Percentage uitstroom naar de HAVO of het VWO

Percentage uitstroom naar de HAVO of het VWO

Percentage van de groep 8 leerlingen van Nederlandse vestigingen in het primair onderwijs die naar de HAVO of het VWO zijn uitgestroomd

Wat is het verband tussen het aantal leerlingen per vestiging in het primair onderwijs en de provincies in Nederland?

In de gebruikte dataset met primair onderwijs instellingen van het ministerie van onderwijs komen 7250 vestigingen met geregistreerde leerlingaantallen voor. Iedere vestgiging wordt weergegeven door een stip in onderstaande grafiek:

Visualisatie van data analyse in een punten wolk om het verschil in grote en kleine scholen tussen provincies in Nederland te onderzoeken.

De meeste school stichtingen / besturen registreren iedere vestiging apart. Er zijn ook scholen waar meerdere vestigingen gecombineerd geregistreerd staan. Deze komen daardoor als school met meer leerlingen in de dataset naar voren.

De grafiek toont de cumulatieve verdeling voor alle vestigingen in het primair onderwijs. Klik hier voor meer uitleg over het berekenen van de cumulatieve verdeling.

Zo is bijvoorbeeld te zien dat bij 20 procent de vestigingen in het primair onderwijs geen leerlingen naar de HAVO of het VWO doorstromen. En dat bij de volgende 40 procent van de scholen minimaal 50 procent van de groepachters naar de HAVO of het VWO gaat.

De tweede weergave heet een ‘zwerm plot’: de data punten (buurten) worden als een zwerm getoond. Op de x-as staan de provincies. De y-as toont het percentage leerlingen per vestiging dat naar de HAVO of het VWO gaat.

Visualisatie van data analyse in een punten wolk om het verschil in grote en kleine scholen tussen provincies in Nederland te onderzoeken.

Blader door de analyses:
Interessant? Deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

© AlleCijfers 2016-2019 Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!