Schooladviezen voor leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs

Schooladviezen voor leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs

Schooladviezen voor doorstroom van de basisschool naar de middelbare school

Leerlingen krijgen in groep 8 een schooladvies. Dit schooladvies bepaalt de uitstroom naar type middelbare school vanuit het basisonderwijs want in het advies staat op welk niveau de leerlingen door kunnen leren. Het advies is leidend voor toelating op de middelbare school. Het advies wordt gebaseerd op resultaten van een kind uit eerdere jaren op de school, op het gedrag en de ontwikkeling van een kind en in veel gevallen op de eindtoets resultaten.

Deze gegevens zijn door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap als ‘open data’ bestand gepubliceerd. In dit bestand wordt het schooladvies per schoolvestiging gerapporteerd.

DUO definieert schooladvies als het advies voor het voortgezet onderwijs voor een leerling in groep 8 van het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. De mogelijke adviezen zijn:

 1. PRO: praktijkonderwijs
 2. VSO: voortgezet speciaal onderwijs
 3. VMBO BL: basisberoepsgerichte leerweg
 4. VMBO BL-KL: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
 5. VMBO KL: kaderberoepsgerichte leerweg
 6. VMBO KL-GT: kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (het voormalige mavo)
 7. VMBO GT: gemengde/theoretische leerweg
 8. VMBO GT-HAVO: gemengde/theoretische leerweg en havo
 9. HAVO: hoger algemeen voortgezet onderwijs
 10. HAVO / VWO: hoger algemeen voortgezet onderwijs / voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
 11. VWO: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Basisscholen geven vaak ‘enkelvoudige’ adviezen naar 1 type vervolgopleiding (bijvoorbeeld VMBO GT of HAVO) om mogen ook ‘dubbele adviezen’ (bijvoorbeeld VMBO-GT HAVO) geven. Een enkelvoudig advies geeft de middelbare school een gerichter beeld, een dubbeladvies toont juist dat een leerling nog meerdere kanten op kan.

In de overzichten op AlleCijfers.nl worden enkele cijfers gecombineerd getoond. Dit ten behoeve van de grafische weergave omdat de aantallen in deze categorieën meestal laag zijn. De oorspronkelijke 1 en 2 worden de nieuwe 1. Nummers 3, 4 en 5 worden 2. En nummers 6 en 7 worden 3. De overige 4 soorten voorgezet onderwijs zijn ongewijzigd. Dit leidt tot 7 categorieën in de overzichten:

 1. Praktijk en speciaal onderwijs = PRO: praktijkonderwijs + VSO: voortgezet speciaal onderwijs
 2. Beroeps en kader onderwijs = VMBO BL: basisberoepsgerichte leerweg + Vmbo BL-KL: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg + VMBO KL: kaderberoepsgerichte leerweg
 3. VMBO = VMBO KL-GT: kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (het voormalige mavo) + VMBO GT: gemengde/theoretische leerweg
 4. VMBO GT-HAVO: gemengde/theoretische leerweg en havo
 5. HAVO: hoger algemeen voortgezet onderwijs
 6. HAVO / VWO: hoger algemeen voortgezet onderwijs / voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
 7. VWO: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Deze 7 categorieën zijn vervolgens verder opgesteld voor de “samengevatte” overzichten op vergelijkingspagina’s per woonplaats en gemeente zodat de vergelijking makkelijk met Nederland, de provincie, de gemeente, de woonplaats en de scholen kan plaatsvinden:

 1. Praktijk-, speciaal-, beroeps- en kader-onderwijs = VMBO BL + VMBO BL-KL + VMBO KL
 2. VMBO = VMBO KL-GT + VMBO GT
 3. HAVO of VWO = VMBO GT-HAVO + HAVO + HAVO / VWO + VWO

Alle pagina’s met cijfers per school en alle vergelijkings pagina’s van basisscholen per woonplaats zijn nu bijgewerkt met deze extra informatie!

De datum waarop de gegevens over het primair onderwijs voor het laatst zijn bijgewerkt vind je in het overzicht van de meeste recente bijwerkingen van de bron data op AlleCijfers.nl.

Blader door de definities:
Informatie over de schooladviezen die groep 8 leerlingen krijgen voor doorstroom van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.
Interessant? Deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Belangrijke dataleveranciers van de informatie op AlleCijfers.nl:
Logo's van 9 belangrijke leveranciers van open data: CBS, DUO, eurostat, het Kadaster, de Kiesraad, KVK, Lisa, Nederlandse zorgautoriteit, Open State, Politie, Rijkswaterstaat en RIVM.
© AlleCijfers 2016-2019 Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!