaciliteiten en vanuit de opslag wordt gas naar (buitenlandse) afnemers getransporteerd. De aanleg van de gasrotonde is uitgevoerd door de staatsdeelnemingen Gasunie en Energie Beheer Nederland. De gasrotonde kent twee belangrijke doelen: (1) het veiligstellen van de energievoorziening en (2) zorgen dat Nederland een belangrijke groothandelaar in gas voor Europa blijft, ook als er geen gas meer wordt gewonnen uit de gasvelden in Groningen.

18 maart 2014: annexatie van De Krim in Oekraïne door Rusland, als onderdeel van de Russisch-Oekraïense Oorlog.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo