Open data bronnen voortgezet onderwijs

Op AlleCijfers.nl vind je veel informatie over het voortgezet onderwijs met een pagina per school en een pagina per plaats. Het voortgezet onderwijs bestaat uit:

  1. Praktijkonderwijs, bedoeld voor leerlingen van 12 tot 20 jaar, zonder vaste opleidingsduur.
  2. Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), dat 4 jaar duurt.
  3. Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), dat 5 jaar duurt.
  4. Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), dat 6 jaar duurt.

De tabel met definities van alle onderwerpen vind je onderaan deze pagina

De informatie komt uit de volgende bronnen en veel van de bronnen hebben een aparte dataset per jaar. In totaal zijn meer dan 10 bronnen gebruikt en gecombineerd.

Dit zijn de gebruikte bronnen voor al deze gegevens:

  1. Gegevens over de instellingen in het voortgezet onderwijs. Per schoolvestiging staan kenmerken van de vestiging weergegeven zoals postcode, plaats, gemeente, provincie, bevoegd gezag, denominatie en internet adres.

  2. Aantal leerlingen per vestiging en per leerjaar in het voortgezet onderwijs. Het aantal leerlingen per schoolvestiging in het voortgezet onderwijs (vo) per instelling (hoofd- en nevenvestigingen) weergegeven per leer- of verblijfsjaar (in het vmbo, havo en vwo spreekt men van leerjaar. In het praktijkonderwijs spreekt men van verblijfsjaar, omdat leerlingen in het praktijkonderwijs niet kunnen blijven zitten).

  3. Examenkandidaten en geslaagden. Aantal examenkandidaten en geslaagden in het voortgezet onderwijs. Dit is een grote dataset met het aantal examenkandidaten en geslaagden in het voortgezet onderwijs (vo) per instelling (hoofden nevenvestigingen), onderwijstype en opleiding. Naast het aantal kandidaten en geslaagden staan ook de slaagpercentages weergegeven. De aantallen en percentages staan weergegeven per geslacht en schooljaar. Bekijk hier meer informatie over de berekeningen op deze data set en een analyse voor alle middelbare scholen in Nederland.

  4. Informatie over de doorstroom van leerlingen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. De doorstroom gegevens zijn momenteel helaas nog niet beschikbaar voor 2017 en verder. Dit doordat er discussie is over de privacy gevoeligheid van deze gegevens.

  5. Informatie over het onderwijs personeel. Op DUO zijn diverse bestanden beschikbaar. Op AlleCijfers tonen we het aandeel mannen en vrouwen, het verloop van de gemiddelde leeftijd per jaar en het type dienstverband (vast of tijdelijk) van het personeel.

Bekijk hier alle overzichtspagina’s van middelbare scholen per woonplaats!

De datum waarop de gegevens over het voortgezet onderwijs voor het laatst zijn bijgewerkt vind je in het overzicht van de meest recente bijwerkingen van de bron data op AlleCijfers.nl.

Advertentie:

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle definities voor het onderwijs:
Download hier alle gegevens voor het onderwijs per gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle definities voor de onderwijsinformatie in 1 handig Excel document! (de definities zijn onderdeel van de gratis voorbeeld documenten voor het primair- en voortgezet onderwijs)

Download!
Tabel met definities van de brondata:

Download alle definities voor de onderwijsinformatie in 1 handig Excel document! (de definities zijn onderdeel van de gratis voorbeeld documenten voor het primair- en voortgezet onderwijs).


Definities van onderwerpen
OnderwerpStatus / veldnaamDefinitie
01-ScholenLaatst bijgewerkt op 8 september 2019Informatie per schoolvestiging zoals straat, postcode, plaats, gemeente, provincie, bevoegd gezag, denominatie en internet adres. Historische gegevens van inmiddels gesloten scholen zijn ook opgenomen. Deze worden met de status ' passief' aangeduid.
02-Leerlingen-2018-2019Bijgewerkt tot en met schooljaar 2018-2019Aantal leerlingen per vestiging in 2018-2019: totaal en per klas of leerjaar.
02-LeerlingenBijgewerkt tot en met schooljaar 2018-2019Aantal leerlingen per vestiging per jaar: totaal en per klas of leerjaar.
03-OpstromersBijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018Aantal leerlingen dat een niveau omhoog is gegaan per schooljaar.
04-AfstromersBijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018Aantal leerlingen dat een niveau omlaag is gegaan per schooljaar.
05-ZittenblijversBijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018Aantal leerlingen dat is blijven zitten per schooljaar.
06-SlagingspercentagesBijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018Geslaagden per opleidingsprofiel per schooljaar.
07-Examenprofielen-2017-2018Bijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018Informatie over het aantal examenkandidaten en geslaagden in het voortgezet onderwijs per vestiging. Met hierbij informatie over het onderwijstype en opleidingsprofiel. Het aantal kandidaten en geslaagden en de (per groep berekende) slagingspercentages voor het meest recente schooljaar.
07-Examenprofielen-schooljarenBijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018Informatie over het aantal examenkandidaten en geslaagden per schooljaar.
07-Examenprofielen-totaal-jarenBijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018Informatie over het aantal examenkandidaten en geslaagden als som over de bekende schooljaren.
07-Examenprofielen-vrouwBijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018Het aantal vrouwelijke kandidaten en geslaagden en de slagingspercentages per schooljaar.
07-Examenprofielen-manBijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018Het aantal mannelijke kandidaten en geslaagden en de slagingspercentages per schooljaar.
08-PersoneelBijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018Informatie over het onderwijspersoneel per schoolbestuur cq gevoegdgezag (niet per vestiging, alleen voor scholen met 1 vestiging is dit per vestiging). Cijfers over het aandeel mannen en vrouwen, het verloop van de gemiddelde leeftijd per jaar en het type dienstverband (vast of tijdelijk) van het personeel.
09-InspectieGegevens per vestiging van de onderwijsinspectie uit 2016, 2017 en 2018Informatie van de onderwijsinspectie. De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op scholen/opleidingen op basis van standaarden (voor 2018 werden standaarden indicatoren genoemd). Het aantal standaarden en welke standaarden de onderwijsinspectie tijdens een onderzoek beoordeelt kan per onderzoek verschillen. De standaarden en de resultaten worden per vestiging getoond.
01-ScholenNaam (origineel)Vestigingsnaam van de school zoals deze origineel in de brondata voorkomt (voor weergave op AlleCijfers zijn de namen vaak iets verkort en van afkortingen ontdaan).
01-ScholenNaam (met plaats)Naam van de schoolvestiging met daarin de plaatsnaam verwerkt. Deze naam wordt op de werkbladen met gegevens gebruikt.
01-ScholenBRINUnieke code per school zoals geregistreerd in het Basisregister Instellingen (BRIN).
01-ScholenNummer vestigingCombinatie van de BRIN en een nummer per vestiging van de school.
01-ScholenStraatStraatnaam van de schoolvestiging.
01-ScholenNummerHuisnummer van de schoolvestiging.
01-ScholenPostcodePostcode van de schoolvestiging.
01-ScholenWoonplaatsWoonplaats van de schoolvestiging.
01-ScholenTelefoonTelefoonnummer van de schoolvestiging.
01-ScholenInternetadresInternet adres indien bekend.
01-ScholenDenominatieDe levensbeschouwing of godsdienst die de schoolvestiging uitdraagt.
01-ScholenOnderwijsstructuurHet soort voortgezet onderwijs: Praktijkonderwijs (PRO), Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO), Hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO), Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO) of combinaties daarvan.
01-ScholenBevoegdgezagSchoolbestuur.
01-ScholenBestuurNaam van het bestuur van de school.
01-ScholenGemeenteGemeente van de schoolvestiging.
01-ScholenCoropCorop gebied van de schoolvestiging.
01-ScholenProvincieProvincie van de schoolvestiging.
02-LeerlingenNummer vestigingCombinatie van de BRIN en een nummer per vestiging van de school.
