Nederlandse buurten woningwaarde & autobezit

Nederlandse buurten woningwaarde & autobezit

Overzicht van de relatie tussen woningwaarde en autobezit voor alle buurten in Nederland

Wat is het verband tussen woningwaarde en het gemiddeld aantal personenauto’s voor alle buurten in Nederland?

Er zijn 12.822 buurten in Nederland (op basis van deze definities van het CBS).

Iedere buurt wordt weergegeven door een stip in de grafische weergave. Deze eerste weergave heet een ‘zwerm plot’: de data punten (buurten) worden als een zwerm getoond. Op de x-as is de gemiddelde woningwaarde per buurt in categorieën opgenomen. De y-as toont een continuüm van het gemiddeld aantal auto’s per inwoner. De tweede weergave is een ‘punten wolk’ (ook een plot). Visualisatie van data analyse in punten wolk en zwem plot om het verband tussen woningwaarde en autobezit voor alle buurten in Nederland te onderzoeken.

Visualisatie van data analyse in punten wolk en zwem plot om het verband tussen woningwaarde en autobezit voor alle buurten in Nederland te onderzoeken.

De gemiddelde woningwaarde is de gemiddelde waarde in veelvouden van 100.000 Euro (100K = honderduizend Euro) van onroerende zaken van woonobjecten gebaseerd op de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde).

Het gemiddeld aantal auto’s per inwoner is berekend door het aantal personenauto’s per buurt te delen door het aantal inwoners per buurt. Het aantal personenauto’s is gedefinieerd als het aantal motorvoertuigen voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats). Hieronder vallen personenauto’s, bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers, taxi’s, huurauto’s, ziekenwagens en campers. Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder.

Het overzicht toont duidelijk twee ‘uitbijters’: dit zijn buurten met gemiddeld meer dan 25 personenauto’s per inwoner. Mogelijk wonen hier verzamelaars met een grote privé collectie. Er lijkt geen specifiek verband te bestaan tussen de waarden van de woningen in een buurt en het aantal auto’s per inwoner.

Het hoogste gemiddelde personenautobezit komt voor in de volgende buurten:

  1. Industrieterrein Kraaiven in Tilburg
  2. Westdorp in Bergen Noord-Holland

Blader door de analyses:
Interessant? Deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

© AlleCijfers 2016-2019 Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!