Verkennende data analyse van de open data over de middelbare scholen in Nederland

Verkennende data analyse van de open data over de middelbare scholen in Nederland

Overzicht van de middelbare scholen zoals deze in de open data voorkomen. Hoeveel scholen zijn er & wat zijn de leerling aantallen?

Dit is een ‘verkennende analyse’ van de datasets rond het voorgezet onderwijs (middelbare scholen). Als bron voor deze data zijn diverse bestanden van DUO en de onderwijsinspectie gebruikt, zie deze bron beschrijving.

Het doel van de analyse is om een eerste beeld bij de data set te krijgen. Waar hebben we het over? Hoeveel scholen zijn er, wat zijn de leerling aantallen en welke andere gegevens zijn voor de scholen beschikbaar?

Hoeveel middelbare scholen zijn er in Nederland en per provincie?

# Provincie Aantal scholen
1 Zuid Holland 356
2 Noord Holland 254
3 Gelderland 202
4 Noord Brabant 191
5 Overijssel 132
6 Utrecht 111
7 Friesland 90
8 Limburg 87
9 Groningen 73
10 Drenthe 52
11 Flevoland 46
12 Zeeland 39

Wat zijn de leerlingaantallen?

Onderstaande grafiek toont per provincie een stip voor iedere middelbare school. Op de horizontale-as staan de provincies. De verticale-as toont het totaal aantal leerlingen voor het schooljaar 2016-2017 per vestiging.

Visualisatie van verkennende data analyse op de middelbare scholen in Nederland.

De 2e grafiek toont de ‘cumulatieve verdeling’ van de middelbare scholen in Nederland naar aantal leerlingen. Iedere vestiging wordt weergegeven door een stip (merk op: de meeste school stichtingen / besturen registreren iedere vestiging apart maar er zijn ook scholen waar meerdere vestigingen gecombineerd geregistreerd staan). Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het aantal leerlingen per middelbare school. De verticale as toont hierbij van 0% tot 100% hoeveel scholen dit aantal leerlingen hebben.

De rode diamantjes in de grafiek tonen de ‘percentiel punten’ van 2,5%, 25%, 50% (de mediaan -> 50% van de scholen hebben een aantal leerlingen van 500 of lager), 75% en 97,5%. Zie ook deze uitleg over gemiddelde, percentiel en mediaan.

Visualisatie van verkennende data analyse op de middelbare scholen in Nederland.

Blader door de analyses:
Interessant? Deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

© AlleCijfers 2016-2019 Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!