Definities van de postieve testgevallen met Corona

Advertentie:

Toelichting op het aantal en percentage positief getesten
Toelichting bij de cijfers van het RIVM over de gemelde positieve testgevallen per dag.

GGD sluit testlocaties per 17 maart 2022, cijfers over positieve tests blijven beschikbaar

Ruim drie jaar na de eerste Coronapatiënt in Nederland is de GGD met het testen op Corona gestopt. Enkele cijfers over de afgelopen jaren:

 • Sinds 1 juni 2020 namen de GGD'en meer dan 31,6 miljoen testen af bij bijna 12 miljoen personen.
 • Er waren 8 miljoen testen positief en 23 miljoen negatief. 600.000 testen waren niet te beoordelen.
 • De allerdrukste maanden waren januari en februari 2022. Nederland zat toen middenin de Omikron-piek van de pandemie. Er werkten toen 7.000 medewerkers in het callcenter van de GGD waar de testafspraken gemaakt werden. En de GGD had 185 test-locaties. Tegelijktijd waren er diverse commerciele partijen met testlocaties. Één van de grootste, Spoedtest.nl, had 156 testlocaties en 4.000 testers.

De sluiting van de GGD-teststraten is een gevolg van het afschaffen van de laatste coronamaatregelen: Er geldt niet langer een advies om te testen bij klachten. En mensen hoeven niet meer in quarantaine te gaan na een (zelf)test met een positief resultaat. Wie nog wel getest wil worden moet naar een commerciële testaanbieder gaan. Een negatief testbewijs is bijvoorbeeld vereist voor reizen naar landen als China en Japan, die nog steeds een testbewijs eisen naast een vaccinatiebewijs. Er zijn ook mensen die een herstelbewijs van corona willen hebben, voor het geval dat het in de toekomst weer nodig is om een Digitaal Corona Certificaat te laten zien.

Toelichting op de testcijfers:

De begrippen "positief getest" en "bevestigde besmetting" worden door de WHO, het RIVM en ook hier gebruikt alsof ze hetzelfde zijn. Iemand die positief getest is hoeft echter niet daadwerkelijk besmet te zijn. De test kan vals positief zijn. In dat opzicht is het beter om uitsluitend de term "positieve testgevallen" te gebruiken.

De data vermeldt het aantal geteste personen en het aantal & percentage positief geteste personen op het COVID-19 virus in Nederland. De testgegevens zijn gebaseerd op de data uit het testuitslagensysteem van de GGD's. Het RIVM rapporteert de open data over tests wekelijks op dinsdag en vrijdag. De gegevens betreffen personen die testen naar aanleiding van klachten of naar aanleiding van het bron- en contactonderzoek.

In 2021 waren ook aparte cijfers over de testen voor toegang en de testen voor reizen beschikbaar (sinds 1 juli 2021 namen de GGD'en ook testen voor uitgaande reizigers af). In verband met het verschil in testpopulatie werden deze apart gerapporteerd. Het percentage positief geteste personen is bij testen voor toegang en testen voor reizen veel lager. Hier wordt immers niet gericht getest op personen die een hogere kans op Corona hebben maar op alle personen die een bepaalde activiteit willen uitvoeren. De gegevens over het testen voor reizen werden in een aparte grafiek weergegeven.

Om het percentage positieve tests te berekenen zijn alleen de tests met bekende testuitslag meegenomen (met andere woorden: alleen de positieve gevallen die horen bij de data over uitgevoerde tests zijn meegenomen). De postieve tests van commerciële teststraten die alleen positieve testuitslagen doorgeven komen uitsluitend terug in de cijfers over het aantal besmettingen per dag, deze zijn niet meegenomen in het percentage postief getest personen.

Gewijzigd testbeleid in de loop van 2022

Per 11 april 2022 zijn de testindicaties aangepast. Het advies om een positieve zelftest door een test bij de GGD te laten bevestigen is vervallen. Het ministerie van VWS heeft besloten dat de volgende personen een indicatie hebben voor een PCR-test bij de GGD:

 • Zorgmedewerkers (ook om op dag 5 uit quarantaine te kunnen, is een PCR-test nodig).
 • Personen woonachtig in een verpleeghuis of in een andere instelling waar kwetsbare personen wonen (=boven de 70 of met een ernstige afweerstoornis).
 • Personen thuiswonend en die naar een dagbesteding gaan waar de cliënten vallen onder de categorie kwetsbare personen (= boven de 70 of met een ernstige afweerstoornis).
 • Personen die geen zelftest kunnen doen.
 • Personen die een corona-herstelbewijs nodig hebben (DCC).
 • Bij een medische indicatie op advies van de zorgverlener. Bij voorkeur worden deze testen via de reguliere zorg uitgevoerd, maar dit zal in de transitiefase nog niet volledig voorzien zijn.
Gevolgen voor het aantal en percentage positief getesten

Met het gewijzigde testbeleid ten opzichte van confirmatietesten is te verwachten dat minder mensen zich bij de GGD zullen laten testen. In de afgelopen maanden was bij ongeveer de helft van de mensen die zich lieten testen bij de teststraten de reden van testen het bevestigen van een positieve zelftest. Ruim 90% van deze groep testte positief, terwijl dit percentage voor de groep mensen die geen zelftest hadden gedaan tussen de 25-40% lag. Nu de eerste groep niet meer naar de GGD hoeft te komen, zal het totaal aantal testen afnemen, maar ook het percentage positief zal meer gaan richting het percentage van de groep dit niet vanwege een bevestiging van een positieve zelftest kwam, dus richting de 40%. Het aandeel positieve confirmatietestuitslagen binnen het totale aantal positieve testuitslagen is groter dan het aandeel negatieve confirmatietestuitslagen binnen het totale aantal afgenomen testen.

Samenstelling van de groep personen die zich bij de GGD laat testen

De komende tijd zal duidelijk worden of de samenstelling van de personen die zich bij de GGD laat testen daadwerkelijk verandert. In figuur 25 van de wekelijkse rapportage van het RIVM wordt dit gemonitord.

Welke gegevens zijn er om de verspreiding van Corona in de gaten te houden?
 1. Er blijven cijfers over positieve tests beschikbaar. Deze komen bijvoorbeeld van verpleeghuizen, ziekenhuizen en huisartsen.
 2. Het RIVM blijft het rioolwater monitoren om te kijken of het coronavirus weer opspeelt.
 3. Het RIVM berekent de reproductiefactor. Het reproductiegetal R geeft het gemiddeld aantal mensen dat besmet wordt door één persoon met COVID-19.
 4. Het RIVM analyseert de Covid-19 infectieradar. De Infectieradar is een online platform waarop mensen doorgeven of zij klachten hebben die kunnen wijzen op een infectieziekte. Door deze klachten te melden, helpt het publiek het RIVM in kaart te brengen waar en hoeveel mensen mogelijk besmet zijn. Hierbij wordt gekeken naar COVID-19 en naar andere infectieziekten zoals griep.
 5. Het LCPS rapporteert op werkdagen het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met Corona.
 6. Stichting NICE rapporteert op elk moment het aantal patiënten met Corona dat in het ziekenhuis is opgenomen.
 7. Het CBS rapporteert wekelijks het aantal sterftes en maandelijks de doodsoorzaken van deze sterftes. Hierbij is Corona apart als doodsoorzaak te herkennen.
Gebruikte open data bronnen, verdere definities en gerelateerde pagina's

Het overzicht van de bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt is in de tabel met het overzicht van de gebruikte bronnen te vinden. Met een korte beschrijving of verwijzing naar meer informatie per bron. En met de (peil)datum van de gegevens voor iedere bron.