02-LeerlingenNaam (met plaats)Naam van de schoolvestiging met daarin de plaatsnaam verwerkt.
02-LeerlingenGemeenteGemeente van de schoolvestiging.
02-LeerlingenStatusActief of passief.
02-LeerlingenJaarSchooljaar waarvoor de informatie geldt.
02-LeerlingenTotaalAantal leerlingen totaal.
02-LeerlingenKlas 1Aantal leerlingen in leer- of verblijfsjaar 1.
02-LeerlingenKlas 2Aantal leerlingen in leer- of verblijfsjaar 2.
02-LeerlingenKlas 3Aantal leerlingen in leer- of verblijfsjaar 3.
02-LeerlingenKlas 4Aantal leerlingen in leer- of verblijfsjaar 4.
02-LeerlingenKlas 5Aantal leerlingen in leer- of verblijfsjaar 5.
02-LeerlingenKlas 6Aantal leerlingen in leer- of verblijfsjaar 6.
03-OpstromersNummer vestigingCombinatie van de BRIN en een nummer per vestiging van de school.
03-OpstromersNaam (met plaats)Naam van de schoolvestiging met daarin de plaatsnaam verwerkt.
03-OpstromersGemeenteGemeente van de schoolvestiging.
03-OpstromersStatusActief of passief.
03-OpstromersJaarSchooljaar waar de cijfers betrekking op hebben.
03-OpstromersAantal leerlingenAantal leerlingen totaal per schooljaar.
03-OpstromersAantal opstromersAantal leerlingen die een niveau omhoog zijn gegaan per schooljaar.
03-OpstromersOpstromers %Percentage van de leerlingen dat als opstromer is aangemerkt per schooljaar.
04-AfstromersNummer vestigingCombinatie van de BRIN en een nummer per vestiging van de school.
04-AfstromersNaam (met plaats)Naam van de schoolvestiging met daarin de plaatsnaam verwerkt.
04-AfstromersGemeenteGemeente van de schoolvestiging.
04-AfstromersStatusActief of passief.
04-AfstromersJaarSchooljaar waar de cijfers betrekking op hebben.
04-AfstromersAantal leerlingenAantal leerlingen totaal per schooljaar.
04-AfstromersAantal afstromersAantal leerlingen die een niveau omlaag zijn gegaan per schooljaar.
04-AfstromersAfstromers %Percentage van de leerlingen dat als afstromer is aangemerkt per schooljaar.
05-ZittenblijversNummer vestigingCombinatie van de BRIN en een nummer per vestiging van de school.
05-ZittenblijversNaam (met plaats)Naam van de schoolvestiging met daarin de plaatsnaam verwerkt.
05-ZittenblijversGemeenteGemeente van de schoolvestiging.
05-ZittenblijversStatusActief of passief.
05-ZittenblijversJaarSchooljaar waar de cijfers betrekking op hebben.
05-ZittenblijversAantal leerlingenAantal leerlingen totaal per schooljaar.
05-ZittenblijversAantal zittenblijvers per jaarAantal leerlingen dat is blijven zitten per schooljaar.
05-ZittenblijversZittenblijvers %Gemiddeld % zittenblijvers per schooljaar.
06-SlagingspercentagesNummer vestigingCombinatie van de BRIN en een nummer per vestiging van de school.
06-SlagingspercentagesNaam (met plaats)Naam van de schoolvestiging met daarin de plaatsnaam verwerkt.
06-SlagingspercentagesGemeenteGemeente van de schoolvestiging.
06-SlagingspercentagesStatusActief of passief.
06-SlagingspercentagesOpleidingType opleiding.
06-SlagingspercentagesGeslaagd %Percentage geslaagden per opleidingsprofiel per schooljaar
07-ExamenprofielenNummer vestigingCombinatie van de BRIN en een nummer per vestiging van de school.
07-ExamenprofielenNaam (met plaats)Naam van de schoolvestiging met daarin de plaatsnaam verwerkt.
07-ExamenprofielenGemeenteGemeente van de schoolvestiging.
07-ExamenprofielenStatusActief of passief.
07-ExamenprofielenOpleidingType opleiding.
07-ExamenprofielenOpleidingsprofielOpleidingsnaam.
07-ExamenprofielenOmschrijving opleidingsprofielOmschrijving van het opleidingsprofiel.
07-ExamenprofielenExamenkandidatenAantal examenkandidaten: totaal over alle beschikbare schooljaren en per schooljaar.
07-ExamenprofielenGeslaagdenAantal geslaagden: totaal over alle beschikbare schooljaren en per schooljaar.
07-ExamenprofielenGeslaagd %Percentage geslaagden per opleidingsprofiel.
08-PersoneelBRINBRIN nummer van de school (komt overeen met de eerste 4 karakters van de schoolvestigingen)
08-PersoneelBestuurNaam van het bestuur
08-PersoneelLeeftijd naar jaarCombinatie van leeftijdsgroep en schooljaar
08-PersoneelAantalAantal personeelsleden naar leeftijd in een schooljaar
09-InspectieBestandsjaarSchooljaar waarop het bestand betrekking heeft. Hierbij wordt uitgegaan van de vaststellingsdatum van rapporten in de periode vanaf 1 september t/m 31 augustus.
09-InspectiePublicatiedatumRapportDe datum waarop het rapport op de Toezichtkaart van de school op de website van de inspectie is gepubliceerd.
09-InspectieOnderzoeksnummerNummer van het onderzoek dat de inspectie heeft uitgevoerd.
09-InspectieTypeOnderzoekNaam van het type onderzoek. De inspectie voert verschillende soorten onderzoeken uit die we per onderzoekstype registreren: - Scholen/instellingen waarbij we op basis van de beschikbare informatie risico’s vermoeden in de onderwijskwaliteit, krijgen na overleg met het bestuur een kwaliteitsonderzoek. Als tijdens het kwaliteitsonderzoek blijkt dat de basiskwaliteit zwak of zeer zwak is, dan wordt het toezicht geïntensiveerd totdat er weer sprake is van voldoende basiskwaliteit. Tijdens zo’n geïntensiveerde toezichtperiode kunnen zogenaamde tussentijdse kwaliteitsonderzoeken uitgevoerd worden. De geïntensiveerde trajecten worden afgesloten met een onderzoek naar kwaliteitsverbetering. - Stelselonderzoeken. De informatie die we tijdens stelselonderzoeken verzamelen, verwerken we in de Staat van het Onderwijs, het verslag dat de inspectie jaarlijks publiceert over ontwikkelingen en trends in het onderwijs. Dergelijke onderzoeken kunnen gecombineerd worden met een ander type onderzoek, bijvoorbeeld een kwaliteitsonderzoek. - Onderzoeken in het kader van de verplichting dat elke school/instelling ten minste eenmaal per vier jaar (po, so, vo) of 3 jaar (mbo) bezocht wordt door de inspectie. - Themaonderzoeken. We onderzoeken soms bepaalde thema’s. Dergelijke onderzoeken kunnen gecombineerd worden met een ander type onderzoek, bijvoorbeeld een kwaliteitsonderzoek. - Er worden ook zogenaamde pilotonderzoeken uitgevoerd bij scholen en besturen. Dat zijn onderzoeken waarin voorlopige waarderingskaders en/of nieuwe werkwijzen worden uitgeprobeerd zodat ze geëvalueerd en verbeterd kunnen worden.
09-InspectieObject van toezichtGeeft in de meeste gevallen aan op welk type onderwijs (PRO, VMBO, HAVO,…) het onderzoek betrekking heeft.
09-InspectieStandaard (voor 2018 werd dit de indicator genoemd)De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op scholen/opleidingen op basis van indicatoren / standaarden. Het aantal standaarden en welke standaarden de onderwijsinspectie tijdens een onderzoek beoordeelt kan per onderzoek verschillen. De selectie hangt af van het type onderzoek en van de situatie bij het bestuur en op de school/opleiding. Inhoud van de indicator of standaard. Dit veld kan ook gebruikt worden voor beschrijvingen van onderdelen die beoordeeld zijn op andere niveaus dan standaard of indicatorniveau.
09-InspectieScoreNumeriekDe toegekende numerieke score (1, 2, 3, 4 of 5). De numerieke score kan verschillende betekenissen hebben. De betekenis van een bepaalde numerieke score bij een bepaalde indicator/standaard is te zien bij de variabele ‘Score’.
09-InspectieScoreDe betekenis van de toegekende score (soms in combinatie met de numerieke score). De numerieke score 1 kan bijvoorbeeld o.a. ‘onvoldoende’, ‘voldoende’ of ‘goed’ betekenen. De score ‘N.t.b.’ bij po betekent: niet te beoordelen.
09-InspectieNiveauKaders hebben een gelaagde opbouw. Scores kunnen worden toegekend op het niveau van: - indicator (bij po, so, vo, mbo); - domein (bij po en so).
09-InspectieIndicatortypeIndicator = een indicator of standaard uit een kader. In de database hebben onderdelen op overkoepelende niveaus die beoordeeld kunnen worden ook het indicatortype Indicator. Normindicator = een indicator die een doorslaggevende rol speelt bij de beoordeling of een school zwak of zeer zwak is. Kernindicator = een indicator die behoort tot het kernkader, een deelverzameling die de kern vormt van een kader.
09-InspectieKadercodeDe code van het (deel van) het kader dat gebruikt is tijdens het onderzoek. Zie de uitleg bij de variabele Kader.
09-InspectieKaderDe inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs aan de hand van een vastgesteld kader per onderwijssector. Om de paar jaar wordt zo’n kader vernieuwd. Meestal wordt in de naam van het kader vermeld in welk jaar het kader in gebruik genomen is. Meer informatie over de kaders die nu gebruikt worden en in de afgelopen jaren zijn gebruikt, is te vinden op de website van de inspectie. Omdat toezichtkaders veel indicatoren bevatten, worden in het onderzoeksregistratiesysteem van de inspectie vanwege de overzichtelijkheid sets van indicatoren uit het kader aangeboden aan inspecteurs, zodat zij scores gemakkelijker kunnen invullen. Inspecteurs selecteren bij elk onderzoek de set(s) indicatoren die zij voor dat onderzoek nodig hebben. In de naam van de sets is soms het jaar vermeld waarin zij in gebruik genomen zijn.
09-InspectieOnderzoeksdatumDatum waarop het onderzoek is uitgevoerd. Bij de sectoren po, so en vo is de onderzoeksdatum in principe de eerste datum van de uitvoering van een onderzoek op een school. Bij de sector mbo is dit de laatste datum van de uitvoering van een onderzoek op een instelling.
09-InspectieVaststellingsdatumRapportDe datum waarop het rapport van een onderzoek definitief is vastgesteld.
09-InspectieOnderzoeksDatumOnderzoeksdatum.